یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش صنایع غذایی  »  دکتر حامد فاطمیان[_HprPDF] حامد فاطمیان نام و نام خانوادگی
دکتر مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
مهندسی فرایندهای غذایی تخصص
بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت محل کار
h.fatemian@areo.ir پست الکترونیک
026-32705320 شماره تماس
026-32706277 فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

کارشناسی: علوم و صنایع غذایی ، داشگاه شیراز ، دانشکده کشاورزی ، شیراز ، ایران (1372- 1368 ).عنوان پایان نامه کارشناسی: "میکروبیولوژی ادویه جات:مطالعه فلور میکروبی و خواص ضد میکروبی ادویه جات".

کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه تهران ، دانشکده کشاورزی ، کرج ، ایران (1375- 1372 ).  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:"بررسی امکان استفاده از فرایند اسمز در خشک کردن سیب و تعیین عوامل موثر در آن".

دکترا :  مهندسی فرایندهای غذایی ، دانشگاه پلی تکنیک ، نانت ، فرانسه (2004-2000 ) . عنوان رساله دکتری: "نگهداری مواد غذایی پودری با منشاء گیاهی : مطالعه ویژگیهای فیزیکی و رئولوژیکی".

سوابق شغلی

 

 • عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشی ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی(بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت) از 1384/02/01 تاکنون. 
 • معاون بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از 01/01/1385   تا 20/12/1389 .
 • رئیس بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از 21/12/1389   تا 30/08/1393.
سوابق اجرایی

 

 • عضو کمیته اصلی برنامه راهبردی " کاهش ضایعات محصولات و فراورده های کشاورزی و دامی در مراحل پس از برداشت، فراوری و توزیع" ، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی.
 • عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 • عضو کمیته فنی بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • عضو کمیته علمی و فنی  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • عضواصلی کمیته استانداردسازی فناوری نانو در کشاورزی
 • عضو اصلی کانون هماهنگی دانش و صنعت روغنهای خوراکی
 • عضو هسته برنامه ریزی درسی موسسه آموزش عالی علمی کاریردی، وزارت جهاد کشاورزی از20/12/89 تا 01/05/92
 • رئیس هسته برنامه ریزی درسی موسسه آموزش عالی علمی کاریردی، وزارت جهاد کشاورزی از 01/05/92 تا کنون
سوابق تدریس
 
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 
کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 
نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 

عضویت در مجامع علمی 
 

تشویقات 

سایر موارد