یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
واحدهای ستادی  » واحد حراست

شرح وظایف حراست:

نیاز به امنیت هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی از بدیهیات عقلی است که کلام وحی و لسان ائمه اطهار علیم السلام نیز موید آن است.واحدهای حراست در دستگاههای اجرایی کشور جزء مجموعه هایی است که پس از انقلاب شکل گرفت و کارکرد نهادی دارد؛ به معنای تشکیلاتی برآمده از بطن انقلاب است که برای حفاظت و پاسداری از ارزشها، اطلاعات، اسناد، اماکن، تاسیسات و اموال بیت المال و ... ایجاد شده است. لکن موفقیت مدیران و سایر کارکنان، مستلزم وجود امنیت در جهات مختلف روحی و روانی در دستگاهها می باشد که این مهم به حراست سپرده شده است. حراست می تواند این احساس امنیت و آرامش را با عمل به وظایف اصلی در چهارچوب قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سلیقه، با تلاش مضاعف خود برای سازمان متبوع ایجاد نماید. در ادامه به اهم اهداف و وظایف حراست اشاره می شود.

  • حفاظت پرسنلی( کارکنان)

تعیین صلاحیت، تعیین و بازنگری مشاغل حساس، ایجاد بایگانی حفاظت پرسنلی، توجیه حفاظتی کارکنان، شناسایی گلوگاه ها، تحقیق و بررسی موضوعی، تهیه ی شناسنامه ی محیطی،

  • حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده

تشکیل دبیرخانه ی محرمانه، اجرای کامل آیین نامه حفاظت اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده ابلاغی شورای عالی امنیت ملی، تهیه و اجرای طرح های حفاظت اسناد، پالایش اسناد راکد، نظارت بر امحاء اسناد و مدارک و اوراق اداری غیر طبقه بندی شده دستگاه، صدور کارت شناسایی و تردد

  • حفاظت فناوری اطلاعات(IT)

حفاظت شبکه ها، حفاظت تجهیزات رایانه ای، اتو ماسیون حراست، پیگیری تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی کاربران و بروز رسانی آن توسط واحد فنآوری اطلاعات دستگاه

  • حفاظت فیزیکی

سازماندهی نیروهای در اختیار، حفاظت از تاسیسات، اماکن و اموال، کنترل تردد کارکنان- ارباب رجوع – اتباع بیگانه ، طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات، تهیه و اجرای طرح های حفاظت الکترونیک، تهیه طرح های مقابله با بحران، پیگیری و همکاری امور پدافند غیر عامل، ایمنی و آتش نشانی