یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳  -  Sunday, July 14, 2024
جستجوی پیشرفته
بخش آبیاری
 عبارت *      جستجوی پیشرفته

ارزیابی فنی آبیاری قطره ای نواری پیاز
اصلاح روش‌ هاي آبياري در مناطق پیازکاری مي ‌تواند در امر صرفه‌ جویی انرژي، میزان آب مصرفي و کاهش بیماری های قارچی مؤثر باشد.

دکتر حمیدرضا سالمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با همکاری دکتر اورنگ تاکی و مهندس مجید زیدی از همکاران آن مرکز، يک ارزيابي دقيق فنی، مقايسه دو آرایش نوارهای قطره‌ای نواری در دو سال 1392 و 1393 در مزارع پیاز در محدوده‌ ای به مساحت حدود 1000 متر مربع در خاک لوم سيلتی (مناسب کشت پیاز) واقع در شهرستان فریدن- دامنه (غرب استان اصفهان) بر روی پیاز سفید، رقم غالب تجارتي ا‌نجام دادند.

هدف از اين پژوهش مقايسه بهره‌ وري انرژي-آب در سامانه‌ ها آبياري باراني و قطره ‌ای نواری در شرايط بهره ‌برداري از آب زيرزميني بود. در این تحقیق مشخص شد اصلاح روش‌ هاي آبياري در مناطق پیازکاری مي ‌تواند در امر صرفه‌ جویی انرژي، میزان آب مصرفي و کاهش بیماری های قارچی مؤثر باشد.

در این تحقیق به‌ منظور بهینه‌ سازی آب در مزارع پیاز، از سامانه آبیاری قطره‌ ای نواری استفاده شد. نوارهای آبیاری مورد استفاده دارای روزنه‌ های آبده با فواصل 20 سانتی ‌متر از یکدیگر و طول رديف هاي کاشت 70-50 متر و فاصله رديف‌ هاي کشت از يکديگر به میزان 17 سانتي‌ متر بود.  محدوده مطلوب فشار آب در سامانه بر اساس استانداردهای فنی موجود بین 0/4 تا 0/6 اتمسفر انتخاب گردد. همچنین مشخص گردید مقدار بهره‌ وری انرژی در روش بارانی 0/42 و در روش آبیاری قطره ‌ای نواری 0/54 کیلوگرم بر مگاژول می ‌باشد. ميزان کل انرژي معادل مصرفي آبياري براي توليد پیاز در آبياري باراني 1/5 برابر انرژي مورد نیاز در سامانه‌ آبياري قطره‌ ای نواری برآورد گردید. میزان آب مصرفی در آبیاری قطره‌ ای نواری 9400 مترمکعب در هکتار اندازه گیری شده که حدود 37 درصد کمتر از میزان آب مصرفی در روش آبياري باراني (15000 مترمکعب در هکتار) می باشد که یک مزیت مهم برای مناطق گرم و خشک و کم‌ آب محسوب می‌ شود.۱۳۹۵/۰۳/۱۰
تعداد نمایش: ۱۹۶۱
مشاهده اخبار گروه خبری 'بخش آبیاری'

آمار مشاهده صفحات