شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲  -  Saturday, September 23, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر عادل واحدی



[_HprPDF] عادل واحدی نام و نام خانوادگی
دانشیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی-بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون محل کار
vahedi_adel@areeo.ac.ir پست الکترونیک
02632705242-02632705320 شماره تماس
فکس