یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارایی ماشین کارنده بی‌ خاک‌ورز برای کشت گندم نان در جنوب خوزستان
مهندس محمد جواد افضلی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان پژوهشی با هدف کشت به روش بی‌ خاک‌ ورزی در شرایط رطوبت مختلف خاک و مقایسه عملکرد آن با روش کم ‌خاک ‌ورزی اجرا نمود.

روش‌های مورد مقایسه در این پژوهش شامل بي‌خاک‌ورزي در خاک خشک بدون ماخار (یک مرحله آبیاری قبل از خاک‌ ورزی)، بي ‌خاک‌ ورزي در خاک خشک ديسک خورده بدون ماخار، بي‌ خاک ‌ورزي در خاک ماخار شده گاورو، بي‌ خاک ‌ورزي در خاک مرطوب (هيرم‌ کاري) و دوبار ديسک + کشت با خطي‌ کار همداني در خاک ماخار شده بودند و میزان عملکرد دانه در آنها به ترتیب برابر با 4225، 4734، 4045، 5168 و 5287 کيلوگرم در هکتار بود. طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش، روش ‌های کم‌ خاک‌ ورزی و هیرم‌ کاری با دستگاه بی ‌خاک‌ ورز عملکرد دانه مشابهی داشتند و با امکان ورود سریعتر ادوات در روش هیرم کاری زمان مورد نیاز برای کشت توسط زارع افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر این روش سبب 66 درصد صرفه جویی در زمان عملیات و 41 درصد در مصرف سوخت نسبت به روش کم‌ خاک‌ ورزی می‌شود.

توسعه خاک‌ورزی حفاظتی مناسب برای کشت محصولات مختلف بخصوص محصولات استراتژیک مانند گندم به دلیل سطح زیر کشت بالا و محدودیت زمانی و کاهش معنی‌ دار عملکرد در صورت عدم عملیات کشت در تاریخ توصیه شده دارای اهمیت بالایی است. کاربرد ماشین ‌های بی‌ خاک ‌ورز ضمن تسریع کارها می‌ تواند در صورتی که بذور را در عمق مناسب و یکنواخت قرار دهد، سبب بهبود عملکرد محصول شود. از جمله اقداماتی که در استان خوزستان به دلیل بافت سخت خاک و با هدف کاهش مقاومت خاک انجام می‌ شود ماخار است. در نتیجه ورود ادوات تا مدتی در مزرعه امکان ‌پذیر نبوده و تاریخ کاشت تا حدود زیادی به تأخیر می ‌افتد. ماشین‌های بی‌ خاک‌ ورز از جمله ماشین‌ های جدیدی هستند که در سال‌ های اخیر در سطح استان توسعه یافته ‌اند. درصورتی که این ماشین‌ها قادر به کشت در رطوبت‌های بالا و یا بالعکس در شرایط بدون ماخار باشند سبب جلو انداختن زمان کشت می ‌شوند. ضمن آنکه در صورت قابلیت کاشت مطلوب در خاک خشک، در یک مرحله آبیاری نیز صرفه ‌جویی می ‌شود.۱۳۹۴/۰۹/۰۷
تعداد نمایش: ۲۱۳
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات