یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

راندمان مصرف آب و انرژی در ایستگاههای پمپاژ
دکتر علی قدمی فیروزآبادی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان با همکاری مهندس سید محسن سیدان از همکاران آن مرکز، طی پژوهشی ضمن بررسی حجم آب مصرفي و کارایی مصرف آب در مزارع سیب زمینی و یونجه به بررسی راندمان وتلفات انرژی در ایستگاههای پمپاژ برقی و گازوئیلی پرداخت.

نتایج این پژوهش که با عنوان " بررسي فني و اقتصادي آب مصرفي و انرژي در سيستم­هاي مختلف آبياري در مزارع سيب­زميني و يونجه در شهرستان همدان" انجام شد؛ نشان داد که ميزان تلفات سوخت مصرفي در ايستگاه­هاي پمپاژ برقی از 5.1 تا 9.76 درصد و به­طور متوسط ( 27 درصد) 7.8 کيلو وات ساعت است. متوسط انرژی تلف شده در ایستگاه­های پمپاژ گازوئیلی برابر 84.4 لیتر گازوئیل در ساعت برآورد شد. همچنین متوسط راندمان مجموع در ايستگاه­هاي پمپاژ برقي و دیزلی به­ترتیب 83.49 و 7.14 درصد تعیین شد. علت اصلي کاهش بازده در ايستگاه­هاي پمپاژ آبیاری مستهلک بودن سيستم، عدم وجود فونداسيون مناسب و در نتيجه عدم ثبات و استقرار مناسب پمپ شناسایی شد. از سوی دیگر، ميانگين کارايي مصرف آب در دو سيستم نشتي و باراني به­ترتیب 6.1 و 7.2 کيلوگرم بر متر مکعب برای محصول یونجه و 1.3 و 2.6 کيلوگرم بر متر مکعب برای محصول سیب زمینی برآورد شد.
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
تعداد نمایش: ۲۶۴
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات