یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بررسي رفتار هيدروليکي پوشش هاي زهکشي مصنوعي در يک خاک شور
دکتر عليرضا حسن اقلي، عضو هيأت علمي موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، طي پژوهشي با عنوان «بررسي تأثير تناوب هاي غرقابي و خشکي زهکش ها بر عملکرد پوشش هاي مصنوعي زهکشي در خاک شور»، به بررسي رفتار اين پوشش ها در خاک شور اراضي دشت شادگان در استان خوزستان پرداخت.

در اين پژوهش، با شبيه سازي شرايط هيدروليکي مختلف که امکان وقوع در آغاز و ادامه بهره برداري از پروژه­ هاي زهکشي زيرزميني را دارد، عکس العمل پوشش مصنوعي مورد ارزيابي قرار گرفت. در این راستا، ضمن انتخاب پوشش مناسب برای خاک اراضی پروژه آبياري و زهکشی دشت شادگان، تأثیر تیمار­های غرقابی- خشکی زهکش­ ها (گرادیان هیدرولیکی متناوب) در تناوب­های کوتاه مدت (با دوره قطع و وصل جريان 24 ساعته)، میان مدت (5 روز برقراري جريان و 3 روز قطع آن) و بلند مدت (جريان پيوسته به مدت 18 روز)، بر عملکرد پوشش مصنوعی منتخب، با استفاده از آزمون نفوذسنجی بررسی شد. نتايج ارزيابي با بهره گيري از دو معیار هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان نشان داد که عملکرد پوشش با گذشت زمان در تناوب­های آب­گيري کوتاه مدت و بلند ­مدت بهبود می یابد، در صورتی که در تناوب میان مدت، عملکرد هیدرولیکی پوشش در دوره آزمون افت دارد و مجموعه خاک- پوشش مصنوعی دچار گرفتگی نسبی می شود. بنابراين توصيه می شود که در دوران آغازین بهره ­برداری از شبکه زهکشي، از تناوب آبگيري ميان مدت به­ منظور شروع عملیات آبیاری و آبشویی اولیه اراضی استفاده نشود.

اراضي استان خوزستان (به ويژه در جنوب آن) به طور معمول دارای خاک­هایی زه­دار، با مشکلات شوری و سدیمی بالا است که نياز به زهکشي زيرزميني دارد. در اين شرايط، استفاده از پوشش (فيلتر) مصنوعی در زهکشي زيرزميني، در نتيجه مشکلات اجرايي تأمين پوشش شن و ماسه­ اي مورد توجه قرار گرفته است. نحوه عملکرد پوشش­های مصنوعی زهکشی در ابتداي بهره­ برداری و با گذشت زمان، به ويژه در نتيجه اعمال تناوب­های غرقابي- خشکي از موارد بسيار مهم است.

 
 
 
 


۱۳۹۴/۰۵/۲۶
تعداد نمایش: ۲۱۱
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات