چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸  -  Wednesday, August 21, 2019
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » قزوین-پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا

  • بررسی تاثیر زهکش حائل در شوره زار مرکزی قزوین بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور
  • بررسی تاثیر زهکش حائل در شوره زار مرکزی قزوین بر تغییرات شوری خاک با استفاده از سنجش از دور
  • برآورد تبخیر و تعرق در باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از سنجش از دور

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.