دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶  -  Monday, September 25, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته آموزش

کمیته آموزش:

  •  دکتر فریبرز عباسی – رئیس موسسه
  • دکتر نادر عباسی – معاون پژوهشی موسسه
  •  دکتر احمد شریفی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  • مهندس اکبر یونسی – مسئول آموزش
  • سلمان عین اللهی – مسئول حراست
  • علی روحی - مسئول امور اداری