یکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹  -  Sunday, September 27, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش عمومی  » کمیته آموزش

کمیته آموزش:

  • دکتر حسین دهقانی سانیج – رئیس موسسه
  • دکتر بهاره جمشیدی – معاون امور پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها
  • دکتر عادل میرمجیدی  - معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه
  • مهندس اکبر یونسی – مسئول آموزش
  • سلمان عین اللهی – مسئول حراست
  • علی روحی - مسئول امور اداری