سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰  -  Tuesday, April 13, 2021
جستجوی پیشرفته
بخش گلخانه
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و دی‌اکسید سیلیسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی در شرایط کشت گلخانه‌ای بررسی شد.
طرح پژوهشی با عنوان " طرح پژوهشی بررسی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و دی‌اکسید سیلیسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت گوجه‌فرنگی در شرایط کشت گلخانه‌ای هیدروپونیک" با هدف بررسی کاربرد سطوح مختلف نانو ذرات بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای اجرا شد.

دکتر سالومه سپهری عضو هیئت علمی بخش تحقیات آبیاری و زهکشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و همکاران با هدف بررسی کاربرد سطوح مختلف نانو ذرات بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی گلخانه ای، پژوهشی را با عنوان " بررسی تأثیر نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم و دی­اکسید سیلیسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت گوجه­فرنگی در شرایط کشت گلخانه­ای هیدروپونیک" در گلخانه تحقیقاتی ستاد مؤسسه انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهای کاربرد نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم و دی­اکسید سیلیسیم در محلول غذایی کشت هیدروپونیک بهبود صفات کیفی و کمی رشد محصول گوجه­فرنگی را به همراه داشت. به طور کلی نانوذرات دی­اکسید سیلیسیم اثر بیشتری بر رشد رویشی گیاه داشت، در حالیکه نانوذرات دی­اکسید تیتانیوم ورود گیاه به فاز زایشی را تسریع نموده و از این طریق هم بر کمیت و هم بر کیفیت محصول اثر بیشتری داشت. افزودن 2 میلی­گرم در لیتر نانوذرات دی­اکسید سیلیسیم و دی­اکسیدتیتانیوم به محلول غذایی کشت هیدروپونیک، به ترتیب سبب 2/5 و 1/5 برابر شدن عملکرد محصول گوجه­فرنگی در مقایسه با تیمار شاهد شد. علاوه بر این افزودن این مواد به محلول غذایی کشت هیدروپونیک بر کیفیت و بازارپسندی محصول نیز اثر مثبتی داشته و کاربرد این مواد سبب افزایش ویتامین ث، لیکوپن و ظرفیت آنتی­اکسیدانی میوه شده و رنگ، شکل و درخشندگی محصول را بهبود بخشید. همچنین نتایج آزمون پلاسمای جفت شده القایی- طیف سنج جرمی نشان­دهنده عدم وجود نانوذرات مورد استفاده در بافت­های گوجه­فرنگی در کلیه تیمارهای اعمال­شده بود.

 
 


۱۳۹۹/۱۲/۲۵
تعداد نمایش: ۷۰
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش گلخانه'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات