چهار شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷  -  Wednesday, June 20, 2018
جستجوی پیشرفته
بخش صنایع غذایی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

تأثیر زمان و مکان برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی و انبارمانی پرتقال در استان گلستان بررسی شد.
دکتر علیرضا قدس ‌ولی عضو هیات علمی و دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طی پژوهشی نسبت به تعیین تأثیر زمان برداشت، مکان برداشت و مدت انبارمانی روی ویژگی‌های فیزیکی پرتقال اقدام نمود.

این تحقیق با عنوان " بررسی تأثیر زمان و مکان برداشت روی خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی و انبارمانی محصول پرتقال استان گلستان " با توجه به عدم وجود اطلاعات پایه در مورد محصول پرتقال در این استان انجام شد.

بر اساس نتایج، ویژگی ‌های هندسی (طول، عرض، ضخامت، میانگین حسابی و میانگین هندسی) و ثقلی (حجم اولیه و ثانویه) تحت تأثیر مکان قرار گرفتند. پرتقال‌ های ناحیه مرکز استان به طور معنی ‌داری کوچک‌تر از پرتقال ‌های شرق و غرب استان بود. نمونه‌ های نواحی شرق و غرب استان از نظر ویژگی‌ های هندسی اختلاف معنی‌ دار آماری با یکدیگر نداشتند. ضریب کرویت و دانسیته تحت تأثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفتند. مکان، زمان برداشت و انبارمانی بر رنگ و ضخامت پوست تأثیر گذار بودند. نمونه ‌های ناحیه مرکز نسبت به دو مکان دیگر سبزتر بود لیکن ضخامت پوست نمونه ‌های ناحیه غرب استان بیش ‌ترین مقدار را داشته است. زمان برداشت دوم موجب کاهش سبزی رنگ پوست، همچنین ضخامت آن گردید. انبارمانی نیز رنگ پوست را افزایش و ضخامت آن را کاهش داد. نمونه‌ های ناحیه مرکز استان دارای بیش ‌ترین میزان عصاره، اسید کل و کم‌ترین مقدار اسیدیته (pH)، مواد جامد محلول و شاخص طعم بودند. زمان برداشت دوم نیز موجب کاهش اسید کل و افزایش شاخص طعم گردید. انبارمانی نیز میزان عصاره، اسدیته (pH)، اسید اسکوربیک، مواد جامد محلول، شاخص طعم و قند احیا را افزایش و میزان اسید کل و ساکارز را کاهش داد.

بر اساس نتایج حاصله می توان بیان نمود که نمونه‌ های ناحیه مرکز در مقایسه با دو مکان دیگر باید دیرتر برداشت شوند تا کیفیت مطلوب ‌تری داشته باشند. در ضمن پیشنهاد می‌ گردد که موارد ذیل به مرحله اجرا در آید: تاسیس سیستم هواشناسی هوشمند در مناطق باغ‌داری استان و مطالعه دقیق شرایط اقلیمی بر عملکرد به صورت استفاده از داده‌ های ثبت شده‌ بلند مدت، تعیین شاخص درجه روز مناسب برای برداشت پرتقال در استان، بررسی تأثیر شرایط مدیریتی باغ (نوع خاک، تغذیه، آبیاری، هرس و مبارزه با آفات و بیماری‌‌ ها) بر عملکرد، رسیدگی و کیفیت میوه و مطالعه‌ روش‌ های بهینه نگهداری میوه در حجم ‌های مختلف.

 
 


۱۳۹۶/۰۴/۲۵
تعداد نمایش: ۳۶
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش صنایع غذایی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.