دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Monday, May 20, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر اصلان عزیزی[_HprPDF] اصلان عزیزی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
صنایع غذایی تخصص
کرج- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
a.azizi@aeri.ir, aslan_azizi@yahoo.com پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  دکتری:FAO/UN University International Food Technology Training Center ,Central Food Technology Research Institute (CFTRI) Mysore India ,1987-1992
کارشناسی ارشد:FAO/UN University International Food Technology Training Center ,Central Food Technology Research Institute (CFTRI) Mysore India,1984-1986
کارشناسی:Karnataka University -India,1980-1984

سوابق شغلی

  1370-1385:مسئول بخش صنایع غذایی
1385تا کنون: عضو هيات علمي موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي

سوابق اجرایی

  1-    عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی گیاهان دارویی --سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
2-    مجری برنامه راهبردی قارچهای خوراکی- سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی
3-    رئیس بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری پس از برداشت
4-    عضو کمیته فنی بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری پس از برداشت
5-    عضو کمیته علمی –فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
6-    عضو کمیته درآمدزایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
7-     نماینده موسسه در کمیته فنی قارچهای خوراکی-معاونت باغبانی- وزارت جهاد کشاورزی
8-    عضو کمیته تدوین استاندارد ایزو برای انار
9-    نماینده موسسه در جلسات تدوین استاندارد فرآورده¬های غذایی
10-    برگزاری هفته انتقال یافته¬ها و روز مزرعه
11-    نماینده ایران به عنوان مشاورعالی در ESCAP-UN
12-    نماینده ایران به عنوان مشاور عالی در UNIDO
13-    نماینده تام الختیار ایران در اجلاس غذا، آموزش و ترویج در اجلاس FAO قاهره
14-    نماینده ایران در روشهای نوین استفاده از سموم نباتی و کاهش آن در FAO تایلند
15-    عضو هسته کارشناسی ترویج و آموزش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
16-    عضو کمیته علمی تخصصی قارچ کشور
17-    عضو کمیته تخصصی سبد مطلوب غذایی – وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سوابق تدریس
 دوره هاي آموزشي، تخصصي، تحقيقاتي و مديريتي طي کرده :
1-    تدریس و آموزش همکاران در بدو تأسیس موسسه به مدت 15 روز در روشهای تولید قارچ خوراکی
2-    تدریس و آموزش همکاران در روشهای نوین آنالیز مواد غذایی به مدت 12 روز
3-    تدریس و آموزش همکاران در روشهای کشتهای میکروبی به مدت 7 روز
4-    تدریس: صنایع پیشرفته کمپوت و کنسروسازی- دانشگاه شهید بهشتی
5-    تدریس: بیوتکنولوژی و بیوشیمی در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
6-    تدریس: فرمولاسیون مواد غذایی-دوره دکترای تخصصی- دانشگاه تهران
7-    تدریس: صنایع تبدیلی- دانشگاه آزاد اسلامی
8-    کنترل کيفيت (روشهاي ارزيابي حسي) مواد غذایی
9-    خواص بيوفيزيکي محصولات کشاورزي
10-    برنامه ریزی استراتژیک تحقیق
11-    ألاينده ها و افزودنيهاي مواد غذايي
12-    کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی
13-    فن آوریهای نوین در صنایع غذایی
14-    کاربرد نانو فن آوری در صنایع غذایی
15-    کاربرد مهندسی صنایع غذایی در خشکبار و غلات
16-    کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی
17-    طرح آزمايشات کشاورزي (1)
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
   
 

1.      A. Azizi, T.R. Samla and R. Sreckantiah .1990. growing of pleurotus sajor-cajure. The Mushroom Journal

2.      A Azizi, T.R. Samla and R. Sreckantiah. 1990. Cultivation of  pleurotus sajor- cajure on certain agro-industrial wastes and utilization of the residues for cellulose and Xylanase production. The Mushroom Journal of Tropics . 21-26

3.      A. Azizi, S. Ranganna. 1993. Thermal Processing of Acidified Vegetable. Journal of Food Science and Technology.  Vol. 30, No, 6, 422-428

4.      Homayouni, A., Ehsani, M.R., Azizi, A., Razavi, S.H. and Yarmand, M.S. 2007. ٍٍ Effect of lecithin and calcium chloride solution on the microencapsulation process yield of calcium alginate beads. Iranian polymer journal. ُ ISI.

5.      Homayouni, A., Ehsani, M.R., Azizi, A., Razavi, S.H. and Yarmand, M.S. 2008 . Growth and survival of some probiotic strains in simulated Ice cream condition s. Journal of applied science. ISI

6.      Homayouni, A., Ehsani, M.R., Azizi, A., Razavi, S.H. and Yarmand, M.S. 2008 . Spectrophotometricaly evaluation of probiotic growth in liquid media. Asian journal of chemistry. ISI

7.      A.Azizi and H. Fazayeli . 2000. Nutrititive value index of treated wheat straw. Pjbs. ISI

8.      A.Azizi and H. Fazayeli . 2004. Utilization of fungal treated wheat straw in the diet of late lactating cow. Asian –Austrialian journal of Animal Science. ISI

9.      A. Azizi . 2002. Biodegradation of wheat straw by pleurotus fungi,. Malaysian J of Animal science. ISI

10.  A. Azizi . 2002. ٍ Effect of fungal treatment on the nutritive value of the wheat straw. Malaysian J of Animal science. ISI

11.  H.Fazaeli and A.Azizi. 2004 . Nutritive value of wheat straw treated with pleuerotus fungi. Asian – Austrialian journal of Animal Science. ISI

12.  H.Fazaeli and A. Azizi . 2002. Effect of fungal treated wheat straw on the dirt of lacting cow. Asian –Australian journal of animal science. ISI

13.  H.Fazaeli and A. Azizi . 2003. Effect of fungal treatment on the chemical composition invitro digestibility. British society of animal science.

14.  Mortazavian, A.M., Azizi, A., Ehsani,M.R., Razavi, S.H., Mousavi, S.M., Sohrabvandi, S. and Reinheimer, J.A . 2007 . Survival of encapsulated probiotic bacteria in Iranian yogurt drink (Doogh) after the product exposure to the simulated gastrointestinal conditions. Journal of Nutrition Research and Food Science.

15.  Mortazavian, A.M., Azizi, A., Ehsani,M.R., Razavi, S.H., Mousavi, S.M., Sohrabvandi, S. and Reinheimer, J.A . 2007 . Viability of calcium alginate­microencapsulated probiotic bacteria in Iranian yogurt drink (Doogh) during the refrigerated storage period and under the simulated gastrointestinal conditions Austrialian Journal of Dairy Technology.

16.  A. Azizi . 2011. Bacterial-Degradation of Pesticides Residue in Vegetables during FermentatioJanuary . Source: Pesticides - Formulations, Effects, Fate , Book edited by: Margarita Stoytcheva, ISBN: 978-953-307-532-7, Publisher: InTech, Publishing date

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 

1.    1 اصلان عزیزی، عادل میرمجیدی و هما بهمدی . 1386. بررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا . مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی . سال سیزدهم (ویژه نامه 1) 113-105

2.    2.  شهین زمردی و اصلان عزیزی. 1381. تاثیر موادزلال کننده بر کیفیت شیره انگور . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 

1.    عزیزی، آ.، و بهمدی . ه. تجزیه زیستی باقیمانده سموم در سبزی­ها با استفاده از ریز­زنده­های بومی ایران . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران ، دانشگاه ارومیه، آبانماه 1386

2.       عزیزی، ا.، و همایونی، ع. برسی اثرات دارویی غذاهای پروبیوتیک ،پری بیوتیک و سینبیوتیک ، دانشگاه ارومیه ، آبانماه 1386

3.       عزیزی، ا.  و فاطمیان ، ح. تعیین زمان برداشت، خشک کردن و بسته بندی گل گاوزبان . سومین همایش گیاهان دارویی ، دانشگاه شاهد تهران ،

4.     عزیزی، ا.، میرمجیدی هشتجین، ع. و بهمدی، ه. ب ررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا . دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات ، آذرماه 1386

5.       عزیزی، ا.، و همایونی، ع. مروری بر روش های افزایش زندهمانی پروبیوتیکها در غذاهای فرا ویژه . نهمین کنگره تغذیه ایران ، تبریز ، شهریور ماه 1386

6.       عزیزی، ا. ارایه راهکارهای مناسب جهت بکارگیری بقایای اجباری کشاورزی درمحور تولید غذا . کنگره بقایای کشاورزی ، آذرماه 1383

7.       عزیزی، ا. In saccodegradabality and . سومین همایش ملی بیو تکنولوژی ایران ، مشهد ، شهریورماه

8.       عزیزی، ا. بهینه سازی روش سنتی خشک کردن انگور به منظور کاهش آلودگی میکروبی و فیزیکی . اولین همایش ملی خشکبار کشور ، تبریز ،مهرماه 1382

9.       عزیزی، ا. عوامل موثر در کاهش کیفیت کنسانتره سیب در ایران . همایش ملی سیب ، دماوند ، شهریور ماه 1380

10.    عزیزی، ا. برسی و مقایسه قدرت میسلیوم دوانی 6 گونه قارچ صدف برروی 3 محیطی . کنگره ملی بیو تکنولوژی، مهرماه 1380

11.    عزیزی، ا.  مطلعه روش های آماده سازی انگور جهت تولید کشمش . اولین همایش ملی انگور ، قزوین ، شهریور ماه 1379

12.    عزیزی، ا.  بهبود فرایند تولید شیره انگور . اولین همایش ملی انگور ، قزوین ، شهریور ماه 1379

13.    عزیزی، ا.  فرایند حرارتی جهت غیر فعل کردن آنزیم پکتین استراز در پرتقال کنسروی واریته ایران .اسفندماه 1377

14.    عزیزی، ا.  تخمیر لاکتیکی سبزیجات با استفاده ار آب داغ . یازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران ، دانشگاه تهران دانشکده فنی ، آبانماه 1379

15.    عزیزی، ا.  بکارگیری روشهای نموین صنایع غذایی در جلو گیری از ضایعات کشاورزی . گردهمایی مدیران وزارت کشاورزی ، زاهدان ، دی ماه 1375

16.    عزیزی، ا.  اولین همایش منطقه ای بیو تکنولوژی شمال و شمال غرب کشور.مرداد ماه 1380

 
کنفرانس های خارجی
 
 

1.     A. Azizi and Ranganna s . New heat resistant spoilage organism of clostridium species in canned vegetables , International chemical congress of pacific basin societies , Honolulu Hawaii

2.     A. Azizi and Ranganna s . International chemical congress of pacific basin societies , Thermal processing of acid food fermented vegetables , Asian institute of Technology (AIT) Bangkok Thailan , 1995

3.     A. Azizi . population education and  nutrition workshop.Organized by FAO , Cairo, Egypt , 1994

4.     A. Azizi, s. Ranganna . A simple device for isolation of anaerobic bacteria,. 2nd International Food Convention . Feb.1988 C.F.T.R.I. . Mysore India. 1990

5.     A. Azizi, S. Ranganna . A new heat resistant spoilage organism and of clostridium species in canned vegetables . Seminar of Association of Microbiologist of India , C.F.T.R.. Mysore India , 1990

6.     A. Azizi, S. Ranganna . Isolation and identification of new heat resistant spoilage organism of clostridium species in canned vegetable. International Chemical Congress of Pacific Basin Societies. Honolulu U.S.A , 1989

7.     A. Azizi, 3 rd National Conference on the Development in the Application of Biological Products & Optimum Utilization of Chemical Fertilizer and Pesticides in Agriculture

8.     A Azizi ., International workshop on safe and efficient application of agro-chemical s , Asian institute of Technology (AIT) Bangkok Thailan , 1997may28

9.     A Azizi, S. Ranganna . Thermal processing of acid food fermented vegetables . 3rd International Food Convention , C.F.T.R.I Mysore, India , 1993

10.  A. Azizi, S. Ranganna . Acidification and thermal processing have acidified vegetables.International  Agricultural Engineering Conference . .Asian institute of Technology (AIT) Bangkok Thailand , 1994

11.  A. Azizi, M. Alboorzi . Cultivation of pleurotucs sajor-cajur on certain agro- industrial wastes and production of mushroom. Agricultural residue utilization in the Near East organized by FAO and UNECO . Syria . Mar .1994

12.  A. Azizi, S. Ranganna . Processing of acid Fermented Vegetables. By Association of Food Scientists and Technologists . Trends in Food Science and Technology Trends in Food Science and Technology , Mysore,India, 1985

13.  A.Azizi, N. Fasihyan . Thermal Processing Schedule for Thermal Inactivation of Pectin esterase in Iranian Orange Juice and in Canned Segments , International Agricultural Engineering Conference , Bangkok, Thailand December, 1998

14.  A. Azizi, H. Bagherpour and M. Aghajani . Traditional Foods of Iran ,Prospects for commercialization. 4th international Food Convention. Trends in Food Science and Technology Global Perspective , Mysore India. 1998.23-27 Novembe

15.  A. Azizi, H Davanlou, R Momen and H. Bagherpour . Study and Evaluation of Iranian Rice Varieties Suitable for Parboiling . Study and Evaluation of Iranian Rice Varieties Suitable for Parboiling , Bangkok, Thailand , 1998. Dec.7-10, 10. 15

16.  A. Azizi, H. Fazaeli and A. Nickkhah . The Use of the Fungal Treated Wheat Straw in the Rations of Fattening of Lamps and Digestibility by in Vivo and in Vitro Methods. International Agricultural Engendering Conference , Bangkok, Thailand , 1998Dec.7-10, 10. 15

17.  A. Azizi, The effect of growing pleurotus fungi on the chemical composition of wheat straw . International Agricultural Engineering Conference . إ Beijing –china , 14-12-1999

18.  A. Azizi, Lactic fermentation of vegetable using hot brine . International Workshop on lactic acid bacteria , 15Nov.1999

19.  A. Azizi . Traditional foods of Iran , prospects for commercialization . 3rd International Food Convention , Mysore,India , 23-27 1998

20.  A. Azizi . Food processing for value addition . Health care and nutrition(agricultural aspect under UNDP Numeral, Mysore,India, 22-24 Oct1989


پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 

1.     بکارگیری مواد زائد کشاورزی بای تولید قارچ و خوراک دام  - مجري‌مسئول طرح ملی

2.     بررسي و مطالعه ارقام برنج مناسب parboiling - مجري‌مسئول

3.     استحصال روغن از سبوس برنج- مجري‌مسئول

4.     بررسي و تعيين ميزان نفخ زائي ارقام تجاري عدس ديم ايران و ايکاردا- مجري‌مسئول

5.     بهينه سازي روش سنتي خشک کردن انگور- مجري‌مسئول

6.     روش مناسب جهت خشک کردن و بسته بندي گل گاوزبان- مجري‌مسئول

7.     استفاده از HMHDPE و PP براي بسته بندي فرآورده هاي گوجه فرنگي- مجري‌مسئول

8.     کاهش باقي مانده سموم در سبزي و سبزي با استفاده از ميکرو ارگانيسم ها- مجري‌مسئول

9.  بررسي اثر کاه گندم عمل آوري شده به روش بيولوژيکي با استفاده از قارچ خوراکي در تغذيه بره هاي نر پرواري و تعيين قابليت هضم- مجري‌مسئول

10. بررسي کاربرد ميکروب هاي اسيد لاکتيک توليد کنسرو زيتون- ساير مجري

11.                        انتخاب رقم مناسب نارنگي براي تهيه کمپوت- مجري‌مسئول

12.                        بررسي و تعيين مناسبترين روش تهيه کشمش از انگور بيدانه- ساير مجريان

13.                        تعیین زمان فرآیند حرارتی برای کمپوت- مجری مسئول

14.                        تعیین زمان فرآیند حرارتی برای کمپوت ، گیلاس و هلو- مجری مسئول

15.                        تعیین زمان فرآیند حرارتی برای کنسرو قارچ صدفی و دکمه­ای- مجری مسئول

16.                        طراحي و ساخت مخازن کوچک براي حفظ و نگهداري غلات و حبوبات در سطح روستاهاي ايران  - ساير مجريان

17.                        طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي دستگاه کنترل اتمسفر جهت دفع آفات انباري غلات و حبوبات بدون استفاده از سموم شيميايي   - ساير مجريان

18.                        مقايسه روشهاي مختلف کاهش ميزان رطوبت ارقام رطب مضافتي ، کلوته، مردار سنگ  - ساير مجريان

19.                        بررسي امکان استفاده از اتمسفرهاي تغيير يافته در نگهداري زرد آلو در شرايط سرد خانه  - مجری مسئول

20.                        بسته بندی رطب با استفاده از اتمسفر تغییر یافته و تعیین فلور میکروبی محصول در طی فرآیند  

21.                        بررسی تاثیر استفاده از لفافهای مختلف بسته بندی در افزایش ماندگاری نان  

22.                        استفاده از روشهای مختلف بسته بندی جهت نگهداری طولانی مدت نان  

23.                        استخراج و پايدارسازي رنگ از چغندر لبويي  

24.                        کاهش ضایعات پس از برداشت میوه های دانه دار و هسته دار  

25.                        تعیین زمان فرآیند حرارتی برای کنسرو نخود فرنگی- مجری مسئول

26.                        تعیین زمان فرآیند حرارتی برای کنسرو بامیه- مجری مسئول

27.                        تولید خیارشور تخمیری کم نمک- مجری مسئول

28.                        تولید سبزیجات تخمیری کم نمک- مجری مسئول

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

فرآوری و نیمه فرآوری سالیکورنیا،1398

کتاب

  تالیف کتاب با عنوان " به کارگیری مواد زائد کشاورزی برای تولید قارچ و خوراک دام ". ناشر مرکز آموزش . 1376
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 
 

1.     رئیس سازمان کشاورزی استان تهران .1376

2.   معاون وزیر در امور تحقیقات .1377

3.    معاون وزیر در امور باغبانی . 1380

4.    رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .1380

5.     رئیس هیات ممیزه انجمن علوم باغبانی ایران .1374

6.   معاون وزیر در امور تحقیقات .1375

7.    رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .1374

8.   معاون وزیر در تحقیقات . 1374

9.    معاون وزیر در تحقیقات .1372

1 رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .1376

11. رئیس ESCAP_UN .1998


سایر موارد