چهار شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶  -  Wednesday, September 20, 2017
جستجوی پیشرفته
اعضای هیات علمی و محققان  » بخش های استانی  »  جنوب کرمان-اعضا هیات علمی

اعضای هیات علمی:

 
 
 
کارشناسان:
 
 
 
مهندس معین مختاری - کارشناس ارشد
(رییس بخش)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهندس اسماعیل مقبلی -کارشناس ارشد