یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر علیرضا حسن اقلیعلیرضا حسن اقلی نام و نام خانوادگی
عضو هیأت علمی - دانشیار مرتبه علمی
رییس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه سمت
آبیاری و زهکشی تخصص
ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
a.hassanoghli@gmail.com پست الکترونیک
02636150000 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی، مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج)، سال 1372.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج)، سال 1375.
 • دکتری، علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)، سال 1382.

  سوابق شغلی

 •   کارشناس و محقق بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت کشاورزی، از سال 1373 تا 1375.
 • کارشناس ارشد و محقق بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، از سال 1375 تا 1383.
 • عضو هیأت علمی (استادیار)، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، از سال 1383 تا 1393.
 • عضو هیأت علمی (دانشیار)، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، از سال 1393 تاکنون.

سوابق اجرایی
 • عضو اصلی دبیرخانه، عضو کمیته علمی و مسئول برگزاری تورهای علمی میهمانان خارجی در “دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور”، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سال 1375.
 • عضو کمیته علمی مصاحبه کننده جهت جذب دانشجویان بورسیه، سهمیه وزارت کشاورزی (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 76 75 در رشته‌های آبیاری و زهکشی و تأسیسات آبیاری، سال 1375.
 • عضو گروه کاری طرح “توافقنامه تحقیقات انتقال تکنولوژی پلیمر به بخش کشاورزی بخش تکنولوژی ساخت لوله‌های تراوا”، با همکاری دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال 1375.
 • عضو گروه مجری طرح تدوین “ گزارش ملی تحقیقات بخش آب کشور در سال 1372”، کمیسیون آب شورای پژوهش‌های علمی کشور، سال 1375.
 • عضو گروه مجری طرح تدوین “برنامه ملی تحقیقات بخش آب کشور - امکانات و توانایی‌های تحقیقاتی در بخش‌های هفتگانه آب طی سال‌های 75 72 ”، کمیسیون آب شورای پژوهش‌های علمی کشور، سال 1376.
 • همکاری با کمیسیون آب شورای پژوهش‌های علمی کشور (نهاد ریاست جمهوری)، در برنامه­ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی تحقیقات کشور در بخش آب از سال 1376 تا 1384.
 • عضو گروه مجری طرح تدوین “ گزارش ملی تحقیقات بخش آب در کشور در سال 1376”، کمیسیون آب شورای پژوهش‌های علمی کشور، سال 1377.
 • عضو گروه مجری طرح ملی تدوین “سند ملی راندمان‌های آبیاری در سطح کشور”، از مجموعه سندهای ملی آب کشور، با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت نیرو، سال 1378.
 • سرپرست بخش‌های تحقیقاتی شبکه‌های آبیاری سنتی و تنظیم شده مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1378 تا 1379.
 • سرپرست آزمایشگاه تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1378 تاکنون.
 • نماینده بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی در شورای انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1380 تا 1381.
 • سرپرست کلیه آزمایشگاه‌های بخش آبیاری و زهکشی مؤسسه (شامل آزمایشگاه آب- خاک- فاضلاب، آزمایشگاه تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی، آزمایشگاه هیدرولیک مجاری روباز و سوله آبیاری و تست ادوات)، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1382 تا 1389.
 • معاون بخش تحقیقات آبیاری سطحی و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1383 تا 1399.
 • عضو “گروه کار فنی زهکشی و محیط زیست”، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، وزارت نیرو، از سال 1383 تاکنون.
 • عضو “کمیته فنی تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی (کارگروه تخصصی بخش)”، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1383 تاکنون.
 • عضو اصلی (پیوسته) کار گروه “انتقال و اجرایی نمودن نتایج حاصله از یافته‌های تحقیقاتی و نظارت و ارزشیابی طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌ها”. تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و فنی بین مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی)، از سال 1383 تا 1393.
 • مسئول هماهنگی و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در شورای پژوهش‌های علمی کشور، از سال 1384 تا پایان برنامه مذکور (سال 1387).
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “چهارمین کارگاه فنی زهکشی”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 18 آبان ماه 1385.
 • عضو کمیته اصلی “برنامه ملی راهبردی تحقیقات بهبود بهره­وری مصرف آب”، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، سال انتشار 1387.
 • عضو کمیته اصلی “برنامه ملی راهبردی تحقیقات اصلاح و بهینه سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، سال 1387.
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “پنجمین کارگاه فنی زهکشی با عنوان «زهکشی و محیط زیست»”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 16 آبان ماه 1387.
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “ششمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و سازمان آب و برق خوزستان. اهواز، 16 دی ماه 1388.
 • نماینده تام الاختیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در کمیته هماهنگی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از سال 1388 تا 1394.
 • عضو کمیته­ های ترفیع و منتخب هیأت ممیزه. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1390 تا 1393.
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “هفتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 8 آذر ماه 1391.
 • عضو اصلی کمیته راهبری “طرح کلان دانش و فناوری بازیافت پساب­های شهری، صنعتی و کشاورزی”، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده فنی دانشگاه تهران، از سال 1391 تا 1398.
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 11 دی ماه 1393.
 • عضو کمیته انتشارات. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1393 تا 1399.
 • عضو کارگروه مدیریت سبز. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1394 تاکنون.
 • رییس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه، از سال 1399 تاکنون.
 • نماینده بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در کمیته نظارت و ارزشیابی مؤسسه، از سال 1399 تاکنون.
 • دبیر کمیته علمی- فنی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1399 تاکنون.

سوابق تدریس
 
 • آزمایشگاه مکانیک خاک. کارشناسی، دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی کرج)، نیمسال اول سال تحصیلی 1376 1375.
 • مهندسی زهکشی. کارشناسی، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی ابوریحان)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1386 1385.
 • طراحی سیستم­ های زهکشی. کارشناسی، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی ابوریحان)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1386 1385.
 • دوره آموزشی بین­ المللی “سیستم­ های آبیاری و مدیریت آنها”، بازآموزی کارشناسان اعزامی از کشور افغانستان، از 25/7/86 لغایت 28/7/86.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1387 1386.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)، نیمسال اول سال تحصیلی 1389 1388.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1389 1388.
 • سمینار. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1389 1388.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1390 1389.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1390 1389.
 • سمینار. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1390 1389.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1391 1390.
 • سمینار ویژه. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، به ارزش 4 واحد، نیمسال اول سال تحصیلی 1391 1390.
 • دوره آموزشی بین­ المللی “کیفیت آب، خاک و مواد غذایی، روش­های نمونه برداری و آنالیز کیفی آنها”، آموزش کارشناسان اعزامی از کشور لبنان، از تاریخ 24/11/90 لغایت 8/12/90.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1391 1390.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1391 1390.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1392 1391.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1392 1391.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1393 1392.
 • موضوعات پیشرفته در زهکشی. دکتری تخصصی، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1393 1392.
 • سمینار. دکتری تخصصی، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (دانشکده فنی مهندسی)، نیمسال دوم سال تحصیلی 1393 1392.
 • زهکشی تکمیلی. کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 1395 1394.
 • دوره آموزشی بین­ المللی “مدیریت آب در مزرعه (on-farm water management) ”. آموزش کارشناسان اعزامی از کشور افغانستان، از 6/6/95 لغایت 17/6/95.
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.A. and Meskarbashi, M. 2011. Effects of shallow saline water table management on the root zone salt balance and date palm growth in South-West Iran. Research on Crops (Scientific ISI Journal), 12 (3): 839 - 847.

Mashal, M., Nikamal Larijani, N., Hassanoghli, A., Liaghat, M. and Varavipour, M. 2012. Nitrate leaching through soils via application of organic manures of poultry, cow and sludge. Research on Crops (Scientific ISI Journal), 13 (2): 545 - 551.

Hassanoghli, A. and Pedram, S. 2015. Assessment of water salinity effect on physical clogging of synthetic drainage envelopes by permeability tests. Irrigation & Drainage Journal (Scientific ISI Journal), 64(1): 105-114, DOI: 10-1002/ird.1880.

Javani, H., Hassanoghli, A., Liaghat, A. and Heidari, A. 2015. A study of columns to reduce mineral and biological pollutants during recharge operation by treated municipal wastewater. Desalination and water treatment (Scientific ISI Journal, Pub by: Taylor & Francis, Electronic: 2015-09-02), Printed: Volume 57 (July 2016), PP: 14919-14928, DOI: 10-1080/19443994.2015.1070284.

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.R. and Meskarbashi, M. 2016. Estimation of groundwater contribution to water needs of date palm seedlings under different farm management practices. Crop Research (Scientific ISI Journal), 51 (1, 2 & 3): 68 - 77.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 
 •  حسن­ اقلی، ع. 1375. دستگاه آبیاری بارانی مشترک در روستای سولیکر، ناحیه شهری بنگلور، هند جنوبی (ترجمه). مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 3، صفحات: 17 – 1.
 • حسن ­اقلی، ع. 1376. تحقیق زهکشی در مناطق خشک و نیمه خشک (ترجمه). مجموعه مقالات علمی- تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره 5، صفحات: 54 – 48.
 • رحیمی، ح. و حسن­ اقلی، ع.. 1378. بررسی عملکرد فنی لوله‌های زهکش ژئوتکستایل (زمین بافت) در مقایسه با لوله‌های زهکش رایج در مدل­های آزمایشگاهی. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی ایران، دانشگاه تهران. جلد 30، شماره 4، صفحات: 734 – 719.
 • حسن ­اقلی، ع. 1379. اندازه ظاهری روزنه (AOS) و تأثیر آن بر خصوصیات هیدرولیکی و نحوه انتخاب ژئوتکستایل مناسب در پروژه‌های زهکشی. مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 5، شماره 19، صفحات: 28 - 9.
 • حسن ­اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1381. تغییرات میزان مواد آلی خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب‌های خانگی و خودپالایی آن. مجله تخصصی آب و فاضلاب، اصفهان. شماره 42، صفحات: 11 - 2.
 • حسن ­اقلی، ع.، میراب­زاده، م.، لیاقت، ع.، وثوقی، م. و فرداد،ح. 1381. بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی بر کیفیت زه آبهای خروجی لایسیمترها از نظر شاخص‌های BOD5 و COD . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 3، شماره 11، صفحات: 38 - 17.
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1382. کاهش آلودگی سرب در پساب‌های صنعتی از طریق کشت گیاه (پالایش سبز). مجله علمی کشاورزی، مجتمع آموزش عالی ابوریحان (دانشگاه تهران). جلد 5، شماره 2، صفحات: 27 - 19.
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی،ع. 1382. بررسی امکان تصفیه آبهای آلوده به فلز روی (Zn) توسط خاک تحت کشت آفتابگردان، یولاف و نی (پالایش سبز). مجله تخصصی آب و فاضلاب، اصفهان. شماره 48، صفحات: 11 - 3.
 • حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1383. بررسی میزان و چگونگی انتقال ازت به عمق خاک در نتیجه عملیات آبیاری با فاضلاب، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 5، شماره 21، صفحات: 64 - 49.
 • حسن ­اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1384. بررسی چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن. مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران). سال 11، شماره 4، صفحات: 111-99.
 • حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1385. تأثیر آبیاری با فاضلاب خانگی خام ورودی و پساب تصفیه ثانویه تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بر میزان انتقال فسفر به زیر عمق توسعه ریشه­ها. مجله علمی- پژوهشی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. سال 10، شماره 4 (الف)، صفحات: 43 - 29.
 • کریمی، ب.، پارسی نژاد، م.، حسن ­اقلی، ع. و لیاقت، ع. 1387. ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در شرایط آزمایشگاهی، مجله علمی- پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. سال دوم، شماره 2، صفحات: 92 - 81.
 • حسن­ اقلی، ع. و لیاقت، ع.. 1388. تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهرک اکباتان بر انتقال آلاینده­های معدنی و بیولوژیک به لایه آبدار کم عمق. مجله علمی- پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 23، شماره 1، صفحات: 151 - 143.
 • حسن­ اقلی، ع. و لیاقت، ع.. 1388. تغییرات هدایت الکتریکی زه­آب حاصل از اعماق مختلف خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب و پساب تصفیه شده شهرک اکباتان. مجله علمی- پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. جلد سوم، شماره 2، صفحات 12 - 1.
 • اجاقلو، ح.، سهرابی، ت.، رحیمی، ح.، حسن­ اقلی، ع. و قبادی نیا، م. 1389. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان رس خاک در تعیین نیاز به پوشش در سیستم­های زهکشی زیرزمینی. مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک، دانشگاه تبریز. جلد 1، شماره 1/20، صفحات: 135 – 123.
 • محمدی، م.، لیاقت، ع.، پارسی نژاد، م. و حسن­ اقلی، ع. 1390. مطالعه لایسیمتری اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه گوجه فرنگی، رطوبت و نمک در خاک. مجله علمی- پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1، جلد پنجم، صفحات: 80 – 71.
 • محمدی، م.، لیاقت، ع.، پارسی نژاد، م. و حسن­ اقلی، ع. 1390. بررسی اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه­فرنگی . مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 25، شماره 1، صفحات: 56 - 47.
 • پدرام، ش.، حسن­ اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1390. ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 12، شماره 2، صفحات: 40 - 19.
 • نیک عمل، ن.، حسن­ اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1390. تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب). مجله علمی- پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 25، شماره 4، صفحات: 718 - 708.
 • اجاقلو، ح.، سهرابی، ت.، رحیمی، ح.، حسن­ اقلی، ع.، قبادی نیا، م. و محمدی، م. 1390. مطالعه آزمایشگاهی اثر میزان SAR و EC آب آبیاری بر عملکرد پوشش سیستم زهکشی. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 5، شماره 8، صفحات: 134 - 125.
 • حسن ­اقلی، ع. و پدرام، ش. 1391. بررسی پتانسیل انسداد معدنی سه نوع پوشش زهکشی مصنوعی توسط آزمون نفوذسنجی در شرایط کاربرد آب و خاک شور . مجله علمی- پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 26، شماره 6، صفحات: 1409 - 1395.
 • حسن­ اقلی، ع. 1392. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب بر عملکرد سویا و میزان نیترات موجود در زه­آب زیرزمینی کم­عمق . مجله علمی- پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 27، شماره 1، صفحات: 79 - 70.
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1392. بررسی میزان انتقال آلاینده­های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی . مجله علمی- پژوهشی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 27، شماره 2، صفحات: 431 - 422.
 • پدرام، ش. و حسن ­اقلی، ع. 1392. تعیین تأثیر پذیری نتایج آزمون نفوذسنجی از کیفیت آب ورودی در پیش بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش­های زهکشی مصنوعی. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 7، شماره 12، صفحات: 19 - 11.
 • تیشه­ زن، پ.، ناصری، ع.، حسن ­اقلی، ع. و مسکرباشی، م. 1392. بررسی لایسیمتری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدیریت­های مختلف زراعی. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. سال 7، شماره 12، صفحات: 212 - 203.
 • حسن ­اقلی، ع.، اسمعیلی امینلویی، ع. و سخایی راد، ح. 1392. بررسی عملکرد سامانه زهکشی بدون پوشش در کنترل سطح ایستابی در مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضی دشت شادگان . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. دوره 44، شماره 3، صفحات: 236 - 225.
 • حسن­ اقلی، ع.، رمضانی، آ و میرلطیفی، س.م. 1393. بررسی تناسب پوشش­های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. جلد 15، شماره 3، صفحات: 66 - 53.
 • شریفی­ پور، م.، ناصری، ع.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلی، ع. 1394. بررسی اثرکیفیت آب بر روند سدیم­زدایی خاک­های سنگین با آبشویی پیوسته . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. دوره 46، شماره 1، صفحات: 119 - 109.
 • زهتابیان، م.، قبادی نیا، م. و حسن­ اقلی، ع. 1394. ارزیابی سه نوع پوشش- زهکش ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی . مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 29، شماره 2، صفحات: 262 - 249.
 • حسن ­اقلی، ع.، اسمعیلی امینلویی، ع. و سخایی راد، ح. 1394. بررسی کمیت و کیفیت زهاب زهکش­های زیرزمینی بدون پوشش در مقایسه با پوشش معدنی در دشت شادگان . مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 29، شماره 2، صفحات: 276 - 263.
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادری درباغشاهی، م. 1394. استفاده از تصفیه زمینی در کاهش برخی از ترکیبات پساب شهری با استفاده از ستون خاک. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب ایران، دانشگاه شهرکرد. دوره 9، شماره 2 (17)، صفحات: 147 - 137.
 • شریفی­ پور، م.، ناصری، ع.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلی، ع. 1394. اثر روش آبشویی و کیفیت آب بر شوری زدایی خاک­های سنگین . مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری، دانشگاه شهید چمران اهواز. جلد 38، شماره 3، صفحات: 35 - 23.
 • روشناس، ن.، کاراندیش، ف.، طباطبایی، س.م.، حسن ­اقلی، ع. و شریف آذری، س. 1394. آنالیز روش­های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری شده با پساب شهری تصفیه شده. نشریه علمی- پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. جلد 9، شماره 6 (بهمن و اسفند 94)، صفحات: 882 - 871.
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1395. بررسی تغییرات کیفی فاضلاب تصفیه شده با عبور از ستون خاک برای آبیاری محصولات کشاورزی. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. جلد 30، شماره 3، صفحات: 429 - 417.
 • تیشه­ زن، پ.، ناصری، ع.، حسن­ اقلی، ع. و مسکرباشی، م. 1395. برآورد درصد سهم آب زیرزمینی در تأمین نیاز آبی نهال­های خرما در شرایط مختلف مدیریت مزرعه . مجله علمی- پژوهشی تحقیقات آب و خاک ایران، دانشگاه تهران. پذیرفته شده و در دست انتشار.
 • شهابی­ زاد، و.، حسن­ اقلی، ع. و ستوده ­نیا، ع. 1395. تعیین تخلخل مؤثر و هدایت هیدرولیکی خاک به روش حل معکوس در سیستم زهکشی دشت شادگان. مجله علمی- پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب. در دست بررسی.
 • عشائری، س.، سهرابی، ت.، احمدی، ش. و حسن ­اقلی، ع. 1395. طراحی غشاهای نانو- پلیمری به منظور کاهش سطح نسبت جذب سدیم در زهاب کشاورزی . مجله علمی- پژوهشی مدیریت آب و آبیاری، دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان). در دست بررسی.

 

مقاله­ های چاپ شده در مجلات علمی ترویجی
 • رحیمی، ح. و حسن­ اقلی، ع. 1378. ژئوسنتتیک‌ها و کاربرد آنها در پروژه‌های آب و خاک (قسمت اول). مجله آب- خاک- ماشین. سال ششم، شماره 48، صفحات: 23 – 15.
 • رحیمی، ح. و حسن­ اقلی، ع. 1378. ژئوسنتتیک‌ها و کاربرد آنها در پروژه‌های آب و خاک (قسمت دوم). مجله آب- خاک- ماشین. سال ششم، شماره 49، صفحات: 32 – 27.
 • شریفی­ پور، م.، علیزاده، ح.، ناصری، ع.، لیاقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1394. ملاحظات کشاورزی، زیست محیطی و اقتصادی در تعیین عمق زهکش­های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک - مطالعه موردی دشت آزادگان. نشریه علمی- ترویجی مدیریت آب در کشاورزی، انجمن آبیاری و زهکشی ایران. جلد 2، شماره 1، صفحات: 80 - 71.


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
 • حسن­ اقلی، ع.، رحیمی، ح.، پذیرا، ا. و فرداد، ح. 1375. بررسی عملکرد فنی لوله‌های زهکش ژئوتکستایل (زمین بافت) در مقایسه با لوله‌های زهکش رایج در مدلهای آزمایشگاهی، دومین کنگره ملی مسائل آب و خاک کشور. تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 30 27 بهمن ماه 1375. جلد اول مجموعه مقالات کنگره، صفحات : 277 251.
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع.. 1381. بررسی امکان تصفیه پساب کارخانجات صنعتی توسط گیاه (پالایش سبز)، نخستین کنفرانس دانشجوئی منابع آب و خاک. ارومیه، دانشگاه ارومیه، 2 - 1 آبان ماه 1381. مجموعه مقالات کنگره، صفحات: 374 - 369. مقاله مذکور طبق گواهی ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب  “رتبه برتر کنفرانس” گردیده است.
 • حسن ­اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1382. بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب‌های خانگی بر انتقال مواد به عمق خاک و کیفیت زه آب‌های خروجی از لایسیمتر، یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران. سالن همایش‌های کانون پرورش فکری، 4 3 دیماه 1382. مجموعه مقالات همایش، صفحات: 334 317. لازم به ذکر است که این مقاله طبق گواهی ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب “رتبه برتر همایش” گردیده است.
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1382. مدیریت استفاده از فاضلاب صنعتی در کشاورزی، یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، سالن همایش‌های کانون پرورش فکری، 4 3 دیماه 1382. مجموعه مقالات همایش، صفحات: 359 - 347.
 • حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1382. طراحی، ساخت و بکار گیری لایسیمترهای زهکش دار جهت تحقیق بر انتقال عوامل آلاینده به عمق خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب، اولین سمینار سراسری لایسیمتر. کرمان، دانشگاه شهید باهنر، 30 بهمن ماه 1382. مجموعه مقالات سمینار، صفحات: 20 8.
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1382. مطالعه لایسیمتری بر روی پتانسیل جذب فلزات سنگین توسط آفتابگردان، یولاف و نی، اولین سمینار سراسری لایسیمتر. کرمان، دانشگاه شهید باهنر، 30 بهمن ماه 1382. مجموعه مقالات سمینار، صفحات:174 - 167.
 • حسن­ اقلی، ع.، میراب زاده، م. و لیاقت، ع. 1382. بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی بر عملکرد برخی سبزیجات و تأمین عناصر غذایی مورد نیاز آنها (ازت، فسفر، پتاسیم)، سومین همایش ملی توسعه‌ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده‌ی بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی. 4 2 اسفند 1382، ص:222.
 • حسن ­اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1382. تأثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر کمیت مواد آلی و خود پالایی خاک، سومین همایش ملی توسعه‌ی کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده‌ی بهینه از کود و سم در کشاورزی. کرج، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی. 4 2 اسفند 1382، ص:235.
 • حسن­ اقلی، ع.، میراب زاده، م. و لیاقت، ع. 1383. استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب خانگی جهت تغذیه مصنوعی لایه‌های آبدار زیرزمینی، اولین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان، دانشگاه شهید باهنر، 21-20 اردیبهشت 1383، ص:71، به همراه CD کامل مقالات.
 • حسن­ اقلی، ع. و لیاقت، ع. 1383. کاربرد پوشش‌های زمین بافت در زهکشی، سومین کارگاه فنی زهکشی. تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 23 مهرماه 1383، صفحات: 73 59.
 • حسن اقلی، ع.، لیاقت، ع. و میراب زاده، م. 1383. تأثیر عملیات تغذیه مصنوعی با پساب فاضلاب بر انتقال املاح و آلاینده‌های بیولوژیکی به لایه‌های آبدار زیرزمینی، اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. تهران، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 97 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • حسن­ اقلی، ع.، میراب زاده، م. و لیاقت، ع. 1383. تأثیر آبیاری با فاضلاب خانگی و پساب تصفیه شده آن بر میزان آبگذری خاک و تغییرات هدایت الکتریکی زه آبهای حاصل از اعماق مختلف نیمرخ خاک، اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. تهران، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 100 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • ذامیادی، آ.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع. 1383. تصفیه پساب‌های صنعتی با استفاده از پروفیل خاک، اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. تهران، انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران. 27-26 آبانماه 1383، ص 136 خلاصه مقالات (بانضمام CD متن کامل مقالات).
 • حسن­ اقلی، ع. 1383. امکان کاربرد فاضلاب در آبیاری محصولات زراعی، سخنرانی علمی به مناسبت هفته انتقال یافته‌ها، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 9 دیماه 1383.
 • حسن ­اقلی، ع. 1384. تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها با پساب فاضلاب، راه کاری جهت حفاظت از منابع آب و خاک، سخنرانی علمی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 5 مهرماه 1384.
 • حسن­ اقلی، ع. 1385. تأثیر کاربرد مجدد پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر آلودگی منابع آب و خاک، کارگاه فنی و آموزشی آلودگی منابع آب و خاک: چالش­ها و راهبردها. تهران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 14 شهریور ماه 1385. مجموعه مقالات کارگاه، صفحات: 73 54.
 • حسن ­اقلی، ع. 1385. مدیریت زه آبهای حاصل از سامانه­های زهکشی و کاربرد مجدد آن در کشاورزی، چهارمین کارگاه فنی زهکشی. تهران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 18 آبان­ماه 1385، صفحات: 58 39.
 • حسن ­اقلی، ع. 1385. نکات اصلی در بهره برداری و نگهداری از شبکه­های زهکشی سطحی و زیرزمینی، سخنرانی علمی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 7 آذرماه 1385.
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. تجربیات و مطالعات موردی استفاده مجدد از پساب در آبیاری محصولات کشاورزی، کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از پساب و بازیافت آب. تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 16 اردیبهشت ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. کاربردهای زراعی پساب و آبهای بازیافتی، اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – چالش­ها و راه کارها. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 2-1 خرداد ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1387. استفاده از پساب­ها در آبیاری محصولات کشاورزی، کارگاه آموزشی راه کارهای بهبود کارایی مصرف آب کشاورزی در شرایط خشکسالی. اصفهان، سازمان جهاد کشاورزی، 11 خرداد ­ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. 1387. کاربرد پوشش­های مصنوعی (ژئوتکستایل) در زهکشی زیرزمینی، کارگاه آموزشی جهت مدیران و کارشناسان آب و خاک کشور در خصوص نقش زهکشی کنترل شده در مقابله با خشکسالی و بررسی امور خاک. کرج، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، 15 آبان ­ماه 1387.
 • حسن ­اقلی، ع. 1387. مدیریت جامع زه آب و پساب فاضلاب جهت استفاده مجدد در کشاورزی، هفته انتقال یافته­های تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 15 دی ماه 1387.
 • نیک عمل، ن.، مشعل، م.، حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1387. تعیین رقت اولیه نمونه­های زه آب خروجی از ستون­های خاک به منظور انجام آزمایش­های تعیین آلودگی میکروبی آب در نتیجه کاربرد کود آلی ، دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. اهواز، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، 10-8 بهمن ماه 1387، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • نیک عمل، ن.، حسن ­اقلی، ع.، مشعل، م.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1388. تعیین میزان انتقال نیترات از طریق زه­آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در خاک لومی ، کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه­ای (ICWR 2009) . شاهرود، برگزار شده توسط دانشگاه شاهرود، 27-25 مرداد ماه 1388، صفحات: 793 789.
 • نیک عمل، ن.، مشعل، م.، حسن­ اقلی، ع.، لیاقت، ع. و الهی، م. 1388. تعیین میزان انتقال آلاینده­های میکروبی از طریق زه­آب در نتیجه کاربرد کودهای آلی در دو خاک مختلف ، کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه­ای (ICWR 2009) . شاهرود، برگزار شده توسط دانشگاه شاهرود، 27-25 مرداد ماه 1388،، صفحات: 799 794.
 • حسن­ اقلی، ع. 1388. ملاحظات اساسی در طراحی فیلترهای زهکشی مصنوعی و جایگزینی آنها به جای فیلترهای معدنی رایج، هفته انتقال یافته­های تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 20 مهر ماه 1388.
 • حسن­ اقلی، ع. 1388. بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی جهت تقریب انتقال نیتروژن در خاک در اثر آبیاری با فاضلاب، دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر، 21 - 19 بهمن ماه 1388.
 • پدرام، ش.، حسن ­اقلی، ع.، مشعل، م. و لیاقت، ع. 1389. ارزیابی میزان تأثیر پذیری آزمون نفوذسنجی از شوری آب و خاک در پیش بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش زهکشی مصنوعی از نوع PP450 ، دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها. کرج، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 23 اردیبهشت ماه 1389. لازم به ذکر است که این مقاله طبق گواهی ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب “رتبه برتر سمینار (موضوعی)” گردیده است.
 • نظیفی، م.ح.، عباسی، ن. و حسن ­اقلی، ع. 1389. ارزیابی روش شیمیایی شرارد در تعیین پتانسیل واگرائی خاک ، دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها. کرج، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 23 اردیبهشت ماه 1389. لازم به ذکر است که این مقاله طبق گواهی ارائه شده، با نظر داوران موفق به کسب  “رتبه برتر سمینار (موضوعی)” گردیده است.
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. بررسی میزان آبشویی نیترات به زیر عمق توسعه ریشه در نتیجه اجرای عملیات آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به عنوان کود آلی در کشت سویا، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – کاربردها در کشاورزی و فضای سبز. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 28 مهر ­ماه 1389، انتشار خلاصه مقالات و ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. بررسی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی انتقال عوامل آلاینده در نیمرخ خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب – کاربردها در کشاورزی و فضای سبز. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، 28 مهر ­ماه 1389، انتشار خلاصه مقالات و ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1389. ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در زهکشی زیرزمینی. اولین نشست تخصصی بررسی کاربرد ژئوسنتتیک­ها در آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 15 آبان ماه 1389.
 • نصیری قیداری، ا.، حسن ­اقلی، ع. و نحوی نیا، م.ج. 1389. اولویت بندی طرح­های پایش آلاینده­های زه­آب شبکه­های زهکشی سطحی و زیرزمینی ، سومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. اهواز، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، 12-10 اسفند ماه 1389، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1390. چشم انداز و چالش­های استفاده از پساب در کشاورزی، سخنرانی علمی در گروه کار مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 6 تیر ماه 1390.
 • حسن ­اقلی، ع. و انبیر، ل. 1391. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب در کشاورزی بر انتقال املاح در نیمرخ خاک در شرایط زهکشی کم عمق ، اولین همایش بین­المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند. مشهد، برگزار شده توسط استانداری خراسان رضوی، 3 - 2 اردیبهشت ماه 1391، چاپ در مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1391. بررسی وضعیت تولید و ضرورت استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی و اثرات جانبی آن ، اولین همایش بحران آب و پیامدهای ناشی از آن. مشهد، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی، 20 اردیبهشت ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، اسمعیلی امینلویی، ع.، علیزاده، ا. و سخایی راد، ح. 1391. آزمون عملی اجرای سامانه زهکشی بدون پوشش در اراضی دشت شادگان ، چهارمین کنفرانس ملی تجربه­های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی. کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 4 - 3 خرداد ماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1391. بررسی امکان استفاده از پساب در آبیاری و اثرات آن ، همایش بازیافت و استفاده از پساب­ها (راه­کارها و کاربردها). تهران، برگزار شده توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 13 مهرماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • تیشه زن، پ.، ناصری، ع.، حسن­ اقلی، ع. و علی­حوری، م. 1391. تعیین تأثیر مدیریت زراعی بر میزان تبخیر و تعرق تجمعی نهال کشت بافتی خرما در مرحله گیرایی ، اولین همایش ملی خرما و امنیت غذایی. اهواز، برگزار شده توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مؤسسه تحقیقات خرما و میوه­های گرمسیری، 27 - 26 مهرماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. و پدرام، ش. 1391. اثر شوری زه­اب در پیش بینی احتمال گرفتگی فیزیکی پوشش­های مصنوعی زهکشی توسط آزمون نفوذسنجی، هفتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 8 آذر­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • لیاقت، ع.، جوانی، ح. و حسن ­اقلی، ع. 1391. بررسی تغییرات کیفیت فاضلاب تصفیه شده در اثر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی ، همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب. دزفول، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 3 - 2 اسفندماه 1391، ارائه خلاصه مقالات چاپی و مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادری، م. 1391. بررسی کاهش آلاینده­های فاضلاب تصفیه شده در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی، همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع.، حسن­ اقلی، ع. و نادری، م. 1391. بررسی تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در کاهش فسفر، نیترات و مواد جامد معلق موجود در فاضلاب تصفیه شده، همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع.، حسن ­اقلی، ع. و نادری، م. 1391. بررسی تغییرات BOD ، COD ، اسیدیته و شوری ضمن اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهری، همایش ملی مهندسی آب و فاضلاب. کرمان، برگزار شده توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، 9 - 8 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضانی، آ.، حسن­ اقلی، ع. و میرلطیفی، م. 1391. انتخاب پوشش مناسب برای اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی، اولین کنفرانس ملی راه­کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، 20 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضانی، آ.، حسن­ اقلی، ع. و میرلطیفی، م. 1391. بررسی کیفیت زه­آب خروجی از دستگاه­های نفوذسنج در آزمون یک پوشش زهکشی مصنوعی در خاک شور، اولین کنفرانس ملی راه­کارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، 20 اسفند­ماه 1391، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • جوانی، ح.، لیاقت، ع. و حسن­ اقلی، ع. 1392. تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب در حفظ منابع آب و حفاظت از محیط زیست، اولین همایش بحران آب. اصفهان، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)، 26 - 25 اردیبهشت ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع. 1392. چالش­های تولید و دفع زه­ابهای کشاورزی، اولین همایش ملی بازیافت آب (راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب). تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تهران (دانشکده فنی)، 7 - 6 بهمن ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • زهتابیان، م.، قبادی­نیا، م. و حسن­ اقلی، ع. 1392. ارزیابی آزمایشگاهی کارایی فیلتر زهکش­های ژئوکمپوزیت در کاهش سطح ایستابی، اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تربیت مدرس، 8 اسفند ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • زهتابیان، م.، قبادی­نیا، م. و حسن ­اقلی، ع. 1392. ارزیابی آزمایشگاهی کارایی سه پوشش ژئوتکستایل، معدنی و PLM در زهکش­های لوله­ای زیرزمینی ، اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار. تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تربیت مدرس، 8 اسفند ­ماه 1392، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، خرازی فرد، م.، ستوده نیا، ع. و سخایی راد، ح. 1393. بررسی کارایی زهکش­های زیرزمینی با پوشش مصنوعی در کنترل سطح ایستابی در اراضی پروژه زهکشی شادگان ، دومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 31 - 30 اردیبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع.، لطیفی، ع. و ستوده نیا، ع. 1393. بررسی میزان جذب فلزات سنگین از خاک تحت آبیاری طولانی مدت با فاضلاب صنعتی شهرک البرز ، دومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 31 - 30 اردیبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • رمضانی، آ.، حسن ­اقلی، ع. و میرلطیفی، س.م. 1393. بررسی اثر مقادیر گرادیان هیدرولیکی بر پتانسیل گرفتگی فیزیکی پوشش مصنوعی زهکشی، دومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 31 - 30 اردیبهشت ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • اکرم، م. و حسن­ اقلی، ع. 1393. مدیریت جامع زهاب در مزرعه (IFDM) ، هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 11 دی­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • ناصری، ع.، شریفی پور، م.، هوشمند، ع.، حسن­ اقلی، ع. و معاضد، ه. 1393. بررسی اثر کیفیت آب بر روند سدیم زدایی خاک­های سنگین با آبشویی پیوسته، هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 11 دی­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • ناصری، ع.، شریفی پور، م.، هوشمند، ع.، معاضد، ه. و حسن ­اقلی، ع. 1393. بررسی اثرات روش­های مختلف آبشویی با کاربرد کیفیت­های متفاوت آب بر شوری زدایی خاک­های سنگین، هشتمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست. تهران، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 11 دی­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن ­اقلی، ع. 1393. راه­کارهای کاهش حجم زه­آبهای تولیدی در بخش کشاورزی (سخنرانی کلیدی)، دومین همایش ملی بازیافت آب (راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب). تهران، برگزار شده توسط دانشگاه تهران (دانشکده فنی)، 8 - 6 بهمن ­ماه 1393، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • عزیزی، آ. و حسن­ اقلی، ع. 1394. بررسی کمیت و کیفیت زهاب خروجی از زهکش­های زیرزمینی در امتداد و عمود بر جهت جریان آبیاری. اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام. اهواز، برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر، 27 - 26 آبان ­ماه 1394، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • عزیزی، آ. و حسن ­اقلی، ع. 1394. مقایسه عملکرد لترال­های زهکشی در امتداد و عمود بر جهت آبیاری در نحوه کنترل سطح ایستابی. اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام. اهواز، برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر، 27 - 26 آبان ­ماه 1394، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، تیشه­ زن، پ.، عزیزی، آ. و سخایی ­راد، ح. 1395. بررسی وضعیت منابع آب و خاک در نخیلات شهرستان آبادان . سومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
 • حسن­ اقلی، ع.، خرازی­ فرد، م.، ستوده ­نیا، ع. و سخایی­ راد، ح. 1395. مقایسه میزان آبدهی زهکش­های زیرزمینی دارای پوشش مصنوعی و پوشش شن و ماسه­ ای در اراضی دشت شادگان . سومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران). کرج، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395، ارائه مجموعه مقالات در قالب CD .
کنفرانس های خارجی
 

Liaghat, A., Hassanoghli, A. and Liaghat, M. 2005. Usage management of wastewater in agriculture, 19th International Congress on Irrigation and Drainage. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 10-18 September 2005, Beijing, China.

Zamyadi, A., Liaghat, A. and Hassanoghli, A. 2005. Phytoremediation treatment of water contaminated with zinc, copper and lead, 19th International Congress on Irrigation and Drainage. International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), 10-18 September 2005, Beijing, China.

Nikamal Larijani, N., Mashal, M., Hassanoghli, A., Liaghat, A. and Elahi, M. 2009. Laboratory Investigation of sewage microbial pollutant transmission from sewage sludge as organic fertilizers in two different soils, First International Confrence on Advances in Wastewater Treatment and Reuse. University of Tehran, University College of Engineering School of Chemical Engineering, 10-12 November, Tehran, Iran.

Ojaghlou, H., Sohrabi, T., Rahimi, H., Hassanoghli, A., Ababaei, B. and Ghobadinia, M. 2010. Laboratory study of the soil clay percent influence on the need for subsurface drainage system envelopes. XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), 13-16 June 2010, Québec City, Canada.

Pedram, Sh., Hassanoghli, A. and Liaghat, A. 2011. Assessment of clogging potential of synthetic envelopes used in drainage of saline soil. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran. Pages: 231 – 246.

Tishehzan, P., Naseri, A.A., Hassanoghli, A.R. and Meskarbashi, M. 2011. Effects soil covering and controlled water table on date palm growth and the root zone salt balance in Southernwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October 2011, Tehran, Iran. Pages: 539 – 551.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

 • بررسی عملکرد فنی لوله‌های زهکش زمین بافت در مقایسه با لوله‌های زهکش رایج (سمت: مجری). 1373 تا 1375.
 • تحقیقات صحرایی آبیاری الکترواسمز (سمت: همکار). 1374 تا 1376.
 • بررسی حرکت ذرات ریز خاک به درون فیلترهای زهکشی (سمت: مجری مسئول). 1375 تا 1377.
 • ساخت و بررسی عملکرد فنی صافی‌های زهکشی مصنوعی نبافته در مدل­های آزمایشگاهی (سمت: مجری مسئول). 1376 تا 1378.
 • بررسی امکان استفاده از فاضلاب­های خانگی و پساب تصفیه خانه‌ها در آبیاری محصولات کشاورزی. طرح ملی تحقیقاتی از طرح ­های مصوب کمیسیون آب شورای پژوهش­های علمی کشور (سمت: مجری). 1377 تا 1381.
 • تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در بخش آب کشور، کمیسیون آب شورای پژوهش­ های علمی کشور (سمت: مجری). 1378 تا 1379.
 • بررسی تغییرات کمی- کیفی و میزان خودپالایی فاضلاب نهر فیروزآباد (سمت: همکار). 1378 تا 1381.
 • بررسی و تحقیق در کارایی فرمول­ های مناسب تعیین فاصله زهکش­ های زیرزمینی. طرح ملی تحقیقاتی از طرح­ های مصوب کمیسیون آب شورای پژوهش ­های علمی کشور (سمت: همکار). 1378 تا 1384.
 • بررسی امکان استفاده از آب شور در آبیاری یونجه. طرح ملی تحقیقاتی از طرح ­های مصوب کمیسیون آب شورای پژوهش­ های علمی کشور (سمت: مجری). 1379 تا 1382.
 • بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت تقریب میزان انتقال املاح و آلاینده‌های مهم به زیر عمق توسعه ریشه‌ها در نتیجه آبیاری با فاضلاب (سمت: مجری مسئول). 1383 تا 1384.
 • تدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصلاح و بهینه سازی شبکه­ های آبیاری و زهکشی (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • دوین برنامه راهبردی تحقیقات در خصوص زهکشی اراضی و مسایل زیست محیطی آن در شبکه­ های آبیاری و زهکشی کشور (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • مسائل و راهبردهای بهبود بهره وری آب کشاورزی در مقیاس حوضه آبریز (سمت: همکار). 1386 تا 1387.
 • بررسی کارایی سه نوع فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی برای خاک پروژه زهکشی شمال خرمشهر (سمت: مجری). 1387 تا 1388.
 • بررسی انتقال املاح و عوامل آلاینده به عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضلاب در کشت سویا (سمت: مجری). 1385 تا 1388.
 • ارزیابی روش شیمیایی شرارد برای تعیین واگرایی خاک­ها (سمت: همکار). 1387 تا 1389.
 • بررسی انتقال آلاینده ­های معدنی و بیولوژیکی ناشی از کاربرد انواع کودهای آلی در نتیجه اجرای عملیات آبیاری در بافت­ های مختلف خاک (سمت: مجری). 1387 تا 1389.
 • بررسی آزمایشگاهی تأثیر کیفیت شیمیایی آب و خاک در انتخاب پوشش مصنوعی مناسب در پروژه­ های زهکشی (سمت: مجری). 1389 تا 1391.
 • بررسی عملکرد زهکش­ های زیرزمینی اجرا شده با پوشش ژئوتکستایل و بدون کاربرد پوشش در مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضی دشت شادگان (سمت: مجری). 1387 تا 1392.
 • طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شبکه­ ای خودکار عمق­ یاب سطح ایستابی (سمت: ناظر). 1389 تا 1390.
 • تعیین و ارزیابی شاخص کارایی مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی کشت محصولات زراعی عمده فاریاب در حوضه آبریز کرخه (سمت: ناظر). 1389 تا 1391.
 • تحلیل تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت عجب­ شیر (استان آذربایجان شرقی) با کاربرد الگوی اتورگرسیو (سمت: همکار). 1391 تا 1392.
 • ارزیابی عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته (سمت: همکار). 1391 تا 1392.
 • برنامه­ ریزی آبیاری ذرت بر اساس اختلاف دمای آسمانه گیاهی و هوا در شرایط اقلیمی تبریز (ایستگاه خسروشهر) (سمت: همکار). 1390 تا 1392.
 • بررسی روش ­های دفع پساب حاصل از دستگاه­ های آب شیرین­کن مورد استفاده در کشت­ های گلخانه­ای (سمت: مجری). 1390 تا 1392.
 • بررسی کمیت و کیفیت زهاب تولیدی شبکه­ های زهکشی مغان و امکان سنجی استفاده از زهاب تولیدی در کشاورزی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی مغان) (سمت: ناظر). 1391 تا 1392.
 • تصمیم­ گیری در مورد انتخاب مناسب­ترین دبی گسیلنده با تحلیل توزیع رطوبت از یک گسیلنده نقطه­ ای (سمت: همکار). 1391 تا 1393.
 • مسائل زیست محیطی ناشی از تخلیه زه­ابهای کشاورزی برخی از واحدهای کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان (سمت: مجری). 1390 تا 1393.
 • تصفیه پسابهای شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی فیلم­ های نانوساختار TiO2 و کامپوزیت­ های آن (سمت: همکار). 1389 تا 1392.
 • ارزیابی آبشویی اولیه خاک و اصلاح شرایط شوری و قلیایی در آبیاری سطحی، سازمان آب و برق خوزستان، شورای تحقیقات شبکه­ های آبیاری و زهکشی (سمت: همکار). 1391 تا 1393.
 • پروژه Water use efficiency of winter wheat in semi-arid environment (سمت: همکار). 2013 تا 2015.
 • بررسی تأثیر تناوب­های غرقابی و خشکی زهکش­ها بر عملکرد پوشش­های مصنوعی زهکشی در خاک شور (سمت: مجری). 1392 تا 1394.
 • مطالعات خاکشناسی آبادان در کناره اروندرود (واحدهای عمرانی KO1 تا KO5 و KQ1 ، KQ5 ، KQ8 ). پروژه خاص، به کارفرمایی مؤسسه جهاد نصر (سمت: همکار). 1393 تا 1394.
 • مقایسه عملکرد لترال­های زهکشی زیرزمینی احداثی در امتداد و عمود بر جهت آبیاری. پروژه خاص، به کارفرمایی مؤسسه جهاد نصر (سمت: همکار). 1393 تا 1394.
 • بررسی وضعیت منابع آب و خاک در نخیلات خوزستان در راستای تداوم بهره برداری مناسب و ارتقاء شاخص­ های زیست محیطی”. پروژه خاص و مشترک با پژوهشکده خرما و میوه­ های گرمسیری، به کارفرمایی سازمان ملل متحد و در قالب برنامه UNCC . (سمت: مجری مسئول). 1390 تا 1393.

   

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 • بررسی نحوه دفع پساب شور سامانه­ های آب شیرین­ کن گلخانه­ ای در استان اصفهان و ارائه راه کارهای زیست محیطی لازم (سمت: مجری). 1393 تا 1395.
 • بررسی وضعیت و کارایی سیستم زهکشی زیرزمینی اجرا شده در نخیلات شهرستان آبادان، پروژه خاص، به کارفرمایی مؤسسه جهاد نصر (سمت: مجری). 1394 تا 1396.
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 •  حسن­ اقلی، ع. و همکاران مؤسسه، 1385. یک دهه تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شابک: 3-0202-04-964-978، شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 1028/85 به تاریخ 15/11/85.
 • حیدری، ن.، حسن­ اقلی، ع. و همکاران، 1386. اولویت­های تحقیقات کاربردی آبیاری و زهکشی (با مشارکت بخش­ های تحقیقات و اجرا)، نشر: آموزش کشاورزی، شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 1641/85 به تاریخ 29/12/86.
 • اکرم، م.، لیاقت، ع. و حسن ­اقلی، ع.، 1386. مدیریت زهاب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شابک: 4-67-6668-964، شماره انتشار: 118، 313 صفحه.
 • آذری، ا.، پذیرا، ا.، لیاقت، ع.، حسن ­اقلی، ع.، وزیری، ژ.، احسانی، م. و بختیاری، ز.، 1386. زهکشی زیرزمینی (برنامه ریزی، اجرا و بهره برداری)، ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. شابک: 2-68-6668-964، شماره انتشار: 120، 254 صفحه.
 • حسن ­اقلی، ع. و همکاران مؤسسه، 1394. دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی: 60-94 ک، به تاریخ 24/12/94.
نشریات فنی و ترویجی
 
 • حسن­ اقلی، ع. و رحیمی، ح. 1376. بررسی کارایی لوله زهکش ژئوتکستایل (زمین بافت) در مقایسه با لوله زهکش رایج در مدلهای آزمایشگاهی، نشریه ترویجی، شماره 14، نشر آموزش کشاورزی.
 • حسن ­اقلی، ع. 1377. آشنایی با زهکشی اراضی کشاورزی، ضرورت و اهمیت آن، نشریه ترویجی، شماره 21، نشر آموزش کشاورزی.
 • حسن­ اقلی، ع. 1377. نکاتی چند در خصوص بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی، نشریه ترویجی، شماره 22، نشر آموزش کشاورزی.
 • حسن­ اقلی، ع. 1379. عوامل مؤثر بر انتخاب و طراحی فیلترها و پوشش‌های لوله‌های زهکش زیرزمینی، نشریه ترویجی، نشر آموزش کشاورزی.
 • حسن ­اقلی، ع. 1388. انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی زیرزمینی، نشریه ترویجی، شماره 20، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • حسن­ اقلی، ع. 1395. روش­های کاهش زهاب در اراضی کشاورزی دارای سامانه زهکشی، نشریه فنی، در دست انتشار، معاونت ترویج.
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 • پورسعیدی، م. 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج با عنوان: استفاده مطمئن از آب آلوده به فلزات سنگین برای آبیاری کلزا به روش آبیاری زیرزمینی در اقلیم کرج (سمت: استاد مشاور).
 • کریمی، ب. 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسی کارایی سه نوع فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی (مطالعه موردی خاک منطقه شمال خرمشهر) (سمت: استاد راهنما).
 • اجاقلو، ح. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسی تأثیر مقدار رس و نسبت جذب سدیمی خاک در تعیین نیاز به پوشش لوله­های زهکش زیرزمینی (سمت: استاد مشاور).
 • نظیفی، م.ح. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تأسیسات آبیاری، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر با عنوان: ارزیابی روش­های شیمیایی تعیین واگرایی خاک­ها (سمت: استاد مشاور).
 • نیک ­عمل لاریجانی، ن. 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران با عنوان: بررسی انتقال آلودگی میکروبی ناشی از کاربرد کودهای آلی در سه نوع خاک مختلف (سمت: استاد راهنما).
 • محمدی، م. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج با عنوان: مقایسه اثر آبیاری سطحی و زیرزمینی با آب شور بر الگوی توزیع ریشه، رطوبت و نمک در خاک (مطالعه موردی: گوجه فرنگی) (سمت: استاد مشاور).
 • پدرام، ش. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران با عنوان: ارزیابی عملکرد آزمون نفوذسنجی در تعیین پتانسیل انسداد معدنی پوشش­های زهکشی مصنوعی (ژئوتکستایل) در شرایط کاربرد آب و خاک شور (سمت: استاد راهنما).
 • اسمعیلی امینلویی، ع. 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان: بررسی امکان پذیری جایگزینی پوشش­های مصنوعی بجای پوشش­های رایج معدنی و عدم کاربرد پوشش در اطراف لوله­های زهکش (سمت: استاد راهنما).
 • تیشه زن، پ. 1390. رساله دکتری تخصصی رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان: بررسی تغییرات شوری ناحیه ریشه تحت شرایط سطح ایستابی شور کم عمق و کاربرد خاک پوش (مالچ) در مرحله گیرایی نهال کشت بافتی خرما (سمت: استاد مشاور).
 • لطیفی، ع. 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: تأثیر آبیاری طولانی مدت با فاضلاب صنعتی بر آلودگی خاک و جذب فلزات سنگین توسط برخی سبزیجات (سمت: استاد راهنما).
 • خرازی فرد، م.م. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: ارزیابی کارایی و عملکرد پوشش­های مصنوعی زهکشی در اراضی کشاورزی دشت شادگان (سمت: استاد راهنما).
 • فرخ نیا، ع. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین با عنوان: اثرات زیست محیطی، مدیریت و استفاده از زه­آبهای کشاورزی (سمت: استاد راهنما).
 • رمضانی چم علیشاهی، آ. 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس با عنوان: ارزیابی تأثیر بارهای هیدرولیکی متناوب بر عملکرد و کارایی پوشش­های مصنوعی زهکشی در مراحل آغازین بهره برداری از سیستم زهکشی (سمت: استاد راهنما).
 • جوانی، ح. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج با عنوان: بررسی میزان کاهش آلاینده­ های موجود در فاضلاب تصفیه شده در سامانه تغذیه مصنوعی (سمت: استاد مشاور).
 • زهتابیان، م. 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با عنوان: ارزیابی فیلتر- زهکش­ های ژئوکمپوزیت و امکان استفاده از آن­ها به عنوان جایگزینی برای زهکش­های لوله­ای (سمت: استاد مشاور).
 • شریفی پور، م. 1393. رساله دکتری تخصصی رشته آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان: بررسی اثر کیفیت، روش کاربرد و نحوه اختلاط آب آبیاری و زهاب بر آبشویی نمک­ها از نیمرخ خاک­های سنگین (سمت: استاد مشاور).
 • خالقی چشمه سبز، ز. 1395. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس با عنوان: شبیه سازی عملکرد زهکش­های زیرزمینی هم امتداد و عمود بر جهت آبیاری با مدل DRAINMOD (سمت: استاد راهنما).
 • عشائری، س. (در دست اجرا). رساله دکتری تخصصی رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج با عنوان: طراحی غشاهای پلیمری- نانو و اصلاح مدل رفتار تفکیک کنندگی آنها در کاهش آلودگی آبهای کشاورزی (سمت: استاد مشاور).
 • جوانی، ح. (در دست اجرا). رساله دکتری تخصصی رشته آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج با عنوان: تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر بهره وری آب و کنترل آلودگی زهاب در اراضی دشت مغان (سمت: استاد مشاور).

عضویت در مجامع علمی 
 
 • عضو پیوسته “کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران”، از سال 1376 تاکنون.
 • عضو پیوسته “انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران”، از سال 1384 تاکنون.
 • عضو “انجمن علمی سطوح آبگیر باران”، از سال 1391 تاکنون.
 • عضو کمیته علمی “کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک”، برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران. کرمان، 21-20 اردیبهشت ماه 1383.
 • عضو کمیته علمی و کمیته برگزاری “سومین کارگاه فنی زهکشی”، برگزار شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، 23 مهرماه 1383.
 • عضو کمیته علمی “همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشگاه شهید چمران. اهواز، 14-12 اردیبهشت ماه 1385.
 • عضو کمیته علمی “دومین کنفرانس ملی تجربه­ های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 3-1 آبان ماه 1386.
 • عضو کمیته علمی “دومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 10-8 بهمن ماه 1387.
 • عضو کمیته علمی “دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن”، برگزار شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان. 31-30 اردیبهشت ماه 1388.
 • عضو کمیته علمی “سومین کنفرانس ملی تجربه­ های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 30-29 مهر ماه 1388.
 • عضو کمیته علمی “چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک”، برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران. کرمان، 12-11 آذر ماه 1388.
 • عضو کمیته علمی “دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر”، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، 21-19 بهمن ماه 1388.
 • عضو کمیته علمی “دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­ های آبیاری و زهکشی، چالش­ها و راه کارها”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 23 اردیبهشت ماه 1389.
 • عضو کمیته علمی “اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم”، برگزار شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. 20-19 آبان ماه 1389.
 • عضو کمیته علمی “سومین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 12-10 اسفند ماه 1389.
 • عضو کمیته علمی “چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران”، برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ایران)، دانشگاه امیرکبیر. تهران، 14-13 اردیبهشت ماه 1390.
 • عضو کمیته علمی “اولین کنفرانس ملی اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی”، برگزار شده توسط دانشگاه تهران و پژوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، 27-26 اردیبهشت ماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “چهارمین کنفرانس ملی تجربه ­های ساخت تأسیسات آبی و شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، 4-3 خرداد ماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “همایش ملی انتقال آب بین حوضه ­ای، چالش­ ها و فرصت­ ها”، برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد. چهار محال و بختیاری (شهرکرد)، 3 خرداد ماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، 24 خردادماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “نخستین همایش بین­ المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و کانون هماهنگی دانش و صنعت پنبه و گیاهان لیفی. گرگان، 13-11 مهرماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “اولین همایش ملی خرما و امنیت غذایی”، برگزار شده توسط مؤسسه تحقیقات خرما و میوه­های گرمسیری و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. اهواز، 27-26 مهرماه 1391.
 • عضو کمیته علمی “دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر”، برگزار شده توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان، 6-5 شهریور ماه 1392.
 • عضو کمیته علمی “اولین همایش ملی بازیافت آب، راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب”، برگزار شده توسط دانشکده فنی، دانشگاه تهران. تهران، 7-6 بهمن ماه 1392.
 • عضو کمیته علمی “چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­ های آبیاری و زهکشی”، برگزار شده توسط دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران. اهواز، 8-6 اسفند ماه 1392.
 • عضو کمیته علمی “اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار”، برگزار شده توسط انجمن آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه تربیت مدرس. تهران، 8 اسفند ماه 1392.
 • عضو کمیته علمی “کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران”، برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. کرج، 31 - 30 اردیبهشت ماه 1393.
 • عضو کمیته علمی “دومین همایش ملی بازیافت آب، راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب”، برگزار شده توسط دانشکده فنی، دانشگاه تهران. تهران، 8-6 بهمن ماه 1393.
 • عضو کمیته علمی “اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام . برگزار شده توسط مؤسسه جهاد نصر. اهواز، 27 - 26 آبان ­ماه 1394.
 • عضو کمیته علمی “سومین کنفرانس مدیریت آب و خاک کشاورزی (دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران) ”. برگزار شده توسط گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 7 - 6 مهرماه 1395.

تشویقات 
 
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر تیمور سهرابی، دبیر دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور، به جهت همکاری و مساعدت همه جانبه در برگزاری کنگره، سال 1375.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس غلامرضا حسینی‌فر، معاون وزیر کشاورزی در امور فنی و زیربنایی، به جهت همکاری و مساعدت همه جانبه در برگزاری دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور، سال 1375.
 • دریافت گواهی نامه رسمی از آقای دکتر صباغان، مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، به جهت احراز رتبه اول در بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران، سال 1375.
 • دریافت گواهی نامه رسمی از آقای دکتر معرفت، مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، به جهت احراز رتبه اول در دوره دکتری تخصصی رشته آبیاری دانشگاه تهران، سال 1380.
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر رضا مکنون، دبیر شورای پژوهش‌های علمی کشور و ریاست کمیسیون آب (نهاد ریاست جمهوری)، به جهت همکاری و مساعدت همه جانبه در تمامی زمینه‌های علمی و اجرایی با کمیسیون آب، سال 1381.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر رضا دادمهر، رئیس نخستین کنفرانس منابع آب و خاک (دانشگاه ارومیه)، به جهت کسب رتبه برتر مقاله ارائه شده در کنفرانس با نظر هیأت داوران، سال 1381.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای مهندس سید اسدالله اسدالهی، دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، به جهت کسب رتبه برتر مقاله ارائه شده در یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران با نظر هیأت داوران، سال 1382.
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر ارژنگ جوادی، سرپرست مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در سال 1386- 1385، سال 1386.
 • دریافت لوح تقدیر از آقای دکتر نادر عباسی، دبیر سمینار، به جهت کسب رتبه برتر 2 مقاله ارائه شده در دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه­های آبیاری و زهکشی با نظر هیأت داوران، سال 1389.
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر سیدعلی شهپری، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، به جهت کسب عنوان پژوهشگر برتر بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی در سال 1391- 1390، سال 1392.
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر حسن نظریان، ریاست دفتر پژوهش­های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به پاس تلاش و همکاری در اجرای فعالیت­های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی، سال 1392.
 • دریافت لوح تقدیر از آقایان دکتر عبدعلی ناصری و دکتر امیر سلطانی محمدی، به ترتیب دبیر و دبیر علمی چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، به جهت همکاری و مساعدت همه جانبه در برگزاری همایش به عنوان عضو کمیته علمی، سال 1392.
 • دریافت تقدیرنامه از آقای دکتر فریبرز عباسی (رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)، به جهت کسب عنوان محقق نمونه سال 1393 مؤسسه، سال 1394.

سایر موارد

 

بولتن‌ها و گزارش‌های علمی و اجرایی تهیه شده

 • گزارش “بررسی طرح‌های تحقیقاتی ملی واصله از شورای پژوهش های علمی کشور به کمیسیون آب”، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تابستان 1376.
 • بولتن کمیسیون آب تحت عنوان “ویژه نامه معرفی طرح‌های تحقیقاتی مصوب کمیسیون آب در مرحله اول بررسی و خلاصه وضعیت کلیه طرح‌های واصله”، بولتن شماره 32، پائیز 1377.
 • گزارش جامع “وضعیت پروژه‌های ملی مصوب کمیسیون آب تا پایان سال 1380”، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، خرداد ماه 1381.
 • گزارش علمی “استفاده از آبهای غیر متعارف (فاضلاب) در آبیاری و تغذیه آبهای زیرزمینی”، به سفارش وزارت نیرو، تابستان 1382.
 • گزارش علمی “کاربرد فاضلاب و پساب تصفیه شده حاصل از آن در کشاورزی”، به سفارش مدیریت گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، بهار 1383.
 • گزارش علمی “اثرات کاربرد فاضلاب و پساب تصفیه شده بر تولید محصولات کشاورزی، با نگرش ویژه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی”، به سفارش مدیریت گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، بهار 1383.

 

داوری پایان نامه‌ها و رساله‌ها

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی آقای “محمد افشاراصل”، از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان “بررسی شستشوی نیترات تحت شرایط مختلف مدیریت کشاورزی با استفاده از مدل ریاضی”. سال 1384.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی آقای “کامران پروانک بروجنی”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “بررسی سرعت پیشروی و هندسه جبهه رطوبتی تحت آبیاری قطره­ای با استفاده از مدل­های فیزیکی، ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی”. سال 1384
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “لیلا حسنی رضائی”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “مدل سازی اثرات متقابل شوری و کودهای ازتی”. سال 1386.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی آقای “علی اصغر خسروی”، از دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی معیارهای طراحی هیدرولیکی زهکش­های ژئوتکستایل در زیر پوشش کانال­های آبیاری”. سال 1387.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “فائزه رجب زاده”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ شبیه سازی روش­های مدیریت گزینه­ های مختلف استفاده مجدد و دفع زه آب زهکشی حاصل از عملیات آبیاری زراعت نیشکر در بخش اراضی میانی جلگه خوزستان ”. سال 1387.
 • رساله دکتری تخصصی رشته علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی آقای “معروف سی و سه مرده”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ بررسی و ارزیابی مدل­های تجربی و نظری آبشویی نمک­های محلول خاک­های شور و ارائه مدل نوین و برتر کاربردی ”. سال 1388.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی خانم “فاطمه سمیع پور”، از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان “ارزیابی مدل­های زهکشی به منظور شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و تعیین بهترین عمق و فاصله زهکش­ها بر اساس بیشترین عملکرد محصول و کمترین مقدار خروجی آب”. سال 1388.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “الهام مطلبی”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان “ اشتقاق توابع انتقالی خاک­های آهکی و گچی بر مبنای توزیع اندازه آهک و گچ ”. سال 1388.
 • رساله دکتری تخصصی رشته آبیاری و زهکشی آقای “مهدی قبادی نیا”، از دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی گرفتگی شیمیایی و بیوشیمیایی پوشش­های ژئوتکستایل در زهکش­های کشاورزی”. سال 1388.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی خانم “مینا شکیبا”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “بررسی اثر سطح ایستابی بر عمق معادل و بر کیفیت زه آب خروجی از زهکش در اراضی با آب زیرزمینی کم عمق”. سال 1389.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب آقای “بهزاد جمالی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم­گیری مدیریت کیفیت آبهای سطحی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی حوضه شبکه آبیاری سفیدرود- گیلان) ”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب آقای “علی مروتی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مطالعه و بررسی گستره آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه عسلویه با استفاده از نمونه برداری­های میدانی و کاربرد نرم افزار GIS ”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی خانم “سیده مریم بنی­ هاشمی”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مدل­سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی آقای “عباس خوارزمی”، از دانشکده مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با عنوان “ارزیابی عوامل مؤثر در بهبود اندازه­گیری هدایت هیدرولیکی خاک­های سنگین با روش نفوذسنج گلف”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب خانم “طیبه چیمه”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “مدل­سازی جذب کادمیوم در آفتابگردان در شرایط شوری”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی خانم “سمیه السادات سعادتمند”، از دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “تعیین برخی معیارهای زهکشی زیرزمینی شهری، مطالعه موردی شهرک شهید سلیمی تبریز”. سال 1390.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی خانم “سیده محدثه طاهری”، از دانشکده فنی، گروه مهندسی آب دانشگاه بین­ المللی امام خمینی قزوین با عنوان “پالایش آبهای زیرزمینی آلوده به فلزات سنگین با استفاده از نانو ذرات”. سال 1390.
 • رساله دکتری تخصصی رشته خاکشناسی خانم “رقیه خاقانی”، از دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با عنوان “ تعیین عوامل مؤثر بر تشکیل خاکها و تأثیر تغییر کاربری اراضی بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دشت قزوین ”. سال 1391.
 • رساله دکتری تخصصی، رشته آبیاری آقای “اصلان اگدرنژاد”، از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با عنوان “ ارزیابی و کاربرد مدل­های تجربی و نظری آبشویی در اصلاح و بهسازی خاک­های شور و سدیمی (مطالعه موردی استان خوزستان) ”. سال 1393.
 • رساله دکتری تخصصی، رشته آبیاری و زهکشی خانم “فاطمه نایب لوئی”، از گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان “ بررسی رفتار رطوبت و نیترات در آبیاری قطره­ای زیرسطحی با پساب شهری ”.  سال 1394.
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی خانم “زینب نظرزاده”، از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان “پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop ”.  سال 1395.

 

سرپرستی دوره‌های کارآموزی دانشجویی

 • آقای آرش ذامیادی، دانشجوی مقطع کارشناسی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، به مدت دو ماه در تابستان سال 1381 در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • آقای پویان رحیمی، دانشجوی مقطع کارشناسی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، به مدت سه ماه در تابستان سال 1382 در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • خانم نسیبه حقانی، دانشجوی مقطع کاردانی رشته تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، به مدت سه ماه در تابستان سال 1385 در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • خانم فهیمه سرمدی، دانشجوی مقطع کارشناسی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، به مدت 240 ساعت در تابستان سال 1389 در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 

داوری کتاب

 • اصول مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، سال 1386.
 • فروسایی خاک؛ چالشی جهانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سال 1394.