پنج شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹  -  Thursday, May 28, 2020
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » مهندس علی رشاد صدقی[_HprPDF] علی رشاد صدقی نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
سمت
تخصص
محل کار
پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  لیسانس، مهندسی ماشین­های کشاورزی، دانشگاه ارومیه، 1371

فوق لیسانس، مکانیک ماشین­های کشاورزی، دانشگاه شیراز، 1376

دکتری، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کشاورزی دقیق)، دانشگاه تبریز، 1393

 

سوابق شغلی

  •   کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­شرقی، از سال 1372 تا 1374
  • کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­شرقی، از سال 1376 تا 1377
  • عضو هیأت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­شرقی، از سال 1377 تاکنون
سوابق اجرایی

 

  •   عضو گروه تخصصي مصاحبه استخدام سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان­شرقی
  • عضو کميته علمي همايش سرمازدگي محصولات زراعي و باغي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي، ارديبهشت ماه 1389، تبریز.
  • برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون در چند نوبت برای کارکنان و مروجان سازمان جهاد کشاورزی استان در سال 1395.
  •  

 

سوابق تدریس
 

  • مشاوره سمینار دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1380
  • ماشینهای کشاورزی عمومی، کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، 1385-1384
  • ماشینهای کشاورزی 1، 2 و 3، کاردانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، 1387-1384

 

  

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 

 

Reshadsedghi, A., Mahmoudi, A., Azimirad, V., Hajilou, J. and Ghaffari, H. 2014. Non-destructive detection of unshelled almonds quality based on their kernel percentage using Impact-Acoustics and ANN's techniques. Agriculture Science Developments. 3(11): 360-365.  

Reshadsedghi, A. and Mahmoudi, A. 2013. Detection of almond varieties using impact acoustics and artificial neural networks. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Vol. 5: 1008-1017.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 
رشادصدقی، ع. 1395. بررسی عوامل مؤثر بر آسیب­های مکانیکی وارد شده به غده­های سیب­زمینی در برداشت مکانیزه. مجله تحقیقات مهندسی سامانه­ها و مکانیزاسیون ایران. جلد 17، شماره 66، صفحات 86-71.
 
 رشادصدقی، ع.، محمودی، ا.، عظیمی­راد، و. و حاجی­لو، ج. 1394. ساخت و ارزیابی سامانه آکوستیک هوشمند برای درجه­بندی زمان واقعی بادام. مجله تحقیقات مهندسی سامانه­ها و مکانیزاسیون ایران. جلد 16، شماره 65، صفحات 46-31.
 
ارشدی خمسه، آ.، الماسی، م، رشادصدقی، ع. و احمدی عدلی، ر. 1391. تأثیر خاک­ورزی حفاظتی بر روی برنامه­ریزی آبیاری و عملکرد کلزا. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 22، شماره 1، صفحات 115-105.
 
 رشادصدقی، ع. 1389. تاثیر ابعاد تایر بر ميزان لغزش چرخ هاي محرک تراکتور MF 285 . مجله علمی کشاورزی. جلد 33، شماره 2، صفحات 23-13.
 
رشادصدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلح­جو، ع. ا.، صادق­نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف. و ساعتی، م. 1388. اثرات روشهای مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور. مجله علمی کشاورزی. جلد 32، شماره 1، صفحات 86-69.
    
رشادصدقی، ع. و لغوی، م. 1388. تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک­زنی بر عملکرد هرس بشقابی بعنوان خاک ورز ثانویه. مجله مهندسي بيوسيستم ایران. جلد2، شماره 40، صفحات 138-131.
 
 رشادصدقی، ع.، یوسف­زاده طاهری، م. ر. 1388. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع­آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب­زمینی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 10، شماره 3، صفحات 82-69.
 
 زابلستانی، م.، رشادصدقی، ع. و سالک­زمانی، ع. 1387. بررسی و مقایسه دو روش خاک­ورزی سطحی و مرسوم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کشت آبی. مجله دانش نوین کشاورزی، سال چهارم، شماره 12، صفحات 48-39.
 
 رشادصدقی، ع. و زابلستانی، م. 1386. ارزیابی دو نوع چرخ آهنی تراکتور در عملیات تهیه زمین برنج. مجله دانش نوین کشاورزی، سال سوم، شماره 7، صفحات 62-51.
 
 رشادصدقی، ع.، رنجبر، ا. و عبدی، ص. 1385. ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب­زمینی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 7، شماره 28، صفحات 118-109.
 
رشادصدقی، ع. و زابلستانی، م. 1380. روش مناسب خاک­ورزی در کشت نشایی پیاز. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 2، شماره 6، صفحات 67-55.
 
رنجبر، ا.، مسیحا، س. و رشادصدقی، ع. 1374. اثر اجزاء مکانيکي نشاکار صفحه اي توتون بر استقرار، رشد و عملکرد محصول در کشت نشايي پياز. مجله دانش کشاورزي. جلد 5، شماره 3و4، صفحات 33-17. 

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 رشادصدقی، ع. و محمودی، ا. 1395. تشخیص غیرمخرب کیفیت بادام با استفاده از سامانه آکوستیک و شبکه عصبی مصنوعی. همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی. کرج.

رشادصدقی، ع.، خورشیدی بنام، م. ب. و  ناصری، ا. 1392. بررسی تاثیر رطوبت خاک در زمان برداشت و سرعت پیشروی ماشین سیب زمینی­کن بر میزان صدمات مکانیکی وارده به غده­های سیب­زمینی. اولین همایش ملی تخصصی آشنایی با فرصت­های کشاورزی، امنیت غذایی، تولید محصول سالم و ارگانیک سیب­زمینی. 6-7 اسفند ماه.  بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل.

 

ارشدی خمسه، آ.، الماسی، م، رشادصدقی، ع. و احمدی عدلی، ر. 1389. تاثير خاک ورزي حفاظتي بر روي برنامه ريزي آبياري و عملکرد کلزا. اولين همايش ملي مکانيزاسيون و فتاوري هاي نوين در کشاورزي. 29-27 بهمن ماه. مؤسسه عالي سيماي دانش و دانشگاه رامين. اهواز.

 

رشادصدقی، ع.، سیدلو، س.ص.، زابلستانی، م. و سالک­زمانی، ع. 1387. تاثیر ابعاد تایرهای محرک بر عملکرد کششی تراکتور MF 285 . پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون، 7-6 شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

رشادصدقی، ع.، یوسف­زاده طاهری، م. ر. و مشهدی جعفرلو، م. 1387. طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين قابل حمل جهت جمع آوري نیوماتيک سوسک کلرادو در مزارع سيب زميني. پنجمین کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 7-6 شهریور ماه. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

رشادصدقی، ع.، یوسف­زاده طاهری، م. ر. و مشهدی جعفرلو، م. 1387. روش کنترل مکانیکی آفت سوسک کلرادو سیب زمینی. اولین هم­اندیشی ملی سیب زمینی. 22-21 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

 

یوسف­زاده طاهری، م. ر.، رشادصدقی، ع.، بایبوردی، ا. و  زابلستانی، م. 1387. نقش فناوری­های جدید در تولید سیب زمینی و تامین امنیت غذایی کشور. اولین هم­اندیشی ملی سیب زمینی. 22-21 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل.

 

رشادصدقی، ع. 1385. معرفي يک ماشين ساده براي جمع آوري نيوماتيک آفت سوسک کلرادو در مزارع سيب زميني. هفتمين همايش منطقه اي کشاورزي و منابع طبيعي. 12-9 آبان ماه. دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.

 

رشادصدقی، ع.، امیرشقاقی، ف.، صلح­جو، ع. ا.، صادق­نژاد، ح. ر.، رنجبر، ف.، ساعتی، م. و رنجبر، ا. 1385. اثرات روشهاي مختلف خاک ورزي بر خصوصيات فيزيکي خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور. چهارمين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 8-7 شهریور ماه. دانشگاه تبریز.

رشادصدقی، ع. 1385. تأثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد دانه کلزا. جشنواره ملي کلزا و ماشين هاي کشاورزي. 23-17 خرداد ماه. سازمان جهاد کشاورزي استان فارس. شیراز.

 

رشادصدقی، ع.، رنجبر، ا. و عبدی، ص. 1383. طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين کنترل پنوماتيک سوسک کلرادو در مزارع کوچک سيب زميني. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

 

رشادصدقی، ع. و زابلستانی، م. 1383. مقايسه دو روش مکانيزه و مرسوم کشت مستقيم برنج از نظر عملکرد محصول و هزينه­هاي توليد. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

 

زابلستانی، م. و رشادصدقی، ع. 1383. طراحي و ساخت خشک کن گردو در مقياس آزمايشگاهي. سومين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 12-10 شهریور ماه. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

 

رشادصدقی، ع. و زابلستانی، م. 1382. ارزيابي دو نوع چرخ آهني تراکتور در عمليات تهيه زمين برنج. همايش بررسي مسائل  خاک­ورزي غلات. 11 بهمن ماه. کرج.

 

زابلستانی، م.، رشادصدقی، ع. و عابدی، م. س. 1382. بررسي امکان خاک­ورزي سطحي در کشت گندم آبي در شرايط استان آذربايجان شرقي. همايش بررسي مسائل  خاک ورزي غلات. 11 بهمن ماه. کرج.

 

رشادصدقی، ع. و لغوی، م. 1377. ارزيابي مقاومت کششي و ميزان خرد شدن خاک توسط هرس بشقابي افست در شرايط مختلف سرعت و رطوبت خاک. اولين کنگره ملي مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون. 28-26 مرداد ماه. کرج.

 
کنفرانس های خارجی
 

Khorshidi, M. B., Hassan-Panah, D., Yarnia, M., Mohammadipur, M. and Reshad-sedgi, A. 2011. Potato and onion yield components in rotation with each other. 5th Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes. 9-12 October, Tirana.

 

Reshad Sedghi, A., Loghavi, M. and Zabolestani, M. 2008. Effective Parameters on the disk harrow performance. International meeting on the soil fertility land management and agro climatology. 29 Oct.-1Nov., Kusadasi- Turkey.

 

Zabolestani, M., Reshadsedghi, A. and Khorshidi, M. B. 2008. Surface Tillage possibility Evaluation in Irrigated Wheat on the East Azarbijan conditions. International meeting on the soil fertility land management and agro climatology. 29 Oct.-1Nov., Kusadasi- Turkey.

 

Reshad Sedghi, A., Nasseri, A. and Paknezhad, A. 2008. Influences of tillage methods on soil infiltration in a rapeseed farm. International meeting on the soil fertility land management and agro climatology. 29 Oct.-1Nov., Kusadasi- Turkey.

 

Reshad Sedghi, A. 2008. Design, construction and evaluation of a portable machine for pneumatic collecting of Colorado beetle in potato fields. IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. 9-12 Sep. Plovdive, Bulgaria.

 

Reshad Sedghi, A. 2008. Development and laboratory evaluation of a pneumatic Colorado potato beetle control machine constructed for small farms. IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. 9-12 Sep. Plovdive, Bulgaria.

 

Reshad Sedghi, A., Zabolestani, M. and Khorshidi, M. B. 2004. Onion transplanting and suitable tillage method for Iran. 3rd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. 6-10 Sep. Bursa-Turkey.

 

Reshad Sedghi, A. and Yousefzadeh Taheri, M. R. 2004. Effects of tillage methods on the establishment and yield of winter rapeseed. 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganja). 14-16 May, Azerbaijan Agricultural Academy- Ganja, Azerbaijan.

 

Yousefzadeh Taheri, M. R. and Reshad-Sedghi, A. 2004. Performance evaluation of three planters and selecting the best one in rapeseed sowing. 1st Joint Agriculture and Natural Resources Symposium (Tabriz-Ganja). 14-16 May, Azerbaijan Agricultural Academy- Ganja, Azerbaijan.

 

Zabolestani, M., Reshadsedghi, A. and Khorshidi, M. B. 2004. Design and construction of walnut drier. 5th International Walnut Symposium. 9-13 Nov. Naples, Italy.

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1-  طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جمع آوری آفات Bio-Collector)  ) در مبارزه با آفت سرخرطومی برگ یونجه (مشاور). 1390 تا  1392

2- بررسی و تعیین پارامترهای مؤثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصول در برداشت مکانیزه پیاز (همکار). 1389 تا 1392

3 - بررسي تاثير رطوبت خاک در زمان برداشت و سرعت پيشروي ماشين سيب زميني کن بر ميزان صدمات مکانيکي وارده به غده­هاي سيب زميني (مجری). 1387 تا 1389

4- طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين قابل حمل جهت جمع- آوري پنوماتيک سوسک کلرادو در مزارع سيب زميني (مجری). 1384 تا 1386

5- بررسي تاثير ابعاد تايرهاي محرک بر عملکرد کششي تراکتور مسي فرگوسن 285 (مجری). 1383 تا 1385

6- طراحي، ساخت و ارزيابي نشاکار پياز و چغندر قند (مشاور). 1381 تا 1382

7- طراحي، ساخت و ارزيابي ماشين کنترل پنوماتيک سوسک کلرادو در مزارع کوچک سيب زميني (مجری). 1380 تا 1383

8- مقايسه روش هاي مختلف نگهداري و بسته بندي پياز با هدف ضايعات کمتر و عمر انبارماني بيشتر (همکار). 1379 تا 1381

9- ارزيابي ريزدانه کارهاي متداول و معرفي مناسب ترين آنها در کشت مکانيزه کلزا (همکار). 1379 تا 1382

10- اثرات روش هاي مختلف خاک ورزي بر استقرار و عملکرد کلزاي پاييزه (مجری مسئول و هماهنگ­کننده). 1379 تا 1383

11- تعيين روش مناسب خاک ورزي در کشت نشايي پياز (مجری). 1377 تا 1378

12- مقايسه اقتصادي کشت مکانيزه با کشت سنتي برنج در منطقه ميانه (همکار). 1373 تا 1376

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 مقایسه روش­های کاشت مکانیزه گندم در خاک­های شور (مجری). 1395 تا 1397
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

- ارشدی خمسه، آیدین. 1388. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی. تأثیر خاک­ورزی حفاظتی برروی برنامه­ریزی آبیاری و عملکرد کلزا در منطقه آذربایجان­شرقی(مشاور). دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

 

عضویت در مجامع علمی 
 

- عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

- محقق معین در سامانه پهنه­بندی ترویج کشاورزی استان

- عضو گروه تخصصي مصاحبه استخدام سازمان جهاد کشاورزي استان

- عضو انجمن مهندسي ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

- عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

 

تشویقات 
 

-  دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان محقق نمونه در سال 1380.

-  دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان عضو گروه تخصصی جذب نیروی انساتی کارشناس در سال 1383.

-  دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­شرقی به­عنوان محقق برتر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1384.

-  دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­شرقی به­عنوان محقق برتر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1387.

-  دریافت لوح تقدیر از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان­شرقی به­عنوان محقق برتر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 1391.

 

سایر موارد

 

اختراع

 - " ساخت و ارزیابی ماشین کنترل پنوماتیک آفت سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب­زمینی" با شماره ثبت 37558 و به تاریخ 26/09/1385. مورد تایید سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران.

 

 

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.