یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

وضعیت بهره برداری و عملکرد فنی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه‌ آبیاری و زهکشی ورامین مورد بررسی قرار گرفت.
طی یک پروژه تحقیقاتی وضعیت بهره برداری و عملکرد فنی سازه های تنظیم و توزیع آب در شبکه‌ آبیاری و زهکشی ورامین مورد بررسی قرار گرفت.


در این پژوهش که با هدف ارزیابی فنی عملکرد سازه‌های تنظیم و توزیع آب انجام شد، عملکرد تعدادی از دریچه آبگیر از نوع مدول نیرپیک و سازه تنظیم سطح آب از نوع سرریز نوک‌اردکی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین شاخص های عدالت و کفایت در بخش هایی از شبکه تعیین شد. در این راستا از اطلاعات بیش از 40 نقطه از کانال‌های درجه یک، دو و سه استفاده شد. ارزیابی عملکرد کانال‌های انتقال آشکار ساخت مقدار بازده انتقال برای کانال‌های درجه یک، دو و سه شبکه ورامین در یک بازه مشخص، به‌ترتیب برابر با 95%، 91% و 89% است و مقدار تلفات نشت به‌ازای هر یک متر مربع از سطح نشت برای کانال‌های درجه یک، دو و سه به‌ترتیب برابر با 1/22، 1/18 و 0/63 مترمکعب بر روز است. شاخص کفایت در کانال اصلی براساس استاندارد در کلاس خوب طبقه بندی شد (1/01) و شاخص عدالت در کلاس متوسط قرار گرفت (0/12) .

 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
تعداد نمایش: ۳۷۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات