شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر عادل میرمجیدی[_HprPDF] عادل میرمجیدی نام و نام خانوادگی
دکتر مرتبه علمی
عضو هیأت علمی سمت
صنابع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی تخصص
محل کار
پست الکترونیک
32705242 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 • لیسانس، مهندسی کشاورزی- علوم و صنايع غذايي، دانشگاه شیراز، 1375
 • فوق لیسانس، مهندسی کشاورزی- علوم و صنايع غذايي، دانشگاه تهران، 1377
 • دکترا، علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392

سوابق شغلی

 • عضو هيات علمي بخش تحقیقات صنایع غذایی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1378 تا کنون

  سوابق اجرایی

 •  معاون بخش تحقیقات صنایع غذایی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1379 تا 1381
 • رئیس بخش تحقیقات صنایع غذایی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از سال 1381 تا 1388
 • رئیس بخش تحقیقات صنایع غذایی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، از 1393 تا کنون
سوابق تدریس
 •      اصول مهندسی صنایع غذایی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و قزوین)
 •     صنایع کنسرو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

1- Mirmajidi. A.,  Abbasi . S. Optimization of ultrasonic emulsification conditions for the production of orange peel essential oil nanoemulsions.2014. Journal of Food Science and  Technology

  2- Mirmajidi. A., Abbasi. S.  Nano-emulsification of orange peel essential oil using sonication and native gums. 2014. Food Hydrocolloids.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 1.  میرمجیدی. ع. ، حسین­خواه. ر. و هما بهمدی. بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن کانولا و بذر آن. 1386. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 3. جلد 8
 2.  عزیزی. ا.، میرمجیدی. ع.، و هما بهمدی. بررسی و تعیین میزان نفخ­ زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا. 1386. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی . سال سیزدهم
 3. میرمجیدی. ع.، و قیافه داودی. م. تاثیر شرایط انبارداری بر خواص کمی و کیفی ارقام پیاز ایرانی. 1388. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 6، شماره .4
 4. میرمجیدی. ع.، و بابایی. ب. استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفاله برخی از ارقام تجارتی چغندرقند. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1387. شماره 4.
 5. ملک. س.، و میرمجیدی. ع. تاثیر روش­های تسریع در خشک شدن بر شاخص­های کیفی آلوچه در خشک کن آفتابی. 1387. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. شماره 3.
 6. میرمجیدی.ع.، و عباسی. س. بررسی تاثیر گونه گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی سمنو. 1391. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 13، شماره 1.
 7. میرمجیدی.ع.، عباسی. س.، حمیدی. ز، و عزیزی. م. ح. تاثیر امولسیفایرها و صمغ­های بومی روی تشکیل و برخی ویژگی­های فیزیکی و رئولوژیکی نانوامولسیون اسانس روغنی پوست پرتقال. 1392. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. پذیرفته شده.
 8. میرمجیدی.ع.، و عباسی. س. نانوامولسیون­ها، معرفی، تولید و کاربرد. 1392. ماهنامة فن­آوری نانو. شماره 193.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
 
کنفرانس های داخلی
 
 1. میرمجیدی. ع. استفاده از روش اسمز در خشک کردن محصولات کشاورزی. دوازدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی. مهرماه 80
 2. حسین­خواه. ر، و میرمجیدی. ع. بررسی و تعیین اثرات دماهای مختلف بر کیفیت نهایی بذر و دانه کلزا. اولین سمینار علمی کاربردی صنعت روغن نباتی ایران. مرکز همایش­های بین­المللی صدا و سیما. تیرماه 84
 3. بابایی. ب.، و میرمجیدی. ع. استخراج پکتین از تفاله چغندرقند با هدف استفاده بهینه از فرآورده­های جانبی چغندرقند. سومین همایش ملی کاهش ضایعات دانشگاه تربیت مدرس. دانشگاه تربیت مدرس. آبان ماه 86.تهران.
 4. ضیاءالحق. ح. ر.، و میرمجیدی. ع. بهینه­سازی روش­های سنتی تولید برگه زردآلو در مناطق تولید به منظور بهبود خواص کیفی و حذف گوگرد. اولین همایش خشکبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. اردیبهشت 86. دامغان.
 5. میرمجیدی.ع . کاهش ضایعات میوه و سبزیجات. همایش هفته جهاد کشاورزی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین. خرداد ماه 86. قزوین.
 6. قیافه­ داودی. م.، و میرمجیدی.ع. Effect of different cold storage conditions and packaging materials on extension of tomato shelf life . هفدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. آبان ماه 86. دانشگاه ارومیه.
 7. میرمجیدی.ع . بررسی تاثیر درجه استحصال آرد بر کیفیت آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان. کنفرانس ملی روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. خرداد ماه 1383. فرهنگستان علوم. تهران.
 8. عزیزی. ا.، میرمجیدی.ع.، و بهمدی. ه. بررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا. دومین همایش ملی حبوبات ایران. آذرماه 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران
 9. میرمجیدی. ع.، بهمدی. ه.، شاهدی. م.، مینایی. س.، و افدیده. ع. ا. برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ( باغی،زراعی و سبزی و صیفی )در مراحل پس از برداشت. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات دانشگاه تربیت مدرس. آبان ماه 1388. تهران.
 10. میرمجیدی. ع.، بهمدی. ه.، شاهدی. م.، مینایی. س.، و افدیده. ع. ا. استراتژی­ها و راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت تولید و کاهش ضایعات کشاورزی در مراحل پس از برداشت. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات دانشگاه تربیت مدرس. آبان ماه 1388. تهران.
 11. میرمجیدی.ع.، و عباسی. س. بررسی تاثیر برخی عوامل روی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی سمنو. بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه صنعتی شریف.  آذر ماه 1390. تهران
 12. میرمجیدی.ع.، و عباسی. س. بررسی کارایی امولسیفایرهای کوچک و بزرگ مولکول در تولید نانوامولسیون­های روغنی پوست پرتقال با فناوری فراصوت. بیست و ­یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. آبان ماه 1392. دانشگاه شیراز.
 13. میرمجیدی.ع.، و عباسی. س. استفاده از امواج فراصوت برای تولید نانوامولسیون اسانس روغنی پوست پرتقال. اولین همایش ملی و کارگاه­های تخصصی علوم و فناوری نانو. اردیبهشت ماه 1392. دانشگاه تربیت مدرس.
کنفرانس های خارجی
 Soleimani. M. and Mirmajidi. A. Effects of Rootstock and Post-harvest Treatments On Quality of Grapefruit Cultivars during storage. American society of Agricultural and biological Engineers.2007. ASABE meeting presentation.

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده
 1. استفاده از خشک کردن اسمزی در تولید برگه هلو (سمت: مجری). 1384
 2. بهینه ­سازی روش­های سنتی تولید برگه زردآلو در مناطق تولید به منظور بهبود خواص کیفی و حذف گوگرد (سمت: مجری).1385
 3. بررسی و تعیین مناسب­ترین فرمول پوشش ­دهنده جهت افزایش زمان ماندگاری انار (سمت: همکار).1386       
 4. بررسی و تعیین مناسب­ترین روش خشک کردن بذر و دانه کلزا (سمت: مجری) .1383  
 5. بررسی روش­های پوست­ گیری دانه کلزا و اثر آن بر میزان و کیفیت روغن استحصالی (سمت: همکار).1383         
 6. تعیین خصوصیات مکانیکی برخی از واریته ­های متداول چغندرقند (سمت: همکار).1383               
 7. استخراج پکتین از تفاله چغندرقند (سمت: همکار) .1385        
 8. تدوین برنامه راهبردی تحقیقات کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت (دارای 7 فقره پروژه تحقیقاتی) (سمت: مجری) .1385  
 9. بررسی علل ضایعات میوه­ جات و سبزی­جات و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش ضایعات (سمت: همکار).1389         
 10. تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای تولید پالپ و اسلایس خربزه(سمت: همکار).1386         
 11. بررسی تاثیر مواد افزودنی روی کیفیت نان (سمت: همکار).1387         
 12. تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو کرفس(سمت: همکار).1387         
 13. بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبوس در تولید نان لواش(سمت: مجری).1387
 14. بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبوس در تولید نان بربری(سمت: مجری).  1387  
 15. بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبوس در تولید نان تافتون(سمت: مجری). 1387  
 16. بررسی امکان استفاده از سویا و مغز دانه آفتابگردان در بهبود کیفیت نان(سمت: مجری)   
 17. بررسی روند تغییرات کیفی ارقام پیاز ایرانی در طول انبارداری(سمت: مجری).1387   
 18. بررسی و تعیین درصد اختلاط گندم های دانه نرم با گندم­های سخت جهت افزایش کیفیت و بازدهی آرد(سمت: همکار)1387          
 19. کاهش ضایعات مراحل برداشت و پس از برداشت محصولات گلخانه­ ای.1387
 20. استاندارد ملی ایران فلفل فرنگی شیرین خشک (سمت: همکارمجری(عضو کمیته تدوین).1384
 21. استاندارد ملی ایران فلفل تازه شیرین – نگهداری در سردخانه (سمت: همکارمجری(عضو کمیته تدوین).1384
 22. استاندارد ملی ایران ترخون خشک(سمت: همکارمجری(عضو کمیته تدوین).1384
 23. استاندارد ملی ایران فلفل در آّ ب نمک(سمت: همکارمجری(عضو کمیته تدوین).1384
 24. استاندار ملی ایران پودر پاپریکا (فلفل قرمز) (سمت: همکارمجری(عضو کمیته تدوین).1384
 25. بسته ­بندی رطب با استفاده از اتمسفر تغییر یافته و تعیین فلور میکروبی محصول در طی فرایند(سمت: همکار) .1390        
 26. بهینه­ سازی فرایند تولید و نگهداری چیپس میوه گلابی(سمت: همکار) .1390         
 27. تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو نخودفرنگی(سمت: همکار) .1390         
 28. تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو بامیه(سمت: همکار).1389          
 29. استفاده از محلول­ها ی اسمزی و هوای گرم در تهیه انجیر نیمه مرطوب(سمت: همکار).1392          
 30. تهیه پودر از خرمای درجه دو و مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی آن(سمت: همکار).1392          
 31. بررسی امکان تولید شوریجات رژیمی کم­نمک تخمیری(سمت: همکار) .1391         
 32. تعیین اولویت­های تحقیقاتی به­ کارگیری باقیمانده­های گیاهی و تبدیل زائدات محصولات کشاورزی(سمت: همکار) .1391        
 33. سند برنامه مدیریت کنترل و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (برنامه پنجم سازندگی و توسعه، کارگروه  بهره­ وری و کاهش ضایعات)(سمت: همکار، عضو کمیته تدوین گران).1388
 34. تعیین مناسب­ترین روش تولید مالت (سمنو) ازواریته­ های تجاری گندم و ارزیابی خواص کمی و کیفی آن(سمت: مجری).1393
 35. بررسی امکان تولید نان حجیم با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب­ زمینی(سمت: همکار).1394           
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 

1-تعیین مناسب­ترین بسته­ بندی برای افزایش ماندگاری خیار حاصل از مصرف چای کمپوست به جای کودهای شیمیایی در کشت هیدروپونیک باز (مجری). 1393 تا 1396

 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 1.   همکاری در تالیف کتاب " یک دهه تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی" وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.  1385 ( 42738- 85 م )
 2. همکاری در تالیف کتاب " دهة دوم تلاش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی" وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394 (60- 94 ک)
 3. همکاری در تالیف کتاب " کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با بهینه­ سازی فرآیندهای تبدیلی و فناوری­های پس از برداشت " وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394 (32- 94 ک)
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1.  قیاسی. ح. ر. 1391. کارشناسی ارشد. رشته صنایع غذایی. بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آن (استاد مشاور)
 2. سیادتی. ف. 1392. کارشناسی ارشد. رشته صنایع غذایی. بررسی امکان تولید مالت از برخی ارقام تجاری گندم ایرانی و مطالعه ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و حسی آن. ( استاد مشاور)
 3.   حسینی. گ. 1394(در حال اجرا). کارشناسی ارشد. رشته علوم باغبانی. تعیین مناسب­ترین بسته­ بندی برای افزایش ماندگاری خیار گلخانه­ ای(استاد راهنما)
 4. رنجبر. م. 1394. کارشناسی ارشد. رشته صنایع غذایی . فرمولاسیون و تولید فیلم خوراکی از ژلاتین و کربوکسی متیل سلولز و بررسی تاثیر شیرة درخت بنه بر ویژگی­های ضدمیکروبی، فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آن( استاد مشاور)

عضویت در مجامع علمی 
 

1-    عضو کمیته فنی تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

2-    عضو شورای تحقیقات موسسه فنی و مهندسی کشاورزی

3-    عضو هسته کارشناسی ترویج و آموزش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

4-    عضو شورای پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

5-    عضو کمیته علمی اولین همایش تخصصی گردوی کشور 24-22 شهریور 82

6-    عضو کمیته تخصصی سبد مطلوب غذایی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7-     عضو کمیته تجاری ­سازی موسسه

8-    عضو شورای اداری موسسه

9-    عضو شورای انتشارات موسسه

10-  عضو کمیته بهره ­وری و کاهش ضایعات در تدوین برنامه پنجم توسعه

11-  عضویت در کارگروه تدوین طرح­های اقتصاد مقاومتی

12-  عضو کمیته علمی اولین همایش ملی فناوری­های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

13-  عضو کارگروه تدوین سند راهبردی غذای حلال جمهوری اسلامی ایران

14-  عضو کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه صنایع کشاورزی

15-  عضو کمیته­ های تدوین برنامه­ های راهبردی تحقیقات

16-  عضو شورای راهبردی سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی بیست و چهارمین کنگره ملی صنایع غذایی

 

تشویقات 
 
 1. دریافت لوح تقدیر به دلیل عملکرد رضایت بخش در مدت معاونت بخش و دبیری کمیته فنی ، از آقای مهندس عباس کشاورز سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.1381
 2. دریافت لوح تقدیر به دلیل رضایت از عملکرد بخش از آقای دکتر ارژنگ جوادی، سرپرست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .1382
 3. دریافت لوح تقدیر به به­عنوان پژوهشگر نمونه از آقای دکتر ارژنگ جوادی، ریاست موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .1386
 4.   دریافت لوح تقدیربه عنوان دانش­ آموخته برتر، از ریاست دانشگاه تربیت مدرس. 1393

سایر موارد