یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

تعيين و ارزيابي شاخص کارایي مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی کشت محصولات زراعی و باغی عمده فاریاب در حوضه آبریز کرخه
دکتر نادر حیدری، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، طی پژوهشی با عنوان " تعيين و ارزيابي شاخص کارایي مصرف آب پتانسیل و مزیت نسبی کشت محصولات زراعی و باغی عمده فاریاب در حوضه آبریز کرخه " ضمن محاسبه و ارزیابی مقادیر شاخص کارایی مصرف آب پتانسیل و واقعی محصولات زراعی و باغی غالب حوضه آبریز، مزیت نسبی کشت محصولات مختلف در استان های مختلف واقع در حوضه آبریز را نیز تعیین نمود.

بر اساس نتایج این تحقیق شاخص بهره وری مصرف آب پتانسیل (WPp) و واقعی (فعلی) (WPa) حوضه آبریز­کرخه به ترتیب برابر 2/05 و 0/82 کیلوگرم محصول بر متر مکعب آب مصرفی است. در این میان استان همدان با مقدار شاخص برابر 1/08 ، و کردستان با مقدار شاخص برابر 0/49 کیلوگرم بر متر مکعب، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار شاخص بهره وری آب را دارا هستند.

نقشه پهنه بندی کارائی مصرف آب پتانسیل گندم برای استانهای واقع در حوضه آبریز کرخه

 
 


۱۳۹۴/۱۰/۱۳
تعداد نمایش: ۶۸۰
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات