شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی ستادی  » ماشین های کشاورزی

دیسیپلین ماشین های کشاورزی

دیسیپلین تحقيقات مهندسی  ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون در زمینه های تحقیقاتی کاربرد ماشينهاي کشاورزي، طراحي و ساخت نمونه ، ارزيابي بمنظور بهينه‌سازي، تطبيق و اصلاح ماشینها ی کشاورزی با شرايط موجود درکشور فعال است. تحقيقات مکانيزاسيون شامل تعيين نوع، تعداد و ظرفيت مناسب ماشينهاي کشاورزي براي انجام بموقع عمليات، کاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد، ارائه الگوها و انتخاب فناوري مناسب براي افزايش کارايي ماشين از فعاليتهاي مهم ديگر اين دیسیپلین مي‌باشد.

کاربرد مباحث پيشرفته در کشاورزي مشتمل بر کشاورزي دقيق، نانو فناوری، فناوری اطلاعات، آزمون های غیر مخرب و ..... با رعايت مسائل زيست محيطي در برنامه‌هاي جاری و آینده قرار گرفته است . این ديسيپلين فعاليتهاي تحقیقاتی خود را از سال 1370 آغاز نموده است . این فعالیتها در حال حاضر در قالب سه بخش عمده تحقيقاتي در دست انجام است که به شرح ذیل می باشند:

  • بخش تحقیقات کاربرد ماشينها و ادوات کشاورزي
  • بخش تحقیقات طراحی و ساخت نمونه ماشین ها و ادوات کشاورزی
  • بخش تحقیقات مکانيزاسيون کشاورزي
  • بخش تحقیقات کاربرد تراکتور و انرژی در کشاورزی

این دیسیپلین هدف خود را بر روی ارائه راهکارهاي موثر کاربرد واستفاده بهينه ازماشينهاي کشاورزي با توجه به شرایط موجود، بهینه سازی ‌ماشينهاي کشاورزي، ارزيابي ماشينهاي‌موجود و جديد بمنظور اصلاح و تطبيق با شرايط کاربري آنها در کشور، بررسی وضعيت موجود مکانيزاسيون کشور و معرفی تکنولوژی مناسب برای نواحی مختلف کشور و اجرای پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی متمرکز نموده است.

سیاستهای پژوهشی این دیسیپلین در راستای برنامه های توسعه ای کشور بر روی کاربرد سیستمهای خاک ورزی حفاظتی، مدیریت بقایای گیاهی، کاهش مصرف سموم و کنترل علف های هرز، کاهش افت برداشت محصولات کشاورزی و بکارگیری مباحث پیشرفته در کشاورزی برای ارتقاء عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی ، ارتقاءتوان مکانیکی و جایگزینی ادوات و ماشینهای فرسوده کشاورزی و استفاده بهینه از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش مصرف انرژی های فسیلی  می باشد