یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » واحد آموزش و ترویج

 

مهندس سیده سایه باقرالهاشمی
مسئول واحد آموزش و ترویج
تلفن داخلی:166

 

 
واحد آموزش و ترویج

این واحد مسئولیت اجرای دوره­ های آموزشی بلند مدت، کوتاه مدت، هفته انتقال یافته ­ها و روز مزرعه را برعهده دارد. دوره­ های آموزشی مورد نیاز در سایت دفتر آموزش کارکنان به آدرس www.stos.ir قرار داشته و همکاران با مراجعه به سایت و در قسمت سامانه فراگیر آموزش نسبت به تکمیل نیازسنجی آموزشی خود اقدام نموده و دوره های آموزشی انتخاب شده بر اساس اولویت و تعداد شرکت کنندگان در طول سال اجرا خواهند شد. کمیته آموزش که متشکل از رئیس مؤسسه، معاون پژوهشی، مسئول واحد آموزش و مسئول حراست مؤسسه می­ باشند مسئولیت بررسی و صدور اولیه مجوز ادامه تحصیل بر اساس آئین­ نامه­ های موجود را بر عهده دارد.