شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳  -  Saturday, June 22, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر هما بهمدی[_HprPDF] هما بهمدی نام و نام خانوادگی
پژوهشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
فرمولاسیون غذاهای رژیمی، فراسودمند،غذا دارو، روغن تخصص
بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محل کار
hbehmadi@ut.ac.ir پست الکترونیک
026-32705242 شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

دکتری، مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه تهران، 1395

فوق لیسانس، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1378

 لیسانس، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1374

 دیپلم، ریاضی فیزیک.1371

 
سوابق شغلی

  کارشناس ارشد تحقیقات- مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (1380 تا 1379)

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (1380 تا کنون)

مسئول‌آزمایشگاه ابزار دقیق، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فنآوری پس از برداشت(1380 تا1390)

دبیر شورای انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (85 تا1380)

مدیر داخلی مجله (علمی- پژوهشی) تحقیقات مهندسی کشاورزی (85 تا1380)، (1389 تا 1390)

 

سوابق اجرایی سوابق تدریس
 
عضو کمیته متناظر کدکس میوه و سبزی‌های تازه (1394 تا کنون)

عضو کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات (کایزن) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهن دسی کشاورزی، 1389 تا1390

عضو کارگروه تخصصی FAO برای تهیه گزارش منطقه‌ای وضعیت فنآوری پس از برداشت در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا

عضو کمیته فنی تخصصی HACCP  کشمش –وزارت جهاد کشاورزی

عضو کمیته تهیه پیش نویس آیین کار استقرار سیستم HACCP  فرآوری کشمش

(زیر مجموعه کمیته کشوری هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرایی سیستم HACCP )

عضو کمیته تهیه برنامه ده ساله افزایش دانه‌های روغنی- وزارت جهاد کشاورزی

عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی تحقیقات دانه‌های روغنی-سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و دامی در مراحل پس از برداشت، فراوری و توزیع --سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

عضو کمیته استانداردهای TC34 زیر شاخه SC2

منتخب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجموعه خبرگان تحقیقات. 1384  

تدریس

ارزیابی مواد غذایی (14 ساعت- آموزشکده کشاورزی شهریار)

آماده‌سازی و عمل‌آوری گیاهان دارویی معطر (3 واحد- مؤسسه آموزش عالی مهرگان)

آشنایی با ماشین‌آلات و تجهیزات استحصال مواد مؤثره گیاهان دارویی (3 واحد- مؤسسه آموزش عالی‌مهرگان)

برقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و بیان راهکارهای موفقیت آن (مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی) بهمن 1389

اصول نگهداری مواد غذایی(3 واحد- دانشگاه آزاد اسلامی. علوم و تحقیقات)

خواص بیوفیزیکی مواد غذایی (1 واحد عملی- دانشگاه آزاد اسلامی. علوم تحقیقات)

 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

کارگاه عمل‌آوری و بهداشت محصولات سردسیری (مرکز آموزش عالی امام خمینی) مهرماه 1388

کارگاه صنایع غذایی در کشورهای توسعه یافته (مرکز آموزش عالی امام خمینی) دیماه 1388

تهیه نان رژیمی کم‌نمک با استفاده از کلرید پتاسیم (هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی) 1385

ایمنی محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف (هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی) 1386

غنی‌سازی نان با منابع پروتئین گیاهی (هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی) 1389

تولید نان رژیمی با فیبر بالا (هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی) 1389

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی  
 1. Nouri, M., Ezzatpanah, H., Abbasi, S., Aminafshar, M. and Behmadi, H., 2012. Effect of Partially Hydrolyzed Kappa-Casein on Physicochemical and Sensory Properties of Heated Milk. Journal of Dispersion Science and Technology, 33(8), pp.1204-1209.
 2. Zohri, M., Shafiee Alavidjeh, M., Mirdamadi, S.S., Behmadi, H. ,Hossaini Nasr, S.M.,Eshghi Gonbaki, S. Shafiee Ardestani, M., Jabbari Arabzadeh, A. 2013. Nisin-Loaded Chitosan/Alginate Nanoparticles: A Hopeful Hybrid Biopreservative . Journal of Food Safety.33 (1):40-49.
 3. Gazor, H.R., Maadani, S., Behmadi, H. 2014. Influence of air temperature and pretreatment solutions on drying time, energy consumption and organoleptic properties of sour cherry. Agriculturae Conspectus Scientificus. 79(2): 119-124.
 4. Badii, F., Farahnaky, A., Behmadi, H. 2014. Effect of Storage Relative Humidity on Physical Stability of Dried Fig . Journal of Food Processing and Preservation. 38(1): 477-483.
 5. Riazi F. , Zeynali F. , Hosseni E. and Behmadi H . 2015. Determination of the Minimum Inhibitory Concentration of the Barberry Extract and the Dried Residue of Red Grape and Their Effects on the Growth Inhibition of Sausage Bacteria by Using Response Surface Methodology (RSM ). Nutrition and Food Sciences Research. 2(4):55-63.
 6. Behmadi, H., Emam-Djomeh, Z., Yarmand, M.S. and Kamalinejad, M. 2015. Formulation Optimization of Functional Yogurts Fortified with Almond, Oat, Honey and Tart Cherry Extract.4(4).752-762.
 7. Riazi, F., Zeynali, F., Hoseini, E. and Behmadi, H., 2015. Determination of the Minimum Inhibitory Concentration of the Barberry Extract and the Dried Residue of Red Grape and Their Effects on the Growth Inhibition of Sausage Bacteria by Using Response Surface Methodology (RSM). Nutrition and Food Sciences Research, 2(4), pp.55-63.
 8. Riazi, F., Zeynali, F., Hoseini, E., Behmadi, H . and Savadkoohi, S., 2016. Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems. Meat Science, 121, pp.350-358.
 9. Riazi, F., Zeynali, F., Hoseini, E. and Behmadi, H. , 2016. Effect of Dry Red Grape Pomace as a Nitrite Substitute on the Microbiological and Physicochemical Properties and Residual Nitrite of Dry-cured Sausage. Nutrition and Food Sciences Research, 3(3), pp.37-44.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی  

 1.     زندی پ.، م. گلدانی، ه. بهمدی ، خ. خوش طینت و ک. حسینی. 1382. بررسی استری کردن روغن‌های آفتابگردان، سویا و پنبه‌دانه در مبنای نیمه صنعتی. امیرکبیر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر). سال چهاردهم جلد- 55 (مهندسی شیمی). 888-878.
 2.     میرمجیدی هشتجین ع.، ر. حسین‌خواه و ه. بهمدی . 1386. بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک کردن بر کیفیت روغن دانه کانولا و بذر آن . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد8، شماره 3. 17-1.
 3.      بهمدی ه .، پ. زندی، م. گلدانی و م. قوامی. 1386. تولید چربی بازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فلیک سویا. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. جلد 2، شماره 7. 21-11.
 4.      دهقان‌شعار ز.، ز. حمیدی اصفهانی، س. عباسی و ه. بهمدی . 1386. تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح­شده بر کیفیت خرمای رقم سایر . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 8، شماره 4. 156-143.
 5.      عزیزی ا.، ع. میرمجیدی هشتجین و ه. بهمدی . 1386. بررسی و تعیین میزان نفخ­زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا . مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی. سال سیزدهم (ویژه نامه 1).113-105.
 6.      بدیعی ف.، ع. فرحناکی و ه. بهمدی .1387. مطالعه همدماهای جذب آب گزانگبین به روش دینامیکی . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 9، شماره 1. 95-81.
 7.      دهقان‌شعار ز.، ف. بدیعی و ه. بهمدی . 1388.  نقش گلیسرول بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم پروتئینی ایزوله سویا. مجله علوم و صنایع غذایی ایران . دوره 6. شماره 1. 11-1.
 8.       صادقی‌پور م.، ف. بدیعی، ه. بهمدی و ب. بازیار. 1389. اثر پوشش‌های خوراکی فعال بر پایه متیل سلولز بر ماندگاری گوجه فرنگی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران.
 9.       نوری، م.، ح. عزت‌پناه، س. عباسی، م. امین افشار و ه. بهمدی . 1390. مقایسه برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بی‌چربی بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پرچرب در دوره نگهداری. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. سال سیزدهم. شماره 4. ص. 41
 10. نوری، م.، ح. عزت‌پناه، س. عباسی و ه. بهمدی . 1390. بررسی پایداری ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی ماست قالبی بی‌چربی حاوی شیر بافت‌دار در دوره نگهداری. مجله علوم و صنایع غذایی ایران.
 11. جوکار، ا.، ح. زارع، ه. بهمدی و ل. جوکار. 1390. اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده ( MAP ) بر افزایش عمر انبارمانی انجیر نیمه‌مرطوب منطقه استهبان. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. سال دوازدهم، شماره 3، 57
 12.   حسینی،س.ا.، م. ، م.،ع. رحمن و ه. بهمدی . 1391. بررسی اثر ماریناد کردن آنزیمی و سدیم تری پلی فسفات بر نیروی برش، pH و افت پخت گوشت گاو. فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی، سال پنجم، شماره 15، ص 47-53.
 13.    صالحی فر، م.، س. شهبازی زاده، ک. خسروی دارانی، ه. بهمدی و ر. فردوسی.1391.  بررسی امکان استفاده از پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در تولید کلوچه صنعتی. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره 27 .ص 63-72.
 14.    رسایی، س.، س.ا. حسینی، م. صالحی فر و ه. بهمدی . 2012.  اثر نشاسته اصلاح شده بر برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و حسی همبرگر کم چرب.مجله تحقیقات دامپزشکی، سال ششم، شماره 2، ص 89 .
 15.   صالحی فر،م.، س. شهبازی زاده، ک. خسروی دارانی و ه. بهمدی . 1392. بررسی امکان غنی سازی کلوچه صنعتی با استفاده از ریز جلبک Spirulina platensis . فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی، سال پنجم، شماره 17، ص 39
 16.   حسینی س.ا.، ش. حاجی باقر نائینی، ه. بهمدی و ع. پژند. 1392. بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی والگوی الکتروفورتیکی پروتئین‌های میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده با روش مکانیکی.نشریه بهداشت مواد غذایی، شماره 10، ص9 .
 17.   هاشمی خبره، ع.، م. هنرور، س.م. سیدین اردبیلی و ه. بهمدی . 1393. بررسی تأثیر افزودن ملاس بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست. مجله علوم غذایی و تغذیه، سال یازدهم، شماره 1، 47-54.
 18.    ریاضی، ف.، ف. زینالی، س.ا. حسینی و ه. بهمدی . 1394. بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز به‌عنوان جایگزین چربی در تولید سوسیس کم‌چرب. فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی، سال بیست و پنجم، شماره.2 259- 271.
 19.   محمدی گل، ر.، ر. ملک فر، م. میرابوالفتحی و ه. بهمدی . 1394.  ارزیابی تشخیص آفلاتوکسین (B1)  پسته با استفاده از طیف سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی (SERS) روی دو زیرلایه متشکل از نانوذرات نقره. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، سال چهارم، شماره 2. 117-131.
 20.   شواخی، ف. و ه. بهمدی . 1394. بررسی اثر استفاده از ا-متیل سیکلوپروپن در کیفیت پس از برداشت سیب. علوم و صنایع غذایی ایران. سال سیزدهم. 175-184.
 21.   بهمدی، ه. و ف. شواخی. 1394. بررسی و مقایسه تأثیر فیبر چغندرقند و پسیلیوم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان بربری. علوم و صنایع غذایی ایران. سال سیزدهم. 113-123.
 22.   ریاضی ف.، ف. زینالی، س.ا. حسینی و ه. بهمدی . 1395. اثر پرتودهی گاما بر برخی ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، میکروبی و فعالیت ضد اکسایشی پسماند خشک انگور قرمز واریته سیاه سردشت. علوم و صنایع غذایی ایران.
 23.   ریاضی ف.، ف. زینالی، س.ا. حسینی، ه. بهمدی، م. خانی و س. پوروطن دوست. 1395. بررسی اثر پسماند خشک حاصل از فرآوری آب انگور قرمز (واریته سیاه سردشت) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و خواص عملکردی سوسیس گوشت گاو. علوم و صنایع غذایی ایران. سال سیزدهم. شماره 61، 111-120.

 24. مجلات علمی- ترویجی
  1. ابراهیمی ط. و ه. بهمدی . 1388. ترکیبات فعال زیستی کلم بروکلی و آثار سلامتی بخش آن. درمانگر. سال ششم. شماره 22. 48-40.
  2. بهمدی ه. و ف. شواخی. 1388. انواع نمک خوراکی و کاربردهای آن در صنایع غذایی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال ششم. شماره 24. 47-45.
  3. ابراهیمی ط. و ه. بهمدی . 1388. اصلاح الگوی مصرف با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. ماهنامه کشاورزی و غذا. شماره 76. تیر. 51-48.
  4. معدنی ص. و ه. بهمدی. 1388. اصلاح الگوی مصرف مواد پروتئینی با استفاده از منابع گیاهی. ماهنامه کشاورزی و غذا. اصلاح الگوی مصرف مواد پروتئینی با استفاده از منابع گیاهی. شماره 75.خرداد. 43 -40.
  5. بهمدی ه. و ف. شواخی. 1387. کاربردهای نمک خوراکی در صنایع غذایی. ماهنامه کشاورزی و غذا. آبان. 39-36.
  6. احمدی ن. و ه. بهمدی . 1387. لیکوپن ترکیب فعال زیستی در گوجه فرنگی: بررسی خواص و اثرات. ماهنامه کشاورزی و غذا. آذر. 57-54.
  7. ایرانی پ.، معدنی ص. و ه. بهمدی. 1386. سنجش بقایای جوش شیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر . ماهنامه کشاورزی و صنعت. بهمن و اسفند. سال نهم شماره 99. 33-38.
  8. معدنی ص. و ه. بهمدی. 1386. بهبود کیفیت میکروبی میوه­ها و سبزی­های تازه با فرایند پرتوتابی . ماهنامه سنبله. سال بیستم شماره 167 (17-16)؛ سال بیستم شماره 168(25-24)؛ سال بیستم شماره 169(27-26).
  9. شواخی ف. و ه. بهمدی . 1386. وضع قوانین و استانداردهای لازم در ارزیابی محصولات غذایی حاصل از گیاهان تراریخته. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران). سال هجدهم. شماره 182. (20-17).
  10. شواخی ف. و ه. بهمدی. 1386. فنآوری نانو: رویکردی نوین در علوم و صنایع غذایی . ماهنامه زیتون. شماره 177(27-22).
  11. معدنی ص. و ه. بهمدی . 1385. کاربرد انرژی هسته­ای در بهبود ایمنی میکروبی میوه­ها و سبزی­های آماده مصرف ( Minimally Processed ) . ماهنامه کشاورزی و صنعت. سال هشتم. شماره 87 (33-26).
  12. شواخی ف. و ه. بهمدی . 1385. استراتژی‌های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. ماهنامه سنبله. سال نوزدهم. شماره 157(15-14)؛ سال نوزدهم. شماره 156 (17-12).
  13. بهمدی ه. 1385. مزایای بوجاری گندم پیش از انبارداری و جابجایی. ماهنامه کشاورزی و غذا. جلد 39 (39-37)؛ جلد 37و 38.
  14. بهمدی ه. و ف. شواخی. 1384. زنجیره‌های ارزش: استراتژی نوین برای دستیابی به فرصت‌های بهتر در بازارهای جهانی. ماهنامه کشاورزی و غذا. جلد 36 (57-55).
  15. بهمدی ه . و ف. شواخی. 1384. کنترل کیفیت مواد غذایی با روش بینایی الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی. ماهنامه استاندارد (مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران). سال شانزدهم. شماره 173 (16-13).
  16. بهمدی ه. 1382. اهمیت جداسازی اجزای خارجی (بوجاری) پیش از انبارداری و جابجایی در افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقاء کیفی گندم. ماهنامه زیتون. جلد 156(11-1).
  17. بهمدی ه. 1381. راهنمای استفاده از روغن‌ها و چربی‌های سرخ کردنی. مروج. دیماه. شماره 30.
  18. بهمدی ه. 1376. زعفران و تقلبات آن. خورنوش. جلد 3 (29-28).
مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
کنفرانس های داخلی  
 1. بهمدی ه. ، ف. شواخی و ز. رفیعی درسنگی. 1394. بررسی و مقایسه تأثیر فیبر چغندر قند و پسیلیوم بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان بربری. بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 20 و 21 آبان ماه. مشهد.
 2. ریاضی، ف، ف. زینالی ، س.ا. حسینی و ه. بهمدی. 1394. بررسی تعیین بازده عصاره، خاصیت ضد اکسایشی و میزان فنول کل عصاره زرشک قرمز . سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
 3. بهمدی، ه. و ف. شواخی. 1394. تأثیر استفاده از فیبر چغندر قند و پسیلیوم (اسفرزه) بر ویژگی‌های حسی نان بربری در زمانهای مختلف نگهداری . بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 20 و 21 آبان ماه. مشهد.
 4. مهدیزاده برزکی، ز، ز. امام جمعه ، م. رفیعی تهرانی ، ع.ا. موسوی موحد ، ا. مرتضویان و ه. بهمدی . 1393. مدل سازی و بهینه سازی تولید نانوذرات انسولین خوراکی به روش ژله‌ای شدن یونی از مشتقات تیوله کیتوزان. پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی. 28 تا 30 بهمن ماه. دانشگاه تهران.
 5. ریاضی، ف، ف. زینالی ، س.ا. حسینی و ه. بهمدی. 1393. بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز به‌عنوان جایگزین چربی در تولید سوسیس کم‌چرب . همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در صنایع غذایی. 11 دی ماه. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تربت حیدریه.
 6. ریاضی، ف، ف. زینالی ، س.ا. حسینی و ه. بهمدی. 1394. تعیین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خاصیت ضد اکسایشی و میزان فنول کل پسماند خشک انگور قرمز واریته سیاه سردشت . سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
 7. کوشکی، ن.، ع. مرتضوی ، ه. بهمدی و کوشکی، ش. 1393. بررسی تأثیر نگهدارنده های طبیعی و مصنوعی بر ویژگیهای رئولوژیکی نان تافتون. سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 26 تا 27 ابان. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد قوچان.
 8. بهمدی، ه. ، ز. امام جمعه، م. س. یارمند و م. کمالی نژاد. 1393. معرفی غذا-داروهای ( Medical Foods ) مناسب برای بهبود اختلالات خواب. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 9. بهمدی، ه. ، ز. امام جمعه، م. س. یارمند و م. کمالی نژاد. 1393. رویکردهای طب مکمل در درمان اختلالات خواب. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 10. بهمدی، ه. ، ز. امام جمعه، م. س. یارمند و م. کمالی نژاد. 1393. اثربخشی مکمل‌های تغذیه‌ای بر بهبود اختلالات خواب. هفتمین همایش سراسری اختلالات خواب. دانشگاه علوم پزشکی ساری.
 11.  پارسی ، م.، س. ا. حسینی، س. م. سیدین اردبیلی و ه. بهمدی . 1392. اثر استفاده از نشاسته اصلاح شده برنج بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی سوسیس.   بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 7-9 آبان. دانشگاه شیراز.
 12. پاشازاده، ب.، ح. حاج نجار، ف. شواخی، س. م. سیدین اردبیلی، غ. اسدی و ه. بهمدی .1392 . تأثیر 1 متیل سیکلوپروپن و نانو جاذب اتیلن بر خصوصیات کیفی و ماندگاری دو رقم سیب. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی. 7-9 آبان. دانشگاه شیراز.
 13. کرمانی، ع.م و ه. بهمدی . 1392. بررسی اثر خشک کردن به روش میکروویو تناوبی بر شاخصهای کیفی پسته. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران.
 14. شهبازی زاده، س.، ک. خسروی دارانی، م. صالحی فر و ه. بهمدی . 1391. بررسی جنبه‌های اقتصادی و ایمنی تولید ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنس. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
 15. حسینی، س.ا.،  م. پارسی، س. م. سیدین اردبیلی، ه. بهمدی و ع. نوروز پژند. 1391. استفاده از نشاسته اصلاح شده برنج و پسماند صنایع فراوری گوجه فرنگی بر برخی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی وحسی سوسیس. کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی (از مزرعه تا سفره). 30 بهمن ماه.
 16. حاجی باقر نائینی،  ش. س. ا. حسینی، ه. بهمدی و ع. پژند. 1391. بررسی اثر مراحل تولید سوریمی بر ترکیبات شیمیایی و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های میوفیبریلی گوشت طیور استخوانگیری شده بطور مکانیکی ( MDPM ).   کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی مواد غذایی (از مزرعه تا سفره). 30 بهمن ماه.
 17. شواخی ، ف.، ح. محمدغزالی و ه. بهمدی . 1390. کاربرد بینی الکترونیکی ( zNose ) و تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) در گروه بندی محصولات فرآوری شده آنزیمی کدو . بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.
 18. شهبازی زاده، س.، ک. خسروی دارانی، م. صالحی فر و ه. بهمدی . 1390. بررسی امکان استفاده از اسپیرولینا پلاتنسیس به عنوان غنی کننده پروتئین در تولید کلوچه صنعتی. بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران.
 19. شهبازی زاده، س.، م. صالحی فر، ک. خسروی دارانی و ه. بهمدی . 1390. بررسی امکان استفاده از توده زیستی اسپیرولینا پلاتنسیس به عنوان ماده رنگی در تولید کلوچه صنعتی. نخستین همایش ملی جلبک شناسی ایران. 23-25 شهریور ماه 1390. دانشگاه شهید بهشتی. (پوستر)
 20. شهبازی زاده، س.، م. صالحی فر، ک. خسروی دارانی و ه. بهمدی 1390. بررسی تأثیر استفاده از ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر رنگ و بافت کلوچه صنعتی. کنگره ملی نقش زیست فناوری در صنایع غذایی. 19-20 مهرماه 1390. معاونت غذا و دارو. دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
 21. سخنرانی برتر همایش
 22. نوری، م. و ه. بهمدی . 1390. توانمندی‌ها و محدودیت‌های کاربرد تجاری 1- متیل سیکلوپروپن در افزایش عمرانبارمانی و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی. پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. (خلاصه مقالات).
 23.   بهمدی ه.، م. کمالی‌نژاد و م. نوری. 1389 . بررسی ارزش تغذیه‌ای و سلامتی‌بخشی غذاهای فراسودمند بومی منطقه آذربایجان. یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران. 13-10 آبان 89. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. (سمپوزیوم فرهنگ غذا و غذاهای سنتی و بومی)
 24.  بدیعی ف.، ع. فرحناکی و ه. بهمدی . 1389. اثر رطوبت نسبی محیط بر پایه‌گذاری فیزیکی انجیر خشک. نوزدهمین کنگره صنایع غذایی. 22-23 آبان 89. دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 25.  یوسفی ع.، ح. کهرام، ا. زارع شحنه، ع. نیکخواه و ه. بهمدی . 1389. بررسی ترکیبات شیمیایی و کیفیت گوشت گوسفند بیدنبه و دنبه‌دار بومی ایران. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. شهریور 89. کرج.
 26.  یوسفی ع.، ح. کهرام، ا. زارع شحنه، ع. نیکخواه و ه. بهمدی . 1389. مطالعه تأثیر وزن لاشه بر کیفیت گوشت و فراسنجه‌های چربی پلاسمای گوسفندان نر شال. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. شهریور. کرج.
 27.  جوکار ا.، ح. زارع، ه. بهمدی و ل. جوکار. 1389. استفاده از فنآوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده در انجیر مرطوب: جایگزینی مناسب برای متیل بروماید. نوزدهمین کنگره صنایع غذایی. 22-23 آبان 89. دانشکده فنی دانشگاه تهران.
 28.   بهمدی ه. 1388. بررسی و تحلیل علل ایجاد ضایعات کمی و کیفی دانه‌های روغنی در مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیع. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.20 آبان 88. دانشگاه تربیت مدرس.
 29.  میرمجیدی هشتجین ع.، ه. بهمدی ، م. شاهدی، س. مینایی و ع. ا. افدیده. 1388. استراتژی‌ها و راهبردهای وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت تولید و کاهش ضایعات محصولات‌کشاورزی در مراحل پس ازبرداشت. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.20 آبان 88. دانشگاه تربیت مدرس.
 30.  میرمجیدی هشتجین ع.، ه. بهمدی ، س. مینایی، م. شاهدی و ع. ا. افدیده. 1388. برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی(باغی، زراعی و سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت. چهارمین همایش ملی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.20 آبان 88. دانشگاه تربیت مدرس.
 31.  بهمدی ه. و م. آذر. 1387. کاربرد جایگزین‌های نمک خوراکی در صنایع غذایی. اولین همایش ملی نمک. 18-17 مهر 87. دانشگاه سمنان.
 32.  بهمدی ه. و م. آذر. 1387. سودمندی‌ها و مخاطرات مصرف نمک خوراکی برای سلامتی انسان. اولین همایش ملی نمک. 18-17 مهر 87. دانشگاه سمنان.
 33.  بهمدی ه. و ص. معدنی. 1386. سودمندی­های مصرف حبوبات در رژیم غذایی . دومین همایش ملی حبوبات ایران.14-15 آذر 86. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات.
 34.  عزیزی ا.، ع. میرمجیدی‌هشتجین، ه. بهمدی. 1386. بررسی و تعیین میزان نفخ زایی ارقام تجاری عدس دیم ایران و ایکاردا . دومین همایش ملی حبوبات ایران. 14-15 آذر 86. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات.
 35.  دهقان‌شعار ز. و ه. بهمدی. 1386. استفاده از روش‌های دید ماشینی به منظور کنترل کیفیت حبوبات . دومین همایش ملی حبوبات ایران.14-15 آذر 86. دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات.
 36.  بهمدی ه. و ز. دهقان‌شعار. 1386. چالش­ها و راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین ایمنی مواد غذایی . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 24-26 آبان 86. دانشگاه ارومیه. *
 37.  * مقاله برتر هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
 38.  معدنی ص. و ه. بهمدی. 1386. کاربرد اسیدهای آلی طبیعی در کنترل قهوه­ای شدن آنزیمی آلوی خشکباری . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 24-26 آبان 86. دانشگاه ارومیه.
 39.  دهقان‌شعار ز.، ف. بدیعی و ه. بهمدی. 1386. بررسی اثر گلیسرول بر برخی ویژگی‌های فیلم سویا . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 24-26 آبان 86. دانشگاه ارومیه.
 40.  بدیعی ف.، ع. فرحناکی و ه. بهمدی . 1386. مطالعه همدماهای جذب آب گزانگبین به روش دینامیکی . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 24-26 آبان 86. دانشگاه ارومیه.
 41.  عزیزی ا. و ه. بهمدی . 1386. تجزیه زیستی باقیمانده سموم در سبزی­ها با استفاده از ریز­زنده­های بومی ایران . هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 24-26 آبان 86. دانشگاه ارومیه.
 42.  Behmadi, H. and Dehghan Shoar, Z. 2007. Effects of phenylalanine/tyrosine on human brain function, mood and performance. The First International Conference of Food, Nutrition & Health. 20-21 Aug. Tehran, Iran.
 43.  بهمدی ه. 1385. ایمنی مواد غذایی در حیطه کشاورزی (GAP) . نهمین کنگره تغذیه ایران.16-13شهریور 85. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. (سمپوزیوم ایمنی مواد غذایی)
 44.  شواخی ف. و ه. بهمدی. 1385. ارزیابی خطرات احتمالی و فواید مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته ( GMF ). نهمین کنگره تغذیه ایران.16-13شهریور 85. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 45.  بهمدی ه. ، پ. ایرانی و م. آذر. 1385. فرمولاسیون و تولید نان لواش رژیمی کم نمک. نهمین کنگره تغذیه ایران.16-13شهریور 85. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 46.  بهمدی ه.، پ. زندی، م. گلدانی و م. قوامی. 1385. تولید لیپیدهای بازساخته مناسب برای مارگارین از مخلوط روغن­های آفتابگردان، پنبه­دانه و سویا در مقیاس پایلوت . دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی. 23-21 شهریور 85. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 47.  ایرانی پ.، ص. معدنی و ه. بهمدی . 1385. سنجش بقایای جوش شیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر. دومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی. 23-21 شهریور 85. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 48.  بهمدی ه. ، پ. زندی و م. گلدانی. 1385. تغییر ویژگی­های روغن­های نباتی با کاربرد استری کردن شیمیایی . شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه‌ای صنایع غذایی.24-23 فروردین 85. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 49.  بهمدی ه. و ف. شواخی. 1385. دید ماشینی: سیستم بازرسی خودکار در ارزیابی مواد غذایی . شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه‌ای صنایع غذایی.24-23 فروردین 85. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 50.  بهمدی ه . و ف. شواخی. 1385. زنجیره­های ارزش: استراتژی موفق برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه‌ای صنایع غذایی. 24-23 فروردین 85. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 51.  شواخی ف. و ه. بهمدی. 1385. استراتژی‌های کاربردی برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه‌ای صنایع غذایی. 24-23 فروردین 85. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 52.  بهمدی ه. ، پ. زندی و م. گلدانی. 1384. تولید لیپیدهای بازساخته از مخلوط روغن­های آفتابگردان و سویا در مقیاس پایلوت . پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. 12-15 اردیبهشت 84. انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی
 53.  شواخی ف. و ه. بهمدی. 1383. ارزیابی ایمنی فراورده‌های کشاورزی حاصل از گیاهان تراریخته. اولین همایش ملی ایمنی زیستی کشور. 28-29 بهمن 83. موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
 54. بهمدی ه. ، پ. زندی و م. گلدانی. 1383. استری کردن شیمیایی روغن­های نباتی در مقیاس آزمایشگاهی به عنوان جایگزین هیدروژناسیون . هشتمین کنگره تغذیه ایران. 19-16 شهریور 83. سالن همایش‌های رازی.
 55.  بهمدی ه. و ف. شواخی. 1383. کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در صنایع غذایی. دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. شهریور 83. دانشگاه تربیت مدرس.
 56.  شواخی ف. و ه. بهمدی. 1383. نانوتکنولوژی: فنآوری نوین در صنایع غذایی. دومین همایش علمی و پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی سراسر کشور. شهریور 83. دانشگاه تربیت مدرس.
 57.  بهمدی ه. 1381. استفاده از روش NIR برای ارزیابی سریع کیفیت گندم. اولین کنگره بین‌المللی گندم. آذر 81. تهران.
 58.  بهمدی ه. 1381. نقش بوجاری (جداسازی اجرای خارجی) در افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقاء کیفی گندم. اولین کنگره بین‌المللی گندم. آذر 81.تهران.
 59.  بهمدی ه. ، م. گلدانی، پ. زندی و م. قوامی. 1380. کاربرد فرآیند استری‌کردن شیمیایی تصادفی به عنوان جایگزین هیدروژنه کردن روغن‌های نباتی. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. مهرماه 80. واحد علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی.
 60.  بهمدی ه. و م. گلدانی. 1380. تولید و کاربرد لیپیدهای بازساخته. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. مهرماه 80. واحد علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی.
 61.  بهمدی ه. 1380. کاربرد کلرید پتاسیم به عنوان جایگزین نمک طعام در تهیه نان‌های رژیمی. دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی. مهرماه 80. واحد علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی.
 62.   گلدانی، م. و ه. بهمدی . 1377. نقش نمک‌های امولسیون‌کننده در تولید پنیرهای فرایند شده. دومین همایش سراسری علمی– کاربردی فراورده‌های لبنی کشور. شهریور 1377. دانشگاه فردوسی مشهد.
 63.  نوری ، م. و ه. بهمدی . 1390. توانمندی‌ها و محدودیت‌های کاربرد تجاری 1- متیل سیکلوپروپن در افزایش عمرانبارمانی و کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس.

 

کنفرانس های خارجی  

Ezzatpanah H., Nouri M. , Abbasi S. , Aminafshar M. , Behmadi H . and Shah, N. 2011. Chemical, physical and sensory properties of renneted skim milk. The 9th International Conference of Food sciences and Technology. 27-29 May. Hangzhou, China.( Not presented ) *

سخنرانی کلیدی همایش

 Ezzatpanah H., Nouri M. , Abbasi S. , Aminafshar M. and Behmadi H . 2011. Application of renneted skim milk in non fat yoghurt. The 9th International Conference of Food sciences and Technology. 27-29 May. Hangzhou, China.( Not presented )

Goldani, M. T.; Behmadi, H. ; Ghavami, M.; Zandi, P. and Hosseini, K. 1998. Application of Chemical Interesterification as an alternative to hydrogenation. World Scenario in oils, oleochemicals and surfactants industries.10-12 Apr. Kanpur, India.

Manafi, M. Zohri, M. and Behmadi, H. 2007. Evaluation of Effective Kefir in Human Health. 2 nd International congress on Food and Nutrition. 24-26 Oct.Istanbul, Turkey.  
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

بررسی امکان کاربرد استری کردن شیمیایی تصادفی روغن‌های نباتی به عنوان جایگزین فرایند هیدروژناسیون. پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما: دکتر پروین زندی)

 بررسی امکان کاربرد استری کردن شیمیایی تصادفی روغنهای نباتی به عنوان جایگزین فرایند هیدروژناسیون. (همکار اصلی) انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور *

 * احراز رتبه اول در بین طرح‌های پژوهشی برگزیده دومین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کاربرد کلرید پتاسیم به عنوان جایگزین نمک طعام در تهیه نان‌های رژیمی (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی *

  * دستاورد شاخص تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- مصاحبه تلویزیونی برای معرفی دستاوردهای طرح

تعیین نوع و مقادیر مناسب استفاده از نگهدارنده‌ها به منظور بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری نان (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- خاتمه یافته

 بررسی امکان استفاده از سویا و مغز دانه آفتابگردان در بهبود کیفیت نان (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 بررسی امکان استفاده از سلولز (فیبر خوراکی) در تولید نان (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 طرح راهبردی کاهش ضایعات دانه‌های روغنی در مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیع (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 طرح راهبردی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (باغی، زراعی، سبزی و صیفی) در مراحل پس از برداشت (مجری) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 بررسی تأثیر 1- متیل سیکلو پروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کاهش ضایعات سیب (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 تعیین مقادیر استفاده و نحوه به کارگیری مواد معدنی ( Fe, Zn, Ca ) به منظور بهبود ارزش تغذیه‌ای نان (مجری مسئول) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 بررسی تأثیر روش‌های آماده‌سازی بر خشک شدن، ویژگی‌های کیفی و انبارمانی آلبالو (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته

 بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی انجیر خشک منطقه استهبان به منظور بهبود کیفیت و پایداری آن (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 تولید فیلم‌های قابل بازیافت نانوکامپوزیت نشاسته به منظور بسته‌بندی محصولات کشاورزی و بررسی خصوصیات آن‌ها (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- خاتمه یافته

 تهیه فیلم‌های پوششی خوراکی از مواد سلولزی و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آن‌ها و کاربرد آن‌ها به منظور افزایش ماندگاری دو محصول باغی(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- خاتمه یافته

 نگهداری غیر شیمیایی میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت خشک و مرطوب شده درون بسته‌های با اتمسفر تغییریافته (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- خاتمه یافته

 تعیین فرایند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو کرفس (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- خاتمه یافته

 اندازه‌گیری بقایای جوش‌شیرین در نان لواش با استفاده از فلیم فتومتر(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 تعیین مقادیر استفاده و نحوه به کارگیری بهبود دهنده‌ها به منظور تقویت آرد و بهبود عمل‌آوری خمیر(سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 بررسی خواص کیفی و ارزش تغذیه‌ای ارقام غالب گندم کشور (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

اثر روش‌های خاک‌ورزی بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته

 بررسی و ارزیابی خشک‌کردن پسته قزوینی به روش میکروویو (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته

 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه فندق‌شکن (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی‌ و مهندسی ‌کشاورزی– خاتمه یافته

 ساخت و ارزیابی یک خشک‌کن پایلوت آفتابی برای محصولات کشاورزی (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - خاتمه یافته

 تعیین خواص سوخت بیودیزل تولیدی از برخی گونه‌های گیاهی موجود در ایران (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- شرکت مگاموتور- خاتمه یافته

 بررسی امکان تولید نان حجیم با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب‌زمینی (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته

 تعیین مناسب‌ترین روش تولید مالت (سمنو) از واریته‌های مختلف تجاری و ارزیابی خواص کمی و کیفی آن (سایر مجریان) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – خاتمه یافته

 بررسی تأثیر کاربرد 1- متیل سیکلو پروپن بر افزایش ماندگاری و کاهش ضایعات سیب ارقام بومی تابستانه ( Malus domestica Borkh. ) در شرایط مختلف رسیدگی (همکار) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

       معرفی راهکارهای مناسب جهت شستشو وکاهش آلودگیهای خرمای مضافتی . (همکار). معاونت آب و خاک و صنایع. وزارت جهاد کشاورزی- خاتمه یافته
 
         بهینه‌سازی فرمولاسیون غذا-دارو ( Medical Food ) بر پایه ماست با ویژگی‌های کیفی مطلوب با استفاده از مدلسازی الگوریتم ژنتیک (پایان‌نامه دکترا)
   

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

  پایش و مقایسه میزان تجمع عناصر معدنی، فلزات سنگین و آنیونهای نیترات و نیتریت در اندام‌های مختلف گیاه سالیکورنیا ( Salicornia spp. ) در مناطق عمده کاشت
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب  

تکنولوژی فرآوری میوه‌های خشک و کنترل کیفیت آن‌ها (ویراستار ادبی). نویسنده: شهین زمردی. ناشر: جهاد دانشگاهی-آذربایجانغربی. 1386.

 یک دهه تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکاری در تدوین بخش صنایع غذایی). ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1385.

 دهه دوم تلاش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (همکاری در تدوین بخش صنایع غذایی). ناشر: مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 1394.

نشریات فنی و ترویجی
   آیین کار عملیات مناسب زراعی ( GAP )  و استقرار سیستم HACCP در کشور. کمیته کشوری هماهنگی و برنامه ریزی اجرایی سیستم HACCP (تک نگاشت)

 Shahbake, M. A., Momen, R. F. and Behmadi, H. 2002. Status Report on the Post-Harvest Sector in West and Central Asia Sub-Region. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 44p. A report presented at the workshop on post harvest status in the WANA region, Cairo, Egypt. Available on: http://www.Egfar.org.


راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 
 1. بررسی اثر متقابل پایدارکننده‌ها و امولسیفایرها بر روی افزایش حجم بستنی (دانشکده مهندسی بیوسیستم- دانشگاه تهران: شهرام خسروی قوشخانه: دفاع شده)
 2. بررسی اضافه کردن نگهدارنده‌های طبیعی و مصنوعی روی نان تافتون برای افزایش زمان ماندگاری و بهبود کیفیت (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سبزوار: نفیسه کوشکی: دفاع شده)
 3. کاربرد پوشش‌های خوراکی بر پایه متیل سلولز به منظور بهبود کیفیت و افزایش عمر انباری گوجه فرنگی (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات: مهناز صادقی‌پور: دفاع شده)
 4.  بررسی اثر نشاسته تغییریافته سیب‌زمینی بر ویژگی‌های رئولوژیکی و حسی سوسیس (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: مریم عباسی: دفاع شده)
 5.  تأثیر شیر بی‌چربی بافت‌دار بر خواص فیزیکی، شیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست کم چرب (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: مرجان نوری: دفاع شده)
 6.  بررسی اثرات افزودن ملاس خام و تیمار شده بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حجیم (تست) (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ورامین: عالیه هاشمی خبره: دفاع شده)
 7.  بررسی تأثیر کاربرد توأم‌تری پلی‌فسفات و عصاره‌های آناناس، کیوی و زنجبیل بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی گوشت گاو (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: ملیحه معینی: تاریخ دفاع: 26/11/1390)
 8.  کاربرد امواج اولتراسونیک در بهبود عمل‌آوری و تأثیر آن روی انتقال و نفوذ محلول عمل‌آوری و بهبود کیفیت گوشت. (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: محدثه صدیقی طامه:تاریخ دفاع 27/11/1390)
 9. استفاده از Mechanically Deboning Poultry Meat) ) MDPM در فرمولاسیون سوسیس و سوریمی به عنوان جایگزین گوشت قرمز(دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات: شیرین حاجی‌باقر نایینی: تاریخ دفاع: 1390)
 10.  ماریناد کردن گوشت گاو با استفاده از آب لیمو به همراه فسفات و کلرید سدیم(دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: سمیرا ملکیان: تاریخ دفاع 26/11/1390)
 11.  بررسی امکان استفاده از پودر میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در تولید کلوچه صنعتی(دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهرقدس: سعیده شهبازی زاده: تاریخ دفاع 5/9/1390)
 12.  اثر نشاسته اصلاح شده در ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی همبرگر کم چرب (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر قدس: سپیده رسایی: تاریخ دفاع: 10/7/1390)
 13. تأثیر افزودن آنزیم همی سلولاز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و نان تست. حاصل از آرد ستاره و آرد سبوس دار (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات: محمد شهید مدنی: تاریخ دفاع /1390)
 14. بررسی امکان جایگزینی نسبی نیتریت با استفاده از عصاره زرشک و پسماند خشک انگور قرمز و تأثیر آن بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی (دانشگاه ارومیه: فاطمه ریاضی: تاریخ دفاع 1393).
 15. بررسی امکان استفاده از انواع نشاسته اصلاح شده سیب زمینی به عنوان جایگزین فسفات در فرمولاسیون سوسیس (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات: زهرا ملک زاده)
 16. فرمولاسیون و ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی، رئولوژیکی و ریز ساختاری بستنی کم چرب حاوی شیر بی چربی بافت دار. (دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات: عاطفه سجاسی)

عضویت در مجامع علمی 
 عضو کمیته متناظر کدکس میوه و سبزی‌های تازه (1394 تا کنون)

تشویقات 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد. 1379

ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور - جهت تقدیر برای همکاری در اجرای طرح برگزیده (رتبه نخست) جشنواره پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی. 1380

مدیر عامل شرکت سهامی عام روغن نباتی پارس- برای اجرای موفقیت آمیز طرح استری‌کردن شیمیایی روغن‌های نباتی در مقیاس پایلوت و صنعتی. 1380

سرپرست مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-جهت تقدیر از عملکرد به عنوان مدیر داخلی مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1385

دبیر علمی کنگره و استاندار آذربایجان غربی- برای تقدیر از ارائه مقاله برتر در هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. 1386

مدیر کل دفتر امور میوه‌ها. وزارت جهاد کشاورزی- برای تقدیر از برگزاری کارگاه عمل آوری و بهداشت محصولات سردسیری. 1388

 

سایر موارد

دوره‌های گذرانده شده (دارای مدرک معتبر)

دوره جامع ویراستاری (جهاددانشگاهی- دانشکده ادبیات- دانشگاه تهران)

ارزیابی حسی روغن زیتون (برگزارکننده: شورای بین المللی روغن زیتون IOOC ) سال‌های 1384 و 1385

آموزش مبانی مدلسازی و تحلیل نرم‌افزار MATLAB  و Neural

برنامه نویسی MATLAB و هوش مصنوعی (شبکه‌های عصبی مصنوعی ( ANNs )، سیستم‌های استنتاج فازی ( FIS )، نروفازی ( ANFIS )، ماشین‌های بردار پشتیبان ( SVMs )، و الگوریتمهای ژنتیک ( GAs )  با استفاده از MATLAB )

Information Seeking Competencies in E-resources Training Course

ENDNOTE X7 Training Course

مدلسازی ریاضی فرایندهای زیستی و سیستم‌های بیولوژیک

کاربرد RSM در تحقیقات صنایع غذایی و فنآوری‌های پس از برداشت

کاربرد DSC در ارزیابی خواص حرارتی مواد غذایی

آشنایی با نرم‌افزار SPSS

دوره آموزشی سامانه‌های مدیریتی و ISO17025

کارگاه آنالیز حرارتی ( Training of TA instruments )

کنترل کیفیت (روش‌های ارزیابی حسی) مواد غذایی

کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی (شرکت لکسلر)

کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و نقش آن در تحقیقات (کارگاه آموزشی)

کارگاه تخصصی آشنایی با HACCP

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی

کاربرد نانو فنآوری در ماشین‌های کشاورزی، آبیاری و صنایع غذایی

برنامه‌ریزی استراتژیک تحقیق

آشنایی با نظام مجلات و پایگاه اطلاعات محصولات ISI

آشنایی با نظام دسترسی یکپارچه مجلات و منابع لاتین

استانداردهای تدوین نشریات علمی و فنی

روش‌های کاربردی تعیین کیفیت فرآورده‌های غلات

آلاینده‌ها و افزودنی‌های مواد غذایی

کاربرد HPLC در صنایع غذایی

کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی

فنآوری‌های نوین در صنایع غذایی

کاربرد نانو فنآوری در ماشین‌های کشاورزی

کاربرد نانو فنآوری در صنایع غذایی

کاربرد طرح آزمایشات کشاورزی در تحقیقات فنی و مهندسی

اصول کاربردی صنایع غذایی در خشکبار و غلات

کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

کارگاه آشنایی با دستگاه مایکروویو مدل Multiwave 3000 (شرکت آنتون پار)

کارگاه آموزشی تجاری سازی تحقیقات

تکنیک‌ها و ادوات سورتینگ کشمش و دانه‌های خشک شده

طرح آزمایشات کشاورزی (1)

دوره أموزشی Power Point

مکاتبات اداری

آیین نگارش گزارش‌ها و مقاله‌های علمی – پژوهشی

کارگاه متدولوژی تحقیق

مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر ( ICDL - شامل: مفاهیم فناوری اطلاعات، ارائه مطلب، اطلاعات و ارتباطات، واژه‌پردازها، کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها، پایگاه داده‌ها، صفحه گسترده‌ها)

مدیریت زمان (غیر حضوری)

آشنایی با نظام پیشنهادات

آشنایی با نرم افزار فهرست نویسی Endnote

قوانین و مقررات مرتبط با سلامت اداری (1)

بسته بندی مبتنی بر فناوری نانویی

کارگاه پایش پروژه‌ها

دوره‌های ترویجی متعدد از جمله: بررسی میزان ضایعات نان و راه‌های پیشگیری از آن؛ اصلاح ساختار واحدهای شالیکوبی برنج؛ارائه الگوی مناسب‌جهت حفظ غلات‌و حبوبات در سطح روستاهای کشور؛ روش‌های علمی تهیه سرکه‌های تخمیری از سیب و سایر میوه‌ها

آشنایی با مفاهیم اصلی استانداردهای سری ISO9000

 

داوری گزارش‌ها و مقالات

ارزیابی پروپوزال‌ها و گزارش‌های نهایی مؤسسات تحقیقاتی زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی

 داوری مقالات برای مجلات علمی پژوهشی و کنگره‌ها

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی،

علوم کشاورزی ایران (دانشگاه تهران)،

پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی،

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران (انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور)،

مجله پژوهش و سازندگی،

مجله علوم دامی،

عضو کمیته علمی هفدهمین کنگره بین المللی صنایع غذایی، 1386

عضو هیات داوران بیستمین کنگره بین المللی صنایع غذایی، 1390

عضو کمیته علمی بیست و سومین کنگره بین المللی صنایع غذایی، 1394

داوری مجله International Journal of Biotechnology and Food Science, IJBFS

داوری مجله Nutrition  and Food Science Research