شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲  -  Saturday, September 23, 2023
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » روابط بین الملل
 
 
  دکتر نادر حیدری 

مسئول واحد بین الملل

تلفن داخلی:201
 

 

 با عنایت به نقش مهم ارتباطات علمی در ارتقا کمی و کیفی تحقیقات، این واحدشرح وظایف ذیل رادر موسسه دنبال می نماید:

  • شناسائی و برقراری ارتباط با موسسات و سازمانهای منطقه ای و بین المللی در زمینه گرایشهای مختلف تحقیقات مهندسی کشاورزی
  • همکاری در زمینه اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات با مؤسسات ذیربط در کشورهای مختلف
  • هماهنگی اعزام کارشناسان و اعضاء هیات علمی به کارگاه ها، سمینارها و کنفرانسهای علمی در خارج از کشور