یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

میزان آب مصرفی زراعت لوبیا در کشور بررسی شد.
دکتر مهدی اکبری عضو هیات علمی ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری آقایان ابوالفضل ناصری- محمد خرمیان- علی قدمی فیروزآبادی- ابوالفضل هدایتی پور- مهدی طاهری و امیر اسلامی، اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در استان های مختلف طی پژوهشی با عنوان " تعیین آب مصرفی لوبیا در کشور"، میزان آب مصرفی این محصول را سطح کشور بررسی نمودند.


این تحقیق با هدف تعیین حجم آب مصرفی و عملکرد لوبیا در استان‌های خوزستان، فارس، لرستان،مرکزی، زنجان، آذربایجان شرقی، تحت مدیریت کشاورزان اجرا شد. بدین منظور ابتدا استان های اصلی تولید لوبیا شناسایی شدند سپس در استانهای انتخاب شده شهرستان های برتر تولید این محصول در نظر گرفته شد و در هرشهرستان تعدادی از منابع آبی/مزارع نمونه، حجم آب مصرفی مزارع لوبیا بدون دخالت در برنامة آبیاری آنها در طول فصل زراعی (96-1395) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان آب مصرفی در شهرستانهای مختلف متفاوت است و بسته به روش آبیاری، تعداد نوبت های آبیاری، شرایطی اقلیمی، شوری آب آبیاری از حدود 5000 تا بیش از 15000 متر مکعب در هکتار است. تعداد نوبت های آبیاری نیز متغییر و از 5 نوبت آبیاری تا بیش از 25 نوبت آبیاری بود. از نظر بهره وری آب بیشترین بهره وری آب در محصول لوبیا مربوط به روش آبیاری قطره ای بود، در حالی که روش آبیاری سطحی تجهیز و نوسازی شده کمترین مقدار بهره وری آب را داشت. متوسط میزان آب مصرفی در محصول لوبیا در کشور 9913 متر مکعب در هکتار بود. این محصول با عملکرد حدود 2/55تن در هکتار و بهره وری فیزیکی 0/29 کیلوگرم در هکتار در سطح کشور تولید می شود. اگر چه نتایج نشان می دهد که بهره وری فیزیکی آب در این محصول پایین است، لیکن با توجه به قیمت این محصول در سطح کشور، کشت این گیاه از نظر اقتصادی برای کشاورزان مقرون بصرفه است.۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد نمایش: ۲۰۸۶
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات