چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲  -  Wednesday, December 6, 2023
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر افشین ایوانی[_HprPDF] افشین ایوانی نام و نام خانوادگی
استادیار پژوهش مرتبه علمی
عضو هیئت علمی سمت
اگرو آکوستیک - طراحی ماشینهای کشاورزی تخصص
کرج- بلوار شهید فهمیده- روبروی بانک کشاورزی- موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی محل کار
eyvani@yahoo.com پست الکترونیک
026-32701853-31705242-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل اخذ مدرک

تاريخ دريافت

ديپلم فني

برق (الکتروتکنيک)

هنرستان شهيد رجايي بندرعباس

1368

کارشناسي

ماشينهاي کشاورزي

دانشگاه شيراز

1372

کارشناسي ارشد

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

دانشگاه شيراز

1376

دکتري

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس تهران

1386


 

سوابق شغلی

ناظر برداشت سازمان کشاورزی و  شرکت تعاونی کمباین داران استان فارس ( 69 تا 71) 

  محقق و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ( 76 تا کنون)

 

سوابق اجرایی

  رئيس بخش تحقيقاتِ مکانيک ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون موسسة تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي (79 تا 80) .

معاون بخش تحقيقاتِ مکانيک ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون موسسة تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي (87 تا 92).

  

سوابق تدریس
 
 

     تدريس دروس تخصصي رشته ماشينهاي کشاورزي در دانشگاه آزاد  از سال 1380 تا 1384.

     تدريس سه دوره آموزش مکانيزاسيون کلزا

الف )استان فارس مقطع ليسانس

ب ) ا ستان تهران    مقطع فوق ليسانس

ج ) استان تهران مقطع ليسانس

     تدريس در کارگاه آموزشي تخصصي خشک کنهاي کشاورزي در سال 1383 دانشگاه تربيت مدرس

 تدریس دوره آموزشی مقدمه ای بر آکوستیک و الزامات آزمونهای آکوستیک در کشاورزی- 1393- دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

 

 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

Adsorption Isotherms for Red Onion Slices Using Empirical and Neural Network Models

International Journal of Food Engineering

2011

On-site measurement of soil moistore content using an acoustic system

Agric. Eng. Int: CIGR Jurnal

2013

Aplication of vibration response technique for the firmness evaluation of pear fruit during storage

Jurnal of food science and technology

2014


 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

عنوان

محل چاپ تارخ چاپ
 

تخمين آهنگ نفوذ حرارت ناشي از سوزاندن بقاياي گياهي وعمليات شعله افکني در لايه هاي سطحي خاک زراعي، با استفاده از روش جسم نيمه بي نهايت

مجلة علمي پژوهشي تحقيقات خاک وآب

1385

 


اندازه گيري صوتيِ حجم گردو، مبتني بر امواج ايستاي رزوناتور هلمهولتس

مجله علوم کشاورزی ايران

جلد 38 شماره 3 سال 86

تاثير روش کشت مستقيم برنج با استفاده از خطي کار دستي بر عملکرد برنج در مقايسه با روش نشاء کاري

مجله علوم کشاورزي

شماره 1 سال 13  اسفند 1386

ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روشهای صوتی ونفوذ سنجی

نشریه ماشینهای کشاورزی

3/11/92

شماره 92-309


مقایسه روشهای کاشت مستقیم برنج جوانه دار( ماشینی و دستی) با نشا کاری

نشریه ماشینهای کشاورزی

15/2/92

92-42


مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی
 
 

ارزيابي عملکرد گاوآهن هاي برگرداندار و بشقابي در سه نوع خاک با دو سطح رطوبتي مختلف

اولين کنگره ماشينهاي کشاورزي

1377

بررسي تئوري نفوذ حرارت ناشي از سوزاندن بقاياي گياهي وعمليات شعله افکني در خاک زراعي.

کنگرة مديريت بقاياي گياهي

1383

 

اندازه گيري صوتيِ حجم گردو، مبتني بر امواج ايستاي رزوناتور هلمهولتس

 

چهارمين کنفرانس ملي ماشينهاي کشاورزي

1385

بررسي وارزيابي زراعي، فني و اقتصادي کشت ذرت سيلويي و چاپر جديد با فاصله 50 سانت

ششمين کنگره زراعت

137

طيف غالبِ پاسخِ آکوستيک گردو  به ضربه غيرمخرب

 

چهارمين کنفرانس ملي ماشينهاي کشاورزي

1385

ارزیابی ومقایسه چاپر جدید نسبت به چاپر مرسوم از دیدگاه فنی و زراعی در محصول ذرت سیلویی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

92


 

ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب

بیست ویکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

92

ارزیابی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذ سنجی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

92

پیشبینی بده خروجی سمپاش زراعی نرخ متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

92

 

 
 
کنفرانس های خارجی
 

Signal processing in Acoustics for On-Site Measurement of soil moisture content

3rd International Conference on Acoustics and Vibration

2013

Acoustical Measurement of Walnut Volume based on Standing Waves of a Helmholtz Resonator

 

CIGR Section VI International Symposium on 
FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS: PROCESSING AND INNOVATIONS
Naples, Italy

 

24-26 September 2007

 

 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

 

عنوان

سمت در انجام طرح

نوع تحقيق

نتيجه

بررسي وارزيابي زراعي، فني و اقتصادي کشت ذرت سيلويي و چاپر جديد با فاصله 50 سانت

مجري مسؤل وهماهنگ کننده

مشترک بين پنج بخش تحقيقاتي

خاتمه يافته

بررسي تاثير اصلاحات انجام شده برروي ماشينهاي کاشت غلات ، جهت کاشت مطلوب کلزا

مجري مسؤل وهماهنگ کننده

مشترک

خاتمه يافته

ساخت وارزيابي خطي کار دستي ومقايسه با روشهاي کشت سنتي برنج

مجري مسؤل وهماهنگ کننده

ملي

خاتمه يافته

بررسي تاثير آرايش کشت وروش آبياري در کارايي مصرف آب ،کميت وکيفيت دورقم کلزا

ساير مجريان

ملي

خاتمه يافته

سامانه ديناميکي تشخيص ودرجه بندي سيب درختي براساس اندازه

مجري مسؤل

مستقل

درحال اجرا

استفاده و مقايسه روشهاي پايش غير مخرب آکوستيکي و مخرب مکانيکي براي بررسي ماندگاري سيب گلاب ضربه ديده و پوشش داده شده با متيل سلولز

مجري مسؤل

مشترک با بخش صنايع غذايي

درحال اجرا

تعیین شرایط بهینه پارامترهای فنی موثر برمیزان جذب و ذخیره انرژی نورانی در گلخانه های خورشیدی ( پروژه خاص)

همکار

خاص

خاتمه يافته

ارزیابی پروژه سوخت سیستم گرمایش متداول گلخانه

همکار

خاص

خاتمه يافته

مقایسه روشهای غیر مخرب آکوستیکی و مخرب مکانیکی برای بررسی ماندگاری سیب گلاب ضربه دیده و پوشش داده شده با متیل سلولز

مجری مسول

مشترک

خاتمه يافته

تهیه نقشه های رطوبت و مقاومت مکانیکی خاک با یک حسگر افقی مرکب در حال حرکت

همکار

مستقل

خاتمه يافته

دستیابی به دانش فنی تامین انرژی هیبرید ( خورشیدی- بادی) برای صرفه جویی در انرژی فسیلی- برقی مصرفی پمپهای آب کشاورزی

 ( پروژه خاص)

مجری مسول

خاص

خاتمه يافته

شناسایی و معرفی ماشین برداشت پسته (پروژه خاص)

مجری مسول

خاص

خاتمه يافته

بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانیزه در تولید گندم به تفکیک مناطق مختلف کشور ( پروژه خاص)

همکار

خاص

خاتمه يافته

تعیین مناسب ترین آرایش و نحوه قرارگیری شیاربازکن های بشقابی ساده و کنگره ای بمنظور بکارگیری در ماشین ها کشت مستقیم

همکار

 

مستقل

خاتمه يافته

ماشینهای خودگردان: چالشهای امروز فناوری های فردا

تگارنده

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (آمر و آمایش ده استان)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

راهکارهای توسعه کشاورزی دقیق

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

چالش ها و راهکارهای توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی در ایران

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان فارس)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان آذربایجانشرقی)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان مرکزی)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان خوزستان)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان همدان)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان کرمان)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان خرسان رضوی)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

مطالعه وضعیت و نقش ماشینهای خودگردان در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (گزارش منطقه ای استان گلستان)

همکار

کانون ماشینهای کشاورزی

خاتمه يافته

 

 

 

 

   

 

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
  • برسي و ارزيابي  پارامترهاي فني عملکرد  ماشين پوست کن گردو ( پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات- مشاور)  1385
  •  مقايسه روشهاي پايش غير مخرب آکوستيکي و مخرب مکانيکي براي بررسي ماندگاري سيب گلاب ضربه ديده و پوشش داده شده با متيل سلولز ( رساله دکتري- دانشگاه تهران- دانشکده مهندسي بيوسيستم- مشاور) 1392

·         بررسی خواص فیزیکو شیمیایی، مقاومت به ضربه و شدت تنفس برخی ارقام بومی و وارداتی سیب گردو ( پايان نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات- مشاور)

  • ساخت و ارزیابی سامانه در خال حرکت برای ارزیابی رطوبت خاک سلولز ( رساله دکتري- دانشگاه تهران- دانشکده مهندسي بيوسيستم- مشاور) 1392
  • طراحی و ساخت سیستم غیر مخرب آکوستیکی برای تشخیص کرم گلوگاه انار سلولز ( رساله دکتري- دانشگاه تهران- دانشکده مهندسي بيوسيستم- راهنما) 1392
 
 
 

عضویت در مجامع علمی 

عنوان

سمت

تاريخ

کميتة فني تحقيقات ماشينهاي کشاورزي

دبير

78-77

کميتة فني تحقيقات ماشينهاي کشاورزي

عضو

78-80 و 86 تا کنون

شوراي تحقيقات مؤسسة تحقيقات فني ومهندسي کشاورزي

عضو - دبير

79-80 و 87 تا کنون

کميته هاي فني تدوين استانداردهاي ملي ايران

( کميتة سمپاشها-کميتة آلودگي صوتي - کميتة ايمني تراکتور- کميتة خشک کنهاي کشاورزي کميتة کمباين کميتة ارگونومي و .)

عضو

77 تاکنون

انجمن مهندسي ماشينهاي کشاورزي ومکانيزاسيون ايران

عضو پيوسته

79 تاکنون

 
 

تشویقات 
 

سایر موارد

 

عنوان

تعداد صفحات

محل چاپ

زمان چاپ

سيماي مکانيزاسيون برداشت گندم در استان فارس

44

بنگاه توسعة ماشينهاي کشاورزي

1374

کارگاه آموزشي برداشت ماشيني کلزا

15

نشر آموزش کشاورزي

1379

برداشت مکانيزةکلزا

(سه نشريه که در يک مجلد چاپ شده)

6+3+3

دفتر توليد برنامه ها وانتشارات فني معاونت ترويج

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5884

تجهيزات حفظ نباتات- واژه نامه

32

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5885

تجهيزات حفظ نباتات- تجهيزات پاشش- روش آزمون محلول پاشهاي هيدروليک بوم دار

14

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5886

تجهيزات حفظ نباتات- تجهيزات پاشش- روش آزمون افشانکهاي محلول پاشي

20

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5887

تجهيزات حفظ نباتات- محلول پاشها ابعاد اتصالات افشانکها وفشار سنجها

4

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5888

تجهيزات حفظ نباتات- تجهيزات پاشش- روش آزمون سيستم تنظيم حجم در هکتار

8

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5889

تجهيزات حفظ نباتات- محلول پاشها ابعاد اتصالي افشانکها به اتصال خاردار

2

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5890

تجهيزات حفظ نباتات- افشانکهاي محلول پاشي نشانه گذاري جهت شناساييِ افشانکها

2

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5891

تجهيزات حفظ نباتات- محلول پاشها حجم اسمي مخزن وقطر دهانة آن

2

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1380

استاندارد ملي ايران به شمارة 5893

خودروهاي سواري دسترسي راننده به کنترلهاي دستي

54

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1381

استاندارد ملي ايران به شمارة ؟

ماشينهاي کشاورزي خشک کنهاي محصولات دانه اي تعيين عملکرد- بخش اول: کليات

58

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1382

استاندارد ملي ايران به شمارة ؟

ماشينهاي کشاورزي خشک کنهاي محصولات دانه اي تعيين عملکرد- بخش دوم: روشهاي تکميلي والزامات ويژة محصول

125

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1382

استاندارد ملي ايران به شمارة 7252-1

ماشينهاي کشاورزي تجهيزات برداشت محصول کمباين واجزاي کاري آن قسمت اول: واژه نامه

27

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7252-2

ماشينهاي کشاورزي تجهيزات برداشت محصول کمباين واجزاي کاري آن قسمت دوم:ارزيابي خصوصيات وعملکردهاي تعريف شده در قسمت اول

10

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7253

ماشينهاي کشاورزي تجهيزات برداشت محصول کمباين - روش آزمون

25

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7254

ماشينهاي کشاورزي تراکتورها وماشينهاي جنگل داري وکشاورزي اندازه گيري صدا در موقعيت کاربر روشِ پيمايشي

28

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7257-3

ماشينهاي کشاورزي تراکتورها وماشينهاي جنگل داري وکشاورزي مفاهيم فني براي تضمين ايمني - تراکتورها

13

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7255

ماشينهاي کشاورزي تراکتورها وماشينهاي جنگل داري وکشاورزي اندازه گيري صدا درحال حرکت

12

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

استاندارد ملي ايران به شمارة 7256

ماشينهاي کشاورزي تراکتورها وماشينهاي جنگل داري وکشاورزي علائم ايمني وتصاوير هشدار دهنده اصول کلي

65

مؤسسة استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

1383

بررسی چالشها و راهکارهای توسعه ماشینهای خود گردان کشاورزی به منظور تدوین نقشه راه

120

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1391

بررسی امکان تشخیص بیماری سفیدک داخلی با استفاده از فن آوری پردازش تصویر در محصول خیار گلخانه ای

105

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

1392