یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

کاهش تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای ذرت دانه ای
آقای دکتر فریبرز عباسی رییس و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، طی پژوهشی به بررسی امکان کاهش تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای ذرت دانه ای در کرج پرداخت.

نتایج این تحقیق دو ساله که به بررسی اثرات تقسیط و سطوح مختلف کودی در کودآبیاری جویچه ای ذرت دانه ای پرداخته است، نشان داد که تلفات نیتروژن از رواناب سطحی تحت تاثیر سطوح کود قرار می گیرد. به­ طوری که تیمار سطح کودی 100 درصد، بیش­ترین تلفات کود را داشت. تاثیر کودآبیاری بر مقدار نیتروژن باقی­ مانده در لایه­ های مختلف خاک معنی­ دار بود. به ­طوری که لایه صفر تا 20 سانتیمتری سطح خاک بیش­ ترین مقدار نیتروژن را در خود نگه داشت. بر اساس نتایج، درصد نیتروژن برگ در مراحل مختلف رشد، تحت تاثیر مقادیر مختلف تقسیط و سطوح کودی قرار نگرفت. تاثیر تقسیط کود بر عملکرد ذرت معنی­دار ولی بر اغلب صفات زراعی معنی­دار نبود. تیمارهای چهار تقسیطی، عملکرد بیشتری نسبت به تیمارهای سه تقسیطی داشتند. تاثیر مقادیر مختلف سطوح کودی بر عملکرد و اغلب صفات زراعی معنی­ دار نبود. در بیشتر موارد، سطوح کودی 100 و 80 درصد در یک سطح آماری قرار گرفتند. از نظر صفات پروتئین، نیتروژن و روی در دانه، تیمار 80 درصد سطح کودی با چهار تقسیط، تیمار برتر بود. از نظر بهره­ وری مصرف آب و کود، همه تیمارهای کودآبیاری برتر از تیمار شاهد بودند. تیمارهای چهار تقسیطی با 60 و 80 درصد سطح کودی بیشترین بهره ­وری مصرف آب و کود را داشتند. به­ هرحال، کودآبیاری ذرت دانه ­ای در کرج در سطح 80 درصد و چهار تقسیط در طول فصل زراعی توصیه می ­شود. این به معنای صرفه ­جویی حدود 80 کیلوگرم در هکتار کود اوره است. این پژوهش به صورت مشترک با موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات خاک و آب اجرا شد. آزمایش های آن به صورت فاکتوريل دو عاملی با طرح پايه بلوک­هاي کامل تصادفي در جویچه ­های انتها باز با طول 120 متر بر روی ذرت دانه ­ای رقم سینگل­کراس 260 اجراء شدند.

روش کوددهی نقش مهمی در استفاده بهینه از کود و افزایش بهره ­وری مصرف آب و کود دارد. در روش پخش سطحی کود (سنتی)، بهره ­وری مصرف کود و آب کم است. به کار بردن کود همراه با آب آبیاری (کودآبیاری) طی دوره رشد گیاه روشی موثر و کم هزینه برای مصرف بهینه کودهای شیمیایی است. ولی در صورت مدیریت نامناسب، تلفات کود از طریق رواناب سطحی در این روش کوددهی زیاد خواهد بود.

 
 


۱۳۹۴/۱۲/۰۹
تعداد نمایش: ۱۸۲
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات