یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش های استانی  »  گلستان-اعضای هیات علمی
  رئیس بخش:
                                                                          
                                                               دکتر جلال محمدزاده 
اعضای هیات علمی:
 

 

 

 

کارشناسان:

دکتر رقیه پورباقر 

 دکتر مسعود هاشمی شهرکی

مهندس زهرا حسن پور