یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

عملکرد سيستم زهکشي زيرزميني در شرايط اجراي عمليات آبياري سطحي، به موازات و عمود بر جهت زهکش ها
مهندس آذرخش عزيزي (عضو هيأت علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان خوزستان) و دکتر عليرضا حسن اقلي (عضو هيأت علمي ستاد مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي)، با اجراي يک پروژه تحقيقاتي خاص به سفارش مؤسسه جهاد نصر، به بررسي ميزان تأثيرپذيري عملکرد سيستم زهکشي زيرزميني از جهت اجراي عمليات آبياري سطحي در برابر جهت کارگذاري لترال هاي زهکشي (موازي و عمود بر يکديگر) پرداختند. اين مهم در قالب اجراي طرحي پژوهشي با عنوان "مقايسه عملکرد لترال هاي زهکشي زيرزميني احداثي در امتداد و عمود بر جهت آبياري" به انجام رسيد.

با توجه به وسعت 550 هزار هکتاري طرح ­هاي اجرايي موجود و آتی آبیاری و زهکشی در اراضی استان­هاي خوزستان و ايلام و نيز در راستاي اجراي بهينه طرح­ هاي آبياري و زهکشي در قالب طرح مقام معظم رهبري توسط مؤسسه جهاد نصر، بررسی عواملی که منجر به ايجاد اطمينان از کارایی سیستم زهکشی زیرزمینی در مناطق عملياتي گردد، می‌ تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ ها و مشکلات اجرايي و زیست محیطی در آينده داشته باشد. یکی از عوامل مهم طراحی که ممکن است بر عملکرد سامانه ‌های زهکشی زيرزميني اثرگذار باشد، جهت قرار گرفتن لترال‌ ها يا لوله­ هاي زهکش زیرمینی در مقابل جهت اجراي عمليات آبياري در مزرعه است. در مرحله طراحي توصیه بر آن است که جهت آبیاری عمود بر جهت لترال­ ها باشد، ليکن در بسیاری از اراضی در طرح­ هاي آبياري و زهکشي اتفاق می ‌افتد که به دلایل اجرایی یا در نتیجه تغییر شرایط بهره برداری توسط زارعین، جهت آبیاری در امتداد و به موازات لترال‌ هاي زيرزميني باشد. لذا اين تحقیق در شرایط کشت زمستانه (گندم) و در محل اجراي پروژه زهکشي در دشت میان ‌آب استان خوزستان اجرا شد. نتايج حکايت از آن داشت که هر دو تیمار آزمایشی (لترال ­هاي عمود و موازي با جهت آبياري) دارای عملکرد قابل قبولي در اين منطقه بوده و زهکش ­هاي زيرزميني سطح ایستابی را در زمان آبياري کنترل نموده ­اند. محاسبه شاخص عمق نسبی آب زیرزمینی (RGWD) برای تیمارها، بر عملکرد متوسط لترال ­ها در دو حالت موازی و عمود بر جهت آبیاری دلالت داشت. همچنین شاخص نمک خروجی (SEI) در لترال‌ ها بیانگر تداوم آبشویی و خروج املاح توسط آب آبیاری از نیمرخ خاک در طول فصل کشت بود.
۱۳۹۵/۰۱/۱۵
تعداد نمایش: ۱۹۸
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات