دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶  -  Monday, February 26, 2018
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  مهندس فرحناز سهراب[_HprPDF] فرحناز سهراب نام و نام خانوادگی
مربی پژوهشی مرتبه علمی
عضو هیات علمی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
farahnaz_sohrab@yahoo.com پست الکترونیک
32705320 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • دیپلم ریاضی فیزیک، ایران، دبیرستان حضرت فاطمه 1374-1370
 • کارشناسی، آبیاری و زهکشی، ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1379-1375
 • کارشناسی ارشد، آبیار ی و زهکشی، ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1382-1380، عنوان پایان نامه: "ارزیابی تأثیر افزودن مواد جاذب رطوبت بر ظرفیت نگهداشت آب در اراضی آبخیز اردستان"


 سوابق شغلی

 • 4 ماه در شرکت مشاور آبیاری و زهکشی از تاریخ 19/3/83 لغایت 19/7/83
 • 2 ماه به صورت مشاوره‌ای در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از 27/1/84 لغایت 5/4/84
 • شاغل در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از تاریخ 5/4/84 تا زمان فعلی، از تاریخ 10/4/85 عضو هیئت علمی موسسه
 • از تاریخ 1/1/1387 تا زمان فعلی، عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران - بازرس انجمن
 • از تاریخ 1/1/86 لغایت 1/7/88 دبیر کمیته انتشارات (نشریات علمی – فنی و ترویجی) موسسه
 • از تاریخ 1/1/87 تا 15/9/89 مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه
 • از تاریخ 1/7/91 تا زمان فعلی، دبیر کمیته تخصصی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
 • از تاریخ 1/1/93 تا 1/01/94، مدیر داخلی نشریه مدیریت آب در کشاورزی، انجمن آبیاری و زهکشی ایران
 • از تاریخ 6/12/93 تا 1/09/94، مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه

 

سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 Abedi- Koupai, J., F. Sohrab and G.W. Swarbrick .2008. Evaluation of Hydrogel Application on Soil Water Retention Characteristics. Journal of Plant Nutrition . Volume 31 , Issue 2 February 2008. PP: 317-331.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1-  عباسی، ف.، سهراب، ف. و عباسی، ن. 1395. ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران. تحقیقات مهندسی سازه‌ های آبیاری و زهکشی، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحات 120-113
2-     سهراب، ف.، عباسی، ن. و مهدی پور، آ. 1394. بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص­های پایداری خاکدانه­ها. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحات 672-663.
3-     سهراب، ف. و دهقانی‌سانیج، ح. 1386. بررسی حساسیت برآوردهای تبخير- تعرق معادله پنمن‏-مانتیث- فائو به روش‎هاي جايگزين برای برآورد پارامترهای معادله. محله علمی پژوهشی علوم و صنایع کشاورزی، ویژه خاک، آب و هوا، جلد 21، شماره 2، صفحات 140-129.
4-     عابدی کوپایی، ج. و سهراب، ف. 1383. ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، شماره 3، سال هفدهم، مرداد- شهریور 1383، صفحات 173 – 163.
 
مقالات منتشر شده در مجلات علمی ترویجی :
 1.   سهراب، ف. و عباسی، ف. 1392. بازده آبیاری (چالش­ها و فرصت­ها) . برزگر، آب و آبیاری. تیرماه 1392.
 2. حیدری، ن و سهراب، ف. 1391. بررسی توسعه اراضی فاریاب و تاثیر آن بر شوری و زهداری اراضی در جنوب حوضه آبریز کرخه. برزگر، آب و آبیاری، اسفند 1391.
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  

1-        سهراب، ف. عباسی، ف. 1394. ارزیابی راندمان های آبیاری در کشور (چالشها و فرصتها). نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش آب، آبیاری و بهره وری). 24-23 اردیبهشت 94.

2-       عباسی، ف.،  ناصری، ا.،  سهراب، ف و عباسی، ن. 1394. تحلیلی بر وضعیت راندمان های آبیاری، آب مصرفی و بهره وری آب در بخش کشاورزی. نشست تخصصی میزان منابع اب موجود در کشور و تخصیص آب در بخش کشاورزی، تعامل ها و تفاهم ها. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 5 مهر 94.

3-     سهراب، ف. عباسی، ف.، عباسی، ن. 1393. مدیریت و راندمان آبیاری در روش­های آبیاری سطحی. نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست­های توسعه روش­های آبیاری و تحویل آب در ایران . 13-12 آذرماه. کرج.

4-       سهراب، ف. عباسی، ن.، عباسی، ف. و مهدی­پور، آ. 1393. بررسی کاربرد زئولیت بر شوری خاک . همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره­وری کشاورزی. 30 فروردین. تهران، ایران.

5-       سهراب، ف. عباسی، ن.، عباسی، ف. و مهدی­پور، آ. 1392. بررسی کاربرد زئولیت بر منحنی مشخصه خاک. همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره­وری کشاورزی. 10 بهمن. مشهد، ایران.

6-       مهدی­پور، آ.، عباسی، ن.، عباسی، ف. و سهراب، ف. 1392. بررسی تأثیر نانو رس بر منحنی مشخصه رطوبتی در دو خاک لوم رسی و لوم شنی. همایش ملی مدیریت آبیاری و بهره­وری کشاورزی. 10 بهمن. مشهد، ایران.

7-       سهراب، ف. و عباسی، ف. 1391. مدیریت آب در مزرعه: ارزیابی راندمان‌های آبیاری، چالش‌ها و فرصت‌ها. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 21-20 شهریورماه- دانشگاه ساری.

8-       سهراب، ف. و عباسی، ف. 1390. بررسي تأثير استفاده از پليمر سوپر آب آ- 200 بر ظرفيت نگهداري آب در خاک. نخستین کنفرانس هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی. اول آذرماه. تهران.

9-     سهراب، ف. و عباسی، ف. 1388. ارزیابی بازده آبیاری و ارائه نقشه هم بازده آبیاری. دوازدهمين همايش کميته ملي آبياري و زهکشي ايران با موضوع مديريت آبياري در ايران، چالش‌ها و چشم‌اندازها. 6-5 اسفند 1388. تهران.

10-   ظهرابی، نرگس، و کشکولی، ح. ع. و سهراب، ف. 1387. برآورد توابع هیدرولیکی بخش غیراشباع خاک با استفاده از نرم افزار RETC . دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی. اهواز 10-8 بهمن 1387

11-   دهقانی‌سانیج، ح.، نخجوانی‌مقدم، م. م. و سهراب، ف. 1386. کم‌آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی. اولین همایش سازگاری با کم‌آبی و نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، شهری و صنعتی، تهران. 2-5 بهمن‌ماه 1386.

12-   سهراب، ف. و دهقانی‌سانیج، ح. 1386. بررسی حساسیت پارامترهای معادله فائو-پنمن- مانتیث برای اقلیم‌های مختلف در مقایسه با سایر مدل‌ها. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، 16-18 بهمن‌ماه 1386.

13-   عابدی کوپایی، ج. و سهراب، ف. 1385. برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل RETC ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمال شرق اصفهان. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 3 و 4 بهمن‌ماه 1385، صفحه 149.

14-   حیدری، ن.، سهراب، ف. و ظهرابی، ن. 1385. مرروی بر توسعه اراضی فاریاب و تخریب اراضی در جنوب حوزه آبریز کرخه (با تکیه بر شوری آب وخاک، ماندابی اراضی و مسائل زیست محیطی). همایش تخصصی جایگاه خاک در محیط زیست و توسعه پایدار. 17 و 18 آبان‌ماه 1385، تهران.

15-   عابدی کوپایی، ج. و سهراب، ف. 1385. بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاک‌های مختلف در اثر افزودن هیدروژل و کود کمپوست. همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 14-12 اردیبهشت‌ماه 1385.

16-    سهراب، ف. و عباسی، ف. 1384. ارزیابی بازده آب آبیاری طی چند دهه گذشته در سطح کشور. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، 13 آذرماه 1384، تهران، صفحات 70 57.

17-    عباسی، ف.، سهراب، ف.و ایلانلو، م. 1384. ارزیابی کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی. مجموعه مقالات کارگاه فنی آبیاری سطحی مکانیزه، 13 آذرماه 1384، تهران، صفحات 100 93.

18-   عابدی کوپایی، ج. و سهراب، ف. 1384. برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک‌های مختلف بر اثر افزودن سوپرجاذبهای مصنوعی و طبیعی با استفاده از مدل RETC . سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژلهای سوپرجاذب. 16 آبان‌ماه 1384، تهران، صفحات 17 1.

19-   عابدی کوپایی، ج. و سهراب، ف. 1383. تأثیر کانی‌های زئولیت و بنتونیت بر خصوصیات هیدرولیکی خاک‌ها. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 14 تا 15 بهمن 1383، اهواز، دانشگاه شهید چمران، صفحات 567 562.

کنفرانس های خارجی

 1. Dehghanisanij, H., Kosari, H. and Sohrab , F. 2013. Copping with desertification in Iran:lessons and constraints . The 11th International Conference on Drylands Development, with the theme “Global Climate Change and its Impact on Food & Energy Security in the Drylands”. 18-21 March. Beijing , China.
 2. Abbasi,F. and Sohrab, F. 2011. Evaluating on irrigation efficiency and iso-efficiency maps in Iran. The 21st ICID Congress on Irrigation & Drainage, 8th Micro-irrigation Congress. 15-21 Oct. Tehran. Iran.
 3. Mehrabanian, M., Sohrab, F., Heidari, A. and Zamanian, K. 2009. Evaluation the Application of zeolite and bentonite on Soil Hydraulic Properties. 14th International Clay Conference. Italy. Abstract.
 4. Sohrab, F. and J. Abedi-Koupai., 2008. Evaluating the Application of Natural Mineral Water Absorbents on Soil Hydraulic Properties, Proceedings of 1st Iran National Zeolite Conference, Iran, April 29-1. 2008.
 5. Abbasi, F., N. Heydari and F. Sohrab, 2006. Water use efficiency in Iran: status, problems and directions. Syria FEB. International Workshop on Water use efficiency in Aleppo, Syria, Nov. 26-27
 6. Heydari, N., F. Sohrab, and N. Zohrabi., 2006. Land Degradation in lower KRB: Diagnostic Analysis of Salinity, Water-logging, Sedimentation and Wetland Issues. Workshop on Land, Water and Enviromental Management in the Karkheh River Basin: Challenges and Opportunities, Iran May 24-27. 2006.
 7. Heydari, N., F. Sohrab, and N. Zohrabi., 2006. Review of Institutions and policies influencing land and water resources development and management in the Karkheh River Basin (KRB). Workshop on Land, Water and Enviromental Management in the Karkheh River Basin: Challenges and Opportunities, Iran May 24-27. 2006.
 8. Abedi-Koupai, J. and F. Sohrab., 2004. Effect of Super absorbent polymers on soil hydraulic properties, Proceedings of 8th National Conference on Hydraulics in Engineering. Gold Coast, Australia May 13-16. 2004.
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-       اثرات الگوي کشت و کم‌آبياري بر کارايي مصرف آب و ارائه راه‌کارهاي بهبود آن در جنوب حوزه کرخه. (سمت همکار)، 1394.

2-       راندمان هاي آبياري و تغييرات زماني و مکاني آن در ايران، (سمت همکار اصلی)، گزارش فنی، 1394.

3-       تأثیر کاربرد زئولیت‌ها‌ بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک‌ها (سمت: مجری)، 1391 تا 1392.

4-       تعیین نقش تجارت آب مجازی و مزیت‌های نسبی تولید با توجه به مقدار آب مورد نیاز محصولات مهم زراعی و باغی (سمت: همکار اصلی)، 1388 تا 1391.

5-       بررسي و مقايسه آماده‌سازي کامل بسترکاشت در پاييز و بهار و اثرات آنها بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند (سمت: همکار)، 1387 تا 1391.

6-       بررسي تأثیر استفاده از مـواد سوپر جاذب بر نگهداری آب در خاک (سمت: مجری)، 1387 تا 1389.

7-       تحلیلی بر بازده‌های آبیاری در ایران (سمت: مجری) 1387 تا 1389.

8-       تحلیلی بر بازده‌های آبیاری در ایران. گزارش نهایی با کد پروژه IRD1-85084 (سمت: همکار اصلی) 1387 تا 1389.

9-     شناسايي ميزان آگاهي کشاورزان از مسائل آب و خاک، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز و راهکارهاي تقويت ارتباط بين کشاورزان و کارشناسان (سمت: همکار اصلی) 1387 تا 1389.

10-    تدوين برنامه راهبردي بهبود بهره‌وري آب کشاورزي، (سمت: همکار اصلی)، 1388.

11-    تهيه و تدوين برنامه راهبردي تحقيقات «بهبود بهره وري مصرف آب کشاورزي » در مقياس «مزرعه» (سمت: همکار) 1386 تا 1387.

12-    تهيه و تدوين برنامه راهبردي تحقيقات «بهبود بهره وري مصرف آب کشاورزي » در مقياس­هاي «حوزه آبريز و شبکه» (سمت: همکار) 1386 تا 1387.

13-    تعيين و ارزيابي شاخص کارايي مصرف آب در جنوب حوزه کرخه (سمت: همکار) 1384 تا 1387.

14-    بررسي امکان کود آبياري در رژيم‌هاي مختلف آبياري جويچه‌اي.- کرج: موسسه تحقيقات فني - مهندسي کشاورزي، ۱۳۸۷.

15-    اثربخشي اقتصادي تحقيقات رژيم‌هاي مختلف آبياري سطحي برنج در شرايط خوزستان (نشريه).- همدان: مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي همدان، ۱۳۸۵.

16-     ارزیابی پروژه سوخت سیستم گرمایش متداول گلخانه (سمت: همکار) 1391 تا 1393.

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1. تعیین نیاز آبی خیار در کشت گلخانه­ ای در سطح کشور (سمت: همکار اصلی) 1393 تا 1395.
 2. بررسی امکان مصرف چای کمپوست به جای کودهای شیمیائی در کشت هیدروپونیک باز محصولات گلخانه­ ای (گوجه فرنگی، فلفل دلمه­ ای و خیار) و اثر آن در کیفیت و کمیت محصول (سمت: همکار اصلی) 1393 تا 1395.
 3. بررسی امکان مصرف چای کمپوست به جای کودهای شیمیائی در کشت هیدروپونیک باز محصول گلخانه­ ای خیار و اثر آن بر کیفیت و کمیت محصول (سمت: مجری) 1393 تا 1395.
 4. امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در سیستم آبیاری تحت فشار  (سمت: همکار اصلی) 1393 تا 1395.
 5. بررسی اثرات کمی و کیفی باز چرخانی زه‌آب گلخانه‌ توت فرنگی در کشت هیدروپونیک باز (سمت: مجری) 1392 تا 1393.
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب:     

1- مؤمنی، و سهراب، ف. 1394. بهینه­سازی مصرف نهاده­های مهم تولیدات گلخانه‌ای. کتاب دهۀ دوم تلاش موسسه. انتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. صفحات 122-111.
2- دهقانی سانیج، ح. و سهراب، ف. تجارت آب مجازی راهکاری واقع گرایانه برای حل معضل بحران آب؟ انتشارات لوح نفیس. بهار 1392. 112 ص., تابستان  1394. 112 ص. چاپ دوم.
 
نشریات فنی و ترویجی:
1- سهراب، ف. و عباسی، ف. 1389. بهره‌وری آب آبیاری و راه‌کار‌های ارتقاء آن. نشریه فنی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 

ویراستاری کتاب:

 1-     آر تری کری ترنر و همکاران. 1394. ارزش­گذاری اقتصادی منابع آب ایران در کشاورزی (از دیدگاه بخشی تا یک چشم­انداز کاربردی در مدیریت منابع طبیعی). ترجمه زارعی، ق.، متوسلی، م. ر. و ویراستار سهراب، ف. انتشارات کمیته آبیاری و زهکشی ایران با هماهنگی سازمان خوار بار کشاورزی ملل متحد (فائو).

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 

عضویت در مجامع علمی 
 
 1. عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران، بازرس. از سال 1387 تاکنون.
 2. دبیر کمیته تخصصی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه. از سال 1391 تاکنون.
 3. دبیر اجرایی سومین کنگره هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ ای از تاریخ 1/1/1393 لغایت 30/6/1393.
 4. عضو کارگروه تدوین سند فناوری­های راهبردی آب دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ 1/12/1393 لغایت 1/7/1393

 
[#تشویقات#]
 1. دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر ارژنگ جوادی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در زمان تصدی مدیر داخلی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، سال 1389.


سایر موارد

دوره‌های آموزشی و مدارک بين المللی:

1-       کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی

2-       دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار نما

3-       دوره آموزشی آشنایی با نظام تولید پایگاه اطلاعاتی ISI

4-       استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS در مهندسی آب

5-       اتوماسیون (خودکارسازی)

6-       سیستم‌های دقیق اندازه‌گیری سرعت جریان

7-       مدیریت زمان

8-       آشنایی با مدل Acoucrop

9-       آشنایی با دوره مهندسی ارزش

10-    کارگاه تخصصی ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

11-    کارگاه آموزشی کابرد بسته نرم افزاری GeoStudio در مهندسی ژئوتکنیک سازه‌های آبی

12-    کارگاه آموزشی روش­های کاربردی تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانه­ای

13-    کارگاه آموزشی اصول کشت هیدروپونیک گیاهان گلخانه­ای

14-    کارگاه آموزشی کارایی مصرف آب و آب مجازی

15-    کارگاه آموزشی کارایی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آن

16-    کارگاه آموزشی و فنی آبیاری و انرژی

17-    دورۀ آموزشی سازگاری با خشکسالی و بومی سازی راهکارهای مقابله با آن

18-    دورۀ آموزشی آشنایی با سامانه فراگیر آموزش

19-    دورۀ آموزشی آشنایی با نظام جامع آموزش کارمندان دولت و دستورالعمل های مربوطه

20-    کارگاه آموزشی Solid Work

21-    کارگاه آشنایی با کاربرد میکروکنترلرها جهت طراحی سیستم­های اتوماسیون گلخانه

22-    کارگاه آموزشی مدل سازی جریان آب و شبکه­های آبیاری

23-    آشنایی با انواع سازه و تاسیسات گلخانه­ای

24-    تهیه محلول غذایی در کشت هیدروپونیک

25-    دوره آموزشی نانو فناوری، چالشها و فرصتها

26- دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار فهرست نویسی   Endnot

مشارکت در همایش و سمینار:

 1. عضو کمیته علمی، اجرایی و ویراستار ادبی کارگاه فنی ارتقاء کارآیی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای
 2. عضو کمیته اجرایی سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 3. عضو کمیته علمی، اجرایی و ویراستار ادبی چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش­ های آبیاری تحت فشار
 4. دبیر اجرایی، عضو کمیته علمی و ویراستار ادبی سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای
 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی                                                                     
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی می باشد.