یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
 
نشانی پستی : کرج - بلوار شهید فهمیده- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
کد پستی: 3135933151
 تلفن: 36150000-026 ، نمابر:32706277-026

 پست الکترونیکی:
        aeri@areeo.ac.ir     تماس با مدیر فنی پورتال:

امیر قاسمی  تلفن داخلی: 177

فرم تماس با ما
 
 
بخش:
نام:
نام خانوادگی:
شغل:
شرکت:
پست الکترونیک:
شماره تلفن:
فکس:
توضیحات: