یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

ارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای نیشکر
دکتر فریبرز عباسی عضو هیات علمی و رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طی پژوهشی در کشت و صنعت دهخدا با عنوان "ارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه­ای نیشکر" به بررسی اثرات تعداد تقسیط و سطوح مختلف کود اوره در کودآبیاری جویچه­ای نیشکر بر عمکرد و برخی صفات کمی و کیفی نیشکر پرداخت.

نتایج این تحقیق که در سه قطعه از مزارع 25 هکتاری کشت و صنعت نیشکر دهخدا به مدت دو سال زراعی اجرا شد، نشان داد که امکان کاهش 40-20 درصد در مصرف کود اوره در اراضی کشت و صنعت وجود دارد. در مزارع پلانت و راتون (در صورت برداشت قبل از اسفند ماه)، تا چهار تقسیط (نیمه اول فروردین 20%، نیمه اول اردیبهشت 30%، نیمه اول خرداد 30% و نیمه اول تیرماه 20% کود مورد نیاز) بلامانع است. ولی برای مزارعی که به هردلیل برداشت آنها  در فروردین ماه و یا بعد از آن انجام می­شود، دو تقسیط با فاصله حداقل یک ماه توصیه می­شود. اولین تقسیط کود در حالت دوتقسیطی، حداقل بعد از دو نوبت آبیاری توصیه می­شود. تزریق کود بین 2-1 ساعت دیرتر از آب آبیاری برای کاهش تلفات عمقی کود و افزایش یکنواختی توزیع کود در سطح مزرعه از دیگر توصیه­ های مهم و کاربردی این پژوهش است. همچنین، اجرای بیش­تر برنامه­ های آموزشی، پایلوت و طرح­های الگویی برای مدیریت بهتر مصرف آب و کود در کشت و صنعت­ ها پیشنهاد می­شود.
 
 


۱۳۹۴/۰۷/۲۲
تعداد نمایش: ۲۷۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات