دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶  -  Monday, September 25, 2017
جستجوی پیشرفته
بخش های تحقیقاتی استانی  » فنی و مهندسی همدان

این بخش داراي 8 نفر محقق (2 نفر ماشين­هاي کشاورزي، 1 نفر مکانیزاسیون کشاورزی، 3 نفر آبياري و 2 نفر صنايع غذايي)، 2 نفر کارشناس و 2 نفر تکنسین بوده که از این 8 نفر 5 نفر آن دانشجوی مقطع دکتری مي‌باشند.