یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش هوشمندسازی کشاورزی  »  دکتر محمدرضا مستوفی[_HprPDF] محمدرضا مستوفی سرکاری نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
رییس بخش سمت
مکانیک ماشین های کشاورزی تخصص
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
mostofi08@gmail.com پست الکترونیک
02632705242 شماره تماس
02632706277 فکس
سوابق تحصیلی
 

لیسانس                        مهندسی ماشینهای کشاورزی                 دانشگاه تبریز                 1365-1369

فوق لیسانس    مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی                  دانشگاه تهران                1370-1372

عنوان رساله: طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد ماشین بافه بند تراکتوری

دکتری               مهندسی ماشینهای کشاورزی                 دانشگاه کرانفیلد- سیلسو           1376-1380

عنوان رساله: دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای برداشت محصولات غده ای (سیب زمینی و چغندر قند)

 

سوابق شغلی

 

- مسئولیت بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی                          از تاریخ 1373 تا 1375    

- مسئولیت بخش تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی                           از تاریخ 1380 تا 1384

- معاونت بخش تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون                    از تاریخ 1380 تا 1384

- رئیس بخش تحقیقات مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون                    از تاریخ 1392 تا کنون

 

سوابق اجرایی

- نایب رئیس انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران                    از تاریخ 1390 تا 1393

 
سوابق تدریس
 
 

1.                      تدریس درس ماشینهای کشاورزی به دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اراک

2.                      تدریس درس ماشینهای کشاورزی – شناخت و کاربرد تراکتور – مکانیزاسیون کشاورزی به دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد کرج

3.                      ارائه کارگاه آموزشی کشاورزی دقیق در نیشکر - موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 1391

4.                      مسلط به طراحی به کمک کامپیوتر AUTOCAD و ارائه سرفصل به آموزشگاه ها در سطح لیسانس و فوق لیسانس

5.                      ارائه دو دوره تدریس طراحی مهندسی به کمک Mechanical Desktop به همکاران هیئت علمی موسسه

6.                      ارائه یک دوره تدریس طراحی مهندسی به کمک Solid works به همکاران هیئت علمی موسسه

7.                      داشتن مدرک رسمی از دانشگاه کرانفیلد- سیلسو و رئیس گروه مهندسی بیوسیستم و کشاورزی جناب آقای پروفسور گادوین مبنی بر آموزش و گذراندن دروس دانشگاهی ذیل:

 

C31D1B            Statistics & Experimental Design                             

M00A4M          Research Planning                                                  

S20B1C            Presentation skills                                                   

 

B66A2C            Instrumentation and Data Handling                        

E36B4M           Agricultural Mechatronics                                        

E67B                Precision farming: Equipment and Software            

 

B29D                Design Drawing                                                      

B35B1B            Graphics with CAD                                                  


مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

1.            Application of Response Surface Methodology for Optimization of Picker-Husker Harvesting Losses in Corn Seed. Iranica Journal of Energy & Environment. April 5, 2012.

2.            Energy and Economic Analysis of Different Seed Corn Harvesting System in Iran. Elsevier- Energy. March, 14, 2012

3.            Evaluation of a cotton stalk puller performance. 2008. American-Eurasian Journal of sustainable agriculture. 2(1): 19-24.

4.            Field Evaluation of Grain Loss Monitoring on Combine JD 955 – Advance in Environmental Biology, 4(2): 162-167, 2010- ISSN 1995-0756.

5.            Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance for improvement and modification-CIGR-Journal-2011

6.            Investigation on Performance of a Continuous Mass Flow Rate Measurement System for Potato Harvesting- Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript PM 06 031. Vol. IX. May 2007.

7.            Mass Flow Rate Measurement System Performance- JAST

8.            Optimization of Seed Corn Harvesting Losses Applying Response Surface Methodology. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology. Aug., 01, 2012.

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

1.    سازواری پدیدار شده در مهندسی کشاورزی زیست مهندسی گیاه (1375) مجموعه مقالات علمی تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – شماره 1

2.       دستگاه هرس ته برگ خرما (1376) مجله آب خاک ماشین – شماره 29

3.      ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه – مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی - زمستان 1385

4.   ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشین های برداشت محصولات غده ای برای کاربرد کشاورزی دقیق – مجله دانش کشاورزی پایدار زمستان 1389

5.   بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه ای به منظور ارائه راهکارهای لازم کاهش تلفات – مجله ماشین های کشاورزی- 1390

6.   بررسی اثر بسامد و زمان ارتعاش بر عملکرد تکاننده ارتعاشی برای بداشت مکانیزه پرتقال تامسون - مجله ماشین های کشاورزی- 1391

7.   ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات واحد برش کمباین در مراحل مختلف رسیدگی با سه دماغه متداول کلزا - مجله ماشین های کشاورزی- 1392

8.   انتخاب مناسب ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل های TOPSIS و SAW. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1392.

9.   ارزیابی مزرعه ای تلفات انتهای کمباین غلات مجهز به دستگاه نمایشگر تلفات دانه در کمباین های 955 JD- و 1165 JD. مجله ماشین های کشاورزی- 1393

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی 
 
 

1.    دومین کنگره مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان " دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای برداشت محصولات غده ای (سیب زمینی/ چغندر قند)-1382

2.    سومین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان "طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین ساقه کن پنبه"- 1383

3.   دومین همایش ملی جلوگیری از اتلاف منابع تحت عنوان "ضایعات گندم از مرحله کاشت تا انبارداری در کشور" -1384      

4.   دومین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تحت عنوان "بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباینی ذرت دانه ای به منظور ارائه راهکار های لازم کاهش تلفات" – 1384

5.   اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای کشور تحت عنوان "ماشینهای مناسب برای برداشت گیاهان علوفه ای به منظور حفظ کیفیت محصول برداشت شده"- 1384

6.      چهارمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان " ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشینهای برداشت محصولات غده ای"- 1385

7.      چهارمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان" اثر روش کوددهی و مقادیر کود پایه بر عملکرد سیب زمینی در استان همدان" – 1385 (نفر دوم)

8.      چهارمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان" طراحی ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی خاک" – 1385 (نفر سوم)

9.      پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون تحت عنوان " ارزیابی عملکرد دستگاه نمایشگر افت دانه روی کمباین جان دیر 955" - 6-5 شهریور1386. مشهد. ( نفر اول)

10.   چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تحت عنوان " ارزیابی و مقایسه فنی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها" – آبان ماه 1388

11.   چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تحت عنوان " بررسی و تعیین مناسب ترین روش برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ای بر اساس کمیت بقایای برداشت شده و پارامترهای عملکردی ماشین"- آبان ماه 1388

12.   بررسی فنی و اقتصادی استفاده از کشاورزی دقیق در سیستم رایج تولید گندم در دو کشت و صنعت شهید رجائی و شهید بهشتی- اولین همایش ملی راهبردی دستیابی به کشاورزی دقیق – 5-6 خرداد 1390 خوزستان

13.   بررسی امکان بکارگیری سامانه های کشاورزی دقیق در تولید محصول گندم در شهرستان دزفول - اولین همایش ملی راهبردی دستیابی به کشاورزی دقیق – 5-6 خرداد 1390 خوزستان

14.   بررسی فنی و اقتصادی امکان بکارگیری سامانه های کشاورزی دقیق در مراحل تولید محصول گندم در شهرستان دزفول - همایش ملی مدیریت کشاورزی – 1390 جهرم

15.   مطالعه شاخص های فنی و اقتصادی و ارائه الگوی اجرای کشاورزی دقیق در تولید محصول گندم در شهرستان دزفول - کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی – 1390 زنجان

16.   ارزیابی شاخص های فنی و اقتصادی و استفاده از کشاورزی دقیق در سیستم رایج تولید محصول گندم در دو واحد مکانیزه در شمال خوزستان - کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی – 1390 زنجان

17.   بررسی فنی و اقتصادی امکان سنجی اجرای کشاورزی دقیق به منظور ارائه مدل ریاضیدر تولید گندم آبی - اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی – 1390 ساوه

18.   تعیین مقدار تاثیر پارامترهای دورکوبنده و نرخ تغذیه بر تلفات در برداشت ذرت بذری با استفاده از کمباین وینتر اشتایگر - کنگره ملی ضایعات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس - 1390

19.   ارزیابی و مقایسه تلفات در سطوح مختلف دورکوبنده و نرخ تغذیه در برداشت ذرت بذری با استفاده از ماشین ذرت‌چین- پوست‌کن - کنگره ملی ضایعات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس – 1390

20.   بررسی تاثیر پارامترهای مؤثر بر تلفات در برداشت کمباینی ذرت بذری - کنگره ملی ضایعات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس – 1390

21.   بررسی و ارزیابی عملکرد تکاننده ارتعاشی برای برداشت مکانیزه پرتقال تامسون - کنگره ملی ضایعات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس – 1390

22.   بررسی اثر اتفن بر برداشت مکانیزه پرتقال تامسون با تکاننده - کنگره ملی ضایعات کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس – 1390

23.   بهره گیری از روش نوین غیر پارامتری شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین مدل بهینه تلفات ماشینی در برداشت ذرت بذری - ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی – خوراسگان 1391

24.   انتخاب مناسب ترین سامانه ی برداشت ذرت بذری بر اساس شیوه های نوین تصمیم گیری - ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی – خوراسگان 1391

25.   ارزیابی و مقایسه فنی-اقتصادی عملکرد کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها - هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران 1391-شیراز

26.   بررسی و تعیین مناسب ترین روش برداشت مکانیزه ذرت دانه ای بر اساس پارامترهای عملکردی ماشین و کمیت بقایای برداشت شده - هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران 1391- شیراز

27.   بررسی اثرات نوع ماشین برداشت بقایای ذرت دانه ای بر کمیت و کیفیت ارزش غذائی بقایای برداشت شده به عنوان خوراک دام - هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران 1391-شیراز

28.   ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد غلات در کمباین لکسیون 510 - هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران 1391-شیراز

29.   ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد غلات در کمباین لکسیون 510 - کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوری های پیشرفته 1391- اصفهان

30.   بررسی تلفات فرآوری در کمباین غلات مدل 1165 جاندیر مجهز به دستگاه نمایشگر تلفات دانه. پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. قشم. ایران. 1392.

31.   طراحی، تدوین و ارزیابی سامانه تصمیم ساز بر پایه هوش تجاری به منظور کاربرد در کشاورزی دقیق. پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. قشم. ایران. 1392.

32.   ارزیابی نقشه های عملکرد محصول با استفاده از سامانه پایشگر و پهنه بند در کمباین کلاس لکسیون 510. پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. قشم. ایران. 1392.

33. ارزیابی کاربرد نقشه های عملکرد گندم به منظور طراحی و تدوین سامانه تصمیم ساز برای استفاده در کشاورزی دقیق. پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی. قشم. ایران. 1392.

کنفرانس های خارجی
 
 

1- Mass Flow Rate Measurement System for Root Crop Harvesting – International conference of Euro agricultural engineering research 2002 – Budapest – Hungary

2- Design, Construction and Evaluation of Cotton Stalk Puller Performance - International conference of agricultural engineering research 2004 – China

3- Agricultural Mechanization Development Methods – First international conference – Karaj – college of agriculture, University of Tehran. I R. of Iran, 2004

4- Evaluation of cotton stalk puller performance – International Agricultural Engineering Conference – Bangkok – 2005

5- Performance Evaluation of a Continuous Mass Flow Rate Measurement System for Root Crop Harvesting- World Congress, Bonn/Germany, Sep. 2006

6.    Comparison of grain-combine and picker-husker harvesting system in seed corn harvesting operation based on their harvesting losses - International conference of agricultural engineering CIGR-Ageng 2012.

7.    Economical & Technical study of the precision farming usage in common system of the wheat production in two Agro-industry company of shhid Rejaie & shihid Beheshti- 8th international conference of precision agriculture-11-14 July 2011.

8.    Field Evaluation of Grain Loss Monitor in Different Harvesting Conditions on Combine JD 955- 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008- Antalia-Turkey

9.    Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance to improve and modification-10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008- Antalia-Turkey

10. The relationship between grain-combine travel and cylinder speed in seed corn harvesting operation by applying artificial neural network- International conference of agricultural engineering CIGR-Ageng 2012.

11. Research Findings on Green Productivity in IR Iran. APO WORKSHOP. Tehran. Iran. 2013.

 


پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

1.                      طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد بافه بند تراکتوری

2.                      طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد ماشین هرس برگ و ته برگ خرما

3.                      بررسی امکان استفاده از کمباین غلات جهت برداشت حبوبات

4.                      بررسی امکان برداشت مکانیزه دو رقم لوبیا چیتی و مقایسه اقتصادی با روش غیر مکانیزه

5.                      دستگاه اندازه گیری جریان پیوسته جرمی برای برداشت محصولات غده ای(سیب زمینی و چغندر قند)

6.                      طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه کن پنبه

7.                      بررسی و تعیین تلفات برداشت کمباین ذرت به منظور ارائه راهکارهای مناسب کاهش تلفات

8.                      ارزیابی عملکرد دستگاه نمایشگر افت دانه روی کمباین جان دیر 955

9.                      ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید و معمول به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها (گزارش ملی)

10.                   ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های جدید و معمول به منظور اصلاح و بهینه سازی آنها (گزارش منطقه ای- استان تهران)

11.                   بررسی مناسب ترین روش برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ای بر اساس کمیت و کیفیت بقایای برداشت      شده و پارامترهای عملکردی ماشین

12.                   بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات برداشت کلزا در مراحل مختلف رسیدگی با سه هد متداول در منطقه مغان

13.                  بررسی امکان برداشت مکانیزه پرتقال تامسون ناول با استفاده از شاخه تکان در باغات شمال(رامسر)

  


   

 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
  1. بهینه سازی و ارزیابی مزرعه ای ماشین هرس برگ سبز و ته برگ خرما (تکریب خرما) (در دست اجرا)
 
  2. طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای بالابر تراکتوری درخت خرما (در دست اجرا)   

کتاب

 کشاورزی دقیق. 1392
 
نشریات فنی و ترویجی
 

1.                      ماشین بافه بند تراکتوری برای برداشت غلات (1376) نشر آموزش کشاورزی معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی

2.                      ماشین هرس برگ و ته برگ خرما (1376) نشر آموزش کشاورزی معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی

 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

1.    ارائه مدل ریاضی و الگوی بهینه کارائی فنی – مکانیکی تراکتورها در یک واحد همگن در استان خراسان – پایان نامه دکتری – مشاور دوم و نماینده موسسه در کمیته تز

2.    بررسی و تحقیق بر روی عوامل اصلی موثر بر عملکرد دستگاه برداشت و خرد کن ساقه های پنبه – پایان نامه فوق لیسانس- استاد راهنمای دوم

3.      طراحی، ساخت و آزمایش حسگر اندازه گیری پیوسته مقاومت مکانیکی خاک- پایان نامه فوق لیسانس-استاد مشاور اول

4.   طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل اتوماتیک و راهنمای تراکتور به منظور سم پاشی- پایان نامه فوق لیسانس – مشاور اول

5.   بررسی و تعیین میزان تلفات محصول گندم در کمباین های وارداتی (جاندیر 1450- کلاس مدیون 310- نیو هلند TC56H) و مقایسه آنها ها با تلفات کمباین جاندیر 1165 ساخت ایران - پایان نامه فوق لیسانس – مشاور اول

6.   بررسی و ارزیابی عملکرد تنه تکان برای برداشت مکانیزه پرتقال به منظور افزایش راندمان برداشت - پایان نامه فوق لیسانس – استاد راهنمای دوم

7.   بررسی تأثیر برخی پارامترهای مؤثر بر تلفات سامانههای برداشت ذرت بذری - پایان نامه فوق لیسانس – استاد راهنمای دوم

8.   بررسی امکان استفاده از سامانه های کشاورزی دقیق در تولید محصول گندم در شهرستان دزفول - پایان نامه فوق لیسانس – استاد راهنمای اول

9.   بررسی تلفات فرآوری در کمباین غلات مدل جان دیر 1165 مجهز به دستگاه نمایشگر تلفات دانه – پایان نامه فوق لیسانس – استاد مشاور

 
عضویت در مجامع علمی
 

- عضو انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

- عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

 
تشویقات
 
- محقق نمونه کشوری در سال 1375
 
- پژوهشگر برتر موسسه در سال 1388
 
 
ثبت اختراعات
  

1.       ماشین بافه بند تراکتوری

2.       ماشین ساقه کن پنبه

       3.   تائیدیه اختراع طراحی و ساخت بافه بند تراکتوری- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1390
 
 
موضوع های مورد علاقه شخصی
 
 
 - طراحی، ساخت و انطباق نمونه ماشینها و تجهیزات کشاورزی

- فنآوری های نوین در ماشینها و روشهای برداشت محصولات کشاورزی

- کشاورزی دقیق (سامانه های پایشگر و پهنه بندی عملکرد محصول و نمایشگر تلفات دانه)

- کشاورزی حفاظتی (ماشین های برداشت بقایای گیاهی)

 
مدارک بین المللی
 
 - فرموله کردن برنامه های تحقیقاتی (مدرک تدریس دوره از طرف ISNAR)- 1381