یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

برنامه مناسب آبیاری در مزارع کشت و صنعت نیشکر
دکتر مهدی اکبری عضو هیات علمی ستاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری مهندس علی شینی دشتگل و مهندس حسین حاجی شرفی از همکاران موسسه تحقیقات نیشکر پژوهشی با عنوان "بهبود مدیریت آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از مدل های شبیه سازی مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر" را به منظور بررسی وضعیت موجود مدیریت آبیاری در اراضی نیشکر و بهبود مدیریت آبیاری در این اراضی به ‌مدت سه سال اجرا نمودند.

بر اساس نتایج این پژوهش، اصلاح برنامه آبیاری یکی از راهکارهای عملی بهبود مدیریت آبیاری است. با اصلاح برنامه آبیاری، میزان آب آبیاری 22 درصد کاهش یافت ولی عملکرد محصول نیشکر به مقدار قابل ملاحظه­ ای افزایش نیافت. از طرف دیگر با اصلاح مدیریت آبیاری و کاهش 20 میلیمتر از عمق آب آبیاری، عملکرد محصول حدود 5 درصد افزایش یافت ضمن اینکه حدود 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی شد. این نتایج حاکی از آن است که با برنامه­ ریزی صحیح آبیاری و بهبود مدیریت زراعی می توان بهره­ وری مصرف آب را حداقل به میزان 30 درصد افزایش داد.

 
 


۱۳۹۴/۱۱/۱۲
تعداد نمایش: ۲۲۵
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات