چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش های استانی  »  آذربایجان شرقی-اعضای هیات علمی

 

1.       اعضای هیات علمی و کارشناسان

 
کارشناسان:
 
 پریسا زرگری پور-کارشناس ارشد
 
عفت خطیب شهیدی - کارشناس