یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

خاصیت برهم افزایی اختلاط برخی سرفکتنت ها باعث بهبود کارآیی سامانه های اکسیژن-آبیاری می شود
آقای دکتر منوچهر ترابی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان با اجرای پژوهشی، تاثیر افزودن دو نوع سرفکتنت غیر ‌یونی موسوم به ترایتون ایکس-100 و توئین 80 و سه نسبت اختلاط این دو با یکدیگر شامل 2 : 1، 1 : 1، و 1 : 2 در آب آبیاری بررسی و نتایج با حالتی که جریان آب ‌و هوا فاقد سرفکتنت بود، مقایسه نمود.

نتایج این پژوهش نشان داد که در غیاب سرفکتنت‌ ها، ضریب یکنواختی توزیع کریستیانسن (CUC) برای بده هوای قطره‌ چکان‌ ها 67- درصد است. میزان افزایش نسبی CUC در حالتی که از ترایتون ایکس-100، توئین 80، نسبت اختلاط 2 : 1، 1 : 1، و 1 : 2 این سرفکتنت‌ ها استفاده‌ شده بود، به ترتیب 211، 162، 210، 213 و 206 درصد به دست آمد. این نتایج به روشنی نشان داد که اولا، افزودن سرفکتنت به آب آبیاری باعث بهبود چشمگیر CUC هوای خروجی از قطره چکان ها می شود. ثانیا، به علت خاصیت برهم افزایی موجود در برخی از سرفکتنت ها مانند سرفکتنت هایی که در این پروژه آزمایش شدند، استفاده از نسبت مناسبی از اختلاط دو نوع سرفکتنت به لحاظ صرفه جویی در هزینه ها و کاهش آلودگی احتمالی محیط زیست، به مراتب بهتر از استفاده از فقط یک نوع سرفکتنت است.

اکسیژن-آبیاری روشی است که در آن با استفاده از ونتوری، هوا به سامانه آبیاری قطره‌ ای زیر سطحی تزریق می‌ شود به‌ نحوی‌ که ریشه گیاه، آب ‌و هوای مورد نیاز خود را به‌ طور هم ‌زمان دریافت می ‌کند. تفاوت فاحشی که در خواص فیزیکی آب‌ و هوا وجود دارد باعث غیر یکنواختی توزیع بده هوای قطره‌ چکان‌ ها می‌ شود.

 
 


۱۳۹۴/۱۲/۰۸
تعداد نمایش: ۱۷۱
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات