یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱  -  Sunday, May 29, 2022
جستجوی پیشرفته
ماشینهای کشاورزی
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

اثر اجرای کشاورزی حفاظتی در شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی
آقای مهندس محمدی مزرعه عضو هیات علمی بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اجرای کوتاه‌مدت کشاورزی حفاظتی در شهرستان سراب استان نشان داد که بدون کاهش میزان تولید جو، میزان مصرف سوخت برای تولید جو را می توان با کشاورزی حفاظتی تا یک‌سوم کاهش داد.

کشاورزی مرسوم منطقه (شخم، دیسک و کاشت با بذرکار عمیق کار کشت گستر) روش کشاورزی حفاظتی (کشت مستقیم با بذرکار بالدان 3000 و با حفظ بقایای گیاهی زراعت قبلی برای کشت جو) موردبررسی قرار گرفت. عملکرد و اجزای عملکرد جو شامل وزن هزار دانه، طول سنبله، وزن سنبله، وزن دانه­های سنبله، عمق کاشت، یکنواختی عمق کاشت و درصد پوشش بقایای گیاهی و میزان مصرف سوخت و انرژی مورد نیاز بررسی شد. تأثیر کشاورزی حفاظتی (کشت مستقیم و بدون خاک‌ورزی) بر عملکرد و اجزای عملکرد جو شامل: وزن هزار دانه، وزن سنبله، طول سنبله، وزن دانه­های سنبله، معنی‌دار نبود. عمق کاشت در کشاورزی حفاظتی و کشاورزی مرسوم منطقه به ترتیب 3/63 و 6/14 سانتی­متر و میزان یکنواختی عمق کاشت به ترتیب 78 و 80 درصد بود. درصد پوشش بقایای گیاهی درروش کشاورزی حفاظتی نسبت به کشاورزی مرسوم بیشتر، ولی این مقدار کمتر از اندازه توصیه‌شده برای کشاورزی حفاظتی است. میزان مصرف سوخت در کشاورزی حفاظتی، با توجه به حذف مراحل تهیه زمین، شامل خاک­ورزی اولیه و ثانویه ، کمتر از روش کشاورزی مرسوم منطقه بوده و این مقدار به ترتیب 19.9 و 60.5 لیتر در هکتار است.

 


۱۳۹۴/۱۲/۰۹
تعداد نمایش: ۲۰۴
مشاهده اخبار گروه خبری 'ماشینهای کشاورزی'

نظر و امتیاز برای این خبر
 
نام و نام خانوادگی:
1 2 3 4 5
لطفا نظر خود را بنویسید:
 
آمار مشاهده صفحات