یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

بهبود کارآيي سيستم‌هاي آبياري به منظور کاهش ميزان عارضه زوال مرکبات
دکتر صمد اسفندياري پژوهشگر مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي جنوب استان کرمان طي مطالعه‌اي با عنوان " ارزيابي توسعه ريشه درختان مرکبات سالم و مبتلاء به عارضه زوال تحت آبياري سطحي و قطره‌اي" ضمن مقايسه ميزان رشد ريشه هاي درختان مرکبات سالم و مبتلاء به عارضه زوال تحت آبياري قطره‌اي و سنتي، راهکارهايي را جهت بهبود کارآيي سيستم‌هاي آبياري در جهت کاهش ميزان عارضه در باغات مرکبات ارائه نمود.

نتايج این پژوهش نشان داد که اختلاف‌هاي معني داري بين ميزان آب دريافتي درختان در طي فصل‌هاي گرم و سرد وجود دارد. بيشترين تغييرات در بين عوامل مورد بررسي مربوط به يکنواختي توزيع آب درختان سالم و ناسالم بود. همچنین طول ريشه‌ها در درختان ناسالم حدود 36 درصد نسبت به درختان سالم کمتر بود. بطور کلي طول ريشه‌ها در درختان مبتلاء به عارضه کمتر از درختان سالم بودند. لذا براي بهبود توسعة طولي و عرضي ريشه‌ها در خاک پاي درختان افزايش چندين قطره چکان به تعداد خروجي هاي قبلي درخت ضروري است.
 
 


۱۳۹۴/۰۸/۲۳
تعداد نمایش: ۲۷۳
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات