چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷  -  Wednesday, June 20, 2018
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اصلاح کميت بازده کاربرد آب در مزارع استان اصفهان (Ea) با اعمال کسر آبشویی (LR)
مهندس مسعود فرزام نيا، عضو هيأت علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان، در قالب تحقيقاتي 3 ساله، با اندازه‌گیری و ارزیابی راندمان کاربرد آب در شرایط شوری منابع آب و خاک در مزارع منتخب در سطح استان اصفهان، به نتايج قابل توجهي دست يافت.

بر اساس يافته­ هاي اين تحقيق، بازده کاربرد آب در مزرعه (Ea)، پارامتری مناسب برای ارزیابی یکنواختی کاربرد آب می‌باشد. در محاسبه این پارامتر در اراضی دارای آب و خاک شور، اگر کسر آبشویی (LR) در نظر گرفته نشود، مقداری از آب نفوذی که صرف آبشویی خاک می‌شود جزو تلفات محاسبه شده و مقدار این پارامتر کم‌تر از مقدار واقعی برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج آزمایش، بدون در نظر گرفتن کسر آبشویی، روش آبیاری و محصول، مقدار متوسط بازده کاربرد آب در 3 نوبت آبیاری بین 31 تا 64 درصد متغیر و میانگین آن 44/8 درصد بود و با لحاظ کسر آبشویی در محاسبات به 61/5 درصد افزایش یافت. به‌طور کلی با احتساب ضریب آبشویی در محاسبات بازده کاربرد آب در مزارع انتخابی، مقدار این پارامتر به‌طور متوسط 17 درصد افزایش مي­ یابد.

 
  
 
 
 


۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تعداد نمایش: ۶۰
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.