شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش آبیاری زهکشی  »  دکتر علیرضا توکلی[_HprPDF] علیرضا توکلی نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی (دانشیار پژوهش پایه 29) مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب، استحصال آب باران تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
art.tavakoli@gmail.com پست الکترونیک
09024001970 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

عنوان تحقیق

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی

آبیاری

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

72-1368

کارشناسی ارشد

آبیاری و زهکشی

بررسی اثرات کم‌آبیاری روی محصول چغندرقند و تعیین تابع تولید

دانشگاه تهران

75-1373

دکتری

آبیاری و زهکشی

بهبود بهره‌وری آب با بکارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت غلات دیم (با درجه عالی)

دانشگاه تهران

89-1385

سوابق شغلی

1.     محقق از سال 1376 تا 1377

2.     استخدام رسمی و عضو هیات علمی از سال 1377 تاکنون (دانشیار پایه 29)

 

سوابق اجرایی

1)     مدیر مطالعات و ارزشیابی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی (از 1398 تا 1400 )

2)     پژوهشگر مروج ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه بهره وری آب، از 1396 (ادامه دارد)

3)     مشاور معاون وزیر در امور باغبانی (اراضی شیبدار)

4)     ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) از 1391 تا 1394

5)     دبیر کمیته علمی و فنی آموزش و ترویج کشاورزی

6)     محقق و عضو هیات علمی و مجری طرح‌ها و پروژه‌های ملی و بین‌المللی ( CP )

7)     همکاری با معاونت باغبانی در موضوع باغات و گیاهان دارویی دیم در اراضی شیبدار (96-1394)

8)     مجری ملی برنامه آموزشی ترویجی سامانه‌های نوین آبیاری کشور (1396)

9)     مجری ملی برنامه آموزشی ترویجی احیای دریاچه ارومیه (1397)

10) مجری ملی طرح‌های آموزشی ترویجی احیای اراضی خوزستان و ایلام (1396)

11) عضو اصلی و دبیر کارگروه پژوهشگران مروج ارشد آب و سامانه‌های آبیاری از سال 1396

12) عضو شورای سیاستگذاری احیای دریاچه ارومیه

13) عضو شورای سیاستگذاری احیای 550 هزار هکتاری خوزستان

14) رییس گروه کار استفاده پایدار از منابع آب در تولیدات کشاورزی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

15) دبیر کمیته درآمدزایی و افزایش بهره‌وری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

16) سابقه اشتغال در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم – سرارود کرمانشاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی به مدت 23 سال

 

تخصص‌های ویژه

1.     احداث و اصلاح و احیای باغات دیم تحت سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران

2.     مدیریت بارش در زراعت دیم و ارائه مدل‌های جامع برای بهبود بهره‌وری بارش

3.     بهره‌وری آب محصولات کشاورزی و مزیت نسبی آنها با محوریت بهره‌وری آب

4.     آبیاری قطره‌ای نواری (تیپ) و آبیاری زیرسطحی و آبیاری قطره‌ای زیرسطحی مطبق اصلاح شده

5.     توابع تولید اقلیمی و تحلیل تغییرات پارامترهای اقلیمی

6.     فعالیت‌های ترویجی، آموزشی و توانمندسازی

 
 
سوابق تدریس
 

تدریس دروس شامل

  • آبیاری
  • نقشه‌برداری
  • مهندسی زهکشی

در دانشگاههای مشروحه زیر بصورت استاد مدعو طی سالهای 1377 تاکنون

  • دانشگاه‌های تهران، تبریز، مراغه، زنجان، فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، تربیت مدرس، جامع علمی کاربردی
  • دانشگاه‌های آزاد اسلامی دامغان، آزاد سبزوار
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1.    Ali Reza Sepaskhah, Abolazl Azizian, and Ali Reza Tavakoli . 2006. Optimal applied water and nitrogen for winter wheat under variable seasonal rainfall and planning scenarios for consequent crops in a semi-arid region. Agricultural Water Management. 84: 113-122.

2.    Ali Reza Tavakoli , AbdolMajod Liaghat, Theib Oweis, and Amin Alizadeh. 2013. The role of limited irrigation and advanced management on improving water productivity of rainfed wheat at semi-cold region of upper Karkheh River Basin, Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 4 (14), 939-948.

3.    Ali Reza Tavakoli , and Mehran Mahdavi Moghadam. 2013. Optimization of Deficit Irrigation and Nitrogen Rates on Bread Irrigated Wheat at Northwest of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4 (22), 1681-1687

4.    Ali Reza Tavakoli , and Mehran Mahdavi Moghadam. 2013. Path Analysis, Drought Tolerance Indices and Yield and Yield Components for Wheat under Deficit Irrigation and Nitrogen conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS),

5.    Ali Reza Tavakoli , and Theib Oweis. 2004. The role of supplemental irrigation and nitrogen in producing bread wheat in the highlands of Iran. Agricultural Water Management. 65:225-236.

6.    Ali Reza Tavakoli , Mehran Mahdavi Moghaddam and Ali Reza Sepaskhah. 2015. Evaluation of the AquaCrop model for barley production under deficit irrigation and rainfed condition in Iran . Agricultural Water Management, 161:136–146.

7.    Hadi Ramezani Etedali, Abdolmajid Liaghat, Masoud Parsinejad, Ali Reza Tavakoli , Omid Bozorg Haddad and Mojtaba Ramezani Etedali. 2012. Water Allocation Optimization for Supplementary Irrigation in Rainfed Lands to Increase Total Income (Case Study: Upstream Karkheh River Basin). Irrigation and Drainage, ICID, 74–83.

8.    Hadi Ramezani Etedali , Khaled Ahmadaali , Abdolmajid Liaghat , Masoud Parsinejad , Ali Reaz Tavakkoli and Behnam Ababaei . 2015. Optimum Water Allocation between Irrigated and Rainfed Lands in Different Climatic Conditions. Biological Forum – An International Journal, 7(1): 1556-1567.  

9.    Mahmood Sabohi, Hormoz Asadi and Ali Reza Tavakoli . 2012. Economical Assessment of Supplemental Irrigation in Different Agronomic Managements of Rainfed Barley Production. International Journal of Agriculture: Research and Review, 2 (S), 949-954

10. Mehdi Alikhasi, Mehdi khouchakzadeh, Ali Reza Tavakoli , Ramazan Tahmasebi and Ali Mokhtassi Bidgoli. 2014. Evaluation of rainwater harvesting system and supplemental irrigation effect on yield and yield components in barley. J. of Ecology, Environment and Conservation. 20(3) 887-897.

11. Tavakoli, A.R., Oweis, T. Sepaskhah, AR., Mahdavi Moghadam, M. and Farayedi, Y. 2020 . Growing fruit trees with rainwater harvesting in arid environments: the case of almond in Northwest Iran. J. of Water Harvesting Research. Available Online from 12 October 2020.

12. Mahdi Mohammadi-Moghadam, Ali Reza Tavakoli , Amir Hossein Mohammadi, Mohammad Moradi, Hossein Hokmabadi. 2020. Effect of Irrigation Systems on the Contamination of Aspergillus flavus and Aflatoxin Production i n Shahpasand Pistachio Cultivar. Journal of Nuts 11(3): 237-244

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

1.     علیرضا توکلی . 1380. به‌گزینی مدیریت تک‌آبیاری در زراعت گندم دیم. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 2(7): 50-41.

2.     علیرضا توکلی . 1382. اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبلان. مجله نهال و بذر، جلد 19(3 ): 381-367.

3.     علیرضا توکلی . 1382. اثرات کم‌آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم . مجله علمی کشاورزی، اهواز، 26(2): 8-75.

4.     علیرضا توکلی . 1382. اثرات مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در گندم دیم رقم سبلان. مجله تحقیقات نهال و بذر، 19(3): 380-367.

5.     علیرضا توکلی . 1382. بررسی سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد گندم دیم در شرایط خشکسالی. مجله کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 5(1): 42-31.

6.     علیرضا توکلی . 1382. به‌گزینی مدیریت آبیاری تکمیلی و بهینه‌سازی نیتروژن برای گندم دیم. مجله پژوهش و سازندگی ویژه زراعت و باغبانی، 62: 42-35.

7.     علی سالک زمانی و علیرضا توکلی. 1383. اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم و لاین جدید گندم دیم. مجله علوم زراعی ایران، 6(3): 222-214.

8.     علیرضا توکلی . 1383. تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه نیتروژن در شرایط دیم. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 2(7): 50-41.

9.     بهروز عرب‌زاده و علیرضا توکلی . 1384. به گزینی مدیریت کم‌آبیاری تنظیم شده در کشت نشایی برنج. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 12(4): 20-11.

10. بهروز عرب‌زاده و علیرضا توکلی . 1385. تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 7(26): 110-99.

11. علیرضا توکلی . 1385. ارزیابی زراعی و اقتصادی (بودجه‌بندی بخشی) مدیریت تک‌آبیاری گندم دیم در شرایط خشکسالی. مجله علمی کشاورزی، 29(1): 29-17.

12. علیرضا توکلی . 1385. تخمین تابع تولید گندم و بهینه‌سازی کم‌آبیاری و نیتروژن. مجله پژوهش و سازندگی، 71: 33-25.

13. علیرضا توکلی . 1385. مدیریت کم‌آبیاری و بهینه‌سازی مصرف نیتروژن در تولید گندم الموت. مجله دانش کشاورزی، 2(62): 128-115.

14.   فرداد حسین و علیرضا توکلی .1385. ارزیابی اقتصادی کم‌آبیاری روی محصول چغندرقند جهت بهینه‌سازی مصرف آب. علوم کشاورزی ایران، 30(3): 584-575.

15. ابوالفضل عزیزیان ، علیرضا سپاسخواه، علیرضا توکلی و منصور زیبایی. 1385. بهینه‌سازی اقتصادی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم در مقادیر مختلف بارندگی (در منطقه مراغه) . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10(4): 57-45.

16. علیرضا سپاسخواه، فیاض آقایاری، علیرضا توکلی . 1385. آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 7(28): 150-133.

17. حمیدرضا سالمی و علیرضا توکلی . 1386. افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 8(1): 74-61.

18. علیرضا توکلی و بهمن عبدالرحمانی. 1386. افزایش بهره‌وری آب ( WP ) و تعیین مقدار و زمان بهینه تک‌آبیاری برای کلزای بهاره دیم. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 8(2): 92-79.

19. بهمن عبدالرحمنی، کاظم قاسمی گلعذانی، مصطفی ولیزاده، ولی فیضی اصل، علیرضا توکلی . 1388. اثر پرایمینگ بذر بر قدرت رویش و عملکرد دانه جو رقم آبیدر در شرایط دیم. مجله علوم زراعی ایران، 11(4): 352-337.

20. هادی رمضانی اعتدالی، بیژن نظری، علیرضا توکلی ، مسعود پارسی نژاد. 1388. ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم‌آبیاری گندم و جو در منطقه کرج. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 23(1): 129-119.

21. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و امین علیزاده، شهرام اشرفی، ذیب عویس، و مسعود پارسی‌نژاد. 1389. بهبود بهره‌وری بارش در تولید گندم دیم با اعمال گزاره‌های بهبود در سطح مزارع زارعین در منطقه سردسیر بالادست حوضه کرخه. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، 2(3): 307-297.

22. علیرضا توکلی و عبدالمجید لیاقت. 1389. به‌‌گزینی تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام گندم در شرایط دیم. علوم کشاورزی ایران، 2(41): 188-179.

23. بهمن عبدالرحمنی، کاظم قاسمی گلعذانی، مصطفی ولیزاده، ولی فیضی اصل و علیرضا توکلی . 1390. اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو ( . Hordeum vulgare L ) رقم آبیدر در شرایط دیم . مجله به زراعی نهال و بذر، 2-27(1): 129-111.

24. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و مهران مهدوی مقدم. 1390. الگوی تخصیص آب در شرایط بکارگیری توامان مدیریت برتر زراعی و تک‌آبیاری در زراعت دیم. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 25(2): 106-93.

25. علیرضا توکلی . 1391. ارزیابی شاخص بهره‌‌وری اقتصادی مدیریت تک‌‌آبیاری برای دو رقم گندم دیم (مطالعه موردی: مراغه). مجله مدیریت آب و آبیاری، 1(2): 29-17.

26. علیرضا توکلی . 1391. بررسی اثر تاریخ کاشت و تک‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم دیم. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 2(6): 96-87.

27. علیرضا توکلی . 1391. به‌گزینی برنامه تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای دو رقم جو در شرایط دیم . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 13(2): 56-39.

28. علیرضا توکلی . 1391. تعیین اجزای شاخص بهره‌وری آب تحت مدیریت تک‌آبیاری برای ارقام گندم دیم. مجله آب و خاک، 26 (3): 699-690.

29. علیرضا توکلی . 1391. تعیین اجزای شاخص بهره‌وری آب تحت مدیریت تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام جو دیم. مجله آب و خاک، 2(43): 113-103.

30. علیرضا توکلی . 1391. ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی برای گندم تحت شرایط کم‌آبیاری و نیتروژن. مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 10(1): 10-1.

31. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و امین علیزاده. 1391. تابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان. مجله پژوهش آب در کشاورزی، ب 27(1): 17-1.

32. هرمز اسدی، علیرضا توکلی و شهرام اشرفی. 1391. بررسی اقتصادی ‌آبیاری محدود گندم دیم تحت مدیریت‌های مختلف زراعی و تعیین قیمت آب در مزارع زارعین استان کرمانشاه. پژوهش آب در کشاورزی، ب 26(4): 470-461.

33. علیرضا توکلی . 1392. بررسی اثر تاریخ کاشت و تک‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو دیم. نشریه زراعت دیم ایران، 4: 68-53.

34. علیرضا توکلی . 1392. تعیین مشخصه‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 2: 16-1.

35. علیرضا توکلی . 1392. کم‌‌آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم شهرستان سلسله. مجله پژوهش آب در کشاورزی، 4: 600-589.

36. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و امین علیزاده. 1392. ارزیابی و آزمون نرم‌‌افزار AquaCrop برای شبیه‌سازی جریان تولید گندم دیم در شرایط آبیاری محدود. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 4: 56-41.

37. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و امین علیزاده. 1392. تخمین توابع تولید اقلیمی برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان . مجله پژوهش آب در کشاورزی، 27 (1): 17-1

38. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و امین علیزاده. 1392. تعیین توابع تولید اقلیمی - عملکرد دانه جو دیم و تحلیل حساسیت آن در مناطق سرد و نیمه‌‌سرد استان لرستان. مجله حفاظت منابع آب و خاک، 2: 71-58.

39. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و زینب اکبری. 1392. بررسی نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان. مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 4: 14-1.

40. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت. 1392. تخمین توابع تولید اقلیمی برای تخمین عملکرد جو دیم در کوهدشت و پلدختر و تحلیل حساسیت آن. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 4: 441-452.

41. حمیدرضا سالمی، علیرضا توکلی و نادر حیدری. 1393. اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای و تعیین شاخص بهره‌وری آب در شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان. مجله بوم‌شناسی کشاورزی، 6(4): 869-858 .

42. حمیدرضا سالمی، علیرضا توکلی ، داود افیونی. 1393. اثر سطوح مختلف کم‌‌آبیاری بر عملکرد ارقام گندم بر اساس شاخص‌های بهره‌وری آب. یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(3): 219-205.

43. علیرضا توکلی . 1393. بررسی اثر وضعیت سطوح رواناب در سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران بر آستانه رواناب و نیمرخ نفوذ آب. نشریه علمی ترویجی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، 4(3): 12-1.

44. علیرضا توکلی . 1393. بررسی کارآیی سوپر جاذب در سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم. یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(1): 80-65.

45. هادی رمضانی اعتدالی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی‌نژاد، علیرضا توکلی ، بهنام آبابایی. 1393. پتانسیل‌یابی اراضی دیم دشت قزوین برای انجام آبیاری تکمیلی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 2: 177-167.

46. علیرضا توکلی ، مهران مهدوی مقدم و حمیدرضا سالمی. 1393. اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 7(4): 159-143 .

47. علیرضا توکلی و هرمز اسدی. 1394. بررسی اقتصادی اثربخشی تک‌آبیاری جو دیم تحت مدیریت‌های مختلف زراعی و در مزارع زارعین. نشریه آب و خاک، 29(2): 294-284.

48. علیرضا توکلی و بهمن عبدالرحمانی. 1394. اثر تک‌آبیاری بر عملکرد دانه و صفات زراعی کلزای بهاره در شرایط دیم. مجله زراعت، 106: 72-64.

49. هرمز اسدی، غلامرضا زمانیان و علیرضا توکلی . 1394. بررسی اقتصادی تک‌آبیاری و تعیین هزینه تمام شده آب آبیاری در مزارع گندمکاران دیم استان لرستان. مجله بوم‌شناسی گیاهان زراعی، 11(2): 10-1.

50. علی نادری‌عارفی، علی احمدی، علیرضا توکلی ، موسی‌الرضا وفایی‌تبار. 1394. اثر تنش خشکی بر ویژگی‏های رویشی و عملکرد ژنوتیپ‏های مختلف پنبه. علوم گیاهان زراعی ایران، 47(1): 11-1.

51. حمیدرضا سالمی و علیرضا توکلی . 1395. بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی. مجله آب و خاک، 30(6): 1757-1748.

52. حمیدرضا سالمی، احمد سلیمانی‌پور و علیرضا توکلی . 1395. اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی. پژوهش های زراعی ایران، 14(1): 50-42.

53. علی نادری‌عارفی، علی احمدی، علیرضا توکلی ، موسی‌الرضا وفایی‌تبار. 1395. رابطه صفات فیزیولوژیکی برگ با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف پنبه. به زراعی کشاورزی، 18(3):  

54. مهدی علیخاصی، مهدی کوچک‌زاده، علیرضا توکلی و رمضان طهماسبی. 1398. بررسی بهبود بهره‌وری آب با به کارگیری سامانه استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی برای گیاه جو. مجله پژوهش آب ایران، 13(2): 91-80.

55. محمد عابدینی اسفهلانی، رضا فتوت، مسعود سلطانی نجف‌آبادی و علیرضا توکلی . 1397. بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی. دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، نشریه اکوفیزیولوژی گیاهی، 10(32): 60-49.

56. محمدمهدی نخجوانی مقدم، بیژن قهرمان، کامران داوری، امین علیزاده، حسین دهقانی سانیج و علیرضا توکلی . 1395. شبیه­سازی عملکرد گندم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوزه کرخه. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 10(4): 478-466.

57. هادی رمضانی‌اعتدالی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی­نژاد، علیرضا توکلی . 1395. واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 3 (10): 397-389.

58. محمد مهدی نخجوانی مقدم، بیژن قهرمان، کامران داوری، امین علیزاده، حسین دهقانی سانیج و علیرضا توکلی . 1395. افزایش بهره‌وری بارش برای گندم دیم در شرایط مدیریت برتر زراعی و آبیاری محدود در بالا دست حوضه کرخه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، 30(3): 315-301.

59. حمیدرضا سالمی، علیرضا توکلی و داود افیونی. 1395. بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری. مجله پژوهش های زراعی ایران، 15(1): 60-46.

60. رضا سعیدی   هادی رمضانی اعتدالی   امیر صمدی   علیرضا توکلی . 1396. تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه های منطقه کامیاران. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، 30 (3): 714-701.

61. علی نادری‌عارفی، علی احمدی، علیرضا توکلی ، موسی‌الرضا وفایی‌تبار، منیژه سبکدست. 1395. اثر تنش آبی بر ویژگی های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ های مختلف پنبه. به‌زراعی کشاورزی، 18(4): 999-987.

62. علیرضا توکلی ، حسین حکم آبادی، علی نادری عارفی، علی اصغر حجی 1400. بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان سمنان با محوریت بهره وری آ ب. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان، 25(4)، 63-81


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی

1.     جمشید خیرابی، سید اسدالله اسدالهی، محمدرضا انتصاری، علیرضا توکلی و علیرضا سلامت. 1375. کم‌آبیاری تنظیم شده، اهمیت و ضرورت آن در شرایط ایران. هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 290-271. تهران.

2.     محمدرضا انتصاری، مهران نوروزی، علیرضا سلامت، مهرزاد احسانی و علیرضا توکلی . 1375. مقایسه روش پنمن ـ مانتیس با سایر روش‌های توصیه شده جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ( ETo ) در چند منطقه مختلف ایران. هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 238-221. تهران.

3.     حسین فرداد و علیرضا توکلی . 1375. بهینه‌سازی کم‌آبیاری بر اساس توابع تولید، هزینه و قیمت چغندرقند در کرج. دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور، 365-354. تهران.

4.     جمشید خیرابی و علیرضا توکلی . 1376. مدل‌های بهینه‌سازی کم‌آبیاری تنظیم شده. کنفرانس منابع آب، 462-445. تبریز.

5.     علیرضا توکلی . 1376. بهینه‌سازی کم‌آبیاری بر اساس توابع تولید و هزینه با هدف بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشاورزی. کنفرانس منابع آب، 260-253. تبریز.

6.     علیرضا توکلی . 1378. اثرات آبیاری تکمیلی روی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام جدید گندم دیم. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 426-422. کرمان.

7.     علیرضا توکلی . 1378. ارایه برخی توصیه‌های تحقیقاتی ـ کاربردی پیرامون کم‌آبیاری. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، ص‌ص 196-189. کرمان.

8.     علیرضا توکلی . 1378. بهینه‌سازی سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن روی عملکرد گندم دیم. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، ص‌ص 432-427. کرمان.

9.     علیرضا توکلی . 1379. بررسی خصوصیات زراعی چهار رقم گندم دیم نسبت به آبیاری تکمیلی. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، ساری.

10. علیرضا توکلی . 1379. بررسی نقش آبیاری تکمیلی در مدیریت مصرف آب در شرایط دیم. دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، 275-269. تهران.

11. علیرضا توکلی . 1379. به‌گزینی ارقام گندم در شرایط خشکسالی و تحت مدیریت تک‌آبیاری. اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، 210-205. کرمان.

12. علیرضا توکلی . 1379. به‌گزینی مدیریت کم‌آبیاری بر مبنای الگوی کشت در طرح توسعه منابع آب. اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، 200-196. کرمان.

13. علیرضا توکلی . 1379. زراعت نیمه آبی، تلفیقی از کم‌آبیاری، آبیاری تکمیلی و تک‌آبیاری. اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، 304-310. کرمان.

14. علیرضا توکلی . 1380. اثرات مدیریت تک‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم. هفتمین کنگره علوم خاک ایران، 129-128. شهرکرد.

15. علیرضا توکلی . 1382. بررسی حد سودآوری مدیریت تک‌آبیاری بر مبنای هزینه‌های آب و آبیاری. چهارمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی، کرج.

16. علیرضا توکلی . 1382. بررسی کارآیی مصرف کود نیتروژن برای گندم دیم تحت شرایط مختلف آبیاری. هشتمین کنگره علوم خاک ایران، 378-376. رشت.

17. ابوالفضل عزیزیان، علیرضا سپاسخواه و علیرضا توکلی . 1385. کاربرد تحلیل کم‌آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه‌سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم. همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اهواز.

18. علیرضا توکلی ، ذیب عویس، عبدالمجید لیاقت، امین علیزاده، شهرام اشرفی، عبدالعلی غفاری، عباس کشاورز و مسعود پارسی‌نژاد. 1388. مدیریت آب در زراعت دیم، چالش‌ها و امیدها. دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مدیریت آبیاری در ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها، تهران.

19. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت، امین علیزاده، ذیب عویس، مسعود پارسی‌نژاد. 1389. معرفی شاخص مدیریت توجه برای بهبود مصرف آب در زراعت آبی و دیم . سومین سمینار ملی توسعه پایدار روش‌های آبیاری تحت فشار، 216-209، کرج.

20. هادی رمضانی اعتدالی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی‌نژاد، علیرضا توکلی . 1389. تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اهواز.

21. علیرضا توکلی و عبدالمجید لیاقت. 1389. بهینه‌سازی الگوی کشت در شرایط کفایت و محدودیت آب قابل دسترس. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

22. محمدباقر مرادجانی، علیرضا توکلی و معصومه خلیلی ارجمندی. 1389. تحلیلی بر چالش‌های مرتبط به الگوی کشت و روند تغییرات اندازه قطعات زراعی. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

23. علیرضا توکلی ، شهرام اشرفی، عبدالمجید لیاقت، فریبرز عباسی. 1389. اهمیت زمان و میزان تک‌آبیاری در بهبود بهره‌وری آب محصولات دیم. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

24. علیرضا توکلی . 1389. تهیه و تدوین نقشه شاخص های بهره‌وری بارش در زراعت حبوبات دیم کشور. سومین همایش ملی حبوبات ایران، کرمانشاه.

25. علیرضا توکلی . 1390. بررسی اثربخشی مواد سوپرجاذب برای بادام دیم تحت شرایط سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران. دومین همایش ملی بادام، شهرکرد.

26. علیرضا توکلی . 1390. بررسی چالش‌های پژوهش و اجرا و نقش آن در از دست رفتن سرمایه، اعتماد و زمان فرصت، (بررسی موردی کشاورزی دیم). اولین همایش ملی اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.

27. علیرضا توکلی ، عبدالمجید لیاقت و مهران مهدوی مقدم. 1390. مدیریت تخصیص آب تک‌آبیاری در زراعت دیم و تعیین سهم اثر مدیریت زراعی. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، کرج.

28. هرمز اسدی و علیرضا توکلی . 1391. بررسی اقتصادی ‌تک‌آبیاری گندم و جو در مزارع دیم استان کرمانشاه . اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.

29. علیرضا توکلی . 1391. بررسی آستانه رواناب و نیمرخ نفوذ آب در طول سطح رواناب در سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران. اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ، مشهد.

30. علیرضا توکلی . 1391. مدیریت بارش در کشاورزی دیم، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌ها (سخنرانی کلیدی ). اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ، مشهد.

31. لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. پایش خشکسالی کشاورزی با استفاده از شاخص خشکسالی محصول خاص ( CSDI ) برای گندم دیم (مطالعه موردی کرمانشاه). اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

32. علیرضا توکلی . 1392. تحقیقات کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، تبیین آسیب‌ها و فرصت‌ها (سخنرانی کلیدی). دومین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، مشهد.

33. علیرضا توکلی . 1392. توابع تولید اقلیمی در زراعت دیم راهکاری برای شناخت عوامل موثر و مدیریت آنها. سخنرانی و ارائه شفاهی در دومین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران، مشهد.

34. لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. ارزیابی شاخص خشکسالی محصول خاص ( CSDI ) برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه). دومین کنفرانس بین‌المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، کرمان.

35. لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. ارزیابی شاخص کمبود رطوبت خاک ( SMDI ) در پایش خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: مراغه). اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش‌های غیرزیستی، نقده کردستان.

36. لیلا جلالی، جواد بذرافشان و علیرضا توکلی . 1392. برآورد بارش مؤثر بر مبنای مدل دولایه‌ای بیلان رطوبتی آب خاک برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه). اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش‌های غیرزیستی، نقده کردستان.

37. هرمز اسدی و علیرضا توکلی . 1392. بررسی اقتصادی ‌تک‌آبیاری گندم و جو در مزارع دیم استان کرمانشاه. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.

38. علیرضا توکلی . 1393. بررسی ابعاد زراعی و فنی مدیریت مصرف آب کشاورزی. سخنرانی کارگاه تخصصی بررسی ابعاد زراعی و فنی مدیریت مصرف آب کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج.

39. علیرضا توکلی . 1393. بررسی جنبه‌های فنی و زراعی مدیریت مصرف آب در زراعت دیم. سخنرانی در کارگاه تخصصی دیم‌کاری: تجربه‌های جهانی، نیازهای ملی، کرج.

40. علیرضا توکلی . 1393. تبیین اهمیت و جایگاه تعیین حد کاربری آب کشاورزی. سخنرانی کلیدی سومین همایش بین‌المللی سطوح آبگیر باران ایران، بیرجند.

41. علیرضا توکلی و حسین حکم‌آبادی. 1394. مزیت‌های نسبی فراگیری کشت پسته در استان سمنان بر اساس شاخص‌های مختلف. سخنرانی در اولین همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، دامغان، 26 آذر ماه.

42. علیرضا توکلی . 1394. مدیریت آب و آبیاری در باغات پسته. کارگاه آموزشی آبیاری باغات پسته، سخنرانی در اولین همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، دامغان، 26 آذر ماه.

43. علیرضا توکلی . 1394. بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی و اثرات آن بر شاخص‌های گیاهی، پتانسیل منابع آب و الگوی کشت. چهارمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران ایران، 28 و 29 بهمن ماه 1394، مشهد مقدس.

44. علیخاصی، مهدی، مهدی کوچک زاده، علیرضا توکلی و رمضان طهماسبی. ۱۳۹۳. اثر سامانه جمع آوری آب باران و آبیاری تکمیلی بر روند رشد گیاه جو، دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران.

 
 
کنفرانس های خارجی

1.    Asadi, H., Tavakoli, A.R. , Ashrafi Sh. and Oweis, T. 2011. Economic feasibility of wheat production under supplemental irrigation and agronomic management at rainfed areas of upper KRB of Iran. Regional Expert Meeting (Workshop) on Highland Agriculture, Karaj, Iran.

2.    Oweis, T., Pala, M., Benli, B., Ilbeyi, A., and Tavakoli, A.R. 2006. The Role of Early Sowing With Supplemental Irrigation Cool Highland Environments. Turkey.

3.    Ramezani, H., Liaghat A., Parsinejad, M., Tavakoli, A.R. and Haddad, O.B. 2011. Linked Water Allocation in Irrigated and Rainfed Lands. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

4.    Salek zamani, A,. Tabieh zadeh, H., Ebrahimi, A.R., Tavakoli A.R., and Abedi, M.S. 2004. The effect of seed rate on grain yield of new rainfed wheat varieties at west and northwest of Iran. The 1st joint agriculture and natural resources symposium (Tabriz – Ganja).

5.    Tavakoli A.R., Oweis, T,. Pala, M., Abdolrahmani, B., Haghighati maleki, A., Ghaffari, A., Rahimzadeh, R., and Ketata, H. 2003. Evaluation of supplemental irrigation and nitrogen rates for winter wheat (var. Sabalan) in rainfed condition. Seventh international conference on development of dry lands, Tehran, Iran.

6.    Tavakoli, A.R. 2006. Response of Almond trees to Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) methods in the northwest of Iran. International workshop on WH and sustainable agriculture - ICID, Moscow, Russia.

7.    Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2005. Improving rain water productivity by micro catchments water harvesting (MCWH) systems in the northwest of Iran . Iv international symposium on pistachios and almonds, Tehran, Iran.

8.    Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2006. Deficit irrigation for improving water productivity of wheat production in northwest of Iran. Eighth international conference on development of dry lands, Beijing, China.

9.    Tavakoli, A.R., and oweis, T. 2006. Supplemental irrigation for improving water productivity of wheat production in northwest of Iran. Eighth international conference on development of dry lands, Beijing, China.

10. Tavakoli, A.R., and Oweis, T. 2011. Improving Rain Water Productivity by Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) Systems at Northwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

11. Tavakoli, A.R., and Oweis, T. 2011. Improving Rain Water Productivity by Micro Catchments Water Harvesting (MCWH) Systems at Northwest of Iran. ICID 21st International Congress on Irrigation and Drainage, Tehran, Iran.

12. Tavakoli, A.R., oweis, T. and Mahdavi Moghadam, M. 2013. Correlation Coefficient, Path Analysis and Drought Tolerance Indices for Wheat under Deficit Irrigation conditions and Nitrogen levels at Northwest of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

13. Tavakoli, A.R., oweis, T. and Mahdavi Moghadam, M. 2013. The role of Deficit Irrigation and Nitrogen Rates on Improving Water Productivity of Irrigated Wheat at Northwest of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

14. Tavakoli, A.R., oweis, T., and Mahdavi Moghadam, M. 2013. Improving Rainwater Productivity by Micro catchment water harvesting systems for rain-fed almond trees in North West of Iran. Eleventh International Conference on Dryland Developmen, China.

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.     آینده‌پژوهی در حوزه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1396. باقری و همکاران.

2.     ارزیابی سامانه‌های آبیاری باغات پسته و تعیین شاخص بهره‌وری آب در شرایط حاضر و در مزارع زارعین دامغان

3.     بررسی اثرات آبیاری تکمیلی بر روی ارقام پیشرفته گندم دیم

4.     بررسی اثرات سطوح مختلف تک‌آبیاری بر عملکرد و اجرای عملکرد کلزای بهاره در شرایط دیم

5.     بررسی اقتصادی، مدلسازی نتایج و تهیه نقشه پتانسیل تک‌آبیاری برای پروژه بهره‌وری آب در اراضی دیم بالادست حوضه کرخه

6.     بررسی عکس‌العمل بادام دیم نسبت به شیوه‌های مختلف استحصــال و جمـع‌آوری آب بــاران در حوضه‌های کوچک ( MCWH ) در آذربایجان شرقی

7.     بـررسی عکس‌العمل گنـدم دیم نسبت بـه سطوح مختلف آبیاری تکمیلی و نیتروژن

8.     بررسی کم‌آبیاری تنظیم شده در کشت خشکه‌کاری برنج رقم طارم

9.     بررسی کم‌آبیاری تنظیم شده در کشت نشایی برنج رقم طارم

10. بررسی و تعیین بهترین میزان تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای پنج رقم گندم در شرایط دیم

11. بررسی و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و مدیریت تک‌آبیاری برای ارقام جو در شرایط دیم

12. بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های نخود متحمل به سرما در کشت پاییزه در شرایط دیم

13. پروژه بین‌المللی افزایش بهره‌وری آب با ‌آبیاری تکمیلی و کاربرد مدیریت‌های زراعی در اراضی دیم بالادست حوضه کرخه ( CPWF )

14. تهیه و تدوین نقشه شاخص‌های بهره‌وری بارش در زراعت محصولات دیم کشور (طرح برتر در پنجمین جشنواره مهندسی آب کشور، مهرماه 1395، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

15. نقش تک‌آبیاری و کاربرد مدیریت برتر زراعی در افزایش بهره‌وری آب در کشت نرمال گندم دیم و در مزارع زارعین

16. نقش تک‌آبیاری و کاربرد مدیریت برتر زراعی در افزایش بهره‌وری آب در کشت زود گندم دیم و در مزارع زارعین

17. نقش تک‌آبیاری و کاربرد مدیریت برتر زراعی در افزایش بهره‌وری آب در کشت نرمال جو دیم و در مزارع زارعین

18. نقش تک‌آبیاری و کاربرد مدیریت برتر زراعی در افزایش بهره‌وری آب در کشت زود جو دیم و در مزارع زارعین

19. نقش کم‌‌آبیاری در افزایش بهره‌وری آب در زراعت گندم آبی و در شرایط زارعین

20. بررسی میزان و پراکنش آلودگی کروم در منابع آب منطقه .... و تعیین میزان تجمع آن در محصولات زراعی و باغی (مجری)

21. بررسی اثر کم‌آبیاری و آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌‌ای زیر سطحی اصلاح شده در بهبود بهره‌‌وری آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان (مجری)

22. بررسی و تعیین نیازآبی خالص گیاهان قابل کشت در استان اصفهان به منظور مدیریت بهینه تقاضای آب در بخش کشاورزی (مشاور)

23. بررسی اثر آرایش لوله‌های هادی آبیاری قطره‌‌‌ای زیرسطحی اصلاح شده در جذب پتاس و بهبود کمی و کیفی عملکرد پسته در دامغان (مجری مسئول)

24. بررسی تاثیر سه روش آبیاری روی رطوبت خاک، شوری، فاکتورهای رشدی و آلودگی به قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته رقم شاه‌پسند (مجری)

25. ارزیابی و بررسی رشد، استقرار و کیفیت گیاهان دارویی در شرایط دیم در استان سمنان (همکار اصلی)

26. بررسی کیفیت منابع آب رضاآباد بیارجمند برای تعیین پتانسیل توسعه باغات (مجری)

27. تاثیر تنش خشکی بر توزیع ماده خشک در ارقام پنبه (همکار اصلی)

28. افزایش بهره وری آب چغندرقند با استفاده از سیستم آبیاری نوارهای قطره ای (همکار اصلی)

29. تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر عملکرد پنبه در شرایط مزرعه (همکار اصلی)

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

1.     بررسی اثربخشی برنامه های ترویجی-آموزشی اجرا شده (با مدیریت تلفیقی) در سایتهای الگوئی حوزه دریاچه ارومیه با تاکید بر ارتقاء شاخص بهره‌وری آب (مجری)

2.     بررسی اثربخشی فعالیتهای ترویجی در ارتقای شاخص بهره‌وری آب در طرح احیای 550 هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام (مجری مسئول)

3.     احداث باغ بادام دیم از طریق استحصال آب باران - شهرستان بجنورد (مجری مسئول)

4.     احداث باغ انگور دیم از طریق استحصال آب باران - شهرستان بجنورد (مجری مسئول)

5.     ارزیابی فنی و جامع مدیریت به هنگام باغ های پسته و تاثیر آن بر عملکرد تولید پسته کشور در قالب سایت های جامع تولیدی ترویجی (مجری)

6.     احداث باغ دیم روانابی انگور، بادام و گل‌محمدی از طریق استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی – خارتوران (مجری مسئول)

7.     ارتقای بهره وری بارش با کشت تلفیقی کلن صنوبر P. deltoides 69/55 و زراعت بادام زمینی با هدف ارتقای معیشت بهره برداران (همکار اصلی)

8.     بررسی کارایی شاخص های سنجش از دوری در ارزیابی مکانی- زمانی خشکسالی کشاورزی(پوشش گیاهی-مرتعی ودیم) در استان تهران (همکار اصلی)

9.     ارزشیابی اثربخشی پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام نوین ترویج کشاورزی ایران و ارائه راهکارهای بهبود (مجری)

10. مقایسه آبیاری سنتی و جویچه ای در باغات سیب  (مشاور)

11. مقایسه آبیاری سنتی و جویچه ای در مزارع یونجه (همکار اصلی)

 

تالیف و ترجمه کتاب 

 

کتاب

1-     توکلی،علیرضا . رمضانی اعتدالی، هادی، سرائی تبریزی، مهدی. (1400). بهره وری آب سبز و روشهای بهبود آن در کشاورزی. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 2-  سلطانی، مهدیه. توکلی،علیرضا . (1400). مدیریت آبیاری و ارتقای بهره وری آب در زراعت کلز ا. نشر آموزش کشاورزی
 
 3- حسن پناه کلور،داود. علی نیلی. توکلی،علیرضا . کربلایی خیاوی،حسین. (1400). سند ارتقاء بهره وری آب و تولید سیب زمینی کشور (افق پنج ساله). نشر آموزش کشاورزی

مد4- مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی (علیرضا توکلی ، سیدسهیل قائم مقامی، ابراهیم سابکی، علیرضا کیانی، حسین نوری، علی اکبر مویدی)، 1400

5-     معرفی آب سبز (توکلی،علیرضا . رمضانی اعتدالی، هادی، سرائی تبریزی، مهدی)، 1401. (در مرحله ویراستاری)

6-     جمشید خیرابی، علیرضا توکلی ، محمدرضا انتصاری و علیرضا سلامت. 1375. دستورالعمل‌های کم‌آبیاری. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 218 ص.

7-     سپاسخواه، ع.ر.، علیرضا توکلی و موسوی ف. 1375. آبیاری موجی. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 288 ص.

8-     سپاسخواه، ع.ر.، علیرضا توکلی و موسوی ف. 1376. معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن ـ مانتیس و ارائه تبخیر و تعرق مرجع استاندارد برای ایران. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 288 ص.

9-     علیرضا توکلی . 1379 . کم‌آبیاری. نشریه ترویجی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

10-     علیرضا سپاسخواه، علیرضا توکلی ، سیدفرهاد موسوی. 1385. اصول و کاربرد کم آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 288 ص. ( کتاب برتر در اولین جشنواره مهندسی آب کشور)

11-     علیرضا سلامت و علیرضا توکلی . 1380. اصول آبیاری بارانی. انتشارات درج. 288 ص.

12-     گروه مولفین. 1394. دهه دوم تلاش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 420 ص.

1-    Tavakoli A.R., Oweis, T., Ashrafi, Sh., Liaghat, A., Abbasi, F., and Farahani. H. 2008a. Role of Transfer of New Technologies to Improve Water Productivity of Major Rainfed Crops in KRB. Chapter I: Water productivity and technologies in upper Karkheh river basin (KRB). In: H. Farahani, T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom (Eds.). Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran. no. 2. ICARDA, Aleppo, Syria. iv+169pp.

2-    Tavakoli, A.R. Liaghat, A., Ashrafi Sh., and Abbasi, F. 2008b. Chapter II – Supplemental Irrigation in Iran. In: Oweis, T. H., Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Siadat, F. Abbasi and A. Bruggeman (eds). Improving On-farm Agricultural Water Productivity in the Karkheh River Basin. Research Report no. 1: A Compendium of Review Papers. ICARDA, Aleppo, Syria. iv+103 pp.

3-    Tavakoli, A.R., Oweis, T., Ashrafi, Sh., Asadi, H., Siadat, H., and Liaghat, A. 2010. Improving rainwater productivity with supplemental irrigation in upper Karkheh river basin of Iran. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, 123pp.

4-    Tavakoli, A.R., Oweis, T., Ferri, F., Haghighati, A., Belson, V., Pala, M., Siadat, H., and Ketata, H. 2005. Supplemental Irrigation in Iran: Increasing and stabilizing wheat yield in rainfed highlands. On-Farm Water Husbandry Research Report Series No.5. 46 pp, ICARDA.

 
نشریات فنی و ترویجی
 

1.     مدیریت میدانی و کاربردی کاهش خسارات سیل در بخش کشاورزی (توکلی و همکاران)، 1399.

2.     راهنمای کاربردی و فنی احداث باغ‌های دیم (توکلی، کاووسی و حاجی‌وند)، 1397.

3.     دستورالعمل مدیریت استفاده از بندسارها در کشت محصولات دیم (کمالی، توکلی، عرب‌خدری)، 1399.

4.     دستورالعمل آشنایی با شیوه های اعمال مدیریت کم آبیاری در زراعت گندم (توکلی و قدمی)، 1399.

5.     دستورالعمل کلرزنی سامانه آبیاری میکرو (قدمی، فرزام‌نیا، میران زاده، داداری و توکلی)، 1399.

6.     دستورالعمل کاربرد کود و سم همراه با آب آبیاری (شیم آبیاری) (قدمی فیروزآبادی، توکلی و داداری)، 1399.

7.     دستورالعمل نحوه نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای (فرزام‌نیا، قدمی فیروزآبادی، توکلی و میران زاده)، 1399.

8.     چگونگی ساخت گام به گام باغ بادام دیم به وسیله جمع آوری آب باران (توکلی و فرایدی)، 1397.

9.     اپلیکیشن راهنمای فنی و کاربردی احداث باغ‌های دیم

10. معرفی آب‌بندان‌ها (مازندران)، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

11. استفاده از لوله‌های هادی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به منظور افزایش راندمان مصرف آب و کود در باغات پسته، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

12. دستورالعمل نحوه نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

 13 علیرضا توکلی. 1400. کم‌آبیاری و آرایش لوله‌های هادی در آبیاری قطره‌‌‌ای زیرسطحی مطبق اصلاح شده، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

14.      علی قدمی فیروزآبادی  علیرضا توکلی، . 1399. دستورالعمل آشنایی با شیوه های اعمال مدیریت کم آبیاری در زراعت گندم. ، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

15.     مسعود فرزام نیا، علی قدمی فیروزآبادی، مختار میران زاده.  علیرضا توکلی،   1399. دستورالعمل نحوه نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای. ، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

16.     علیرضا توکلی، مجید بصیرت. 1400. کاربرد پتاس در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی مطبق اصلاح شده باغات پسته. ، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 

17.     علیرضا توکلی، امیرعلی فتاحی، حسین رسان نژاد، محسن براهیمی، علی داداری. 1400. معرفی آب‌بندان‌ها (مازندران). ، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی 


 
 
مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی

1.       جمشید خیرابی و علیرضا توکلی . 1376. مدل‌های بهینه‌سازی کم‌آبیاری تنظیم شده. نشریه آب، خاک، ماشین، سال چهارم شماره 27: 50-40.

2.       محمدرضا انتصاری، مهران نوروزی، علیرضا سلامت، مهرزاد احسانی و علیرضا توکلی . 1376. مقایسه روش پنمن ـ مانتیس با سایر روش‌های توصیه شده جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ( ETo ) در چند منطقه مختلف ایران. نشریه آب ، خاک ، ماشین

3.       علیرضا توکلی . 1379. تاثیر کم‌آبیاری در هیدرومدول آبیاری. نشریه آب، خاک، ماشین، سال هفتم شماره 55: 43-39.

4.       علیرضا توکلی . 1379. گام اول در کم‌آبیاری. نشریه زیتون، شماره142: 44-41.

5.       علیرضا توکلی . 1382. تک‌آبیاری گندم دیم رقم آذر 2. فصلنامه خشکی و خشکسالی کشاورزی، 42-70.

 


راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1.       ارزیابی تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی و نمایه‌های گیاهی بر بهره‌وری آب گندم (مطالعه موردی، بخش علیای حوزه کرخه) (دکتری)

2.       بررسی نقش و اثر روش‌های مختلف آبیاری در کاهش تراکم جمعیت قارچ‌های گروه Aspergillus flavus در باغات پسته استان سمنان (کارشناسی ارشد)

3.       بهبود بهره وری آب کاربردی در زراعت جو با بکارگیری سامانه استحصال و جمع‌آوری آب باران و آبیاری محدود (دکتری)

4.       تأثیر کم‌آبیاری و کاربرد پلی‌آمین‌‌های اگزوژن بر عملکرد کمی، تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی در آفتابگردان ( Helianthus annuus L. ) (دکتری)

5.       ترکیب‌پذیری و هتروزیس شاخص­های مقاومت به تنش خشکی در آفتابگردان (دکتری)

6.       تهیه مدلی جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم (دکتری)

7.       توسعه ‌‌ یک مدل برآورد نفوذ آب به خاک با استفاده از مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب آبیاری و خاک با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی (کارشناسی ارشد)

8.       واسنجی و صحت‌سنجی شاخص خشکسالی محصول خاص (CSDI) برای محصول گندم دیم (کارشناسی ارشد)

 


عضویت در مجامع علمی 

1.     عضو کمیته علمی و فنی باغات دیم در اراضی شیبدار

2.     عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

3.     عضو کمیته درآمدزایی و افزایش بهره‌وری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4.     عضو کمیته امور فناوری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

5.     عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان

6.     عضو کمیته فنی انگور کشور

7.     عضو انجمن سطوح آبگیر باران ایران

8.     عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران

9.     عضو کمیته داوران مجله های علمی پژوهشی داخلی شامل (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، آب و خاک مشهد، مهندسی آبیاری و زهکشی، پژوهش‌های آب ایران، پژوهش آب در کشاورزی، حفاظت از منابع آب و خاک، صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، آب و خاک تهران و .....)

 

تشویقات 

سایر موارد

 

دوره‌های آموزشی:

 

دوره

نوع دوره

مدت ساعت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مرکز آموزشی

تولید محصولات ارگانیک

تخصصی

24

1390/12/15

1390/12/17

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

آشنایی با قوانین ، مقررات و فعالیتهای واحدهای ستادی سازمان

تخصصی

16

1391/10/20

1391/10/21

مرکز آموزش امام خمینی

بهداشت روانی در خانواده

عمومی

38

1391/11/30

1391/11/30

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

اتوماسیون نظارت مکاتبات

تخصصی

16

1391/11/18

1391/11/23

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

بهداشت روانی در خانواده

عمومی

38

1391/07/25

1391/07/25

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

آشنایی با نحوه اعتراض و تجدید نظر خواهی عادی در امور کیفری

تخصصی

16

1391/12/01

1391/12/02

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

قوانین و مقررات مرتبط با سلامت اداری (1)

عمومی

36

1391/12/22

1391/12/22

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

مدیریت کارگاهی اجرای پروژه

تخصصی

8

1391/11/26

1391/11/26

مرکز آموزش امام خمینی

مصرف بهینه کودهای کشاورزی وکودهای زیستی

تخصصی

36

1391/07/29

1391/08/07

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

اخلاق علمی و حرفه ای1

عمومی

6

1391/12/16

1391/12/16

مرکز آموزش امام خمینی

کاربرد نرم افزار مقاله نویسی تخصصی End Note (تکمیلی )

تخصصی

8

1392/10/05

1392/10/05

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

اصول تعلیم و تربیت اسلامی (1)

عمومی

6

1392/07/10

1392/07/10

مرکز آموزش امام خمینی

آموزش نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ

تخصصی

16

1392/10/03

1392/10/04

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

مدیریت بهره وری

تخصصی

42

1392/12/01

1392/12/18

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

نیازسنجی و برنامه ریزی کشت گندم

تخصصی

8

1392/11/29

1392/11/29

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

قاچاق کالا و نهاده های کشاورزی

تخصصی

8

1392/11/28

1392/11/28

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

روش های انتقال فناوری و تجاری سازی آنها

تخصصی

8

1393/06/20

1393/06/20

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

خلاقیت و نوآوری

تخصصی

24

1393/10/21

1393/10/24

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

آموزش مقدماتی GIS

تخصصی

32

1393/11/25

1393/11/27

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

نرم افزارهای آماری SAS

تخصصی

36

1393/12/09

1393/12/13

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

عمومی

16

1393/11/02

1393/11/03

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

کاشت ، داشت و برداشت محصولات پاییزه

تخصصی

12

1394/07/12

1394/07/12

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

آینده پژوهی

عمومی

8

1395/08/17

1395/08/17

موسسه فنی و مهندسی

آشنایی با ضوابط و مراحل تاسیس شرکتهای دانش بنیان

تخصصی

8

1395/06/02

1395/06/02

موسسه فنی و مهندسی

تبیین جایگاه پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین در نظام ترویج

تخصصی

8

1396/10/20

1396/10/20

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار با استفاده از سامانه های استحصال باران

تخصصی

18

1396/04/18

1396/04/20

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

اثر بخشی اقتصادی اجتماعی شبکه ها و سامانه نوین آبیاری

تخصصی

6

1396/08/15

1396/08/15

موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

گسترش باغات دیم در اراضی شیبدار

تخصصی

6

1397/02/15

1397/02/15

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (شهیدزمانپور )

مروجین ارشد و محققین معین بخش کشاورزی کشور

تخصصی

12

1397/02/17

1397/02/18

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

تایپ ده انگشتی

عمومی

24

1398/05/05

1398/05/08

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

حقوق شهروندی در نظام اداری

عمومی

16

1398/01/27

1398/01/29

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مسابقه کتاب رمضان

سایر (مسابقه، همایش و ...)

8

1399/03/19

1399/03/20

مرکز آموزش امام خمینی

آشنایی با قوانین و مقررات فضای مجازی

عمومی

4

1399/11/13

1399/11/14

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

نحوه ایجاد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی

تخصصی

18

1399/09/26

1399/10/07

موسسه فنی و مهندسی

آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت

تخصصی

4

1399/11/15

1399/11/15

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

روشهای سنجش از دور محاسبه تبخیر و تعرق در کشور

تخصصی

24

1399/12/10

1399/12/12

موسسه فنی و مهندسی

تخلیه تلفنی و حفاظت گفتار

عمومی

6

1399/08/10

1399/09/07

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

تشکلهای ملی و محلی و نقش آنها در توسعه کشاورزی

تخصصی

24

1399/12/19

1399/12/20

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

بیماریهای نو پدید و راه های پیشگیری (تاب آوری، حفظ سلامت و بهداشت روان درایزولاسیون و قرنطینه خانگی)

عمومی

6

1399/02/02

1399/02/02

مرکز آموزش امام خمینی

اصول تغذیه گیاه و علائم کمبود عناصر غذایی

اختصاصی

36

1399/11/19

1399/12/20

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مدیریت امور پژوهشی

اختصاصی

24

1399/12/03

1399/12/06

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (شهیدزمانپور )

بیماریهای نو پدید و راه های پیشگیری (پیشگیری، مراقبت و کنترل کووید-19 (کرونا ویروس))

عمومی

6

1399/02/03

1399/02/03

مرکز آموزش امام خمینی

الگوهای آینده نگاری ، نوآوری باز و صنایع تحول آفرین

تخصصی

8

1400/03/03

1400/03/03

مرکز آموزش امام خمینی

آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار

عمومی

8

1400/06/17

1400/07/17

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

مدیریت دانش سازمانی

عمومی

8

1400/09/01

1400/09/15

موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

عبرتهای عاشورا

عمومی

4

1400/08/22

1400/09/22

مرکز آموزش امام خمینی

مدرن و هوشمند سازی شبکه های آبیاری و زهکشی

تخصصی

8

1400/09/24

1400/09/24

موسسه فنی و مهندسی

 
ثبت اختراع

1.       آبیاری قطره‌ای زیرسطحی مطبّق اصلاح شده

2.       طراحی قطره‌چکان جدید آبیاری قطره‌ای بر اساس شبیه‌سازی جریان خروج ادرار