یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

مصرف کود پتاسیم به اندازه نیاز می تواند تنش آبی تا 25 درصد را جبران نماید.
دکتر سیدحسن موسوی فضل عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود) پژوهشی با عنوان "اثر آب و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف سورگوم علوفه ای در سيستم آبياري قطره‌اي تيپ" در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود) به دو صورت گلدانی و مزرعه ای به ‌مدت 2 سال اجرا نمودند.

بر اساس نتایج این پژوهش، مصرف کود پتاسیم به اندازه­  نیاز می ­تواند تنش آبی تا 25 درصد را جبران نماید. در این پژوهش معادلات ریاضی توابـع تولیـد عملکرد - آب - کود پتاسیم تعیین و معادله­ برتر برای ارقام مختلف تعیین شد. معادلات ریاضی پارامترهای مهم ریشه (وزن، حجم و سطح) در طول فصل زراعی نسبت به روزهای پس از کاشت تعیین شد. همچنین روابط بین اندام­ های هوایی و زیرزمینی (ریشه) تعیین شدند.

 


۱۳۹۵/۰۲/۱۹
تعداد نمایش: ۱۹۴
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات