دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳  -  Monday, May 20, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر الیاس دهقانالیاس دهقان نام و نام خانوادگی
مربی پژوهش مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-بخش تحقیقات فنی و مهندسی محل کار
elyas_dehghan@yahoo.com پست الکترونیک
09166166280 شماره تماس
0613737357 فکس

سوابق عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 •     لیسانس، زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اتمام 1369  
 • فوق لیسانس، مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اتمام 1383
 • دکتری، مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال اتمام (در حال تحصیل)

 

سوابق شغلی

 •   کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات اصلاحبذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از سال 1370 تا 1384
 • عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از سال 1384 تا کنون

 

سوابق اجرایی

 1.   رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از سال 1385 تا 1391
 2. هماهنگ کننده استاني "کانون ماشينهاي خودگردان" در استان خوزستان، از سال 1389 تا 1390
 3. عضو "کانون هماهنگی ماشینهای خودگردان کشاورزی"، 1389 تاکنون
 4. عضو "کمیته تأمین و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی"، 1387 تاکنون
 5. عضو کميته خاک‌ورزي حفاظتي استان خوزستان، 1386 تاکنون
 6. عضو شوراي هماهنگي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان، 1391-1385
 7. عضو شوراي انتشارات مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان، 1391-1385
 8. ناظر فني مزارع گندم شهرستان‌هاي استان خوزستان، 1384 محقق معین کشت ذرت در استان خوزستان، 1384  

 

سوابق تدریس  
 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی   
 1. Absalan, S., Dehghan, E., Abbasi, F., Qadir, M. and Oweis. T. 2010. Management practices for improving water productivity in the Dasht-e-Azadegan CGIAR Chalenge  Program on WATER & FOOD .

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.   الياس دهقان و عزیزی، آ. 1392. مقایسه ماله های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم. مجله تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي. جلد 14، شماره 1، صفحات 118-107.
 2. جعفر حبیبی‌اصل و دهقان، ا. 1391. ارزيابي پارامترهاي فني و عملکردي روش هاي کاشت گندم با مقادير مختلف بذر در جنوب خوزستان. نشريه علمي ماشينهاي کشاورزي. جلد 2، شماره 1، صفحات 57-46 .
 3. الياس دهقان و الماسی، م. 1388. مقايسه‌ي روش‌هاي کم‌خاک‌ورزي با خاک‌ورزي مرسوم از نظر برخي شاخص‌هاي فني. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي. سال سيزدهم، شماره 47 (ب). صفحات 690-679 .
 4. عبدالامیر راهنما و دهقان، ا. 1387. تاثير شيوه و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا در زمين‌هاي لب‌شور. مجله علمی کشاورزي. جلد31، شماره1 .  صفحات 134-125.
 5. الياس دهقان. 1386. تأثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم سورگوم دانه‌اي در خوزستان. مجله علمی کشاورزي. جلد30، شماره4-الف .  صفحات 132-123.
 6. الياس دهقان. 1386. ارزيابي تحمل به شوري ارقام ذرت دانه‌اي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي. جلد 11، شماره 3 .  صفحات 283-275.
 7. الياس دهقان و الماسی، م. 1385. اثر روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام برنج به روش خشکه‌کاري در منطقه شاوور خوزستان. مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي. جلد 7، شماره 29 .  صفحات 100-89.  

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی   

 1.   الياس دهقان و حبیبی اصل، ج. 1390. معرفی ادوات جدید طراحی و ساخته شده در خوزستان برای کشاورزی حفاظتی. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.  
 2. الياس دهقان، لویمی، ن.، حبیبی اصل، ج.، آبسالان، ش. و سلطانی تودشکی، ع. 1390. عملیات مکانیزه در تولید گندم آبی و دیم (نکات خاک‌ورزی، کاشت، داشت و قطعه بندی مزارع). مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان. 
 3. الياس دهقان. 1385. سورگوم دانه‌اي، گياهي مناسب براي اراضي زراعي کم بازده. فصلنامه کارون سبز. سال پنجم، شماره 15.

 

کنفرانس های خارجی
 

 1.    Heydari, N., Absalan, s., Abbasi, F., Dehghan, E., Farahani, H., Javadi, A., Qadir, M. and Oweis, T. 2008. Best irrigation management practices for improving water productivity in salt-prone areas of Lower Karkheh River Basin. 2nd International F0rume on Water & Food. Addis Ababa – Ethiopia .  چه روزی؟

 

 پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 1. مطالعه وضعیت   و نقش ماشین‌های خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی-گزارش منطقه‌ای استان خوزستان ( مجری). 1390-1389 .
 2. ارزیابی کمی و کیفی شاخص‌های مکانیزاسیون کشاورزی برای کشت گندم در شهرستان رامهرمز ( مجري). 1389-1388 .
 3. مقایسه لولرهای لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و مصرف آب براي محصول گندم (مجري). 1389-1388 .
 4. بررسي ميزان و دلايل تلفات دانه در کمباين‌هاي برداشت گندم در استان خوزستان (مجري). 1387-1386 .
 5. ساخت و ارزيابي ماشين مرکب کودکار فاروئر ذرت با قابليت تغيير در عرض نوار کود ( مجري). 1388 -1386.
 6. اثرات   روش‌هاي مختلف خاک‌ورزي و مقادير بذر بر عملکرد و اجزاي   عملکرد گندم در جنوب خوزستان (مجري). 1387-1385 .
 7. تعيين و ارزيابي بهترين روش هاي مديريتی براي افزایش کارایی مصرف آب در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه ( مجری). 1386-1385 .
 8. اثرات مقادير بذر و روش‌هاي کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا در اراضي لب‌شور ( مجري). 1386-1384 .
 9. تعيين مناسبترين تراکم بوته و آرايش کاشت سورگوم علوفه‌اي اسپيدفيد در جنوب خوزستان (مجري). 1381-1380 .
 10. تعيين مناسبترين محدوده زماني کاشت ارقام سورگوم دانه‌اي در اهواز (مجري). 1382-1381 .
 11. ارزيابي مقاومت به شوري ارقام ذرت دانه‌اي ( مجري). 1380-1378 .
 12. بررسي اثرات ميزان ازت و تراکم بذر بر عملکرد دانه ذرت هيبريد  KSC 604  ( مجري). 1376-1375 .
 13. بررسي اثر تراکم، رقم و کود ازته بر روي عملکرد و کيفيت ذرت علوفه‌اي در شرايط خوزستان (مجري). 1376-1375 .
 14. اثر دور آبياري در عملکرد ذرت رقم 704 (همکار). 1376-1375 .
 15. بررسي اثرات ميزان ازت و تراکم بذر بر عملکرد دان ه ذرت هيبريد   KSC 704  ( مجري). 1375-1374 .  

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 1.   امکان‌سنجی کشت بذر برنج در خاک خشک به روش کپه‌ای (مجري). 1395-1394.  
کتاب
 -
نشریات فنی و ترویجی
 1.   الیاس دهقان و آبسالان، ش. 1388. آب‌بند مزرعه‌اي گالوانيزه. معاونت ترويج و نظامهاي بهره‌برداري خوزستان. نشریه شماره 291.
 2. اسامی؟.  1386. دستورالعمل فنی "زراعت کلزا". حوزه ترویج و نظامهای بهره برداری خوزستان. نشريه شماره 163.
 3. اسامی؟.  1386. راهنماي کاشت، داشت و برداشت گندم ديم در استان خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان .
 4. اسامی؟.  کاشت، داشت و برداشت کلزا. معاونت ترويج و نظامهاي بهره‌برداري خوزستان. نشريه شماره 130.
 5. اسامی؟.  1386. راهنماي کاشت، داشت و برداشت کلزا در خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. نشریه شماره 1241/86.
 6. اسامی؟.  1386. راهنماي کاشت، داشت و برداشت گندم دیم در استان خوزستان. مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان     نشریه شماره 568/86.
[#را هنمایی و مشاوره پایان نامه#]

 1. رضا فروغي‌فر. 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. تعيين روند رشد و سازگاري ارقام اميد‌بخش سورگوم علوفه‌اي در جنوب خوزستان (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات خوزستان .
 2. سجاد حاجتي. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت. تاثير آبياري تکميلي بر توليد گندم ديم تحت شرايط آب و هوايي باغملک (مشاور). دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات خوزستان  

 

   
عضویت در مجامع علمی 

 1. عضو انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران .
 2. عضو کمیته تأمین و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی استان خوزستان .
 3. عضو کميته خاک‌ورزي حفاظتي استان خوزستان .  

 

   
تشویقات 

 1. دریافت لوح تقدیر از معاون فناوري و نوآوري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري به دلیل ارائه طرح تجاري" طراحي و ساخت آب‌بند مزرعه‌اي گالوانيزه". 1390.
 2. دریافت لوح تقدیر از رياست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به عنوان محقق نمونه تحقیقات گندم در خوزستان. 1390.
 3. دریافت لوح تقدیر از جناب آقاي دکتر ارژنگ جوادی، رياست محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي کشور. رئیس بخش  برگزیده. 1388.
 4. دریافت لوح تقدیر از جناب آقاي دکتر خلقاني (رياست محترم سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي به عنوان محقق نمونه. 1386.
 5. دریافت لوح تقدیر از جناب آقاي دکتر ارژنگ جوادی، رياست محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي کشور. رئیس بخش  برگزیده. 1386.
 6. دریافت لوح تقدیر از جناب آقاي مهندس موسوي (رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي خوزستان) به دلیل اجرا پروژه و ارائه گزارش "بهبود مدیریت آبیاری و کاشت گندم در اراضی لب شور". 1385 .
 [ #سایر موارد#]

 

اختراع  

 1. اختراع "آب بند مزرعه‌ای گالوانیزه" به شماره ثبت 58394 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي کشور و دارای تاييديه بنياد ملي نخبگان کشور. 1388 .