سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸  -  Tuesday, October 15, 2019
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش مهندسی گلخانه  »  دکتر فرزاد آزاد شهرکی[_HprPDF] فرزاد آزاد شهرکی نام و نام خانوادگی
استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی - پس از برداشت-طیف سنجی تخصص
کرج-موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
farzad_shahrekian@yahoo.com پست الکترونیک
02632705320 شماره تماس
02632706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات 

سوابق
 
سوابق تحصیلی
 •  کارشناسی، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1379 
 • کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، 1381           
 •   دکتری، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، دانشگاه تهران، 1394

  سوابق شغلی

 • عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان از سال 1384، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی از سال 1395

 

سوابق اجرایی

 

 •  عضو کمیته انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (تا سال 1390)

 •  عضو کمیته فنی کشاورزی حفاظتی استان (تا سال 1390)

 • عضو ستاد سوخت سازمان جهاد کشاورزی کرمان (تا سال 1390)

 •   عضو شورای مکانیزاسیون استان کرمان (تا سال 1390)

 • عضو کمیته امور فناوری مؤسسه تحقبقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1395)

 • سردبیر گاهنامه خبری کمیته امور فناوری مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1396)

 • عضو کار گروه سازه و تاسیسات گلخانه وزارت جهاد کشاورزی (از سال 1395)

 • عضو کارگروه تولید محصولات گلخانه ای پژوهشکده سبزی و صیفی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی (از سال 1396)

 •  مسئول آموزش کارکنان بخش تحقیقات مهندسی گلخانه مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (از سال 1397)

 • عضو کارگروه تحقیقات، آموزش و ترویج محصولات گلخانه ای، گل و گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی (از سال 1397)

 • عضو کارگروه میوه های سردسیری و معتدله در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • عضو کارگروه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • عضو کارگروه گیاهان دارویی در برنامه تدوین نقشه راه باغبانی کشور (از سال 1397)

 • مدیر پایگاه داده گلخانه سازان کشور (از سال 1395)

 • عضو هیئت تحریریه و مدیر داخلی مجله "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی" (از سال 1398)
سوابق تدریس
 
 • تدریس در دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرمجلسی و کرمان و دانشگاه علمی و کاربردی کرج،شهرکرد و کرمان و مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرج، شهرکرد و کرمان در مقطع کارشناسی و کاردانی در دروس مکانیزاسیون کشاورزی، انتخاب و کاربرد ماشینهای کشاورزی، بازیافت محصولات کشاورزی، مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی.


مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی
 
 • Rostami, M. A., Azadshahraki, F. an d Najafinezhad, H. 2009. D esign, Develop and Evaluation of a Peanut Sheller, AM , VOL.40, No.2

 • Kafashan J., Azadshahraki, F. 2016. Biosensors in Applications. Journal of Biosensors & Bioelectronics. 7:3

 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. and Rasooli Sharabiani, V. 2018. Non-destructive determination of vitamin C and lycopene contents of intact cv. Newton tomatoes using NIR spectroscopy. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 28(4):389-397

 • Azadshahraki, F., Jamshidi, B. and Mohebbi, S. 2018. Postharvest melatonin treatment reduces chilling injury and enhances antioxidant capacit y of tomato fruit during cold storage. Advances in Horticulture Science. 32(3). 299-303

 •    Sabzi, S.,  Abbaspour-Gilandeh, Y., Luis Hernandez-Hernandez, J., Azadshahraki, F. and Karimzadeh, R. 2019. The use of the combination of texture, color and intensity transformation features for segmentation in the outdoors with emphasis on video processing. Agriculture. 9, 104

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی
 
 • سلاجقه ، ف. آزاد شهرکی ، ف. و درویشی ، د . 1397. بررسی مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و خصوصیات سیب‌زمینی بذری . مجله دانش کشاورزی تبریز . جلد 18، شماره 4
 •  نجفی نژاد ، ح . جواهری ، م . راوری ، ذ . و آزاد شهرکی ، ف. 1388 . اثر تناوب زراعی و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک . نشریه به زراعی نهال و بذر . شماره 3، جلد 25
 •  آزاد شهرکی ، ف . نقوی ، ه . و نجفی نژاد ، ح . 1389 . تاثیر روش‌ خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان . نشریه علمی پژوهشی دانش نوین کشاورزی . سال ششم ، شماره 19
 •  آزاد شهرکی ، ف . آغاسی ، ع . آزاد شهرکی ، ف . زارعی ، ع . 1389 . ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب‌پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به روش دراستیک . آب و فاضلاب ، سال21 ، شماره 2
 •  جواهری ، م . نجفی نژاد ، ح. آزاد شهرکی ، ف . 1385 . بررسی امکان کشت پاییزه چقندر قند در منطقه ارزوییه . مجله پژوهش و سازندگی ، شماره 71 .
 •  آزاد شهرکی ، ف . رسولی شربیانی ، و . 1385 . تعیین ضرایب و شاخص‌های مکانیزاسیون در عملیات خاک‌ورزی با بکارگیری گاوآهن و تراکتور متداول در استان چهارمحال و بختیاری . مجله علم و فناوری، سال سوم، جلد پنجم. شماره‌های 1و 2
 •  سلاجقه ، ف . آزادشهرکی ، ف . مظفری ، م . 1391 . بررسی تاثیر روش های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی، افلاتوکسین و ارگانولپتیکی گردو . مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 13 شماره 3
 •  آزاد شهرکی ، ف . کلانتری ، س . مستوفی ، ی . جمشیدی ، بهاره . مسعودی . 1394. پیش بینی برخی ویژگی های کیفی انگور رقم بیدانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیف سنجی فرو سرخ نزدیک . مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 46، شماره 4،
 • آزاد شهرکی ، ف و اسعدیان، ا. 1395. تاثیر تیمار اسیدسالیسیلیک و نانو زئولیت ­هاي حاوي پرمنگنات پتاسیم بر حفظ کیفیت و افزایش عمرانبارمانی کلم براکلی رقم ایتالیکا پلنک. فصلنامه علوم صنایع غذایی ایرن.شماره 71 دوره 14.

 • آزادشهرکی،ف.، کلانتری، س. و جمشیدی،ب.1397.کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فرو سرخ نزدیک. مجله تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. جلد 19. شماره 70.

 • قاسمی نژاد،م.، بوگری، ع.و آزادشهرکی،ف.1397.تاثیر پاربویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا. نشریه ماشین های کشاورزی، جلد 9 شماره 2

 

     
کنفرانس های داخلی
 
 • رفیعی ، ج . و آزاد شهرکی ، ف . 1384 . بررسی خستگی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه‌ای اجزاء محدود در شرایط اعمال بیشینه نیروها . دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 3 خرداد ماه . دانشگاه تهران
 •  کوهی، ن . و آزاد شهرکی ، ف . 1384 . بررسی اثرات کم آبیاری با استفاده ار آبیاری قطره‌ای وتراکم بوته بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای در کشت یک ردیفه و دو ردیفه ، دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک . 3-4 اسفند ماه . دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • افضلی ، ه .، آزاد شهرکی ، ف . و جمشیدی ، ا. 1386 . بررسی امکان کاشت ماشینی پیاز و مقایسه آن با روش دست‌پاش . سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 3 اردیبهشت ماه . شیراز.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، افضلی ، ه و صفری ، م . 1386 . بررسی وضعیت مکانیزاسیون خاک‌ورزی با بکارگیری تراکتور و گاوآهن متداول در استان چهارمحال و بختیاری . سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشین های کشاورزی . 30 اردیبهشت ماه ، شیراز .
 •  جواهری ، م .، نقوی ، ه .، نجفی نژاد ، ح . و آزاد شهرکی ، ف . تاثیر خطوط کشت ورقم بر خواص کمی و کیفی محصول چغندر قند در دشت ارزوییه (کشت پاییزه) . بیست ونهمین سمینار کارخانه‌های قند و شکر ایران، 3 خرداد ماه ، مشهد.
 •  آزاد شهرکی  ف. و رستمی ، م. 1386 . ماشین درجه بندی زیتون ، پنجمین جشنواره بین المللی، 2 شهریور ماه ، کرمان
 •  آزاد شهرکی ، ف.، شاهرخی ، م. و جواهری ، م. 1386 . تولید انرژی از مواد زاید ، همایش محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی . 6 شهریور ماه . کرمان
 •  آزاد شهرکی ، ف. و کوهی ، ن. 1386 . سیستم های گرمایش، تهویه وبرودتی گلخانه ، کارگاه فنی ارتقاء کارایی مصرف آب با کشت محصولات گلخانه‌ای . 26 مهر ماه ، کرج

 حیدری ، ف.، آزاد شهرکی ، ف. و طغرلی ، ن. 1386 . بررسی تاثیر رسوبات حاصل از پخش سیلاب در جذب و نگهداری رطوبت خاک به روش TDR (پخش سیلاب آب ‌باریک بم) ، سومین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک ، 20 آذر ماه ، کرمان.

 •  ابراهیمی ، م.، آزاد شهرکی ، ف.، افضلی ، ه و اسلامی ، ف. 1387 . کفزیان رودخانه سیرچ- اندوهجرد ، اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران ، 17 اردیبهشت ماه ، لاهیجان.
 •  طغرلی ، ن .، حیدری ، ف.، آزاد شهرکی ، ف. و مهدی پور، آ. 1386 . بررسی اثرات پخش سیلاب برروند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ایستگاه پخش سیلاب آب باریک بم . سومین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک . 20 آذر ماه . کرمان.
 •  قاسمی نژاد، م.، آزاد شهرکی ، ف. و بیگدلی، ع. 1387 . بررسی طول عمر مفید موتور و علل خرابی برخی از قسمت‌های تراکتور مسی فرگوسن مدل 285 . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسون . 6 شهریورماه . مشهد.
 •  افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف.، جمشیدی، ا.، نجفی نژاد، ح. و کوهی، ن. 1387 . تاثیر مدیریت خاک‌ورزی آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در کرمان . پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی . 6 شهریورماه . مشهد.
 •  افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف . و کوهی، ن. 1387 . بررسی کارایی مصرف آب و عملکرد گیاه ذرت تحت سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری در کرمان . کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب ،24 اسفند ماه ، کرمان.
 • افضلی، ه .، آسودار، م.، آزاد شهرکی، ف . و کوهی، ن. 1387 . تاثیر یک ساله روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر رطوبت و برخی خصوصیات خاک در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان . کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب . 24 اسفند ماه . کرمان.
 •  آزاد شهرکی ، ف. و نقوی، ه. 1388 . تاثیر برخی روش‌های خاک‌‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر زراعت ذرت دانه‌ای در یک سال زراعی در کرمان . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران . 21 تیر ماه . گرگان.
 •  آزاد شهرکی ، ف. و نقوی، ه. 1388 . تاثیر برخی روش‌های خاک‌‌ورزی مدیریت بقایای گندم بر تعدادی از خصوصیات خاک در یک سال زراعی تحت کشت ذرت در کرمان . یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 21 تیر ماه . طبیعی گرگان.
 •  کوهی، ن.، فرزام نیا، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1388 . ارزیابی سطوح مختلف آبیاری با استفاده از روش قطره‌ای نواری( Tape ) و بیلان رطوبتی خاک بر روی عملکرد ذرت دانه‌ای در کرمان . همایش منطقه‌ای مدیریت خشکسالی و بهره‌برداری از آب‌های نا متعارف در کشاورزی . 26 آبان ماه . بوشهر.
 •  افضلی، ه. و آزاد شهرکی، ف. 1388 . تاثیر روش‌های خاک‌ورزی و آبیاری بر محتوی رطوبتی خاک و کارایی مصرف آب تحت کشت گیاه ذرت در کرمان . چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 11 آذر ماه . کرمان.
 •  ابراهیمی، م.، افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و سلاجقه، ف. 1388 . شناسایی و بررسی پرکنش و فراوانی فیتو پلانکتونی در دریاچه پشت سد هلیل رود جیرفت . چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 11 آذر ماه . کرمان.
 •  ابراهیمی، م.، افضلی، ه. و آزاد شهرکی، ف. 1388. بررسی امکان بهره برداری از قنوات شهرستان‌های زرند و کرمان جهت پرورش ماهی . دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . 19 بهمن ماه. کرمان.
 •  کوهی، ن.، فرزام نیا، م. و آزاد شهرکی، ف. 1388. تعیین آب مورد نیاز با استفاده از تانسیومتر در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان . دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر . 19 بهمن ماه. کرمان.
 •  افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و کوهی، ن. 1389 . اثر خاک‌زی حفاظتی و آبیاری تیپ بر میزان مصرف آب و عملکرد ذرت در کرمان . همایش کشاورزی حفاظتی و توسعه پایدار . 5 اردیبهشت ماه . شیراز.
 •  افضلی، ه.، آزاد شهرکی، ف. و تاج آبادی پور، ع. 1389 . بررسی کارایی ماشین‌های پوست‌کن رایج پسته در کرمان . ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، شرافتی، ک. و قاسمی نژاد، م. 1389 . تعیین شاخص‌های انرژی در تولید محصولات عمده زراعی شهرستان بردسیر. ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران
 •  افضلی، ه آزاد شهرکی ، ف.، قاسمی نژاد، م. و کوهی، ن. بررسی برخی خصوصیات و محتوی رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای تحت روش‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم در کرمان . ششمین کنگره ملی مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون ایران . 24- 25 شهریور ماه. تهران.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، صفری، م. و محمدی گل، ر. 1389. تعیین برخی ضرائب و شاخص های مکانیزاسیون در عملیات شخم با بکار گیری تراکتور و گاوآهن متداول در استان کرمان . اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی. 27-29 بهمن ماه . اهواز.
 •  آزاد شهرکی ، ف.،  افضلی، ه.، شاهرخی، م. و رجبعلی پور، ع. 1390. بیودیزل سوختی جایگزین در موتورهای احتراق تراکمی . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف . 16-17 مهر ماه . کرمان.
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف. و  افضلی، ه. تاثیر بقایای گیاهی در خاک ورزی حفاظتی و آبیاری نواری بر ذخیره رطوبت، بازده مصرف آب و عملکرد ذرت . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف .  16-17 مهر ماه. کرمان.
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف.،  افضلی، ه. و کوهی، ن. 1390. اصلاح الگوی تولید و مصرف انرژی با استفاده از ضایعات کشاورزی و مواد غذایی . همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف. 16-17 مهر ماه. کرمان.
 • آزاد شهرکی ، ف. ماشین‌های برداشت زیتون . 1386 . پنجمین جشنواره بین المللی زیتون. 2 شهریور ماه . کرمان
 •  رجبعلی پور، ع.، آزاد شهرکی ، ف. و  افضلی، ه. 1390. مقایسه درصد ضایعات پسته در ماشین‌های پوست‌کن رایج در کرمان . پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی . 29 آذر ماه . تهران
 •  آزاد شهرکی ، ف.، نقوی، ه. و علیپور، ح. 1390. تاثیر کوتاه مدت روش‌های سله شکنی بر ذخیره رطوبتی، برخی خصوصیات خاک و خصوصیات کیفی پسته در باغات استان کرمان . پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک . 10 اسفند ماه . کرمان .
 •   آزاد شهرکی ، ف.، شمس الدینی، ا.، فرزانه ، ب. و زرندی، م. 1391 . تعیین میزان مصرف انرژی نهاده‌ها و شاخص‌های انرژی در تولید گوجه فرنگی گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت . دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی . 23 اسفند ماه. جهرم.
 •  سلاجقه، ف.، گلشن ، ا. و آزاد شهرکی ، ف.1391.  شناسایی قارچ‌های رشد گرده بر روی رطب مضافتی بم در طول انبار داری . همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران . 12 شهریور ماه . کرمان.
 •  زارع نظری بیاض، ا.، رئوفت ، م. و آزاد شهرکی ، ف. 1392. بررسی میزان مصرف انرژی برخی ترمینال های فراوری پسته در استان کرمان (مطالعه موردی، شهرستان رفسنجان) . هشتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 9 بهمن ماه . مشهد.
 •  زارع نظری بیاض، ا.، رئوفت ، م.، آزاد شهرکی ، ف. و زرندی، م. 1392 . بررسی میزان تلفات و جدایش دانه های آلوده درپایانه های رایج فراوری پسته در استان کرمان . هشتمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 9 بهمن ماه . مشهد.
 •  آزاد شهرکی ، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب. و مسعودی، ر. 1394. پیشبینی برخی ویژگیهای کیفی انگور رقم بیدانه قرمز با استفاده از روش غیر مخرب طیفسنجی فروسرخ نزدیک (مقاله سطح الف کنگره) . نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 2 اردیبهشت ماه . تهران .
 •  آزاد شهرکی ، ف.، کلانتری، س.، مستوفی، ی.، جمشیدی، ب.، و مسعودی، ر. 1394 . تشخیص برخی ارقام انگور بومی ایران با استفاده از اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک و شبکه عصبی مصنوعی . نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی . 2 اردیبهشت ماه . تهران
 • آغاسی، ع.، آزاد شهرکی، ف.، آزاد شهرکی، ف.، و حیدریان، م.   ارزیابی آسیب پذیری آب زبرزمینی دشت هشت‌گرد به کمک روش دراستیک ،  8th International congress on Civil Engineering ، Shiraz, Islamic Republic of Iran

 •  آزادشهرکی، ف. شاهرخی، م. 1395. معرفی روش های غیر تخریبی نوری در ارزیابی کیفیت محصولات گلخانه ای. چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 15 شهریور. رفسنجان.

 • امیرپور، م.، نقوی،ه.، آزادشهرکی،ف. و اسفندیارپور،پ.1396. تاثیر روش سله شکنی بر برخی خصوصیات خاک باغات پسته استان کرمان. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 8 شهریور 1396. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  
کنفرانس های خارجی
 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 • بررسی وضعیت مکانیزاسون عملیات خاک‌ورزی در استان کرمان (مجری) 1385 تا 1387
 •  بررسی تاثیر روش‌های خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر عملکرد ذرت و برخی خصوصیات خاک (مجری) 1386 تا 1388
 •  تعیین ضرایب و شاخص‌های مکانیزاسیون عملیات خاک‌ورزی در ده منطقه کشور (مجری) 1381 تا 1384
 •  مطالعه وضعیت و نقش ماشین‌های خودگردان در توسع مکانیزاسیون کشاورزی(گزارش منطقه ای استان کرمان) (مجری) 1388 تا 1390
 •  بررسی هزینه کارایی و مصرف انرژی در روش‌های آبیاری تحت فشار (همکار) 1385 تا 1388
 •  ارزيابي سطوح مختلف آبياري با استفاده از روش آبياري قطره‌ای نواري( Tape ) و بيلان رطوبتي خاک در زراعت ذرت دانه‌ای در کرمان (همکار) 1385 تا 1388

 •  بررسی انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید محصولات عمده زراعی شهرستان‌های بردسیر و بافت استان کرمان (مجری) 1388 تا 1391

 •  ازیابی و مقایسه پوست‌کن‌های رایج پسته در شهرستان‌های رفسنجان و کرمان (همکار) 1388 تا 1391

 •  مقایسه تاثیر روش کاشت ماشینی با روش سنتی کشت در اراضی کوچک (خرده مالکی) بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند (همکار) 1386 تا 1390

 •  ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از ورقه های پلاستیکی جهت پوشش کانال های کوچک آبیاری در استان کرمان (همکار) 1387 تا 1391

 •  بررسی اثر کم آبیاری در روش آبیاری قطره‌ای (سطحی و زیر سطحی) بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه (همکار) 1388 تا 1391

 • مقایسه یرخی روش‌های سله‌شکنی در باغات پسته استان کرمان (مجری) 1388 تا 1392

 • بررسي حد مجاز عناصر موجود در آب آبياري به منظور جلوگيري از گرفتگي شيميايي قطره‌چکانهاي متداول در منطقه کرمان (همکار) 1388 تا 1391

 • ارزیابی و مقایسه میزان انرژی مورد نیاز ذرت تحت سیستم های مختلف خاک ورزی و آبیاری در شهرستان ارزوئیه کرمان (همکار) 1394 تا 1396

 • تعیین کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از روش غیر تخریبی طیف سنجی فرو سرخ نزدیک (مجری) 1395 تا 1397

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 •  تشخیص غیر تخربی بیماری لکه موجی گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک طیف سنجی فروسرخ نزدیک (مجری)
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 •  آزادشهرکی، ف.، گرامی، ک. و ایوانی، ا. 1397. دستنامه ترویجی شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین­های کاشت. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوری.
 
نشریات فنی و ترویجی
 
 • آزاد شهرکی، ف. افضلی، ه. 1389 . تنظیمات تراکتور و ردیف‌کارهای موزع صفحه‌ای در عملیات کاشت . نشریه فی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 •  جواهری، م. آزاد شهرکی، ف. 1385. روشهای صحیح تسطیح و آماده‌سازی زمین در زراعت . نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی کرمان.

 •  افضلی، ه. آزاد شهرکی، ف. 1390 . خاک ورزی حفاظتی و روش های اجرا . نشریه ترویجی. سازمان جهاد کشاورزی کرمان.

 •  آزادشهرکی، ف. و کفاشان، ج. . 1396. شاخص های اندازه گیری محصولات باغی و روش های اندازه گیری آنها. نشزیه ترویجی. معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • 1391 . پایان نامه کارشناسی ارشد، مقلیسه شاخص‌های انرژی گوجه فرنگی و خیار گلخانه‌ای منطقه جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
 •  1391، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی عملکرد سه پایانه رایج فراوری پسته در استان کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
 • 1397، پایان نامه کارشناسی ارشد، تشخیص غیر مخرب پارامترهای کیفی میوه هلو با استفاده از اسپکتروسکوپی Vis/NIR و تحلیل رگرسیون چندگانه، دانشگاه محقق اردبیلی
 • 1397، طراحی سیستم بینایی ماشین مبتنی بر هوش محاسباتی جهت تشخیص رسیدگی سیب درختی در شرایط مزرعه ای (پسا دکتری)
 

عضویت در مجامع علمی 
 •  عضو انجمن مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

تشویقات 
 
 • پژوهشگر برگزیده استانی استانداری کرمان1389
 • پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (مقام اول) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان 1389
 • پژوهشگر برگزیده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان (مقام اول) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان 1390
 • مدرس نمونه مرکز آموزش کشاورزی 1389
[#سایر موارد
 • داور مجلات معتبر داخلی و خارجی

پیوندها:                                               
                                                        

وزارت جهاد کشاورزیمرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
 صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزیمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 کمیته ملی آبیاری و زهکشیشبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 

 
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی می باشد.