یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
خوزستان
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

ارزیابی کمی وکیفی ارقام محلی و لاین‌های برنج متحمل به شوری در شرایط آبیاری با استفاده از آب کارون و زهاب کشت نیشکر در جنوب خوزستان"توسط بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی استان خوزستان
آقای دکتر علی مختاران عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، به همراه همکاران از جمله آقای دکتر گیلانی، پروژه تحقیقاتی با عنوان" ارزیابی کمی وکیفی ارقام محلی و لاین‌های برنج متحمل به شوری در شرایط آبیاری با استفاده از آب کارون و زهاب کشت نیشکر در جنوب خوزستان" را پیرو درخواست شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر اجرا کردند

این پژوهش با هدف پتانسیل‌سنجی تولید ارقام رایج استان خوزستان و لاین‌های متحمل به شوری با استفاده از زهاب مزارع نیشکر اجرا شد. ‌تیمارهای آبیاری شامل زهاب مزارع نیشکر (آزمایش1) و آب‌کارون به عنوان منبع تامین‌آب مزارع (آزمایش2) بوده و  ارقام برنج محلی استان، رقم هاشمی و لاین‌های مقاوم به شوری و خشکی برنج کشت شد. در آزمایش(1) به‌دلیل شوری زیادآب (8-7 میلی‌موس برسانتی‌متر)، تمامی ارقام و لاین‌ها از بین رفتند. در آزمایش (2) نیز به علت دمای بالای محیط و عقیمی زیاد، لاین‌های متحمل به خشکی، رقم‌هاشمی و لاین متحمل به شوری S4 حذف شدند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه با میانگین 3880 کیلوگرم درهکتار مربوط به ارقام رایج استان و کمترین آن را لاین‌های متحمل به شوری با متوسط 2/2011کیلوگرم در هکتار داشتند. این مسئله ثابت می‌کندکه تولید دانه به طور نسبی در این لاین‌ها 48 درصدکمتر از ارقام رایج بود. در میان ارقام رایج، دانیال با 3/4733 کیلوگرم بیشترین و لاین متحمل به شوری S2 با 1900 کیلوگرم در هکتار ازکمترین مقدار برخوردار بودند. پایش شوری و تغییرات درصد سدیم قابل تبادل خاک در طول فصل رشد نشان داد که درتیمارآبیاری با آب‌ کارون شرایط خاک نسبت به قبل ازشروع کشت که در وضعیتی‌کاملا شور (ECe=7.5 dS/m) قرار داشت، به شرایط غیرشور و غیرسدیمی (ECe=2.6 dS/m , ESP<12meq/lit) تبدیل شد. این درحالی است که در تیمار آبیاری با زهاب هر چندکه وضعیت خاک سدیمی نشد، اما همچنان در حالت شور باقی ماند(ECe=6 dS/m). این مسئله بدلیل آبیاری پیوسته در طول فصل رشد و وجود زهکشی زیرزمینی مزرعه بودکه باعث خروج نمک از نیم‌رخ خاک شده است. ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد نمایش: ۱۲۷
مشاهده اخبار گروه خبری 'خوزستان'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات