پنج شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸  -  Thursday, June 27, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر محمد یونسی الموتیمحمد یونسی الموتی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
محل کار
mohamadyounesi@yahoo.com پست الکترونیک
09122611737 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی و فیزیک – دبیرستان امام خمینی تنکابن

کارشناسی: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزي – دانشکاه شیراز

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزي – دانشکاه تهران

دکتری: مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزي – دانشکاه تربیت مدرس

 

سوابق شغلی

کارشناس کشاورزي سازمان کشاورزي استان مازندران

کارشناس کشاورزي سازمان (مهاونت) آموزش وزارت کشاورزی

عضو هیات علمی  گروه ماشين هاي کشاورزي آموزشکده کشاورزي کرج

عضو هیات علمی بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

 
سوابق اجرایی

کارشناس کشاورزي سازمان کشاورزي استان مازندران

کارشناس کشاورزي سازمان (معاونت) آموزش وزارت کشاورزی

مدير گروه ماشين هاي کشاورزي آموزشکده کشاورزي کرج

ريیس آموزشکده کشاورزی کرج

معاون اداري و مالي مجتمع آموزشي وزارت جهاد کشاورزي (مرکز آموزش امام خمینی)

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

رئیس بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

 
سوابق تدریس
 
  تدریس در: آموزشکده کشاورزي، کرج دانشگاه شاهد، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه پیام نور
درس: ماشين‌هاي کشاورزي، محاسبات فني، طراحی اجزاء، استاتیک، سیالات، دینامیک و ارتعاشات
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی  
 
 
 

·         Younesi Alamouti, M. and P. Mohammadi . 20015. EFFECTS OF CONSERVATION TILLAGE PRACTICES IN RAINFED WHEAT PLANTING ON WEED DENSITY AND CROP YIELD. Journal of Ecology, Environment and Conservation, vol,21 (1) :; pp. (35-39)

 

·         Younesi Alamouti, M. and P. Mohammadi . 20015. residue and tillage effects on Crop Yield Components: Field Evaluation of Common Tillage Practices in Rainfed Wheat Planting, CIGR journal in press

 

·         Younesi Alamouti, M. and M. Sedaghat hosynee. 2014. Response Time of a direct injection type Variable-Rate sprayer . CIGR journal, Vol. 16 No. 3.

 

·         Younesi Alamouti, M. and M. navabzadeh. 2009. Traffic Effects of Two Common Tractors on Some Soil Physical Properties and Crop Yields in Iran. Journal of Agriculture, Biotechnology and Ecology, , Vol. 2(2), 102-110.

 

·         Younesi Alamouti, M. and M. navabzadeh. 2007 . Investigation of Plowing Depth Effect on some Soil Physical Properties, Pakistan Journal of Biological Sciences , 10 (24).

 
 

·         Younesi Alamouti, M. and E. Mahmoodi , 2015. Evaluation of a New Multipurpose Centrifugal Mechanism for Nut Process. Journal of Innovative Food Science and Emerging Technologies. Volume 32, December 2015, Pages 186-192.

 

·         Naderi-Boldaji M., M. Younesi Alamouti, A. Sharifi, B. Jamshidi, and S. Minaee. 2011. A dielectric-based combined sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance. Elsevier, Journal of Sensors and Actuators A: Physica,l Volume 171, Issue 2, Pages 131-137.

 

·         Nayeb Agha H., H. Zahedi and M. Younesi Alamouti . 20015. Effects of Different Soil Tillage and Seed Rate on Yield and Yield Components of Silage Corn, Journal of Advances in Environmental Biology. Volume , 9(2) , Pages: 1312-1316 .

 

·         Younesi Alamouti, M. and M. zahedifar. 2015. Mechanized urea treatment of wheat straw (Part II: Modification of small rectangular baler and evaluation of treated straw). International Journal of Current Research.Vol. 7, Issue, 08, pp.18871-18875.


 مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی


یونسی الموتی م. ، م . خوش تقاضا و ب . قبادیان . 1385. خواص رطوبتي کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبي پاشش آب با افشانک مخروطي . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، 7 (27) 87-102.

يونسي الموتي، م . ، م . خوش تقاضا و م . زاهدي ­ فر . 1387. عمل آوري مکانيزه کاه گندم با اوره و مقايسه آن با شيوه رايج عمل آوري کاه در کشور .. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 9 / شماره 1


یونسی الموتی م. ، م . خوش تقاضا و ب . قبادیان . 1387. مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم . 1387. مجله مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران، دانشگاه تهران). شماره 1. دوره 39.  

يونسي الموتي م . ، م . خوش تقاضا و م . زاهدي ­ فر . 1386 . بررسی میزان عملکرد روش مکانیزه عمل آوری کاه گندم . مجله علوم کشاورزی. بهمن 1386; 13(2 ( ويژه نامه )):505-514 .

شریفی ا . ، يونسي الموتي م . 1390 . اثر میزان فشار باد لاستیک نرم بر برخی عوامل مرتبط با فشردگی خاک. نشریه پزوهش و سازندگی، پژوهش ­ های آبخیزداری، شماره 91.

يونسي الموتي م . و شریفی ا . 1390. بررسی و تعیین میزان توان، سوخت مورد نیاز و برخی خواص فيزيکي خاک در چند روش خاک ­ ورزی . نشریه ماشین های کشاورزی، دا نشگاه فردوسی مشهد . جلد 2 ، شماره 1 ، 1391.

شریفی ا . ، يونسي الموتي م . و ا . محسنی منش . 1392. اثر مقدار بار و فشار باد يک لاستيک با گوشت سخت بر برخي عوامل مرتبط با فشردگی خاک اندازه گيري شده درمخزن خاک . نشریه ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد . جلد 3 ، شماره 1 ، نيمسال اول 1392 ، ص 1-  8 .

يونسي الموتي م . و محمدیان ر . 1393 . تاثير زمان و روش آماده سازي بستر کاشت چغندر قند بر مصرف سوخت، برخي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد محصول . نشریه پزوهش و سازندگی،  زراعت، شماره 102 . ص 171- 179 .

سید مرتضی صداقت حسینی و یونسی الموتی م . 1391 . طراحي، ساخت و ارزيابي موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي،جلد 15، شماره 1.

 

محمديان ر. يونسی الموتی م.، نوروزي ع.، عباسی س. و ح. نوشاد. 1393. اثر برخی روش ­ های آماده سازي بسترکاشت  بر ویژگی­های فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند. مجله به زراعی نهال و بذر، جلد 2-30، شماره 3.

یونسی الموتی م . و صداقت حسینی س. م. 1394 . ساخت و ارزيابي سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سم پاش میزان متغیر . مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي، جلد 16/ شماره 2، ص 98- 103.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 
کنفرانس های داخلی
 
 

یونسی الموتی م . ، خوش تقاضا م.ه . و قبادیان ب. 1384 . تعیین خواص نگهداری رطوبت کاه گندم. دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران .

یونسی الموتی م . ، خوش تقاضا م.ه . ، زاهدی‌فر م. و عباسی ا. 1384. عمل آوری مکانیزه کاه گندم. دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران .

یونسی الموتی م . ، زاهدی‌فر م . ، عباسی ا . و خوش تقاضا م . ه . 1384. معرفي دستگاه غني‌ساز کاه غلات با اوره. دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز کشور. موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

یونسی الموتی م . ، نواب ­ زاده م . و عباسی ا . 1386. عوامل موثر بر ضايعات برداشت يونجه و روش‌هاي کاهش آن . سومین همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. دانشگاه تربيت مدرس . تهران، ایران .

یونسی الموتی م . و چراغعلی ع . 1386 . لزوم استفاده از تکنولوژي پس از برداشت در ميوه و سبزيجات . سومین همايش ملي بررسي ضايعات محصولات کشاورزي. دانشگاه تربيت مدرس . تهران، ایران .

نادری بلداجی م . ، شریفی ا . ، جمشیدی ب . ، عباسی ف . ، یونسی الموتی م . و مینایی سعید . 1389 . توسعه و ارزیابی یک حسگر افقی برای اندازه­گیری در حال حرکت رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک. ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون. دانشگاه تهران، ایران

یونسی الموتی م . و صداقت حسینی س . م . 1391 . طراحي، ساخت و ارزيابي عملکرد سیستم کنترل اکترونیکی سم ­ پاش غلظت متغیر نقشه مبنا . هقتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه شیراز . شیراز، ایران

یونسی الموتی م . و محمدیان ر . شریفی ا . 1391 . تاثیر روش ­ خاک ­ ورزی بر مصرف سوخت، برخی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول چغندر قند . هقتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه شیراز . شیراز، ایران .

مستوفی م . ، عباسی ا . ، تیمورنژاد ن . ، یونسی الموتی م . ، غفاری ع . و طاهری ج . 1391 . بررسی و تعیین مناسب ­ ترین روش برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ­ ای بر اساس پارامترهای عملکردی ماشین و کمیت بقایای برداشت شده . هقتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه شیراز . شیراز، ایران .

سید مرتضی صداقت حسینی، یونسی الموتی م . و فرزانه ی . 1392 . طراحي، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت سمپاش غلظت متغیر نوع انژکتور . همایش ملی و مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک . دانشگاه جامع علمی کاربردی، آذربایجان غربی، میاندوآب ایران .

یونسی الموتی م . و ا . محمودی . 1392 . طراحی ، ساخت و ارزیابی دستگاه چند منظوره فرآوری پسته . هشتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی . مشهد، ایران .

یونسی الموتی م . و ه . شریف نسب . 1392 . بررسي و تعيين اثر کاربرد چند روش خاک ورزي بر عملکرد محصول و برخی خواص خاک. هشتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی . مشهد، ایران .

محمود صفری، علیزاده م. و یونسی الموتی م . 1392 . « مقايسه برداشت با کمباين هاي برنج وروش دستي در مناطق مازندران . هشتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی . مشهد، ایران .

حمید رضا گازر، علیزاده م. و یونسی الموتی م . 1392 . تحليلي برعملکرد خشک کن هاي موجود در شاليکوبي هاي استان­هاي شمال کشور . هشتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی . مشهد، ایران .

هومن شریف نسب، گازر ح. عباسی ن. گرامی ک. و یونسی الموتی م . 1392 . ارزيابي تاثير ذرات نانو رس بر ويژگيهاي خاک ورزي خاکها . هشتمین کنگره ملي مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران. دانشگاه فردوسی . مشهد، ایران .

محمديان ر. ، يونسی الموتی م.، عباس نوروزي ع.، عباسی س.، حميد نوشاد. 1392. روش مناسب آماده سازي بسترکاشت در زراعت چغندرقند. سی و پنجمین دوره سمینار سالانه کارخانه­های قند و شکر. مشهد. ایران.

حدیث نایب آقای قمی، حسین زاهدی، محمد یونسی الموتی، کاظم فتعلی نژاد. 1392. ارزیابی اثرکم خاکورزی برعملکرد ذرت رقم سینگل کراس در منطقه کرج. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار . تهران، ایران.

 
کنفرانس های خارجی
 
 

Younesi Alamouti M., M.H. Khoshtaghaza, M. zahedifar and A. abbasi. 2006. Mechanical Urea Treatment of Cereal Straw. 2nd  CIGR Section VI, International Symposium on Future of Food Engineering. Warsaw Poland

Younesi Alamouti M., M.H. Khoshtaghaza and A. abbasi. 2007. Determination of Rewetting Properties of Wheat Straw for using in Mechanized Urea Treatment of Cereal Straw. 3rd  CIGR, International Symposium on Food and Agricultural Products: Processing and Innovations. Naples, Italy.

Naderi-Boldaji, M, A.  Sharifi, M. Younesi, , B. Jamshidi, F. Abbasi and S.Minaee. 2010 . A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Soil bin tests, In the Proceeding of 10th International Conference on Agricultural Engineering, AgEng 2010, 6-8 September 2010, France.

Naderi-Boldaji M., M. Younesi Alamouti, A. Sharifi, B. Jamshidi, F. abbasi and S. Minaee. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensor design and calibration. 2nd  International Conference on Machine Control and Guidance Proceedings. Bonn, Germany 9-11 March.

 

 

مقالات علمی ترویجی جاپ شده داخلی:

 

نيکروز باقري، ارژنگ جوادي، محمد يونسي الموتي . 1392. ترسيم وضعيت مطلوب ماشين هاي خودگردان کشاورزي در کشور. دو ماهنامه آموزشي، پژوهشي کشاورزی و توسعه پایدار. شماره 50-51 ، مهر – دي.

يونسي الموتي م . 1392. میزان تلفات برنج در شالیکوبی. نشریه تحلیلی، غذا، دام، کشاورزی، شماره 72 , 71 ، شهریور و مهر1392 ص 12 و 13

يونسي الموتي م . 1392. اثرات اجرای طرح یکپارچه سلزی اراضی کشاورزی. نشریه تحلیلی، غذا، دام، کشاورزی، شماره 74 ،آذر 1392، ص 4 و 5.

يونسي الموتي م. 1392 . چالش های اساسی صنعت چای (مکانیزاسیون چای). نشریه تحلیلی، غذا، دام، کشاورزی، شماره 76 ،بهمن 1392، ص 4 و 5

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

ارزیابی سيستم‌هاي مختلف خاکورزی و کاشت گندم ديم و اثرات آن ها بر تراکم علف هرز و آفات و بیماری ها و پارامترهاي عملکردي ماشين در مزارع کشاورزان

بررسي و مقايسه آماده سازي کامل بستر کاشت در پائيز و بهار و اثرات آنها بر عملکرد کمي و کيفي چغندرقند

بررسی و تعیین میزان توان و هزینه مورد نیاز و برخی خواص فیزیکی خاک در روش های کم خاک ورزی در منطقه کرج

تعیین عوامل موثر بر کاهش ضایعات ماشینی برنج به منظور ارائه راهکارهای مکانیزاسیون مراحل تولید و فرآوری

طراحي ،ساخت و ارزيابي يک سمپاش نرخ متغیر نوع انژکتوری

طراحی،ساخت و ارزیابی دستگاه چند کاره فرآوری پسته

بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور

بررسي و مقايسه تاثير دو روش عمل‌آوري با اوره ( سيلو کردن و عمل‌آوري با دستگاه غني‌ساز ) بر ارزش غذايي کاه

اثر خاکورزي حفاظتي بر مصرف سوخت، برخي خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد محصول در تناوب آفتابگردان - گندم در شرايط ديم

ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي ( خاک ورزی و کاشت ) در منطقه ميانه استان آذربايجان شرقي

ارزیابی فنی عملکرد دستگاه دانه کن ( شیلر ) ذرت بذری

بررسي راندمان توليد بيوگاز قابل استحصال از منابع مختلف

بررسی اجرای روش های خاک ورزی حفاظتی در کشت چغندرقند - گندم

بررسی امکان تشخیص بیماری سفیدک داخلی با استفاده از فن آوری پردازش تصویر در محصول خیار گلخانه ای

بررسی روند مصرف انرژی در تولید نیشکر و ارایه‌ی راهکاهای بهینه‌سازی مصرف آن ( مطالعه موردي کشت و صنعت نيشکر ميرزا کوچک خان )

تعیین بهتربن دما برای خشک کردن فندق در استان گيلان

توسعه و اصلاح يک نوع ماشين جدا کننده کلاله از گل زعفران

طراحی و ساخت واحد آزمونگر تایر و ارزیابی آن با استفاده از حسگرهای سیمی

مطالعه سیر مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان تهران

ارزيابي روشهاي مختلف برداشت زيتون کنسروي

شناسایی و معرفی ماشین برداشت پسته

طراحي ساخت و اريابي يک حسگر افقي براي اندازه گيري پیوسته رطوبت خاک

طراحی فنی و ارزیابی اقتصادی خط فرم دهی خمیرهای لایه دار

طراحی فنی و ارزیابی اقتصادی ماشین فرم دهی خمیرنان کرواسان

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه گشتاور سنج محور توان دهی مجهز به سامانۀ داده برداری

طراحی، ساخت و آزمون ماشین دقیق کار سمبه ای جهت کاشت مستقیم بذور ردیفی در شرایط خاکورزی حفاظتی

کاهش ضايعات محصولات کشاورزي ( زراعي، باغي و سبزي صيفي ) در مراحل پس از برداشت

بررسي اثرروش هاي خاک ورزي حفاظتي بر روي برخي خواص فيزيکي و شيميائي خاک ، مصرف انرژي ، جمعيت علف هاي هرز و کارآئي مصرف آب در گندم آبي

بررسي اثرروش هاي خاک ورزي حفاظتي بر روي مصرف انرژي ،برخي خصوصيات فيزيکي و شيميائي خاک وجمعيت علف هاي هرز در زراعت گندم ديم

بررسی مناسب ­ ترین روش برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ­ ای بر اساس کمیت و کیفت بقایای برداشت شده و پارامترهای عملکردی ماشین

بررسی و تعیین تاثیر سامانه های خاک ورزی حفاظتی بر خواص فیزیکی خاک،بازده انرژی و عملکرد سویای تابستانه

بررسی و مقایسه میزان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانه های تبدیل شلتوک متداول و جدید

برنامه راهبردي تحقيقات بهبود و توسعه مکانيزاسيون دام و شيلات

دستیابی به دانش فنی تامین انرژی هیبرید ( خورشیدی - بادی ) برای صرفه جویی در انرژی فسیلی برقی مصرفی پمپ های آب کشاورزی

اندازه گیری کارایی انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای تولید مرغ گوشتی استان البرز

بررسي اثر چرخه مجدد آب بر ميزان بهر ه وري و مصرف انرژي در استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا

بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب با محصولات رديفي بر عملکرد محصول، مواد آلي و پايداري خاکدانه‌ها .

بررسی چالش ها و راه کارها ی توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی به منظور تدوین نقشه راه

طراحی و ساخت دستگاه استخراج نانوسیسلیس از زایدات برنج در مقیاس آزمایشگاهی

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 
  بررسی عوامل موثر در انتخاب و کاربرد گاوآهن قلمی (مطالعه موردی استان تهران) (مشاور)

بررسی روشهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کرج (راهنما)

تاثیر کم خاک ورزی و میزان بذر مصرفی بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت علوفه ای (مشاور)

بررسی تاتیر الگوی آج تایر بر عملکرد گیرایی تایر و توزیع تنش و کرنش در خاک بوسیله مدل سازی المان محدود (راهنما)

 
 

عضویت در مجامع علمی 
 

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

عضو نظام مهندسی کشاورزی استان البرز

 
 

تشویقات 

سایر موارد

 

عضو هسته برنامه ریزی درسی  موسسه آوزش عالي علمي - کاربردي

عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عضو کمیته فنی تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عضو کمیته راهبردی آزمون ماشینهای کشاورزی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.