چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر عادل واحدیعادل واحدی نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی - استادیار مرتبه علمی
سمت
مکانیزاسیون کشاورزی تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
vahedi_adel@areeo.ac.ir.com پست الکترونیک
02632705320 -02632705242 شماره تماس
02632721069 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

  (1370) دیپلم متوسطه، رشته علوم تجربی- دبیرستان البرز

(1371-1374 ) کارشناسی علوم دامی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 (1380-1382) کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- با رتبه اول

(1384-1388) دکترای مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- اولین فارغ التحصیل-دکترای مکانیزاسیون داخل کشور

سوابق شغلی

  1377-1379-     سازمان کشاورزی استان همدان 

1382-  1379 -  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

1382-1384-مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران - مربی پژوهش و عضو هيئت علمی

1384-1388 – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مربی پژوهش و عضو هيئت علمی

1388-تاکنون – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی -استادیار پژوهش و عضو هيئت علمی

سوابق اجرایی

  1383- 1384   اقدام به تاسیس و راه اندازی رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی و کاربردی     در مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مازندران

  1384-1385     مسئول رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان مازندران

  1384- تا کنون   عضو انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

1 389- تاکنون    عضو کارگروه مرکزی کانون هماهنگی ماشینهای خودگردان کشاورزی وابسته به کانونهای هماهنگی دانش و صنعت، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری

1393-  تا کنون     کارشناس رسمی دادگستری
 
سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

واحدی، ع. 1392. مطالعه سیر مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید کلزا در استان تهران.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 44831.

واحدی، ع. 1394. اندازه گیری کارآیی انرژی و تعیین شاخص های اقتصادی واحدهای تولید مرغ گوشتی استان البرز.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. شماره ثبت 48494.

واحدی، ع. 1395. تعیین عوامل موثر بر کاهش ضایعات ماشینی برنج به منظور ارائه راهکارهای مکانیزاسیون مراحل تولید و فرآوری.گزارش نهایی پروژه ملی تحقیقاتی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

  

  پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

   - واحدی، ع. 1393. مکانیزاسیون کلزا . انتشارات سخنوران. 156 صفحه. شماره کتابشناسی ملی 3740678
نشریات فنی و ترویجی
  - واحدی، ع. 1379. اصلاح نظام های بهره برداری در کشاورزی. وزارت کشاورزی، سازمان کشاورزی استان مازندران، معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج. نشريه فنی- ترويجی. 29 صفحه. شماره ثبت 128/79 مورخ 16/3/79 مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

- واحدی، ع. 1383. برداشت کلزا با کمباین. نشریه فنی- ترویجی، سازمان جهاد کشاورزی مازندران.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد