یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

طراحی، ساخت و اجرای آزمایشگاه استاندارد تست هیدرولیکی لوله های سفالی
آزمایشگاه استاندارد تست هیدرولیکی لوله های سفالی در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طراحی، ساخت و راه اندازی شد.


دکتر شهرام اشرفی عضو هیات علمی بخش تحقیقات آبیاری تحت فشارِ ستادِ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، در طرح پژوهشی تحت عنوان "طراحی، ساخت و اجرای آزمایشگاه استاندارد تست هیدرولیکی لوله های سفالی"، اقدام به ساخت دو دستگاه استاندارد برای اندازه گیری تراوش از گسیلنده های تراوا نموده است. در این پروژه ابتدا اقدام به ساخت یک دستگاه بیست واحدۀ اندازه گیری تراوش، با رعایت استاندارد پیشنهادیISO 6775  تست قطره چکانها، شده است. حد اکثر فشار هیدرولیکی قابل اعمال در دستگاه، کمتر از 5 متر و از نوع هیدرو استاتیک می باشد. دومین دستگاهی که ساخته شده، دستگاه تک واحده قابل حمل (PortablePortable) در مزرعه می باشد. با دستگاه مذکور، بدون اینکه سفال از خاک بیرون آورده شود، اندازه گیری تراوش در مزرعه انجام می پذیرد. برای تست راست آزمائی دستگاه های مذکور، از روش بار هیدرولیکی ثابت با استفاده از سیفون ماریوت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایشات تراوش با دستگاه های ساخته شده با نتیجه حاصل از روش بار هیدرولیکی ثابت با استفاده از سیفون ماریوت روی بیست عدد سفال، بایکدیگر مقایسه شده است.     

 
 


۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تعداد نمایش: ۱۷۹
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات