سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰  -  Tuesday, April 13, 2021
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش ماشین های کشاورزی  »  دکتر هومن شریف نسب[_HprPDF] هومن شریف نسب نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی - استادیار مرتبه علمی
عضو هیات علمی سمت
تخصص
کرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محل کار
hsharifnasab@yahoo.com پست الکترونیک
شماره تماس
فکس

سوابق مقالات  پروژه های تحقیقاتی  تالیف و ترجمه کتاب  راهنمایی و مشاوره پایان نامه عضویت در مجامع علمی  تشویقات  سایر موارد

سوابق
 

سوابق تحصیلی

 

مقطع

رشته

تاريخ

محل

دکتري Ph.D.

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

آذر 1382

دانشگاه تهران

کارشناسي ارشد  MS

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

شهريور 1375

دانشگاه تهران

کارشناسي  BS

مکانيک ماشينهاي کشاورزي

شهريور 1373

دانشگاه تهران

ديپلم

رياضي فيزيک

خرداد  1368

دبيرستان شهيد محسن چيت چيان – منطقه 12 تهران

 

سوابق شغلی

 

سوابق اجرایی

 

*      رئيس اداره آموزشهاي فني و مهندسي- مرکزآموزش شرکت اير ان خودرو (از 78 تا تاريخ ارديبهشت 84)

*      مشاور مديريت آموزش شرکت ايران خودرو (از تاريخ ارديبهشت 84 تا 86)

* مدرس  مدعو دانشگاه شهيد رجايي –گروه صنايع اتومبيل –  80 تا 85

*      مدرس مدعو پژوهشکده خودرو – دانشگاه علم و صنعت براي مقطع کارشناسي ارشد.- 80 تا 85

*      عضو هيات علمي رسمي و پژوهشگر موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (از تاريخ ارديبهشت 84)ادامه دارد

*      رئيس بخش خدمات فني و تحقيقاتي (موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي) با زير مجموعه هاي: کتابخانه – روابط بين الملل – آموزش – روابط عمومي و فناوري اطلاعات و ارتباطات (بهمن 85 تا مرداد 87)

*      معاون بخش تحقيقات ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون – موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي (شهريور 92 تا بهمن 93)

*      رئيس بخش خدمات فني و تحقيقاتي (موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي) با زير مجموعه هاي: کتابخانه – روابط بين الملل – آموزش – روابط عمومي و فناوري اطلاعات و ارتباطات (بهمن 93 تامرداد 94)

*      دبير کميته علمي – فني موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ( 1385 تا 1394)

*      رئيس گروه پايش طرحهاي تحقيقاتي – دفتر برنامه ريزي و پايش امور پژوهشي ( مرداد 94 تا ارديبشت 92)

*      رئيس گروه برنامه ريزي تحقيقاتي – دفتر برنامه ريزي و پايش امور پژوهشي ( ارديبهشت 95 تا کنون)

*      دبير ستاد اقتصاد مقاومتي – سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي ( 1395 تا کنون)

 

سوابق تدریس
 

مقالات 
مقاله های چاپ شده در مجلات انگلیسی


نمايه شده در

تاريخ چاپ

نام نشريه

عنوان مقاله

رديف

Elsevier

اکتبر 2008

CCTA چين

Decision support system by OWA method

1

Online ISSN: 2249-4626

Print ISSN:0975-5896

Volume 12

Issue 8 Version 1

Year 2012

Global Journal of Science Frontier Research Agriculture and Veterinary Sciences

Evaluation of Engine Parts Wear Using Nano Lubrication Oil in Agricultural Tractors

2

Elixir Online Journal

46 (2012) 8231-8234

Elixir Mech. Eng.

Investigation the effect of using Nano lubrication on fuel and oil costs for agricultural Tractors

3

Elsevier

2015

INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE 2 (2015) 15–24

A numerical and an analytical method for optimum

planting date determination

4


مقاله های چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی

 

نمايه شده در

تاريخ چاپ

نام نشريه

عنوان مقاله

رديف

علمي پژوهشي ISSN: 1562-5559

پائيز 83

مجله علوم کشاورزي –دانشگاه ازاد اسلامي

تدوين نرم افزار سيستم خبره در انتخاب ادوات خاک ورزي

1

CABI علمي پژوهشي

پاييز 85

مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي – موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي

ترکيب اطلاعات در نرم افزار تصميم يار براي انتخاب بهينه ادوات خاک ورزي

2

 

علمي پژوهشي

بهار 86

مجله پژوهش و سازندگي- سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي

بررسي استفاده از کوره القايي به منظور طراحي آن براي سخت کاري تيغه هاي برش ماشينهاي برداشت

 

3

Elsevier

اکتبر 2008

CCTA چين

Decision support system by OWA method

4

ISSN 2008-4803

دوره 42- شماره 2 – 1390

مجله بيوسيستم ايران- دانشگاه تهران

تاثير فيلمهاي حاوي ذرات نانو در جلو گيري از هدر رفتن رطوبت نان حجيم بسته بندي شده

5

Online ISSN: 2249-4626

Print ISSN:0975-5896

Volume 12

Issue 8 Version 1

Year 2012

Global Journal of Science Frontier Research Agriculture and Veterinary Sciences

Evaluation of Engine Parts Wear Using Nano Lubrication Oil in Agricultural Tractors

6

Elixir Online Journal

46 (2012) 8231-8234

Elixir Mech. Eng.

Investigation the effect of using Nano lubrication on fuel and oil costs for agricultural Tractors

7

علمي پژوهشي

1393

نشريه مکانيزاسيون کشاورزي – دانشگاه تبريز

تدوين مدل زمان بندي عمليات کاشت بر اساس بهينه سازي هزينه به موقع انجام نشدن عمليات

8

علمي پژوهشي – جلد 5-شماره 2

نيمسال دوم 1394

مجله ماشينهاي کشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد

ساخت و ارزيابي افشانک مخروطي توخالي با استفاده از نانوکامپوزي تهاي سراميکي

9

Elsevier

2015

INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE 2 (2015) 15–24

A numerical and an analytical method for optimum

planting date determination

10

علمي پژوهشي

داراي پذيرش – انتشار شماره آتي

مجله ماشينهاي کشاورزي – دانشگاه فردوسي مشهد

ارزيابي تأثير ذرات نانو رس بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي خاک ها

11

مقاله های ارائه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی

کنفرانس های داخلی  
 

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

نام مجمع

عنوان مقاله

رديف

7 و 8 شهريور 85

تبريز

چهارمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

بررسي استفاده از کوره القايي به منظور طراحي آن براي سخت کاري تيغه هاي برش ماشينهاي برداشت (پوستر)

1

 

6 و 7 شهريور 87

مشهد

پنجمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

کاربرد فناوري نانو در ماشينهاي کشاورزي (پوستر)

2

24 و 25 شهريور 89

پرديس کشاورزي - کرج

ششمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

بررسي و تعيين روشهاي مناسب خاک ورزي در اقليمهاي مختلفدر کشت گندم و تاثير آنهابر خواص فيزيکي وشيميايي خاک با توجه به تناوب مرسوم منطقه (پوستر)

3

24 و 25 شهريور 89

پرديس کشاورزي - کرج

ششمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

بررسي پارامترهاي ماشيني عمليات خاک ورزي با استفاده از تراکتورهاي متداول در ده منطقه کشور (پوستر)

4

24 و 25 شهريور 89

پرديس کشاورزي - کرج

ششمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

اثرات کاربرد ادوات خاک ورزي عميق روي خواص فيزيکي و شيميايي خاک وعملکرد گندم (پوستر)

5

27 و28 بهمن 89

اصفهان

پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

فيلمهاي نانويي، راهکاري نوين در جهت حفظ و بهبودکيفيت نان حجيم

(سخنراني)

6

27 تا 29 بهمن 89

اهواز

اولين همايش ملي مکانيزاسيون و فناوريهاي نوين در کشاورزي

تاثير بسته بندي با فيلمهاي نانويي بر شمارش ميکروبي نان حجيم جهت کاهش ضايعات آن

(سخنراني)

7

14 تا 16 شهريور 91

شيراز

هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

ارائه يک روش کارآمد در تشخيص بيماريهاي سطح برگ با بکار گيري ماشين بينايي(پوستر)

8

14 تا 16 شهريور 91

شيراز

هفتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

ارزيابي فني و اقتصادي روشهاي کاشت برنج (سخنراني)

9

26 تا 27 ارديبهشت 91

کرج

اولين کنفرانس ملي نانو فناوري و کاربرد آن در کشاورزي و منايع طبيعي

ارزيابي عملکرد روغن هاي ساخته شده با تکنولوژي نانو درکاهش روغن و سوخت مصرفي موتور تراکتور (سخنراني)

10

26 تا 27 ارديبهشت 91

کرج

اولين کنفرانس ملي نانو فناوري و کاربرد آن در کشاورزي و منايع طبيعي

بررسي نقش روغن هاي ساخته شده با تکنولوژي نانو الماس در بهبود روانکاري قطعات موتور تراکتور 399 جفت ديفرانسيل(سخنراني)

11

26 تا 27 ارديبهشت 91

کرج

اولين کنفرانس ملي نانو فناوري و کاربرد آن در کشاورزي و منايع طبيعي

استفاده از نانو جاذب رشته اي جديد GZ-BAKI-TAC-pb جهت جداسازي فلز سنگين سرب از محيط هاي آبي با استفاده از کربن تاير فعال بشل (سخنراني)

12

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

استفاده از نانو جاذب رشته اي جديد براي جداسازي فلز سنگين سرب از محيطهاي آبي با استفاده از کربن فعال حاصل از تاير (پوستر)

13

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

ارزيابي اثرات زمانهاي مختلف ديسک زني بعد از سمپاشي با علف کش خاک در مبارزه با علفهاي هرز (سخنراني)

14

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

ارزيابي فني و اقتصادي يک نوع ماشين جدا کننده کلاله از گل زعفران (سخنراني)

15

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

تدوين مدل زمان بندي عمليات کاشت بر اساس بهينه سازي هزينه ي به موقع انجام نشدن عمليات (سخنراني)

16

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

ارزيابي تاثير نانو رس بر ويژيگيهاي خاک ورزي خاکها (سخنراني)

17

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

تاثير روشهاي مختلف آماده سازي بر فرآيند خشک کردن آلبالو (سخنراني)

18

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

بررسي و تعيين اثر کاربرد چند روش خاک ورزي بر عملکرد محصول و برخي خواص خاک (سخنراني)

19

9 تا 11 بهمن 92

مشهد

هشتمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايران

ساخت و ارزيابي افشانک مخروطي توخالي با استفاده از نانو کامپوزيت هاي سراميکي (سخنراني)

20

2 تا 3 ارديبهشت 94

کرج

نهمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

توليد نانو ذرات سيليکا با استفاده از خاکستر پوسته برنج (سخنراني)

21

30 تا 31 ارديبهشت 94

تهران

دومين همايش ملي علوم و فناوري نانو

توليد دي اکسيد سيليسيوم نانو ساختار از پوسته برنج به روش احياي شيميايي

22

2 تا 3 ارديبهشت 94

کرج

نهمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

مقايسه روشهاي بهينه سازي براي تعيين تعداد ماشينهاي کشاورزي

23

8 و 9 ارديبهشت 94

اراک

سومين همايش ملي کاربرد نانو فناوري در کشاورزي

ارزيابي تاثير ذرات نانو رس بر اسيديته و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک

24

9 و 10 شهريور 95

مشهد

دهمين کنگره ملي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون

ارزيابي عملکرد نوعي ماشين برداشت زيتون مجهز به تيغه برنده و مقايسه آن با ساير روشها

25

کنفرانس های خارجی
 
 

پروژه های تحقیقاتی 
پروژه های تحقیقاتی اجرا شده

عنوان طرح/پروژه

سمت

طرح ملي بررسي و تعيين مناسبترين روشهاي خاک ورزي و شرايط مطلوب کاربرد آنها در توليد گندم آبي در مناطق مختلف ايران

مجري مسول

بررسي اثر مديريت بقاياي گياهي در کشت گندم آبي در تناوب با محصولات رديفي بر عملکرد محصول ، مواد آلي و پايداري خاکدانه ها

مجري

طرح ملي بررسي و تعيين اثر کاربرد ادوات خاک ورزي عميق روي خواص فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد گندم

مجري مسول

طراحي ، ساخت و ارزيابي سمپاش بوم دار تراکتوري مجهز به نازل هاي دمنده به منظور مبارزه با سن گندم و مقايسه آن با سمپاش هاي رايج

همکار

برنامه راهبردي تحقيقات بهبود و توسعه مکانيزاسيون باغباني

همکار

برنامه راهبردي تحقيقات بهبود و توسعه مکانيزاسيون زراعت

همکار

توليد فيلم هاي قابل نانو کامپوزيت نشاسته به منظور بسته بندي محصولات کشاورزي و بررسي خصوصيات آنها

همکار

مقايسه روشهاي مختلف سمپاشي در گلخانه هاي ايران از نظر مقدار در معرض پاشش بودن کاربران سمپاش

ناظر

ساخت و ارزيابي افشانک سمپاش با استفاده از نانوکامپوزيت هاي سراميکي

همکار

تاثير ماده نانورس بر برخي خواص فيزيکي ، مکانيکي و شيميايي خاک و امکان سنجي جايگزيني آن براي برهم زدن خاک سطحي

مجري

طراحي ، ساخت و ارزيابي دستگاه جمع آوري آفات (BIO-COLLECTOR) در مبارزه با آفت سرخرطومي برگ يونجه

ناظر

بررسي اثر دو نوع بسته بندي نانويي (کاغذي حاوي نانو امولسيون بر پايه کيتوزان و پليمر حاوي نانوذرات ) بر افزايش ماندگاري نان تست

همکار

توسعه و اصلاح يک نوع ماشين جدا کننده کلاله از گل زعفران

همکار

طراحي و ساخت دستگاه استخراج نانو سيسليس از زايدات برنج در مقياس آزمايشگاهي

مجري

دستيابي به دانش فني تامين انرژي هيبريد (خورشيدي-بادي) براي صرفه جويي در انرژي فسيلي-برقي مصرفي پمپ هاي آب کشاورزي

ناظر

اثر کاربرد ذرات اکسيد تيتانيوم همراه و يا بدون ذرات نانو نقره بر کاهش ضايعات و افزايش ماندگاري گوجه فرنگي در مرحله پس از برداشت

همکار

بررسي چالش ها و راه کارها ي توسعه ماشين هاي خودگردان کشاورزي به منظور تدوين نقشه راه

همکار اصلي

بررسي و تعيين الگو و ماشين مناسب عمليات مکانيزه در توليد گندم به تفکيک مناطق مختلف کشور

ناظر

بررسي راندمان توليد بيوگاز قابل استحصال از منابع مختلف

همکار

ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزي و کاشت) در منطقه هريس استان آذربايجان شرقي

ناظر

ارزيابي فني کشاورزي حفاظتي (خاک ورزي و کاشت) در منطقه کندوان ميانه استان آذربايجان شرقي

ناظر

بررسي اثر چرخه مجدد آب بر ميزان بهره وري و مصرف انرژي در استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا

ناظر

ساخت و ارزيابي عملکرد زيست پلاستيک ساخته شده از ضايعات سيب زميني و الياف خرما

ناظر

طراحي فني و ارزيابي اقتصادي ماشين ريزش خميرهاي قنادي

همکار

سامانه نوين تشخيص سريع و غير مخرب باقي‌مانده سموم در محصولات کشاورزي بر پايه اسپکتروسکوپي مرئي/ فرو سرخ نزديک ( Vis/NIR ) و مدل‌سازي چندمتغيره: مطالعه موردي تشخيص سم ديازينون در محصول خيار

ناظر

ارزيابي سيستم‌هاي مختلف خاکورزي و کاشت گندم ديم و اثرات آن ها بر تراکم علف هرز و آفات و بيماريها و پارامترهاي عملکردي ماشين در مزارع کشاورزان

ناظر

سازواري پويشگرهاي قلمي بمنظور تعيين شاخص سطح برگ با روش غيرمخرب

مجري

ارزيابي همبستگي ويژگيهاي بيوفيزيکي و شيميايي ارقام مختلف زيتون به منظور تعيين مناسب ترين زمان برداشت

همکار

طرح ملي ارزيابي عملکرد ماشين برداشت زيتون با تيغه برنده و مقايسه آن با تکاننده شاخه و برداشت دستي

مجري مسول - مجري

     

 

پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا

 
 

تالیف و ترجمه کتاب 

کتاب

 

رديف

عنوان

نوع فعاليت

ناشر

تاريخ انتشار يا قبولي براي چاپ

اسامي همکاران

تاليف

تجديد چاپ

بررسي، نقد و ويرايش علمي

تصحيح انتقادي

1

تعمير ماشينهاي بسته بند علوفه

P

P

 

 

وزارت آموزش و پرورش

81و86و91

مجيد بيرجندي

هومن شريف نسب

عليرضا امين نيري

2

اندازه گيري و کنترل در کشاورزي

 

 

P

 

نشر علم کشاورزي ايران

تابستان 88

دکتر رضا عليمرداني

3

کتاب مباني مهندسي ماشينهاي خاک ورزي

 

 

P

 

دانشگاه شهر کرد

تابستان 88

دکتر داود قنبريان

4

کتاب نگاهي به فناوري نانو در وزارت جهاد کشاورزي

P

 

 

 

کميته نانو فناوري وزارت جهاد کشاورزي

پاييز 87

مجتبي خيام نکويي- هومن شريف نسب – خليل موذن – کريم احمدي

5

کتاب نگاهي به فناوري نانو در وزارت جهاد کشاورزي

P

 

 

 

کميته نانو فناوري وزارت جهاد کشاورزي

پاييز88

مجتبي خيام نکويي- هومن شريف نسب – کريم احمدي–محمد برخي – راحيل مومني

6

سامانه هاي نوين خاک ورزي

 

 

ü

 

نشر علم کشاورزي ايران

89

دکتر رضا عليمرداني

7

نگاهي به فناوري نانو در وزارت جهاد کشاورزي

ü

 

 

 

کميته نانو فناوري وزارت جهاد کشاورزي

پاييز 89

دکتر سيد مجتبي خيام نکويي

دکتر هومن شريف نسب

مهندس کريم احمدي

مهندس کيوان شعباني

8

نانو کشاورزي در ايران، گذشته، حال، آينده

ü

 

 

 

کميته نانو فناوري وزارت جهاد کشاورزي

پاييز 90

دکتر سيد مجتبي خيام نکويي

دکتر هومن شريف نسب

مهندس کريم احمدي

دکتر داريوش داودي

نشریات فنی و ترویجی
 
 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سمت

دانشگاه

دوره تحصيلي

عنوان

رديف

مشاور

آزاداسلامي-علوم تحقيقات

کارشناسي ارشد

مدل تجربي تخمين مصرف سوخت تراکتور MF285

1

 

مشاور

تهران – پرديس ابوريحان

کارشناسي ارشد

طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي ماشين دانه کن انار

2

مشاور

رامين - دزفول

کارشناسي ارشد

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از روغن ساخته شده با تکنولوژي نانو در موتور تراکتورهاي کشاورزي و مقايسه با روغن توصيه شده توسط کارخانه

3

راهنما

دانشگاه ساري

کارشناسي ارشد

بررسي اثر پوشش موادنانوکامپوزيت برروي سايش تيغه هاي فلزي

4

مشاور

دانشگاه تهران

دکتري

توسعه ي مدل رايانه اي تصميم يار براي انتخاب ماشينهاي کشاورزي بر اساس بهينه سازي هزينه ها

5

 
 

عضویت در مجامع علمی 
 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی
عضو انجمن مهندسین ماشینهای کشاورزی
عضو کمیته فنی بخش تحقیقات ماشینهای کشاورزی -موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عضو و دبیر کمیته علمی - فنی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394
عضو شورای تحقیقات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394
عضو شورای اداری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394
عضو کمیته پیشنهادات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عضو کمیته نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
عضو کمیته IT موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394
مدیر سامانه سمپات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394
مدیر سامانه طرحهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تا انتهای 1394

تشویقات 

سایر موارد