یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثر گزینه های مدیریتی بر کاهش مصرف آب در مزارع نیشکر
دکتر فریبرز عباسی عضو هیات علمی و رییس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طی پژوهشی با عنوان "بررسی گزینه های مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچه ای نیشکر" به بررسی اثرات گزینه های ساده مدیریتی بر کاهش مصرف آب در مزارع نیشکر کشت و صنعت دهخدا پرداخت.

نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال برخی گزینه ­های ساده مدیریتی از جمله تعداد جویچه­ های شاخص آبیاری، تغییر دبی ورودی و مدت زمان آبیاری، امکان کاهش 20 درصد در مصرف آب آبیاری وجود دارد.

دکتر عباسی همچنین با استفاده از مدل واسنجی شده WinSRFR، بازطراحی آبیاری جویچه­ ای مزارع را با ترکیب­ های مختلفی از عوامل طراحی شامل دبی ورودی، عمق آب آبیاری، زمان قطع جریان، طول، شیب و فواصل جویچه­ ها انجام داد. نتایج بازطراحی آبیاری جویچه­ ای مزارع نشان داد که طراحی اولیه آبیاری جویچه ای مزارع ایراد اساسی ندارد، ولی بهره ­برداری از مزارع دارای ایرادهایی است که بخش زیادی از آن با نظارت بیشتر و آموزش کارگران آبیار و کارشناسان قابل رفع است.

 

 ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
تعداد نمایش: ۳۴۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات