پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰  -  Thursday, January 20, 2022
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » واحد آموزش

 

مهندس اکبر یونسی
مسئول واحد آموزش
تلفن داخلی:165

 

 
واحد آموزش

اين واحد مسئوليت اجراي دوره­هاي آموزشي بلند مدت، کوتاه مدت، هفته انتقال يافته­ها و روز مزرعه را برعهده دارد. دوره­هاي آموزشي مورد نياز در سايت دفتر آموزش کارکنان به آدرس www.stos.ir قرار داشته و همکاران با مراجعه به سايت و در قسمت سامانه فراگير آموزش نسبت به تکميل نيازسنجي آموزشي خود اقدام نموده و دوره­هاي آموزشي انتخاب شده بر اساس اولويت و تعداد شرکت کنندگان در طول سال اجرا خواهند شد. کميته آموزش که متشکل از رئيس مؤسسه، معاون پژوهشي، مسئول واحد آموزش و مسئول حراست مؤسسه مي­باشند مسئوليت بررسي و صدور اوليه مجوز ادامه تحصيل بر اساس آئين­نامه­هاي موجود را بر عهده دارد.