چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
مدیریت موسسه  » رئیس موسسه

نام:                       دکتر فریبرز عباسی
سمت:                   رئیس موسسه 
رتبه علمی:             استاد پژوهشی
پست الکترونیکی:     fa.abbasi@areo.ir
تلفن:                        32706101-026