یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش های ژئوسنتتیک اجرا شده در کانال ها و مخازن آب استان خوزستان
دکتر نادر سلامتی، محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، طی پژوهشی به ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش های ژئوسنتتیک اجرا شده در کانال ها و مخازن آب استان خوزستان پرداخت.

به دلیل نوین بودن پوشش­ های مصنوعي ضروری بود که عملکرد آنها در شرايط کاربرد در سازه­ های آبي مورد ارزیابی قرار گرفته تا نقاط ضعف و قوت آنها در منطقه مشخص شود. در همین راستا در شهرستان بهبهان واقع در جنوب شرق استان استان خوزستان، دو استخر داراي پوشش مصنوعي ژئوممبران از لحاظ مسائل مرتبط با تلفات آب، جنبه ­هاي اقتصادی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در اين خصوص و برای تعیین میزان تلفات آب، از روش حوضچه ­ای استفاده شد. هزینه اجرای پوشش ژئوممبران بر مبنای قیمت­های سه ماهه سوم سال 1391 (سال اجراي پوشش مصنوعي در استخرهاي مورد بررسي) در آنها برای ذخیره 13612 مترمکعب آب معادل 1130788524 ریال بود. این هزینه حدود 33 درصد هزینه پوشش بتنی برای همان سطح نشت و ذخیره همان حجم آب است. بر اساس نتایج 12 نوبت اندازه ­گیری تلفات آب در هر استخر، میانگین تلفات نشت 5.15 درصد از تلفات کل از استخرها را در بر داشته و مابقی (93.7 درصد) در اثر تبخیراست. مقدار متوسط کل تلفات، تلفات تبخیر و تلفات نشت از پوشش ژئوممبران به ترتیب معادل 0.00541، 0.00514 و 0.00027 مترمکعب در مترمربع در روز تعیین شد. این مقدار نشت 6444 برابر کمتر از تلفات نشت اندازه­ گیری شده در یک استخر ذخيره آب با پوشش بتنی در شرايط مشابه بود که جهت مقايسه مورد ارزيابي قرار گرفت. با توجه به اینکه هزینه اجرای پوشش ژئوممبران 33% هزینه پوشش بتنی بوده و تلفات آن نیز 6444 برابر کمتر است، لذا استفاده از پوشش ژئوممبران در مخازن ذخیره آب منطقه و به جای پوشش بتنی، با در نظر گرفتن ساير ملاحظات اجرايي قابل توصيه است.

 
 


۱۳۹۴/۰۹/۱۷
تعداد نمایش: ۵۱۲
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات