سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸  -  Tuesday, October 15, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری تحت فشار  »  دکتر حسین دهقانی سانیجحسین دهقانی سانیج نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
پست الکترونیک
32705320-32705242-32708359- 026 شماره تماس
32706277-026 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

1385-1384                  فوق دکتری از انجمن ارتقای علمی دولت ژاپن - دانشگاه توتوری ژاپن

“Improvement of drip irrigation scheduling to increase crop water productivity

i n a greenhouse -In regarding with yield, evapotranspiration, crop coefficient.”

1383-1379              دکتری آبیاری از دانشگاه توتوری ژاپن Bioenvironmental Science

عنوان پایان نامه :

 "Influences of water quality and evapotranspiration on the scheduling of drip irrigation."

1374-1371              فوق ليسانس آبياري و زهکشي از دانشگاه صنعتي اصفهان

 عنوان پایان نامه:  "ارزیابی و کالیبره نمودن آبپاش ام-زد 30 ساخت داخل کشور"

1370-1368                  ليسانس آبياري و زهکشي از دانشگاه اروميه

1367-1364             فوق ديپلم امور فني کشاورزي از دانشگاه تبريز

سوابق شغلی

 

سوابق اجرایی

  پست های سازمانی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1-       عضو هیات علمی - بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، آذر 1393.

2-       عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقاتی- بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، تیر 1386 تا آذر 1393.

3-       سرپرست مرکز تست و آزمون ماشین های کشاورزی و تجهیزات آبیاری -مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 1389-1388.

4-       عضو هیات علمی بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، آذر 1384.

5-       عضو هیات علمی و معاون بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، خرداد 1384.

6-       اعزام برای تحصیل در مقطع دکتری و فوق دکتری 1383-1379

7-       عضو هیات علمی و سرپرست گروه آبیاری و زهکشی و رئيس بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، آبان 1379.

8-       عضو هیات علمی و رئيس بخش‌ تحقيقاتي مهندسی روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، شهریور 1379.

9-       عضو هیات علمی و سرپرست بخش تحقیقاتی مهندسی روش های نوین آبیاری و بخش تحقیقاتی آبیاری و زهکشی، بهمن 1378.

10-   عضو هیات علمی و معاون بخش تحقيقاتي مهندسي روش های نوین آبیاری مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي . مهر 1376.

11-   عضو هیات علمی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اسفند 1375.

12-   کارشناس تحقیقاتی در  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، فروردین 1372.

 

بعضی از سوابق اجرايي در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

1-    معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. سند فناوری آب. کمیته نگارش.1391-1392.

2-    نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه پروژه های ایکاردا در کرخه. 1392-1391.

-      Launch meeting CRP1.1 Dryland Systems in Karkheh River Basin, 17 to 18 November 2013, Tehran. Iran

-      Scientific Planning Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems for North Africa and West Asia (NAWA), Hammamet, Tunisia. 26-28 July 2013.

-      Launch Meeting of the CGIAR Research Program (CRP) on Dryland Systems (CRP1.1). 21-23 May, 2013, Amman, Jordan.

-      The Regional Inception Workshop North Africa &West Asia , 7-10 May, 2012, R abat, Morocco. 

-      CRP1.1 iIRT Workshop, April 9-12., 2012, Rabat, Morocco.

3-  عضو کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1392-1386.

4-  عضو شوراي انتشارات موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، 1384.

5-  عضو کمیته تدوین برنامه سوم. آبان 1377.

6-  دبیر و عضو کمیته بررسی، تصویب، نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرداد 1377.

7-  نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تدوین سند ملی آب (نیاز آبی-الگوی کشت- راندمان آبیاری). 1378-1376

8-  مسئول واحد کامپیوتر موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرداد 1375.

9-    دبير و عضو کميته تحقيقات روشهاي آبياري تحت فشار وزارت کشاورزي مرداد‌1375.

10-   عضو کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1392-1386.

سوابق تدریس
 

ردیف

عنوان

شروع

پایان

1

سخنرانی با عنوان  در دوره آموزشی کاربرد اتوماسیون در سامانه های آبیاری

02/06/1387

03/06/1387

2

سخنرانی با عنوان  در کارگاه آموزشی خشکی و خشکسالی

19/05/1384

20/05/1384

3

کارگاه آموزشی اتوماسیون در برنامه ریزی آبیاری روش های تحت فشار: دستاوردها، چشالش ها، راهکارها و برنامه ریزی تحقیقاتی

18/8/90

18/8/90

4

سخنرانی با عنوان  روش های آزمون ماشین ها و تجهیزات

30/11/87

1/12/87

5

سخنرانی با عنوان دوره آموزشی آشنایی با مدل Aquacrop

15/12/1388

16/12/1388

6

سخنرانی با عنوان کارگاه آموزشی آبیاری و انرژی

26/11/91

26/11/91

7

سخنرانی با عنوان آبیاری دقیق در کشاورزی آبی در برنامه انتقال یافته های آبیاری

10/08/1390

10/08/1390

8

سخنرانی با عنوان کاربرد آبیاری دقیق در افزایش بهره وری آب در برنامه "هفته انتقال یافته های آبیاری و ماشین های کشاورزی"

11/08/1389

11/08/1389

9

برگزاری هفته انتقال یافته های آبیاری

20/07/1388

20/07/1388

10

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روش های آزمون ماشین ها و تهیزات

30/11/1387

01/12/1387

11

سخنرانی با عنوان مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای در برنامه "هفته انتقال یافته های تحقیقاتی بخش آبیاری تحت فشار"

27/11/1386

27/11/1386

12

سخنرانی در کارگاه آموزشی سیستم های آبیاری و مدیریت آنها

28/07/1386

25/08/1386

13

سخنرانی علمی : کاربرد آب های شور در روش آبیاری قطره ای

24/8/84

24/8/84

14

سخنرانی درکارگاه آموزشی راهکارهای بهبود مصرف آب در شرایط خشکسالی

11/3/87

11/3/87

15

کارگاه هم اندیشی و آموزشی مشاورین و دست اندرکاران ترویجی آبیاری تحت فشار

12/87

12/87

16

کارگاه فنی ارتقاء کاربرد سیستم های نوین آبیاری در استان کرمان

14/12/91

14/12/91

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

 

1-   Dehghanisanij H. 2012. Current agricultural water and soil resources and productivity in the Iranian highlands: measures and Improvements . Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology . Volume 5, issue 1 , 1-14.


2-   Akbari M., Drooogers P., Dehghanisanij H.. , 2011. The role of modelling in integrated water management (Acase study in Ayandeh RudBasin).International Journal of water resources and arid environments. 1(6):469-477.

3-   Dehghanisanij H. , Inoue M., Akbari M., 2009. Two dimensional diurnal of salt and water in a dune sand under saline water drip irrigation. Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology, 2:3-17.

4-   Ahmadaali K., Liaghat A., Dehghanisanij H. , 2009. The Effect of Acidification and Magnetic Field on Emitter Clogging under Saline Water Application Journal of Agricultural Science, 1(1):132-141.

5-   Dehghanisanij H. , Nakhjavani M.M. Tahir A.Z., Anyoji H. 2009. Assessment of wheat and maize water productivity and production function for cropping system decisions in arid and semiarid regions.  Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ). Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ). Volume 58, Issue 1, Pages: 105-115

6-   Zeggaf Tahiri A., Takeuchi S., Dehghanisanij H. , Anyoji H., Yano T. 2008. A Bowen ratio to partition energy fluxes between a maize canopy and soil surface. Agronomy Journal. 100(4):988-996.

7-   Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Inoue M., Akbari M. 2007. Water flow and solute transport under drip irrigation in sand dune field. Journal of Applied Science. 7(20): 2997-3005.

8-   Ould Ahmed B.A. Yamamoto T., Rasiah V., Dehghanisanij H. , 2007. Evaluation of Sorghum density as affected by two water qualities under drip irrigation system. American Journal of Environmental Sciences. 3(4): 240-245.

9-   Dehghanisanij H. , Anyoji H., Riyahi H., El Hassan W.A. 2007. Effect of emitter characteristics and irrigation schemes on emitter clogging under saline water use. Journal of Arid Land Studies. 16(4):225-233.

10- El Hassan W.A., Kitamura Y., Dehghanisanij H. , 2007. Effect of drainage water reuse on irrigation efficiencies and soil salinity for wheat and maize under different subsurface drainage levels . Journal of Arid Land Studies. 16(4):199-211

11- Dehghanisanij H. , Naseri A., Anyoji H., Eneji A.E. 2007. Effects of deficit irrigation and fertilizer use on vegetative growth of drip irrigated cherry trees. Journal of Plant and Nutrition. 30:1-15.

12- Dehghanisanij, H. , Oweis, T. and Qureshi, A.S., 2006. Agricultural water use and management in arid and semi-arid areas: Current situation and measures for improvement. Annals of Arid Zone. 45: 355-378.

13- Dehghanisanij, H. , Agassi, M., Anyoji H., and Eneji A.E., 2006. Improvement of saline water use under drip irrigation system. Agricultural Water Management Journal. 85(3): 233-242. 

14- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Ould Ahmed B., Fujiyama H, Miyamoto K., 2005. The effect of chlorine on emitter clogging induced by biological agents and performance of drip irrigation. Journal of the American Society of Agricultural Engineering (ASAE). 48(2):519-527.

15- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., and Rasiah V., 2004. Assessment of evapotranspiration estimation models for use in semi-arid environment. Agricultural Water Management Journal, 64:91-106.

16- Bouya Ahmed, O.A., Yamamoto T., Dehghanisanij H. , Eneji, A.E., 2004. Characteristics of meteorological factors in semi-arid lands, the case of Mauritania. Journal of Arid Land Studies. 14(3):123-132.

17- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Rasiah V., Utsunomiya J., Inoue M., 2004. Impact of biological clogging agents on filter and emitter discharge characteristics of microirrigation systems. Irrigation and Drainage Journal (ICIDJ), 53:363-373.

18- Dehghanisanij H. , Yamamoto T., Inoue M., 2004. Practical aspect of TDR for simultaneous measurements of water and solute in a dune sand field. Journal of Japanese Society of Soil Physics, No. 98: 21-30.

19- Yamamoto T., Dehghanisanij H. , Agassi M., 2004. Rehabilitation techniques for degradation, irrigated soil in arid lands. The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences Journal. 10:41-50.

20- Dehghanisanij H. , Taherpour M., Yamamoto T., 2002. Evaluation of factors affecting emitter clogging of microirrigation in Southeast of Iran. Transaction of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering Journal, 217:1-8.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1-    عباسی ع. دهقانی سانیج ح. آبیاری دقیق و تاثیر آن بر کارایی مصرف آب در باغهای زردآلو 1392. مجله پژوهش آب در کشاورزی. در دست چاپ جلد 27 شماره 1. 51-41.

2-    خزائی 1.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح.، هزارجریبی ا.، حسام م. 1392. کاربرد دستگاه‌های بر خط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیاز آبی به‌هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک. جلد 20 شماره 2. 159-143.

3-    کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح. 1391. شاخص بهره وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور. مجله راهبرد اقتصادی. جلد 1 شماره 1. 233-199. 

4-     معیری م.، پذیرا ا.، سیادت ح.، عباسی ف.، دهقانی سانیج ح. ، 1391. ارزیابی کارایی مصرف آب ذرد در دشت اوان ( مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه). مجله آب و خاک- دانشگاه فردوسی مشهد.جلد 26 شماره 6. 1348-1439.

5-     اسفندیاری ص.، دهقانی سانیج ح. ، علیزاده ا.، داوری ک. 1391. ارزیابی مرفولوژی ریشه ذرت تحت کود آبیاری با روش های قطره ای سطحی و زیرسطحی. مجله آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26 شماره 5. 1071-1064.

6-    امیر اعظمی، کیومرث زرافشانی، حسین دهقانی سانیج ، علی گرجی . 1391. واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه. مجله آب و خاک. جلد 26- شماره 4. 896-886.

7-    سلطانی ا.، میرلطیفی م. ، حسین دهقانی سانیج . 1391. برآورد تبخیر تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در شرایط اقلیمی مختلف. مجله آب و خاک. جلد 26- شماره 1. 149-139.

8-    کوهی چله کران ن.، دهقانی سانیج ح .، اسدی ر.  1391. ارتقا کارایی مصرف آب ذرت در سیستم آبیاری قطره ای نواری با پایش رطوبت خاک در مدیریت آبیاری برای مناطق خشک. مجله آبیاری زهکشی ایران. جلد ششم. شماره 2. 69-77.

9-   دهقانی سانیج. ح.، 1391. عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام مختلف ذرت دانه ای در سطوح متفاوت شوری آب در روش آبیاری بارانی. جلد ششم. شماره 1. 46-54.

10- امیر اعظمی، کیومرث زرافشانی، حسین دهقانی سانیج ، علی گرجی . 1390.  واکاوری نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر). مجله آب و خاک. جلد 25- شماره 5. 1119-1127.

11- امیر اعظمی، کیومرث زرافشانی، حسین دهقانی سانیج ، علی گرجی، 1390. تحلیل رضایتمندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه، مجله آب و خاک. جلد 25 شماره 4 صفحات 845 853.

12- نخجوانی مقدم م.م. دهقانی سانیج،ح اکبری م.، صدرقاین ح.، 1389 . اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی. مجله آب و خاک. جلد 24 شماره 6- ص1245-1236.

13- کوثری ه.، دهقانی سانیج،ح . لیاقت م.، 1389. جداسازی تبخیر-تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی.  مجله مهندسی کشاورزی. جلد 11 شماره 3 ص 86-71.

14- علیزاده ا.، دهقانی سانیج،ح .، موسوی م.، 1389. تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4 شماره 2. ص 318-308.

15- باغانی،ج.، دهقانی سانیج،ح .، صدرقاین ح.، 1389. بررسی اثر خاکپوشه پلاستيکي و سطوح مختلف آب آبياري بر عملکرد کمي و کيفي خربزه در آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 4 شماره 2. ص 181-175.

16- اکبری م.، دهقانی سانیج،ح . میرلطیفی م. 1388. تاثیر برنامه ریزی آبیاری بر بهره وری آب در کشاورزی (مطالعه موردی در شبکه آبشار اصفهان) . مجله آبیاری و زهکشی ایران. جلد 3 شماره 1 ص 79-69.

17- دهقانی سانیج،ح . ، نخجوانی مقدم م. م.، اکبری م. 1387. بررسی کارایی مصرف آب بر اساس مزایای نسبی مناطق و کم آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1 سال دوم. ص 77-91 .

18- اکبری م.، دهقانی سانیج،ح . ، حیدری ن. 1387. کاربرد سنجش از دور در برآورد سطح زیرکشت، تبخیر-تعرق و مدیریت شبکه­های آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1 سال دوم. ص 43-54 .

19- اکبری م.، دهقانی سانیج،ح، ترابی، م . 1386. بررسی شوری در مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی. مجله علوم و صنایع کشاورزی. مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد 21 شماره2. ص 107-116.

20- سهراب ف.، دهقانی سانیج،ح . 1386. بررسی حساسیت برآوردهای تبخیر-تعرق معادله پنمن-مانتیث-فائو به روش­های جایگزین برای برآوردپارامترهای معادله.مجله علوم­و­صنایع­کشاورزی. جلد21 شماره2.ص­140-129.

21-  دهقانی سانیج،ح . ، کشاورز،ع.، و علیزاده،ا. 1378. الگوي مصرف آب در کشاورزي. مجله علمي پژوهشی تحقيقات مهندسي کشاورزي. شماره 14، 72-94.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

1-     دهقانی سانیج ح. 1391. بررسی امکان استفاده از پساب در سیستم های آبیاری تحت فشار.   همایش بازیافت و استفاده از پساب ها (راهکارها و کاربردها) فرهنگستان علوم ایران. تهران. 13 مهر.

2-     کوهی ن.، دهقانی سانیج ح. 1391. بررسی مدیریت بهره برداری در سامانه های اجرا شده آبیاری زیرسطحی در باغات پسته استان کرمان. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 24-13.

3-     اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1391. نقش مدیریت بهره برداری از سیستم کنترل مرکزی در بهبود و توسعه روش های آبیاری قطره ای. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 54-37.

4-     خزائی ا،، دهقانی سانیج ح . عباسی ع. ذاکری نیا م. حسام م. 1391. نقش آبیاری دقیق در مدیریت بهره برداری و کارایی مصرف آب. چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. 17 مهر. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ص 108-99.

5-     دست پرچین ب، دهقانی سانیج، ح.،  قهرمان ن.، لیاقت ع. 1391. برآورد نیاز آبی توت فرنگی (رقم کاماروسا) در شرایط گلخانه. اولین همایش ملی توت فرنگی ایران  ایران  دانشگاه کردستان. 11-10 خرداد.

6-     دست پرچین ب، قهرمان ن.، دهقانی سانیج، ح.لیاقت ع. 1391.  کاربرد تشت تبخیر کلاس A ، قطر کاهش یافته، آتمومتر در مدیریت آبیاری توت فرنگی در گلخانه هیدروپونیک. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات. 15-14 شهریور

7-     خزائی ا.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح .، هزارجریبی ا.، حسام م. 1391. ارزیابی اختلاف بین شرایط هواشناسی حاکم بر مزرعه با آمار ایستگاه هواشناسی  وتاثیر آن بر روی نیاز آبی گیاه. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب. ساری 21-20 شهریور

8-     خزائی ا.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیج ح .، هزارجریبی ا.، حسام م. 1391. ارزیابی عملکرد دستگاه سنترپیوت در شرایط کاربرد آن در دشت لویین ساوه و ارائه راهبردهای کاربردی برای ارتقاء بهر وری آب. سومین همایش ملی مدیریت منابع آب. ساری 21-20 شهریور.

9-     خزایی الف.، ذاکری نیا م.، دهقانی سانیح ح. 1391. کاربرد دستگاه های اتوماتیک هواشناسی در خودکارسازی آبیاری و تاثیر بر کیفیت محصول اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9-10 خرداد-کرج

10- نخجوانی مقدم، م. دهقانی سانیج، ح. صدرقاین، ح. اکبری، م. 1389. اثرات کاربرد آب شور بر عملکرد ذرت دانهای در روش آبیاری بارانی، سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 10- 12اسفند.

11- اعظمی ع.، زرافشانی ک.، دهقانی سانیج ح.  1389. عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان‌‌های غرب کشور. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

12- عباسی ع.، دهقانی سانیج ح .، گرجی ع. 1389. استفاده از داده‌‌های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری و اثر آن بر افزایش کارآیی مصرف آب در باغات زردآلو. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

13- اسفندیاری ص.، دهقانی سانیج ح .، علیزاده ا.، داوری ک.، 1389. اثر سیستمهای آبیاری قطره‌ای (سطحی- زیرسطحی) و کود‌آبیاری بر توسعة ریشة . سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

14- حیدری ن.، دهقانی سانیج ح. 1389. مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت و بهره‌برداری در روش‌های آبیاری تحت فشار. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

15- صدرقاین ح.، دهقانی سانیج ،ح.، نخجوانی مقدم،م.م بررسی مسا ئل بهره‌برداری و پایش سیستم‌های آبیاری تحت فشار و ارایه راهکارهای لازم. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

16- جنانی ع.، سهرابی ت.، دهقانی سانیج ح. 1389. مطالعات تکمیلی بر روی امکان کاربرد لوله‌‌های تراوا در روش آبیاری زیر سطحی. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

17- اشرفی ش.، دهقانی سانیج ،ح .، نخجوانی مقدم،م.م. 1389. مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت‌‌ تکنولوژی‌‌های نوین آبیاری. سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش های نوین آبیاری. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. 27 بهمن

18- دهقانی سانیج،ح . گرجی ع. 1389(21 مهر). کاربرد لوله ها و اتصالات پی وی سی در کشاورزی و روشهای آبیاری تحت فشار (پتانسیل ها و محدودیت ها) اولین سمینار تخصصی لوله و اتصالات U-PVCT ، کیفیت، محیط زیست. تهران.

19- کشاورز ع.، دهقانی سانیج،ح . 1389( 4-2 مرداد). بهره وری آب کشاورزی شاخصی برای کشاورزی پایدار. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ماه دانشگاه شهید بهشتی تهران.

20- دست پرچین ب، قهرمان ن،  دهقانی سانیج ح، لیاقت ع 1389. برآورد نیاز آبی توت فرنگی و ضریب تشت از تبخیر قطر 60 و 20 سانتیمتر در محیط گلخانه تحت شرایط هیدروپونیک. چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور). دانشگاه کردستان. 23-22 اردیبهشت.  

21- دهقانی سانیج،ح . 1388(10 اسفند). بررسی مسایل لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران . همایش بین المللی لوله های پلاستیکی. پژوهشکده پلیمرو پتروشیمی ایران.

22- کشاورز ع.، دهقانی سانیج،ح . 1388( 6-5 اسفند). اصلاح سیاست و ساختار در آب هنری امکان پذیر. دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران. 

23- اکیری، م. زارعی، ق. دهقانی سانیج، ح. 1388 (19-21 بهمن). برآورد تبخیرتعرق گیاه گندم در شرایط مختلف کمی و کیفی آب آبیاری. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

24- کوثری ه.، دهقانی سانیج،ح .، میرزایی ف.، لیاقت ع.، 1388 (19-21 بهمن). مروی بر  روشهای جداسازی تبخیر و تعرق. دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

25- دهقانی سانیج،ح. ، کشاورز ع. 1388 (15 بهمن). بررسی اجرایی کردن و به هنگام سازی سند ملی آب کشور.  همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور. فرهنگستان علوم. تهران.

26- دهقانی سانیج،ح . 1388(9-8 بهمن). کم آبیاری و بهره وری مصرف آب کشاورزی. اولین همایش تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

27- کوثری ه.، دهقانی سانیج،ح .، میرزایی ف.، لیاقت ع.، 1388(9-8 بهمن). اندازه گیری تبخیر از سطح خاک در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی به روش بیلان انرژی نسبت بوون. اولین همایش تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند.

28- مامن پوش.ع.، دهقانی سانیج،ح . 1388(28 مهر). کاربرد مدل بولین به منظور مکان یابی مناطق مستعد اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با استفاده از سیستم GIS و اثرات توسعه آن بر روی منابع آب زیر زمینی. دومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای نوین آبیاری . کرج-ایران.

29- اکبری.م.، دهقانی سانیج، ح. 1388(10-8 بهمن). کاربرد سنجش از دور در مدیریت شبکه های آبیاری. همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. اهواز-ایران.

30- اکبری.م.، دهقانی سانیج، ح. میرلطیفی، م. 1387 (25-23 مهرماه). تاثیر اصلاح تقویم آبیاری بر بهروری آب در کشاورزی. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

31- اکبری.م.، دهقانی سانیج، ح. 1386 (2 اسفند). نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روشهای آبیاری میکرو. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

32- دهقانی سانیج ح. 1386 (2 اسفند ). معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار. . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

33- نخجوانی مقدم م.، دهقانی سانیج ح.، حیدری ن.، 1386 (2 اسفند).، اعمال کم آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای و اثرات آن بر افزایش کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

34- احمدزاده ک.، میرلطیفی م.، دهقانی سانیج ح.، 1386 (2 اسفند).، ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد یک سیستم آبیاری قطره ای (مطالعه موردی- منطقه حسن آباد شهرری). . اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

35- نخجوانی مقدم م.، صدرقاین ح. دهقانی سانیج ح.، 1386 (2 اسفند).، کاربرد سیستم آبیاری قطره ای بر بهبود کارایی مصرف آب محصولات ردیفی. اولین سمینار طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار

36- دهقانی سانیج،ح . 1386 (16-18 بهمن). مقایسه دو روش بیلان انرژی برای جدا سازی شدت انرژی در سطح مزرعه. کرمان دانشگاه شهید باهنر.

37- سهراب. ف.، دهقانی سانیج،ح . 1386 (16-18 بهمن). بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو-پنمن-مانتیث برای اقلیم های مختلف در مقایسه با سایر مدل ها. کرمان دانشگاه شهید باهنر.

38- دهقانی سانیج ح .، حیدری ن.، اکبری م. 1386 (2-5 بهمن). چگونگی تاثیرگذاری بیشتر اصول علمی و یافته­های تحقیقاتی در سیاست­گذاری­های بهینه­سازی مصرف­آب­کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم­آبی. تهران.

39- دهقانی سانیج،ح .، نخجوانی مقدم، م.م.، سهراب ف. 1386 (2-5 بهمن). کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

40- اکبری م. ، دهقانی سانیج،ح . 1386 (2-5 بهمن). تاثیر تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری بر بهره­وری آب در کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

41- حیدری ن. ، دهقانی سانیج،ح .، حسین زاده ا. 1386 (2-5 بهمن). نگرشی بر فعالیت ها و اقدامات صرفه جویی آب و سازگاری با کم آبیاری در کشورهای مختلف جهان. اولین همایش سازگاری با کم آبی. تهران.

42- دهقانی سانیج،ح.، زارعی، ق. حیدری، ن. 1386 (26 مهر). بررسی مدیریت آبیاری و کارایی مصرف آب در گلخانه ها و مسایل و چالشها . کمیته ملی آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

43- اکبری، م . دهقانی سانیج،ح. 1386 (26 مهر). اصول طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو در گیاهان گلخانه ای . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

44- دهقانی سانیج،ح. و اکبری، م. 1386 (3 خرداد). اتوماسیون و کاربرد حسگرهای دی الکتریک در سیستم آبیاری قطره ای. اولین کارگاه فنی اتوماسیون خودکارسازی) سامانه های آبیاری تحت فشار. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

45- اکبری، م .، دهقانی سانیج،ح. 1386 (3 خرداد). نقش خودکارسازی در بهبود و توسعه روشهای آبیاری قطره ای. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

46- دهقانی سانیج،ح . نخجوانی مقدم. م. 1385 (3-4 بهمن). کاربرد شاخص کارایی مصرف آب و تابع عملکرد در تعیین الگوی کشت با هدف افزایش کارایی مصرف آب. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

47- دهقانی سانیج،ح . 1385 (14 شهریور). تجمع شوری در خاک تحت شرایط کاربرد آب شور با روش آبیاری قطره­ای. کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبرد­ها. انجمن آبیاری و زهکشی. دانشکده کشاورزی ابوریحان.

48- دهقانی سانیج،ح. و اکبری، م. 1385 (2 آذر). بررسی نقش مدیریت آبیاری بر عملکرد سیستم های آبیاری قطره­ای. دومین کارگاه فنی خرد آبیاری: چشم انداز و توسعه. کمیته ملی آبیاری و زهکشی، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کرج.

49- حیدری ن.، کشاورز ع.، دهقانی سانیج،ح. 1384(خرداد ماه) مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در ایران با در نظر گرفتن خشکی و خشکسالی. دومین کنفرانس روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. فرهنگستان علوم. ص 103-116.

50- اکبری،م. دهقانی سانیج،ح . 1383 (25 بهمن). ضرورت توسعه کمی و کیفی روش های آبیاری بارانی در ایران. اولین کارگاه فنی آبیاری بارانی (توانمندی ها و چالش ها)، کرج. کميته ملي آبياري و زهکشي تهران، دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

51- دهقانی سانیج،ح . 1379 (9 تیر). آبياري ميکرو در زراعت‌هاي سبزي و صيفي و زراعت‌هاي رديفي. کارگاه آموزشي آبياري ميکرو. کميته ملي آبياري و زهکشي تهران.

52- دهقانی سانیج،ح. ، کشاورز،ع.، علیزاده،ا . 1378. مقاله روش شناسي در سند ملي الگوي مصرف بهينه آب در کشاورزي. هفتمين سمينار سراسري کاهش تبخير، 12-10 اسفند. کرمان.

53- دهقانی سانیج،ح . ، رحیم­زادگان،ر. 1376. بررسي مسايل و مشکلات وسايل مورد استفاده در سيستم‌هاي آبياري تحت­فشار (ساخت داخل کشور). اولين سمينار نقش صنعت در توسعه کشاورزي20-19 ارديبهشت، اصفهان.

54- دهقانی سانیج،ح.  و   رحیم زادگان،ر. 1375. مقاله ارزيابي و کاليبره‌ نمودن آبپاش MZ-30 ساخت داخل کشور. دومين کنگره ملي مسايل آب و خاک کشور30-27 بهمن.

مقالات چاپ شده در نشريات علمی و ترویجی

1-          کشاورز ع.، دهقانی سانیج ح.. 1391. شاخص بهره وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور. 1391. راهبرد اقتصادی-پژوهشکده تحقیقات راهبردی. شماره 1.

2-       Dehghanisanij, H. , Moayeri M., 2008. Overview of crop water productivity in irrigated agriculture in lower Karkheh River Basin. A Compendium of review papers. ICARDA. 43-54.

3-          دهقانی سانیج.ح . 1391. معرفی برنامه راهبردی تحقیقات توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار . مجله آب و آبیاری. شماره1.

4-          اکبری م.، دهقانی سانیج ح. 1391. نقش تحقیقات در بهبود و توسعه روش های آبیاری میکرو. مجله آب و آبیاری. شماره 3.

5-          کوثری.ه.، دهقانی سانیج.ح . 1388. مروی بر  روشهای جداسازی تبخیر و تعرق. مجله آب و آبیاری. 59-56.

6-          دهقانی سانیج.ح . 1390. آب مغناطیسی، اقسانه، جادو یا علم مورد قبول. مجله آب و آبیاری. شماره 10.

7-          حیدری ن.، دهقانی سانیح ح. 1390. مسایل و راهکارهای محوری بهبود ساختار مدیریت وبهره برداری درروش های آبیاری تحت فشار. مجله آب و آبیاری. شماره 7.

8-          صدرقاین ح.، دهقانی سانیج ح.، نخجوانی مقدم م.. 1390. بررسی مسایل بهره برداری و پایش سیستم های آبیاری تحت فشار و ارائه راهکارهای لازم. مجله آب و آبیاری. شماره 5.

9-          اکبری م.، دهقانی سانیج ح.، نخجوانی مقدم م.. 1390. مسایل و راهکارهای بهبود انطباق تکنولوژی های نوین آبیاری. مجله آب و آبیاری. شماره 5.

10-       اشرفی ش.، دهقانی سانیج ح.، نخجوانی مقدم م. 1390. مسایل و راهکارهای بهبود زیرساخت تکنولوژی های نوین آبیاری. مجله آب و آبیاری. شماره 5.

11-       دهقانی سانیج ح.، کشاورز ع. 1389. بررسی نحوه ی اجرایی کردن و به هنگام سازی سند ملی آب کشور. مجله آب و آبیاری. شماره 2.

12-       دهقانی سانیج،ح . حیدری،ن. و اکبری، م. 1387. سياست گذاري هاي بهينه سازي مصرف آب کشاورزي. 1387. مهراب. اردیبهشت.

13-       دهقانی سانیج،ح . 1384. بهبود مدیریت آبیاری درروش آبیاری قطره­ای تحت شرایط کاربردآب شور. نشریه کشاورزی و غذا. شماره4.

14-       دهقانی سانیج،ح . و  رحیم زادگان،ر. 1376. مشکلات آبياري تحت فشار، بررسي مسايل و مشکلات وسايل مورد استفاده در سيستم‌هاي آبياري تحت فشار، ساخت داخل کشور. مجله آب-خاک-ماشين، شماره 30و31.

 
کنفرانس های خارجی
 

1.     Dehghanisanij H., 2012. Application of sewages in advance irrigation systems: challenges and strategies. Iranian Academy of Science. 4 Oct. Tehran. Iran.

2.     Dehghanisanij H ., Zarei G. From clay pot irrigation to subsurface drip irrigation for sustainable agriculture in arid and semiarid region. The international conference on traditional knowledge for water resources management , 2012. Febury. Yazd Iran.

3.     Kosari H., Dehghanisanij H ., Mirzaei F., Liaghat M., Soil evaporation in surface and subsurface drip irrigation in a maize field . The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. 2011. Tehran. Iran.

4.     Janani A., Sohrabi T., Dehghanisanij H. Pressure variation impact on discharge charactristics of porous pipes. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. 2011. Tehran. Iran.

5.     Akbari M., Dehghanisanij H. , Sadre Ghaen H., Nakhjavani MM., 2011. Field scale scenarios for improved water and land productivity by simulation modeling. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. Tehran. Iran.

6.     Dehghanisanij H., Akbari M. Micro irrigation in Iran-current statues and future needs. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct.  

7.     Eslami A., Dehghanisanij H . Application of brackish water in subsurface drip irrigation system on pistachio orchards. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. 2011. Tehran. Iran.

8.     Heydari N., Dehghanisanij H. Socio-Economic and policy-institution issues and chalenges in sustainable development of pressurized irrigation systems inIran. The 8th international Micro irrigation Congress. 15-23 oct. 2011. Tehran. Iran.

9.     Akbari M., Dehghanisanij H., 2010. The role of modeling in integrated water management ( A case study in Zayandeh Rud Basin). 4th  international conference on water resources and arid environments (ICWRAE). 5-8 December. Riyadh, Saudi Arabia.

10.   Akbari M., Dehghanisanij H. , 2010. Impact of irrigation scheduling on water productivity using SWAP and AquaCrop simulation models. Improving farm management strategies through AquaCrop: Worldwide collection of case studies. 8-9 October. Yogyakarta, Indonesia.

11.   Keshavarz A., Dehghanisanij H. 2008 . Assessing policies and institutional arrangement in KRB. 2nd Int. Forum on Water and Food . Nov 10-14. Addis Ababa-Ethiopia .

12.   Moayeri M. Dehghanisanij H. , Nato A.F., Siadat H., Oweis T., Farahani H. 2008 . Increasing field water productivity of irrigated crops in the lower KRB. 2nd Int. Forum on Water and Food . Nov 10-14. Addis Ababa-Ethiopia .

13.   Dehghanisanij H. , Keshavarz A. 2008. Study the impact of climate change on agricultural production in Iran. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

14.   Dehghanisanij H. , Akbari M. 2008. Importance of daily climate information on improvement of crop water productivity in arid and semiarid regions. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

15.   Akbari M., Dehghanisanij H . 2008. Management of drought and water scarcity in Zayandeh Rud basin, Iran. 9th Int. Conf. on Dryland Development. Nov. 7-10. Alexandria, Egypt.

16.   Moayeri M., Dehghanisanij H. 2007 . Assessment of wheat water productivity and methods of improvement in South Karkheh River Basin . Int. Workshop on Improving WP and livelihood resilience in KRB. Sep 10-11 . Karaj. Iran.

17.   Moayeri M., Dehghanisanij H. 2007 . Assessment of the causes of low water productivity and ways of improvement in irrigated maize areas of South Karkheh River Basin . Int. Workshop on Improving WP and livelihood resilience in KRB. Sep 10-11 . Karaj. Iran.

18.   D ehghanisanij H. , Sadrghaen H., Yamamoto T. 2006. Improvement in safe use of low quality water in drip irrigation systems. International Symposium on Drylands Ecology and Human Security (ISDEHS 2006). 4-7 December. United Arab Emirates.

19.   D ehghanisanij, H. , Naseri A. 2006. Improvement in of drip irrigation management on cherry trees. 7th International Microirrigation Congresses 10-16 September, Kualalumpur, Malaysia.

20.   Dehghanisanij, H. , Moghaddam M. N., Anyoji H. 2006. Crop water productivity a strategy for sustainable development in dry lands. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China

21.   Dehghanisanij, H. , Keshavarz A. Heydari N. 2006. Agricultural water consumption management in Iran considering aridity and drought Incidences. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China.

22.   Zeggaf T.A., Anyoji H., Yasuda H. Dehghanisanij H. , 2006. Estimation of evapotranspiration from maize combining sap flow and weighing lysimeter data. Eighth International Conference on Dryland Development 25-28 February, Beijing, China.

23.   Dehghanisanij H. , Nasseri A., Samar M., 2005. Assessment of cherry trees issues in Moghan agro-industry with respect of soil and water management. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. 6-9 Dec.

24.   Akbari M., Dehghanisanij H. , 2005. Assessment of deficit irrigation on sugar beet water productivity. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand. 6-9 Dec.

25.   Akbari M., Dehghanisanij H. , 2005. Effect of deficit irrigation on sugar beet under furrow irrigation method. The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production Under Drought Stress. Sep 24-28. Rome, Italy.

26.   Yamamoto T., Ould Ahmed B.A., Koiwasaki M., Dehghanisanij H. , 2005. Prevention biochemical clogging of filters and emitters in microirrigation systems. ASAE Annual meeting, Tampa, Florida, July 17-20 .

27.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., Keshavarz, A., Miyamoto, K., and Fujiyama, H., 2004. Control of emitter clogging in drip irrigation system induced by biological agents. Land and Water Management, Decision Tools and Practices. Proceeding of the 7th Inter Regional Conference of Environment and Water. October 11-14, Beijing. Vol2:1139-1148. China agricultural press.

28.   Sadrghaen S.H. and Dehghanisanij, H. , 2004. Water use productivity of pepper under three microirrigation systems. Land and Water Management, Decision Tools and Practices. Proceeding of the 7th Inter Regional Conference of Environment and Water. October 11-14, Beijing. Vol2:1139-1148. China agricultural press.

29.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., Agassi, M., and Inoue, M., 2004. Interaction of soil water content and soil solute salinity under drip irrigation in dune field. ASAE Annual meeting, Ottawa, Canada, August 1-4.

30.   Ould Ahmeh, B.A., Yamamoto, T., Dehghanisanij, H., Inoue M., and Sakaguchi, Y., 2004. Effects of drip irrigated saline water on the growth of sorghum in a dune sand soil. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Hokkaido, Sapporo, Japan, CD. Sep 7-10.

31.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M., 2003. Assessing TDR method for simultaneous monitoring of water and solute in dune soil. Proceedings of the Challenge in soil physics, Japanese Society of Soil Physics, November 23, pp.18-19.

32.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M., 2003. Assessment of water and solute movement in dune-sand under drip irrigation. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Okinawa prefecture, Japan, July 8-10, pp.678-679.

33.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Inoue, M., 2003. Control of clogging in microirrigation using wastewater in Tohaku, Japan. ASAE Annual meeting, Las Vegas, Nevada, USA, July 27-30.

34.   Yamamoto, T. Amu-Mensah, F., Fujimaki, H., and Dehghanisanij, H., 2003. Water saving in Tank irrigation systems in Sahel region of Africa. ASAE Annual meeting, Las Vegas, Nevada, USA, USA, July 27-30.

35.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., and Farzaneh, E., 2002. Development of modern irrigation system in arid and semi-arid area. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Mie prefecture, Tsu-shi, Japan, August 6-8, pp.508-509.

36.   Dehghanisanij, H. , Taherpour, M. and Yamamoto, T., 2002. Evaluation of field performance index on microirrigation systems with long operation period in arid and semi-arid area. Proceeding of the Agricultural Engineering Conference (AGENG), Charles Sturt Uni., NSW, Australia.

37.   Dehghanisanij, H. , Yamamoto, T., 2001. An overview of agricultural in Iran- crop and water, Sand Dune Research (V), Natural and Agriculture in Arid Asian Nations, Tottori, Japan, pp.17-21.

38.   Dehghanisanij, H. , Keshavarz, A., and Yamamoto, T., 2001. Estimation of evapotranspiration and improvement of water use pattern in Iran. Proceedings of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering, Iwate prefecture, Morioka, Japan, July 27-30, pp.562-563.

39.   Dehghanisanij, H. , Mirlatifi. M., Torabi, M. 2000. Effect of water quality and irrigation management on emitter clogging in trickle irrigation in southeast of Iran. Proceeding of t he International Conference Micro and Sprinkler Irrigation System, 8-10 Feb , Jalgaon-India , pp:537-545 .

40.   Alizadeh, A., Dehghanisanij, H. , Baghani, J., and Haghania, G.H., 2000. Yield and quality of tomato in drip and furrow systems with different level of water deficits. Proceeding of the 6th International Microirrigation congress, South Africa.

41.   Dehghanisanij, H. , Keshavarz, A., and Alizadeh, A., 1999. Implementation of water use pattern in terms of volumetric supply of water to farmers. Proceeding of the International Conference on Water Resources Management, Use and Policy in Dry Areas. Amman, Jordan. De c . 1-3.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

   

 

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

تعيين پتانسيل کارائي مصرف آب ارقام گندم در روش هاي آبياري (باراني ، قطره اي و سطحي) در شرايط اقليمي مختلف کشور  

  1/7/1384

  29/12/1387

2

بررسي گرفتگي خروجيها در آّبياري موضعي تحت مديريت هاي آبياري و بدون اسيد شويي  

  1/1/1389

  29/12/1390

3

بررسي اثرات کم آبياري روي عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا در منطقه خوي  

  1/1/1379

  29/12/1381

4

ارزيابي مسائل فني و بهره برداري از سيستمهاي انتقال، توزيع و کنترل جريان در شبکه هاي آبياري قزوين  

  1/1/1378

  1/4/1379

5

بررسي اثر تنش آبي و کم آبياري بر روي عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و برخي خصوصيات رشد و هيبريد ذرت دانه اي (کشت بهاره)  

  1/2/1377

  1/2/1380

6

بررسي اثرات زيرشکن و دور آبياري به ازاء مقدار معيني از نياز آبي گياهان بر ميزان محصول پنبه در داراب  

 15/2/1380

  15/2/1382

7

بررسي امکان گرفتگي قطره چکانها (دريپر) تحت شوريهاي مختلف آب

  1/1/1375

  1/1/1377

8

بررسي عوامل موثر بر توليد بذر حقيقي سيب زميني در شرايط مزرعه  

  1/1/1376

  1/1/1378

9

بررسي اثرات روشهاي آبياري ميکرو، باراني و غرقابي در کارآيي مصرف آب دو رقم برنج در فارس  

  1/1/1382

  1/7/1384

10

بررسي و علل گرفتگي خروجيها و ارتباط آنها با کيفيت آب آبياري  

  1/2/1375

  1/2/1376

11

ارزيابي و کاليبره نمودن آبپاش MZ-30 ساخت داخل کشور  

  1/7/1372

  1/7/1373

12

ارزيابي بازدهي مصرف آب و اجزاء آن بعنوان معيارهاي انتخاب در توليد ارقام متحمل به خشکي در برنامه هاي اصلاحي گندم  

  1/7/1379

  1/7/1382

13

بررسي علل و عوامل زوال و مرگ درختان گيلاس در کشت صنعت مغان.  

  1/1/1376

  1/7/1378

14

ارزيابي و بهبود کارايي مصرف آب در جنوب حوزه کرخه  

  1/7/1384

  29/12/1387

15

بهبود کارآيي مصرف آب گندم در سايت انتخابي در جنوب حوزه کرخه-دشت سرخه  

  1/6/1385

  1/6/1387

16

بررسي اثرات الگوي کشت و کم آبياري روي کارايي مصرف آب و ارائه راهکارهاي بهبود آن در جنوب حوزه کرخه  

 1/10/1384

  1/3/1387

17

بررسي عملکرد هيدروليکي و يکنواختي توزيع آب در تعدادي از آبپاش هاي متداول در آبياري باراني در آرايشهاي مختلف  

 1/12/1385

  1/5/1387

18

تعيين بهترين آرايش کاشت چغندر قند و کارايي مصرف آب تحت سيستم آبياري قطره اي (تيپ)  

  1/1/1387

  1/10/1389

19

تعيين و کارایی مصرف آب و ارزيابي فاکتورهاي موثر در کارايي مصرف آب آبیاری گندم و ذرت در سايت انتخابي جنوب حوزه کرخه -دشت سرخه  

  1/4/1385

  1/10/1387

20

بهبود کارايي مصرف آب آبیاری ذرت در سايت انتخابي جنوب حوزه کرخه (دشت سرخه)  

  1/6/1385

  1/6/1385

21

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات"بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی" در مقیاس "مزرعه"  

11/10/1386

  11/10/1387

22

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی"با تکیه بر مباحث "اجتماعی-اقتصادی-سیاستگذاری-تشکیلاتی"  

  1/9/1386

  1/9/1387

23

تدوین برنامه راهبردی تحقیقات گلخانه  

19/10/1386

  19/10/1387

24

بهبود مدیریت آبیاری و زهکشی در گلخانه ها  

19/10/1386

  19/10/1387

25

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل اقتصادی ،اجتماعی،سیاست گذاری و تشکیلاتی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار"  

21/11/1386

  21/11/1387

26

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسائل منابع و زیر ساختها در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

21/11/1386

  21/11/1387

27

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات "تحقیقات توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار"

21/11/1386

  21/11/1387

28

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل فنی سیستمهای آبیاری در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

  1/9/1386

  1/9/1387

29

تهیه و تدوین برنامه راهبردی تحقیقات مرتبط با مسایل شناسایی و انطباق و انتقال تکنولوژی در توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار  

21/11/1386

  21/11/1387

30

بررسی فنی و اقتصادی آب مصرفی و انرژی در سیستمهای مختلف آبیاری در مزارع سیب زمینی و یونجه (شهرستان همدان)  

  1/1/1389

  1/7/1392

31

مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف اندازه گیری رطوبت خاک در آبیاری مزارع ذرت  

  1/1/1389

  1/1/1392

32

تعیین ساعت مجاز کاترکرد چاهها در استان خراسان رضوی-مطالعه موردی:دشت نیشابور  

  1/1/1389

  1/1/1391

33

تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه ای گوجه فرنگی  

  1/7/1388

  1/10/1391

34

تعیین و ارزیابی شاخص کارایی مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی کشت محصولات زراعی عمده فاریاب در حوضه آبریز کرخه  

  1/1/1389

  1/7/1391

35

بررسی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره ای زیر سطحی در بافت های مختلف خاک  

  1/7/1389

  29/12/1391

36

ارزیابی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک باغ زیتون  

  1/1/1389

  1/1/1392

37

ارزیابی فنی- اقتصادی روش های آبیاری میکرو و سطحی در تولید محصولات باغی در استان آذربایجان غربی  

  1/4/1389

  1/10/1391

38

بررسی بیلان انرژی به منظور برآورد تبخیر و تعرق گیاه ذرت و اجزای آن در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی  

  1/1/1389

  1/7/1391

39

ارزیابی یکنواختی توزیع آب آبپاشهای با دبی بیش از یک لیتر در ثانیه در سرعت های مختلف باد  

  1/7/1389

  28/12/1391

40

ارزیابی فنی سامانه های اجراء شده آبیاری زیر سطحی سفالی و امکان سنجی آن در کشور  

  1/9/1389

  1/12/1391

41

مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت میوه پرتغال  

  1/7/1389

  28/12/1391

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 

 

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

امکان سنجی کاربرد روش آبیاری زیر سطحی در مدیریت آبیاری نخیلات در مناطق خشک و نیمه خشک  

 1/10/1390

  1/10/1392

2

ارزیابی روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و تعیین شاخص های طراحی، اجرا و مدیریت سیستم در کشور  

1/10/1390

  1/4/1393

3

تعیین شاخص های طراحی،اجرا و مدیریت در آبیاری زیر سطحی و ارزیابی آن در باغات سمنان  

  1/10/1390

  1/4/1393

4

ارزیابی سامانه های اجرا شده آبیاری زیر سطحی در باغات پسته استان کرمان و تعیین مناسب ترین سطح اتوماسیون و آرایش محل قرارگیری قطره چکان در خاک  

 1/10/1390

  1/4/1393

5

بررسی امکان کاربرد آبیاری قطره ای زیر سطحی برروی مرکبات و هلو و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان  

 1/10/1390

  1/4/1393

6

بررسی مدیریت ترفلان در آبیاری زیر سطحی انگور و وضعیت تجمع ریشه در اطراف قطره چکان  

1/10/1390

  1/4/1393

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

1-         دهقانی سانیج، ح. سهراب ف. کشاورز ع. 1392. تجارت آب مجازی. بهار 1392. شابک: 8-6-92430-600-978

2-         دهقانی سانیج، ح. قهرمان ب. 1392. سازگاری با بحران آب. ویرایش اولیه

3-         حیدری ن. دهقانی سانیج، ح. علایی م. 1392. مديريت تقاضا و مصرف و نقش آن در بهره‌وري آب کشاورزي در ايران . ویرایش نهایی. در دست چاپ

4-         دهقانی سانیج، ح. زارعی ق. گرجی ع. 1392. کتاب ارزیابی عملکرد آبیاری بارانی و قطره ای در دست چاپ

5-         دهقانی سانیج ح. 1391. مجموعه مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 467 صفحه. شابک: 4-12-6364-600-978.

6-         دهقانی سانیج ح. 1391. مجموعه چکیده مقالات چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 501 صفحه. شابک: 8-11-6364-600-978.

7-   Dehghanisanij H. and Kosari H. 2011. “Evapotranspiration partitioning in sub-surface drip irrigation system” In Evaporation/Book2, ISBN 978-953-307-512-9.

8-         حیدری.ن.، ناصری.ا.، وزیری.ژ.، دهقانی سانیج ح . 1389. صرفه جویی آب در کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.168 ص.

9-         زارعی.ق.، گرجی.ع.، دهقانی سانیج ح . 1388. طراحی آبیاری قطره ای در مناطق مرطوب . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.80 ص.

10-     وزیری ژ.سلامت ع. انتصاری م.، مسچی م.، حیدری ژ. دهقانی سانیج،ح . 1387. تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان).  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 355 ص.

11-     علیزاده،ا.، کمالی، غ.، کشاورز ع.، دهقانی سانیج،ح . 1386.  نیاز آبی گیاهان در ایران. انتشارات آستان قدس رضوی .

12-     انتصاری.م.،......، دهقانی سانیج، ح. 1386. کارآيي مصرف آّب درکشت گلخانه اي . کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.258ص.

13-     آقائی راد ا.، ابراهیمی بیرنگ ن.، خیابانی ح.، عبدمیشانی ش.، همامی آ.، رضایی ش.، دهقانی سانیج،ح . 1385.  ارزیابی شوری خاک. انجمن آبیاری و زهکشی ایران.258ص

14-     کشاورز ع. علیزاده. ا. دهقانی سانیج. 1378. سند ملی آب کشور (نیاز آبی-الگوی کشت-راندمان). وزارت جهاد کشاورزی.32 جلد استانی

 

گزارشات بین المللی:

1.      Keshavarz A., Dehghanisanij H. , Ahmed, M.A., Oweis, T., 2012.  Assessing policies and institutional arrangements in Karkheh River Basin. ICARDA. CGIAR, CPWP Program. Report No. 10. 92 pp. ISBN: 92-9127-272-8.

2.      Moayeri M., Dehghanisanij H. , Nato A. F., Siadat H., Abbasi F. and Oweis T. 2012 Assessment and Improvement of Wheat and Maize Water Productivity in Lower Karkheh River Basin. ICARDA. CGIAR, CPWP Program. Report No 9. 105pp. ISBN. 92-9127-274-4.

3.      Dehghanisanij H. , Moayeri M . 2008. Overview of crop water productivity in irrigated agriculture in lower KRB . In: A compendium of review paper, ICARDA, Aleppo, Syria , 43-56.

نشریات فنی و ترویجی
 

1-    دهقانی سانیج ح .، 1376. شرایط بهینه کاربرد آبپاش ام-زد 30 ساخت داخل کشور.

2-    اکبری م.، صدرقاین ح.، دهقانی سانیج،ح .، زارعی ق. 1389. بهره برداری از سیستم های آبیاری میکرو. نشریه شماره 25.

3-    اسلامی ا.، کوهی ن.، دهقانی سانیج،ح . 1389. ماشین های آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم LEPA . نشریه شماره 35.

4-    صدر قاین. ح. دهقانی سانیج ح 1387. استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ در مزارع چغندرقند. نشریه شماره 5.

5-    حیدری . ن. دهقانی سانیج ح 1386. اولویت های تحقیقاتی کاربردی آبیاری و زهکشی. نشریه شماره 1641/86.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-     اصنافی.م. 1392. ارزیابی کاربرد آبپاش های سیستم های کلاسیک ثابت. دانشگاه شیراز. استاد راهنما

2-     اصنافی.م. 1392. مدیریت آبیاری زراعت گوجه فرنگی در گلخانه. دانشگاه شیراز. استاد راهنما

3-     دست پرچین. م. 1389. نیاز آبی و آبیاری زراعت توت فرنگی در محیط گلخانه. دانشگاه تهران. استاد راهنما.

4-     کوثری. ه. 1388. بررسی بیلان انرژی سطح خاک به منظور برآورد تبخیر و تعرق و اجزای آن در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی. دانشگاه تهران. استاد راهنما.

5-     موسوی.م. 1387. ارزیابی تاثیر اجرای خودکار سازی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه ای ( مطالعه موردی منطقه کرج). دانشگاه فردوسی مشهد. استاد راهنما.

6-     احمدآلی.خ. 1387. ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای در شرایط کاربرد آب شور و بررسی کنترل گرفتگی قطره چکانها تحت مدیریت های مختلف اسیدشویی و آب مغناطیسی. دانشگاه تهران. استاد راهنما.

7-     امیری.ا. 1385. بررسی میدانی صریب یکنواختی پخش آب تحت آبیاری بارانی با استفاده از اندازه گیری های رطوبت خاک و مقایسه آن با روش Catch Can.  دانشگاه تهران. استاد مشاور

8-     سید محمدی،ح. 1380. ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری قرقره ای . پایان نامه دانشجویی در مقطع فوق لیسانس دانشگاه تربیت مدرس. استاد مشاور

 
 

عضویت در مجامع علمی 

1-    عضو هیات مدیره انجمن آبیاری و زهکشی ایران . 1392-1385

2-    عضو کار گروه تخصصی سيستم‌هاي آبياري در مزرعه، کميته ملي آبياري و زهکشي ايران،آذر 1378-1389.

3-    عضو کارگروه تخصصی سیستم های آبیاری در مزرعه ، در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.1392-1384

4-      عضو کارگروه تخصصی استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی، در کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 1392-1384.

 
 

تشویقات 

1-    پژوهشگر برگزیده وزارت جهاد کشاورزی 1388.

2-      The JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign researchers (Sep, 2005) Japan Society for the Promotion of Science.

3-      Monbusho Scholarship (Oct, 2001- Sep, 2004) Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan.

4-    مطلوب بودن فعالیت های پژوهشی و علمی. معاون وزیر و ریس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.1378.

5-    مطلوب بودن فعالیت های پژوهشی و علمی. معاون وزیر و ریس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.1376.

 

سایر موارد

ثبت اختراع:

1- سایکرومتر تهویه دار ترموکوپلی. سازمان ثبت مالکیت های صنعتی. دارای شماره ثبت 62495 مورخ 29/9/1388.

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.